gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2036311
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
320
416
4660
1983000
14965
15231
2036311

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-27 05:58

Thực hiện Văn bản số 375/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Nội dung tuyên truyền

          - Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

          - Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương.

          - Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử;

          - Hướng dẫn lập danh sách cử trị và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh (Sao Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT gửi kèm).

          - Thời gian tổ chức Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm lỳ 2021-2026: Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

          2. Hình thức tuyên truyền

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị tăng ít nhất 02 lần về thời lượng, số lượng, tần suất tuyên truyền so với thời gian qua, cụ thể:

2.1. Trang thông tin điện tử

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự chuyên đề; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các nội dung liên quan.

2.2. Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông

- Dành thời lượng phù hợp để đăng tải các tin, bài; phát sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan trên hệ thống phát thanh FM và tiếp sóng các chương trình phát thanh của Trung ương, tỉnh có nội dung liên quan

- Tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi ở những nơi tập trung đông dân cư.

2.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tuyên truyền về các nội dung liên quan trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, chương trình giáo dục, sức khỏe.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan:

+ Băng rôn, khẩu hiệu; cờ phướn; pano, áp phích tại trung tâm xã, thị trấn và các thôn, khu dân cư.

3. Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

4. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết tháng 6/2021.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Tuyên truyền Bầu cử

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNdon vi bau cu huyen lac thuy copy

lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015