gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2036262
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
271
416
4611
1983000
14916
15231
2036262

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-27 05:01

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp Ủy Đảng, các ngành, tổ chức xã hội và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; Phòng ngừa và ngăn chặn mại dâm trong độ tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên; Giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng của Nhà nước trong công tác phòng chống mại dâm, phòng, chống mua bán người được quy định cụ thể tại Luật phòng, chống mua bán người; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phe duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/03/2016 phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14/03/2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan.

          - Thực trạng, ảnh hưởng trực tiếp của tệ nạn mại dâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần người dân, tác động tới đạo đức, văn hóa xã hội khu vực; Thực trạng của mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền phòng, chống mai dâm phải kết hợp với tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

          - Hoạt động tư vấn, trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống của nạn nhân bị mua bán, người bán dâm; xóa bỏ phân biệt, kỳ thị trong nhận thức của người dân, từ các cấp, các ngành đến toàn xã hội.

          - Tăng cường đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự trên các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền phòng, chống mại dâm, phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và các nội dung có liên quan.

          - Cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách mới, hướng dẫn, kế hoạch nội dung về phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của nhà nước và của huyện.

          - Tăng cường tuyên truyền những khẩu hiệu về ngày toàn dân phòng, chống mua bán người với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng miền, tạo sự lan tỏa trong hành động như: “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”; “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”.

          - Tích cực tuyên truyền thực hiện vận động, tư vấn giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; phối hợp với các doanh nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép các hoạt động tái hòa nhập của người bị mua bán trong các buổi sinh hoạt tập thể.

          - Kiểm soát chặt chẽ các thông tin đăng tải, phát sóng đặc biệt trên trang thông tin điện tử nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông trong hoạt động mại dâm, mua bán người.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Tuyên truyền Bầu cử

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNdon vi bau cu huyen lac thuy copy

lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015