gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

637664
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
962
759
2436
585150
11508
25863
637664

Your IP: 54.198.41.76
2018-08-14 20:09

           Để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thể dục, thể thao; tạo sự thống nhất và chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành đối với công tác thể dục, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động thể dục, thể thao; cổ vũ, khích lệ kịp thời các hoạt động thể dục thể thao của huyện, của tỉnh và toàn quốc; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chường trình xây dựng nông thôn mới.

          2. Tích cực đăng tải và thường xuyên cập nhật các bài viết về lợi tích của hoạt động thể dục, thể thao” các loại hình thể dục, thể thao và phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện; thông tin về các giải thi đấu; mô hình thể thao hiệu quả trên địa bàn; biểu dương các cá nhân, tập thể đi đầu trong hoạt động thể dục, thể thao.

          3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho toàn thể nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

          4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân cùng tham gia phát triển các hoạt động thể dục, thể thao tại địa phương.

          5. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch;  khuyến khích kết hợp những môn thể thao hiện địa với khai thác và giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

          6. Tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương cùng các cá nhân, tổ chức tài trợ, hỗ trợ dụng cụ tập luyện, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Tuyên_truyền_triển_khai_kế_hoạch_thực_hiện_chương_trình_phổ_biến.docx