gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122699
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5199
1057
10710
2054088
27963
18030
2122699

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 10:35

Để tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn người dân xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật tại nước ngoài đến các cơ quan đơn vị và nhân dân trong toàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện  hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

Tuyên truyền trên  hệ thống FM của huyện về các quy định của pháp luật và công tác đấu tranh ngăn chặn người dân xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

 1. Trang thông tin điện tử huyện.

Đăng tải nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật về ngăn chặn người dân xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật tại nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tuyên truyền trên hệ thống FM về các quy định của pháp luật, công tác đấu tranh về ngăn chặn người dân xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật tại nước ngoài đến tận các thôn, khu dân cư.

Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không xuất cảnh di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành Thông tin và Truyền thông  năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua đến các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông với chủ đề: “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”.Với những nội dung sau.

 1. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:
 2. Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển ngành Thông tin và Truyền thông bền vững, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 1. 2. Tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực với hình thức phong phú, nội dung cụ thể theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa thông tin giả, sai sự thật nhằm gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá nỗ lực phòng, chống dịch của toàn dân tộc.

Đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số của tỉnh một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó và cấp bách của Ngành, của đơn vị. Kết hợp việc phát động các phong trào thi đua thường xuyên với việc phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp thực tế từng đơn vị.

 1. 3. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh việc nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.
 2. 4. Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Ngành, địa phương phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị; trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.
 3. 5. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng khen thưởng đột xuất nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích mang tính đột phá, tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển các sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.
 4. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích, tạo động lực phát triển và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 5. Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao, đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, Trang thông tin điện tử huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Ngành.
 6. Củng cố tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
 7. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV.
 8. MỤC TIÊU THI ĐUA TRỌNG TÂM NĂM 2022:

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, cần tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu, lĩnh vực trọng tâm sau:

 1. Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và các dịch vụ mang tính hỗ trợ/logistics cho thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng tài khoản viễn thông thanh toán điện tử cho hàng hóa, dịch vụ.

  - Xây dựng phương án thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng; Quản lý cạnh tranh, đảm bảo ổn định thị trường viễn thông trên địa bàn tỉnh.    

- Xử lý căn bản các loại rác viễn thông như SIM rác, tin nhắn rác, thoại rác, thư rác… là trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp viễn thông để phát triển thị trường bền vững và lành mạnh.

 1. Lĩnh vực Báo chí - Thông tin - tuyên truyền

  - Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thông tin cơ sở; Quản lý thông tin trên mạng xã hội; Tuyên truyền, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế- xã hội, cơ chế chính sách mới.

  - Tăng cường đầu tư, ứng dụng CNTT trong quản lý báo chí điện tử để làm chủ không gian mạng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí điện tử; Xây dựng giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các mạng xã hội, quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp

 1. Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử

3.1. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh

- Tiếp tục Xây dựng, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh và làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với quốc gia, giai đoạn 2020-2025.

- Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

3.2. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Duy trì hoạt động ổn định Trang thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của  Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp để các thông tin của người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại và được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền.

- Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền  tới người dân, doanh nghiệp và các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

3.3. Xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

- Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

- Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước.

- Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; đẩy mạnh triển  khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Kế hoạch số 7/KH-STTTT ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền Thông về Hành động thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau.

 1. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc; đồng thời thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
 3. Tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
 4. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN
 5. Nội dung tuyên truyền

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt nam ở nước ngoài;

- Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội;

- Thông tin việc phản bác các luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình của đất nước; khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú…;

- Tuyên truyền việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; các phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt;

 1. Phương thức tuyên truyền

2.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Trang Thông tin điện tử huyện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan thông qua các hình thức cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền. Xây dựng các chương trình phát thanh, phát sóng trên hệ thống phát thanh FM.

- Xây dựng các chuyên mục về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; sản xuất các tin bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến media; multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng tải trên trang thông tin điện tử và hệ thống phát thanh FM.

2.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Thực hiện tuyên truyền theo nội dung tại mục 1 Phần II Trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

- Truyền thông qua các phần mềm/ứng dụng nhằm phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới thông qua mạng viễn thông và mạng internet.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần  2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Nội dung thông tin - truyền thông:

- Xây dựng các chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội, tập quán, nhu cầu vui chơi của người dân trong tỉnh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của tỉnh, huyện. Kiểm soát chặt chẽ thông tin, không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân và bất ổn thị trường.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức lễ hội, khuyến khích sử dụng các hình thức tổ chức theo mô hình trực tuyến; ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, phát hiện, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19; thông tin, tuyên truyền về thông điệp để thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại Rượu, Bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông. Trọng tâm tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông thực hiện quy định "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Đặc biệt tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội Xuân.

 1. Hình thức tuyên truyền

2.1. Trang thông tin điện tử huyện.

- Tiếp tục duy trì các tin, bài, ảnh, chuyên đề có nội dung liên quan; tăng diện tích đăng tải về các nội dung trọng tâm trên trang thông tin điện tử.

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Xây dựng các tin, bài, phòng sự, chuyên đề có nội dung liên quan, phát sóng trên hệ thống phát thanh FM.

- Tiếp và phát sóng các chương trình phát  thanh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân; đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ.

- Lồng ghép tuyên truyền trong Kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan; Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

 1. Thời gian tuyên truyền

Trong Quý I/2022, tập trung vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần./.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần  2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Nội dung thông tin - truyền thông:

- Xây dựng các chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội, tập quán, nhu cầu vui chơi của người dân trong tỉnh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của tỉnh, huyện. Kiểm soát chặt chẽ thông tin, không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân và bất ổn thị trường.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức lễ hội, khuyến khích sử dụng các hình thức tổ chức theo mô hình trực tuyến; ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, phát hiện, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19; thông tin, tuyên truyền về thông điệp để thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại Rượu, Bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông. Trọng tâm tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông thực hiện quy định "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Đặc biệt tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội Xuân.

 1. Hình thức tuyên truyền

2.1. Trang thông tin điện tử huyện.

- Tiếp tục duy trì các tin, bài, ảnh, chuyên đề có nội dung liên quan; tăng diện tích đăng tải về các nội dung trọng tâm trên trang thông tin điện tử.

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Xây dựng các tin, bài, phòng sự, chuyên đề có nội dung liên quan, phát sóng trên hệ thống phát thanh FM.

- Tiếp và phát sóng các chương trình phát  thanh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân; đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ.

- Lồng ghép tuyên truyền trong Kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan; Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

 1. Thời gian tuyên truyền

Trong Quý I/2022, tập trung vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần./.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA