gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122640
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5140
1057
10651
2054088
27904
18030
2122640

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 09:52

Thực hiện Văn số 83/UBND-KT&HT ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc tham mưu Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Quý cơ quan xem xét, tham gia ý kiến vào bản bản dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy (Có dự thảo gửi kèm).

Nhằm đảm bảo nội dung của dự thảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị:

- Các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu nội dung bản dự thảo nêu trên, tham gia đóng góp ý kiến để phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp, đăng tải toàn bộ nội dung bản dự thảo Quyết định kèm theo Quy định phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Lạc Thủy trên Trang thông tin điện tử huyện để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến.

(Dự thảo gửi kèm Công văn này hoặc đề nghị truy cập vào địa chỉ: http://lacthuy.hoabinh.gov.vn/ để nghiên cứu dự thảo).

Ý kiến tham gia đề nghị lập thành văn bản gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp trước ngày 28/01/2022. Quá thời hạn nêu trên nếu Quý cơ quan không có ý kiến tham gia thì được coi là đồng ý với các nội dung của bản dự thảo.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

thong bao so dien thoai duong day nong ban an toan giao thong

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015