gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876863
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1255
1353
3750
1821039
16343
22264
1876863

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 14:29

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước nói chung, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của huyện Lạc Thủy nói riêng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

          - Nghị đính số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

          - Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

          - Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          - Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          - Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành kèm theo kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020.

          - Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

          - Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

          - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tđào tạo, bổi dưỡng đề bạt đối với công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

          - Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan hành chính, thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

          - Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

          - Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

          - Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, tập trung một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo.

          - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự, tọa đàm về các nội dung liên quan về cải cách hành chính. Đưa tin bài về tình hình và kết quả và công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

          - Tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng các chương trình của tình, trung ương về các nội dung liên quan về cải cách hành chính.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện.

          - Tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống FM của các xã, thị trấn, tiếp sóng các chương trình có nội dung liên quan về công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền phổ biến các văn bản của tỉnh, trung ương và của huyện đến rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân.

          - Cắt băng rôn, khẩu hiệu treo ở những nơi đông dân cư, nơi công cộng để tuyên truyền.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ đoàn thể, khu dân cư về các nội dung liên quan về công tác cải cách hành chính. Tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015