gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2036326
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
335
416
4675
1983000
14980
15231
2036326

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-27 06:09

Để triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Ủy nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, thực hiện một số nội dung sau:

          - Tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, quy định về hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa, sử dụng phương tiện đường thủy không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để trở hành khác; Hình thức sử phạt phương tiện không đăng kiểm, đăng ký đầy đủ, không có đủ phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh,... Được quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014: Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đường sắt và khắc phục ùn tắc giao thông và các văn bản pháp luật khác có nội dung liên quan.

          - Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sống nước” giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện “Năm an toàn giao thông với chủ đề: An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

          - Gương điển hình tiên tiến và phê phán phê bình những mặt chưa tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để động viên, đồng thời rút kinh nghiệm chung.

          - Hậu quả của những vụ chìm tàu, đò do chấp hành không nghiêm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt vào mùa mưa lũ; Các xử lý khi sảy ra sự cố giao thông đường thủy nội địa; Quyền nghĩa vụ của người dân khu tham gia giao thông đường thủy nội địa và đối với các hành vi vi phạm.

          - Các cá nhân tổ chức đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có những hoạt động thiết thực góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người dân, đặc biệt các chương trình từ thiện thằm phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực kinh tế chưa phát triển, giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn

          - Đăng tải các tin, bài, phóng sự về những hành vi, vi phạm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, tác động của mất an toàn giao thông đường thủy đến tính mạng và tài sản của người dân.

          - Cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên.

          - Lồng ghép các buổi tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư; Thực hiện cảnh báo tại các bến đò, đò chờ khách không đảm bảo an toàn và tăng cường tiếp sóng các chương trình về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Tuyên truyền Bầu cử

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNdon vi bau cu huyen lac thuy copy

lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015