gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1624480
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1922
1306
3228
1565396
29214
43562
1624480

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-22 20:53

Để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 (tháng 6), tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Chủ đề

          - Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

          - Chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

          2. Nội dung tuyên truyền

          - Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong đình.

          - Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam và chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019. Ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

          - Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

          3. Thời gian

          Tập trung tuyên truyền từ 01 đến 30/6/2019

CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

          1 Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

          2. Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc!

          3. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

          4. Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi người!

          5. Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh!

          6. Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bền vững!

          7. Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước!

          8. Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

          9. Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em!

          10. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật!

          11. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình!

          12. Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

          13. Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA