gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1484806
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1810
1572
3382
1420976
60443
46986
1484806

Your IP: 3.235.226.37
2020-05-25 20:32

Để tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tình khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Nội dung quy định cụ thể tại: Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bình đẳng giới; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn có nội dung liên quan.

- Tuyên truyền pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta, cảnh báo những hệ lụy lâu dài đối với hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển của cộng đồng xã hội.

- Đăng tải các băn bản chỉ đạo về các nội dung liên quan, tăng cường thời lượng phát sóng trên cả hai hệ thống truyền thanh và truyền hình của huyện.

- Xây dựng các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tuyên truyền trên hệ thống FM phát thanh của các xã, thị trấn về các chủ trương về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung liên quan tại những trục đường chính, trụ sở ủy ban, khu sinh hoạt dân cư, trường học.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận, cam kết, dư luận xã hội xóa dần phân biệt đối xử nam nữ, thực hiện bình đẳng giới và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015