gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1525473
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
585
738
2208
1471538
6227
27851
1525473

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-07 16:32

I. Mục đích, yêu cầu

          - Khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

          - Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; phát huy trí tuệ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hành hóa thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

          - Công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội; kết hợp lòng ghép việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

          II. Nội dung tuyên truyền

          1. Tuyên truyền nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

          2. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự cải cách, đổi mới của chính quyền và sự nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

          3. Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động:

          - Tiếp tục tuyên truyền những nội dung Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

          - Thông tin về triển khai các Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”, Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 – 2020.

          - Việc các cơ quan Nhà nước ban hành bổ sung cơ chế, chính sách để bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các quy định của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

          Sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và một số ngành hành, dịch vụ trọng điểm; hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lương, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng.

          - Chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hành Việt Nam tại vùng xâu, vùng xa.

          4. Thông tin hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động:

          - Nhấn mạnh quá trình xây dựng Chính phủ “Kiến tạo”. Cải cách hành chính; hành trình khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

          - Về những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu và đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng.

          - Tuyên truyền về trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết có nội dung liên quan đến các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

          - Thông tin về công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, thuế; các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hành nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quá trình xử lý của các cơ quan chức năng về những hoạt động trên.

          -Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị và hàng sản xuất trong nước.

          - Các hoạt động khuyến khích đầu tư, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam và đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

          5. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

          - Phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp trong thực hiện Cuộc vận động tại các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó tập trung làm rõ những chuyển biến tại các địa phương, cơ quan, đươn vị; những địa phương chưa chuyển biến tích cực, nguyên nhân, việc khắc phục trong thời gian tới.

          - Các nội dung tham mưu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

          - Việc tổ chức các hội thảo khoa học về phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.

          - Công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

          - Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động; các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, “Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu”, “Hành Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”, “Phiên chợ hàng Việt”,... đã có tác động lan tỏa Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

          6. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động:

          - Tuyên truyền việc các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; việc thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm để nhận biết, phân biệt hàng giả, hàng nhái.

          - Trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đưa hàng hóa, dịch vụ vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

          - Hoạt động của các doanh nghiệp, người sản xuất trong mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA