gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2036318
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
327
416
4667
1983000
14972
15231
2036318

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-27 06:03

Để các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 1191/QĐ/TTg ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ; chính sách thông tin đối ngoại về kinh tế, thu hút đầu tư; thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương Lạc Thuỷ.

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dành thời lượng phát sóng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện các nội dung có liên quan trên hệ thống phát thanh FM.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện trên Trang thông tin điện tử.

Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 5/8/2020, trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới; quảng bá hình ảnh Việt Nam, tỉnh Hoà Bình, huyện Lạc Thuỷ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch…

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi giao lưu sinh hoạt đoàn thể tại các thôn, khu dân cư.

3.Thời gian tuyên truyền: Trong năm 2021

            Tải xuống: Quyết định số 1191/QĐ/TTg ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền Bầu cử

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNdon vi bau cu huyen lac thuy copy

lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015