gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

637686
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
984
759
2458
585150
11530
25863
637686

Your IP: 54.198.41.76
2018-08-14 20:10

Sáng 21/4/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố nhằm tổng kết các Chương trình MTQG năm 2016, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

truc tuyen 01

Điểm cầu trực tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Về điểm cầu huyện Lạc Thuỷ có đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, ngành liên quan đã về dự.

Năm 2016, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đạt được kết quả toàn diện, không còn xã dưới 6 tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 39 xã đạt tiêu chí NTM (bằng 20,4%), trong đó có 31 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đang lập hồ sơ đề xuất công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016; 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 6,3%); 90 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (chiếm 46,1%); 48 xã đạt từ 6-9 tiêu chí (chiếm 27,2%). Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là hơn 1.960 tỷ đồng.

truc tuyen 02

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ

Phát biểu tham luận tại hội nghị

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ. Có 13.078 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, doanh số cho vay trên 340 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở cho 520 hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ được 176 hộ nghèo làm mới và sửa nhà theo mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ; tổ chức 128 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 215 điểm thuộc các thôn, xóm, xã nghèo trong tỉnh thu hút hơn 20.000 lượt người tham gia; mua, cấp phát 589.157 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2017, Chương trình MTQG xây dựng NTM đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn tỉnh là 13 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 7 tiêu chí; 45 xã đạt từ 19 tiêu chí; 100% số xã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM và có quy chế quản lý quy hoạch; mỗi huyện, thành phố xây dựng từ 01 mô hình HTX kiểu mới và 01 mô hình điển hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong xây dựng NTM, trở lên. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu giảm tỷ lẻ hộ nghèo chung cả tỉnh xuống còn 17,98%; hỗ trợ 17.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH.

truc tuyen 03

Toàn cảnh điểm cầu Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình MTQG năm 2016; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Hội nghị cũng nghe, bàn và thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020; dự thảo Quyết định quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp Chương trình giảm nghèo bền vững; dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung cơ chế, định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách NN cho xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh; dự thảo Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG năm 2016. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp và các địa phương: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về Chương trình MTQG; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng NTM các cấp; xác định lại các tiêu chí các xã về đích để có kế hoạch cụ thể, tập trung vào 5 tiêu chí khó đạt; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình MTTQ; phát triển hạ tầng KT-XH; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đại biểu và lãnh đạo các huyện, thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt