gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638073
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
711
660
2845
585150
11917
25863
638073

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:18

Nhằm góp phần hỗ trợ đời sống của người cao tuổi không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành và cộng đồng xã hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội;

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ ban hành kế hoạch số 36/KH - UBND về Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nội dung sau:

1. Tuyên truyền về các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi; ý nghĩa và các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; vai trò, vị trí của người cao tuổi.

2. Tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân  trong và ngoài huyện ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa được cải thiện đời sống.

3. Xây dựng Kế hoạch phát động đợt cao điểm vận động Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2017 trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khoẻ , cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi nghèo, quan tâm người cao tuổi khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

5. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển các loại hình CLB người cao tuổi, triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

6. Thời gian thực hiện

6.1. Từ tháng 4- 6/2017.

Triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 từ huyện đến cơ sở.

Lập danh sách người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2017.

Triển khai vận động các nguồn lực thực hiện chương trình.

6.2. Từ tháng 7 – 9/2017

 Tập trung tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi;

Tiếp tục vận động, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tư vấn các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cấp thuốc miễn phí.

Xây dựng kế hoạch phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

6.3. Từ tháng 10 - 12/2017

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi;

Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 và kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10;

Triển khai các hoạt động vì người cao tuổi; Thăm hỏi, động viên tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám; tư vấn sức khoẻ; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…..;

 Biểu dương những tập thể, cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

1. Ngày Nước thế giới:

Ngày Nước thế giới được chọn là ngày 22/3 hàng năm. Năm 2017 “Ngày Nước thế giới” có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vấn động và năng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Một số thông điệp của Ngày nước thế giới năm 2017 là:

- Tiết kiệm và tài sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến thành tài nguyên.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới, làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh lương thực.

- Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.

- Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.

- Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, rửa xe.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

Ngày 23/3 hàng năm được chọn là Ngày Khí tượng thế giới, chủ đề Ngày khí tượng năm 2017 là “Hiểu biết về mây”, chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, tránh và giảm nhẹ thiên tai./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/4/2017 về việc đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên tại địa phương; đề cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và mọi công dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo kế hoạch, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 đề ra các nội dung và biện pháp thực hiện gồm: Quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hoà Bình, Huyện uỷ, UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2012-2020; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017.

Bên cạnh đó, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để triển khai các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nêu trên, UBND huyện Lạc Thuỷ yêu cầu cần phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng, nhà nước, làm cho mỗi người dân ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, UBND huyện Lạc Thuỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương. UBND huyện giao Công an huyện thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ cứu nạn là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phụ vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, các cấp các ngành luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thiết thực.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp: Đưa nội dung tuyên truyền an toàn về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ để phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy  tới toàn bộ cán bộ, nhân viên, hội viên. Tổ chức cho các tập thể và cá nhân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2.  Tại các cơ sở sản xuất: Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy, nổ như xăng dầu, khí cháy chỉ đủ cho từng ca sản xuất và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hàng hoá sản xuất ra được chuyển đi ngay, không lưu giữ tại nơi sản xuất.

3. Đối với các nhà ống, nhà liền kề: Không tồn chứa xăng, dầu, cồn, gas, hóa chất nguy hiểm và các chất dễ cháy, nổ khác trong nhà; trường hợp cần thiết phải sử dụng thì hạn chế tối đa số lượng và phải có các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, logia của nhà; tầng sân thượng, mái phải bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi, không khóa cửa lối lên mái đồng thời cần bố trí lối có thể sang được mái của nhà bên cạnh.

4. Tại các nhà cao tầng, nơi vui chơi giải trí, chợ đầu mối, tập trung đông người phải có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả cơ sở, công trình và cho từng khu vực. Có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn tại nơi quy định; có giải pháp ngăn lửa và chống tụ khói cho lối thoát nạn.

5. Lắp đặt thiết bị bảo vệ điện có mức độ an toàn cao như: Rơ le, cầu dao, aptomat tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn; bóng đèn điện chiếu sáng, trang trí, chấn lưu đèn nê ông, bảng điện phải đặt cách xa vật dễ cháy tối thiểu 0,5m.

6. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy của từng cơ sở, công trình. Chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đề ra tình huống phức tạp nhất để xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đặc biệt chú trọng công tác thoát nạn, cứu nạn tại các cơ sở, công trình.

7. Tổ chức huấn luyện cho những người sống và làm việc trong từng cơ sở theo phương án đã đề ra, hướng dẫn họ sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy  và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

8.  Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

9. Đẩy mạnh củng cố, phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy.

10. Khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho mọi người biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc qua lối lên mái, ban công, cửa sổ sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, đồng thời báo ngay cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình di chuyển dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thật thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói./.

 Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

 Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, chống lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện. Từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hoá của cư dân đô thị và nông thôn tạo sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chưc và cộng đồng dân cư trong việc sắp xếp, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc thiết lập trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố là nhiệm vụ quan trọng cần thiết. Do vậy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân cần thực hiện, chấp hành các nội dung trọng tâm sau:

I. Những quy định của Pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh, quản lý đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

1.1. Về trật tự an toàn giao thông

- Mọi tổ chức, cá nhân và công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có trách nhiệm bảo vệ các công trình giao thông.

- Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, đảm bảo an toàn; người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Xe ô tô, mô tô và các phương tiện cơ giới khác khi tham gia giao thông phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và có đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- Việc đặt biển quảng cáo trên hành lang an toàn giao thông đường bộ phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. Nội dung và hình thức của biển quảng cáo phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu, vật liệu rời khi lưu thông trên đường phải chở đúng tải trọng và các thiết bị che đậy, không gây bụi hoặc rơi vãi vật liệu ra ngoài, đi đúng tuyến đường và thời gian vận chuyển theo quy định. Các loại xe, máy, phương tiện thi công khi di chuyển trên đường phố, phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách phải đón trả khách đúng nơi quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

- Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình; trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:

+ Thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình;

+ Thay đổi một trong các yếu tố: Vị trí, cốt nền, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao công trình, số tầng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

+ Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng và ảnh hưởng đến phòng cháy, chữa cháy, môi trường.

- Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lắp đặt kết cấu hoặc hệ thống hạ tầng kỹ thuật có sử dụng vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông dọc theo các đường phố phải xin phép Uỷ ban nhân dân huyện; nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đào bới lòng đường, vỉa hè để thi công các công trình; trong quá trình thi công, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có các biện pháp để đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, phải tổ chức thu dọn hoàn trả lại mặt bằng ngay sau khi hoàn thành công việc, việc đào cắt đường nên thực hiện vào ban đêm để không gây cản trở giao thông. Khi thi công liên quan đến hệ thống công trình kỹ thuật đô thị do các cơ quan nào quản lý phải được sự đồng ý của các cơ quan đó.

- Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ, bày bán hàng hoá; làm mái che, mái vẩy, đặt các biển quảng cáo làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và hoạt động công cộng.

2. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong quản lý sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

2.1. Về quản lý sử dụng đất đai

- Tổ chức, cá nhân được giao đất phải quản lý sử dụng đất đúng mục đích được giao. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm đất đai để xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển quyền sử dụng đất khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Mọi hình thức đào bới thăm dò, khai thác tài nguyên trong lòng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản phải ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định, phải có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng môi trường sau khi khai thác như: San lấp mặt bằng, trồng cây xanh, khơi thông dòng chảy.

2.2. Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp

- Không đổ rác, chất thải bừa bãi ra vỉa hè, lòng, lề đường, sông ngòi, hồ ao, cống thoát nước làm mất cảnh quan, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, tiêu thoát nước và gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp có rác thải công nghiệp, rác thải y tế phải có biện pháp xử lý đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn môi trường: Tự xử lý hoặc hợp đồng với các doanh nghiệp có chức năng và đủ năng lực xử lý.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi tiến hành xây dựng phải thực hiện việc che chắn công trường để chống bụi, rác, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; phế thải xây dựng không được đổ rác ra vỉa hè, lòng đường, phải tự vận chuyển hoặc hợp đồng với cá nhân, doanh nghiệp vận chuyển đến bãi rác thải; trong quá trình vận chuyển phải thực hiện việc che chắn, không để phế thải rơi vãi dọc đường và chịu chi phí xử lý tại bãi.

- Các cơ quan, công sở, các xóm, các khu tổ chức tổng vệ sinh đường phố hàng tuần; thực hiện quét rác, thu dọn phế thải, khơi thông cống rãnh, làm cỏ, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây, trồng thêm các loại cây cảnh trong khuôn viên cơ quan, trồng cây xanh xung quanh khu vực dân cư; duy trì và nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản.

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân tăng cường tận dụng diện tích trong khuôn viên, đất chưa sử dụng để trồng cây xanh. Phối hợp với các ngành chức năng trong việc phát triển thêm diện tích cây xanh công cộng. Vận động các đơn vị, hộ dân thường xuyên chăm sóc, bảo vệ các loại cây xanh hiện có trên địa bàn nhằm tạo cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.

- Các hành vi bị nghiêm cấm:

+ Tự ý chặt hạ cây xanh trong đô thị. Trường hợp cần thiết phải chặt để đảm bảo an toàn phải được phép của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, trừ trường hợp khẩn cấp do thiên tai.

+ Tự ý di dời, ngắt hoa, bẻ cành, chặt rễ, cắt ngọn, khoanh vỏ, đóng đinh, đốt lửa, đặt bếp, đổ rác, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh.

+ Tự ý xây bục, bệ bao quanh gốc cây, giăng đèn trang trí, treo biển, dán quảng cáo và các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định.

II. Một số giải pháp thiết lập trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố

- Đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng diễn ra trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường đô thị. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, xoá bỏ quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị, quản lý vỉa hè, lòng đường; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị. Tổ chức tháo dỡ mái che, mái vẩy; kiên quyết dẹp bỏ họp chợ, kinh doanh, buôn bán lấn chiếm ra hành lang, lòng đường, vỉa hè ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, bó gọn đường dây cáp điện; xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống quảng cáo và quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời. Tập trung nguồn lực đầu tư, theo lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các công trình chất lượng, đúng tiến độ.

- Tăng cường trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng; tăng cường công tác quản lý vận tải hàng hoá, vận tải hành khách trong đô thị, khai thác tốt các bến xe, bãi đỗ xe. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các giải pháp tai nạn giao thông. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ; giải toả triệt để các điểm lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, để phương tiện không đúng nơi quy định.

- Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân. Chấn chỉnh trong công tác thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan đến quản lý trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, không để phiền hà cho nhân dân. Đồng thời, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Trường hợp để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý kỷ luật cán bộ quản lý theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở; tạo chuyển biến rõ nét về nếp sống văn minh đô thị, nhất là về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá, nhân văn truyền thống phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của địa phương. Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hoá, Làng văn hoá, cơ quan văn hoá đảm bảo chất lượng.

- Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung giải quyết những vướng mắc trong triển khai thực hiện công trình, dự án trọng điểm; đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

- Duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc tập kết vật liệu, đổ phế liệu, phế thải không đúng quy định; các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải thực hiện đúng quy định về che chắn. Tăng cường trách nhiệm của lực lượng chức năng để đảm bảo quy trình phối hợp giữa các đơn vị theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày nghỉ, ngày lễ.

III. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Thiết lập lại trật tư, kỷ cương và văn minh đô thị là trách nhiệm của toàn xã hội!

2. Hãy tự giác di dời, tháo dỡ vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông!

3. Lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông!

4. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm