gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1525391
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
503
738
2126
1471538
6145
27851
1525391

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-07 15:05

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-SVHTTDL ngày 12/3/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau :

         I. Nội dung tuyên truyền:

          - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Các luật như: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật Di sản văn hoá, Luật Quảng cáo….các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

          - Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành như: Luật phòng chống tham nhũng; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật an ninh mạng…

          - Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch và gia đình, đặc biệt là các quy định mới ban hành như: Luật Du lịch 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; các Nghị định của chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá; danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá; về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước trong cộng đồng dân cư đảm bảo các quy định của pháp luật phát huy trong đời sống xã hội.

          II. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM đến các khu dân cư.

          - Tuyên truyền bằng các hính thức cổ động trực quan với các loại hình như: pano, băng rôn, khẩu hiệu…tại những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông dân cư.

          - Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hội thi tại đơn vị, cơ sở.

          III. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đăng tải các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử huyện.

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan như: pano, áp phích. khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về các nội dung phổ biến pháp luật.

          - Tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban xã, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các trục đường chính.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt khu dân cư, các hội thi…

          - Chỉ đạo công chức Văn hoá – Xã hội phối hợp với công chức Tư pháp rà soát quy ước, hương ước trên địa bàn theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA