gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1624486
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1928
1306
3234
1565396
29220
43562
1624486

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-22 20:59

Thực hiện Văn bản số 560/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 10/4/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về tổ chức các hoạt động Truyền thông - Giáo dục về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền:

          - Tuyên truyền và thực hiện tốt Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt Kế hoạch xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2017-2020; Tiếp tục tuyên truyền về sự thuận tiện của việc mua và sử dụng các biện pháp tránh thai thông qua tiếp thị xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hoá cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản cho đối tượng là vị thành niên, thanh niên.

          - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, chú trọng truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ phát triển các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tuyên truyền, phổ biến Luật như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay…

          - Tuyên truyền Kết luận số 210-KL-TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Tuyên truyền về tác hại, hệ luỵ của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

          II. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM đến các khu dân cư.

          - Tuyên truyền bằng các hính thức cổ động trực quan với các loại hình như: pano, băng rôn, khẩu hiệu…tại những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông dân cư.

          - Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hội thi tại đơn vị, cơ sở.

          III. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Đăng tải các văn bản pháp luật, các chủ trương của tỉnh, huyện về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên trang thông tin điện tử huyện.

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan như: pano, áp phích. khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn các nội dung về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

          - Tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban xã, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các trục đường chính.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt khu dân cư, các hội thi…

          - Vận động và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tại cộng đồng dân cư tham gia tuyên truyền, truyền thông các nội dung về các nội dung dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA