gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638074
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
712
660
2846
585150
11918
25863
638074

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:19

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung  Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định 49/2017/NĐ-CP tập trung vào công tác quản lý thông tin thuê bao viễn thông và có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP sẽ có tác động lớn đến nhiều đối tượng trong xã hội, bao gồm  các tổ chức, cá nhân sử dụng viễn thông di động ( còn gọi là các thuê bao di động ), các điểm bán SIM di động của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp viễn thông. Về cơ bản, trong 12 tháng tới, hầu hết các thuê bao di động phải thực hiện cung cấp lại thông tin thuê bao cho các doanh nghiệp thông tin di động ( do hầu hết các thuê bao hiện nay có thông tin thuê bao di động không chính xác ); sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực các tổ chức, cá nhân hiện đang bán SIM di động phải ngừng hoạt động bán SIM; các doanh nghiệp phải tổ chức lại và thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để tiếp nhận hoạt động cung cấp thông tin thuê bao và cung cấp dịch vụ viễn thông; và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc triển khai Nghị định 49/2017/NĐ-CP trên địa bàn.

Nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội để triển khai Nghị định 49/NĐ-CP có hiệu quả, đúng lộ trình mà Chính phủ đã quy định. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung Nghị định 49/2017/NĐ-CP tại địa phương.

  1. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện.

          Tăng cường thời lượng phát sóng, bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các quy đinh của pháp luật liên quan công tác quản lý thông tin thuê bao di động theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ viễn thông.

  1. Các doanh nghiệp viễn thông.

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp viễn thông và lộ trình thực hiện quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

Tổ chức tập huấn, phổ biến quán triệt nội dung Nghị định 49/2017/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan báo chí tích cực truyền thông các quy định của pháp luật liên quan công tác quản lý thông tin thuê bao di động, đặc biệt là việc tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao của các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông di động.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

              Để triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”; Nâng cao nhận thức của các cấp, ban ngành về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; Đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trở thành lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua, yêu nước, chung tay cùng với đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn phát triển các ngành nghề truyền thống, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin rõ về đối tượng áp dụng, tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn, trách nhiệm của người có uy tín. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất quán.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển chuyên trang chuyên mục, dành thời lượng thích hợp và phù hợp về thời gian để tuyên truyền; Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Đề án tại các địa phương.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền tích cực, hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; ưu tiên các loại hình tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và từng đối tượng nhân dân để các tổ chức, cá nhân, đơn vị và người dân hiểu, nhận thức đúng, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác thực hiện Đề án có hiệu quả.

2. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin bài, phóng sự và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền.

- Kẻ vẽ, in treo pano khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền lưu động.

- Lồng ghép các nội dung của đề án vào các chương trình hội thi, hội diễn, hội nghị để tuyên truyền.

- Thông báo tới đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực thực hiện các tin, bài, phóng sự về hoạt động triển khai Đề án tại địa phương để đăng trên chuyên trang, chuyên mục để kịp thời khen ngợi các địa phương thực hiện tốt Đề án, tạo điều kiện để các địa phương trao đổi kinh nghiệm; biểu dương người có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại; Tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi; Giảm thiểu số người bị chó cắn và số người tử vong do bệnh dại. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn liên quan về bệnh dại; Phòng, chống bệnh dại; Chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại; Chính sách bảo hiểm y tế đối với người bị chó cắn trên địa bàn.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 06/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

- Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, phóng sự; đăng tải các tin, bài; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thế, khu dân cứ, thôn xóm về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; cách xử lý khi bị chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại cắn; biện pháp phòng, chống bệnh dại có hiệu quả.

- Triển khai các chiến dịch truyền thông; cung cấp tài liệu truyền thông về bệnh dại; Phòng, chống bệnh dại trên người và động vật để nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng.

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn việc khai thác trái phép, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Bôi, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa. Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng và kết cấu hạ tầng giao thông khác bằng những hình thức, biện pháp cụ thể, phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông và tình hình kinh tế, dân trí từng khu vực, góp phần ngăn chặn các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên cát sỏi, bảo tồn nguồn lợi khoáng sản, góp phần bảo vệ hệ sinh thái.

2. Tuyên truyền, vận động tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia bảo vệ nguồn lợi khoáng sản; khuyến khích phát hiện, tố cáo, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, trái phép cát, sỏi trên sông Bôi.

3. Khuyến khích, cổ vũ và tạo điều kiện để nhân dân sáng tạo, ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật để tìm hoặc tạo ra nguồn nguyên liệu xây dựng thay thế, hỗ trợ cát, sỏi.

4. Tuyên truyền thông tin về hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị xã hội có liên quan trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi.

5. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin bài, phóng sự và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan, cung cấp tư liệu chính xác về những hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa phương cho các cơ quan báo chí, phối hợp với nhân dân phát hiện các điểm nóng về khai thác khoáng sản để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

           Cộng tác viên: Xuân Đạt

Để tăng cường sức khoẻ về thể chất và tinh thần của người cao tuổi; Nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khoẻ, phòng bênh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; Xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí; Phát huy vai trò, kinh nghiệm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào cáo hoạt động văn hoá, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; Thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi; Đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi, hoàn thiện chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tổi thiểu cho người cao tuổi; Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi; Phát triển, nâng cao, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phục dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với nội dung sau:

1. Thực hiện thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về người cao tuổi; Già hoá dân số, quyền được chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là các lãnh đạo, chính quyền, chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch của địa phương.

2. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống “Kính lão trọng thọ”, biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng. Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, lạm dụng thuốc chữa bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi; Ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động tự lo cho tuổi già từ khi còn trẻ, vận động mọi người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế; Tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ cho tuổi già.

3. Tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức xã hội và gia đình về trách nhiệm kính trọng, không kỳ thị, coi tuổi già là gánh nặng; giúp đỡ và chăm sóc sức khoẻ, phát huy vai trò người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình có người cao tuổi, trách nhiệm thực hiện tốt và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước đối với người cao tuổi. Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

4. Tuyên truyền, vận động, phổ biến các hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại gia đình, tại các trạm y tế nhằm xây dựng, phát triển mô hình tổ tình nguyện viên tại địa phương, các câu lạc bộ chăm sóc khoẻ người cao tuổi, các câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác.

5. Đài Phát thanh-Truyền hình huyện; Trang thông tin điện tử Đăng tải các tin bài, dành thời lượng phù hợp cho các chương trình có nội dung liên quan. Tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường chất lượng, thời lượng phát sóng có các nội dung liên quan. Tuyên truyền những đơn vị, khu dân cư, câu lạc bộ, gia đình, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và thực hiện tốt các phong trào chăm sóc sức khoẻ, cũng như chăm sóc đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt