gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

573884
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
540
817
3612
521478
13238
19728
573884

Your IP: 23.20.7.34
2018-05-23 16:19

1. Ngày Nước thế giới:

Ngày Nước thế giới được chọn là ngày 22/3 hàng năm. Năm 2017 “Ngày Nước thế giới” có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vấn động và năng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Một số thông điệp của Ngày nước thế giới năm 2017 là:

- Tiết kiệm và tài sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến thành tài nguyên.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới, làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh lương thực.

- Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.

- Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.

- Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, rửa xe.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

Ngày 23/3 hàng năm được chọn là Ngày Khí tượng thế giới, chủ đề Ngày khí tượng năm 2017 là “Hiểu biết về mây”, chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, tránh và giảm nhẹ thiên tai./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm