gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815161
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
540
774
3979
758079
21576
17063
815161

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 11:42

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội và tạo được chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện của BCĐ 389 Quốc gia, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của BCĐ 389 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các hoạt động vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          2. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể Luật ATTP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu trang chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các văn bản có nội dung liên quan

          3. Tuyên truyền về những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân do các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hoạt động chống buôn bán các thiết bị viên thông, công nghệ thông tin, xuất bản phẩm, thuốc lá lậu, mũ bảo hiện giả, phân bón giả, thực phẩm chức năng giả,...

          4. Biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

          5. Đăng tải các tin, phóng sự, ký sực, chuyên mục lên Trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng: Treo băng rôn, khẩu hiệu, in treo pano, áp phích ở khu vực trường học, các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường chính, khu đông dân cư; Tuyên truyền bằng xe lưu động để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

          6. Các xã, thị trấn chỉ đạo Ban văn hóa các xã, thị trấn in treo pano, băng zôn khẩu hiệu, qua đường để tuyên truyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã, thị trấn, các khu dân cư lồng ghép nội dung tuyên truyền vào trong các buổi sinh hoạt để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về nạn buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Biên tập: Quách Thị Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao, du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I Nội dung tuyên truyền.

1. Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các biểu hiện mê tín di đoan, thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đón mừng Xuân mới phục vụ nhân dân đặc biệt là Đêm Giao thừa; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với đất nước, tạo không khí vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả.

          II. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các lễ hội văn hoá truyền thống của huyện.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm huyện.

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Đăng tải các các tin bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các giá trị văn hoá truyền thống, các lễ hội của huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị mình về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Ngị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh FM của các xã, thị trấn đến thôn, khu dân cư về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm xã. Chỉ đạo các thôn, khu dân hướng dẫn các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

 

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

          1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2019)!

          2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

          3. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019!

          4. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

          5. QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG!

          6. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

7. NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

8. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 07/01/2019, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định và ra mắt trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Lạc Thủy.

trung tam van hoa 01

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy; lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã tới dự và chúc mừng.

trung tam van hoa 02

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Thủy được thành lập theo Quyết định số 2359 ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy; sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông; sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn; thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các loại tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và hình thành thói quen đọc trong nhân dân, tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở. Trung tâm có 04 tổ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Tổ hành chính, tổng hợp, thư viện - Tổ văn hóa, văn nghệ - Tổ thể dục thể thao và tổ thông tin truyền thông.

trung tam van hoa 03

Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy đã công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Bà: Hà Thị Lan Hương - Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện được điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung Tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Thủy. Bà: Trịnh Thị Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Thủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/01/2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng chí yêu cầu: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, trung tâm sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động nề nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

trung tam van hoa 04

 

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Bà: Hà Thị Lan Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Thủy hứa với các đồng chí lãnh đạo huyện và các Sở, ngành của tỉnh sẽ đưa Trung tâm sớm đi vào hoạt động ổn định; Xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó. /.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

UBND huyện Lạc Thủy vừa tổ chức thành công hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.

Sau 02 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã tổ chức đêm công diễn và trao giải cho các tiết mục và các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thi.

Trong đó, Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Lạc Long; 2 giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Khoan Dụ và Phú Lão; 3 giải ba toàn đoàn được trao cho xã Đồng Tâm; Thị trấn Chi Nê và xã Thanh Nông. Cũng tại đêm công diễn, ban tổ chức đã trao 24 giải nhất, nhì, ba ở 4 nội dung thi đấu gồm phần chào hỏi; phần thi tiểu phẩm; phần thi trả lời câu hỏi và phần thi văn nghệ cho các tiết mục xuất sắc./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Hồng Thắm

UBND huyện Lạc Thủy vừa tổ chức thành công hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.

Tham gia hội thi tuyên truyền xây dựng NTM, đô thị văn minh huyện Lạc Thủy năm 2018 có gần 200 diễn viên quần chúng đến từ 15 xã thị trấn trong toàn huyện. Với hình thức sân khấu hóa, hội thi tuyên truyền về xây dựng NTM, văn minh đô thị huyện Lạc Thủy năm 2018 có 4 phần thi bao gồm: phần thi chào hỏi; phần thi tiểu phẩm; phần thi trả lời câu hỏi và phần thi văn nghệ. Các phần thi có nội dung liên quan đến chủ chương chính sách trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Giải pháp, mô hình, cách làm hay đã được thực hiện trong quá trình tuyên truyền vận động; Các sáng kiến để huy động sức mạnh của nhân dân cùng tham gia thực hiện chương trình. Phấn đấu đến năm 2021 huyện Lạc Thủy đạt huyện nông thôn mới.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới và của hội thi, các xã - thị trấn đã có sự chuẩn bị rất chu đáo từ nội dung kiến thức đến việc xây dựng các tiểu phẩm sát với chủ đề mang tính giáo dục cao tiêu biểu như tiểu phẩm: “Ngọc hoàng với môi trường” của đơn vị xã Lạc Long; tiểu phẩm “Chuyện nhỏ như con thỏ” của đơn vị xã Khoan Dụ”,...vv

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015