gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

729121
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1093
503
2651
676987
13638
15191
729121

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-23 22:24

Để nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh và bảo vệ vấn đề quyền con người; Công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền

          1. Kế hoạch số 39

          - Nội dung Chỉ thị số 44/CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới; Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo nhân quyền Chính phủ về công tác nhân quyền năm 2018.

          - Tình hình đảm bảo quyền con người, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội tại địa phương.

          - Kịp thời đấu tranh phản bác, phòng ngừa các hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

          2. Công văn số 81

          - Các văn bản pháp luật, hiệp ước, hiệp định đã được ký kết giữa Việt Nam và Campuchia về việc giải quyết biên giới đất liền, công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định pháp luật của mỗi nước.

          - Ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa; việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

          - Tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, thúc đẩy giao thương giữa các địa phương khu vực biên giới sau khi hai bên đã hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa.

          - Phân tích, bác bỏ kịp thời những quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề về biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

          - Các hoạt động ngoại giao giữa hai nước nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước.

          - Các hoạt động ngoại giao giữa hai nước nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiến lớn của hai nước; thành quả hợp tác 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

          II. Tổ chức thực hiện

          - Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn củ Trung ương của Tỉnh về nội dung liên quan. Tăng cường thời lượng phát sóng cả trên hai hệ thống FM và truyền hình, tiếp sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình, phóng sự có nội dung liên quan.

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh FM của xã, thị trấn. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan, khu dân cư, tuyên truyền về các nội dung có liên quan.

          - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện

          III. Thời gian tuyên truyền

          Trong năm 2018.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Để triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Ủy nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, thực hiện một số nội dung sau:

          - Tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, quy định về hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa, sử dụng phương tiện đường thủy không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để trở hành khác; Hình thức sử phạt phương tiện không đăng kiểm, đăng ký đầy đủ, không có đủ phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh,... Được quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014: Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đường sắt và khắc phục ùn tắc giao thông và các văn bản pháp luật khác có nội dung liên quan.

          - Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sống nước” giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện “Năm an toàn giao thông với chủ đề: An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

          - Gương điển hình tiên tiến và phê phán phê bình những mặt chưa tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để động viên, đồng thời rút kinh nghiệm chung.

          - Hậu quả của những vụ chìm tàu, đò do chấp hành không nghiêm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt vào mùa mưa lũ; Các xử lý khi sảy ra sự cố giao thông đường thủy nội địa; Quyền nghĩa vụ của người dân khu tham gia giao thông đường thủy nội địa và đối với các hành vi vi phạm.

          - Các cá nhân tổ chức đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có những hoạt động thiết thực góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người dân, đặc biệt các chương trình từ thiện thằm phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực kinh tế chưa phát triển, giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn

          - Đăng tải các tin, bài, phóng sự về những hành vi, vi phạm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, tác động của mất an toàn giao thông đường thủy đến tính mạng và tài sản của người dân.

          - Cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên.

          - Lồng ghép các buổi tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư; Thực hiện cảnh báo tại các bến đò, đò chờ khách không đảm bảo an toàn và tăng cường tiếp sóng các chương trình về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp Ủy Đảng, các ngành, tổ chức xã hội và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; Phòng ngừa và ngăn chặn mại dâm trong độ tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên; Giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng của Nhà nước trong công tác phòng chống mại dâm, phòng, chống mua bán người được quy định cụ thể tại Luật phòng, chống mua bán người; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phe duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/03/2016 phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14/03/2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan.

          - Thực trạng, ảnh hưởng trực tiếp của tệ nạn mại dâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần người dân, tác động tới đạo đức, văn hóa xã hội khu vực; Thực trạng của mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền phòng, chống mai dâm phải kết hợp với tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

          - Hoạt động tư vấn, trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống của nạn nhân bị mua bán, người bán dâm; xóa bỏ phân biệt, kỳ thị trong nhận thức của người dân, từ các cấp, các ngành đến toàn xã hội.

          - Tăng cường đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự trên các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền phòng, chống mại dâm, phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và các nội dung có liên quan.

          - Cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách mới, hướng dẫn, kế hoạch nội dung về phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của nhà nước và của huyện.

          - Tăng cường tuyên truyền những khẩu hiệu về ngày toàn dân phòng, chống mua bán người với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng miền, tạo sự lan tỏa trong hành động như: “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”; “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”.

          - Tích cực tuyên truyền thực hiện vận động, tư vấn giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; phối hợp với các doanh nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép các hoạt động tái hòa nhập của người bị mua bán trong các buổi sinh hoạt tập thể.

          - Kiểm soát chặt chẽ các thông tin đăng tải, phát sóng đặc biệt trên trang thông tin điện tử nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông trong hoạt động mại dâm, mua bán người.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước nói chung, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của huyện Lạc Thủy nói riêng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

          - Nghị đính số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

          - Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

          - Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          - Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          - Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành kèm theo kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020.

          - Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

          - Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

          - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tđào tạo, bổi dưỡng đề bạt đối với công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

          - Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan hành chính, thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

          - Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

          - Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

          - Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, tập trung một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo.

          - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự, tọa đàm về các nội dung liên quan về cải cách hành chính. Đưa tin bài về tình hình và kết quả và công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

          - Tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng các chương trình của tình, trung ương về các nội dung liên quan về cải cách hành chính.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện.

          - Tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống FM của các xã, thị trấn, tiếp sóng các chương trình có nội dung liên quan về công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền phổ biến các văn bản của tỉnh, trung ương và của huyện đến rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân.

          - Cắt băng rôn, khẩu hiệu treo ở những nơi đông dân cư, nơi công cộng để tuyên truyền.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ đoàn thể, khu dân cư về các nội dung liên quan về công tác cải cách hành chính. Tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện

          - Vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

          - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; Đăng tin bài, phóng sự, tọa đàm về các nội dung liên quan về Ngày người tiêu dùng. Đưa tin, đấu trang về các hành vi hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

          - Tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng các chương trình của tỉnh, trung ương về các nội dung liên quan.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: In treo Pa nô, treo băng rôn khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện.

          - Tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn

          - Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh FM của các xã, thị trấn, tiếp sóng các chương trình có nội dung liên quan.

          - Tổ chức in và treo pa nô, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các chợ và đường giao thông chính, nơi đông người, dân cư ở xã, thị trấn.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ đoàn thể, khu dân cư về các nội dung liên quan. Tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

          II. Khẩu hiệu tuyên truyền

          - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

          - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững.

          - Không sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường.

          - Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

          - Tiêu dùng an toàn để bảo vệ chính mình.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015