gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1525471
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
583
738
2206
1471538
6225
27851
1525471

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-07 16:30

Thực hiện Văn bản số 417/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 15/3/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện Kết luận số 210-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

         I. Nội dung tuyên truyền:

          - Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

          - Tuyên truyền, phổ biến về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; các nội dung giáo dục giới tính, hậu quả của tảo hôn, các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình, không phân biệt giới tính khi sinh; không sinh con thứ 3.

          II. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM đến các khu dân cư.

          - Tuyên truyền bằng các hính thức cổ động trực quan với các loại hình như: pano, băng rôn, khẩu hiệu…tại những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông dân cư.

          - Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hội thi tại đơn vị, cơ sở.

          III. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; các nội dung giáo dục giới tính. Đăng tải các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử huyện.

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan như: pano, áp phích. khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về các nội dung phổ biến pháp luật.

          - Tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban xã, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các trục đường chính.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt khu dân cư, các hội thi…Vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành các chính sách về Kế hoạch hoá gia đình.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA