gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

534373
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
933
647
3732
480569
16112
20952
534373

Your IP: 54.224.148.23
2018-03-22 23:33

Năm 2017, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chương trình “sáng kiến vì cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. Cuộc thi nhằm phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cùng nhau sáng tạo hỗ trợ cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

THỂ LỆ THAM DỰ CUỘC THI

“SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG” LẦN THỨ II

THÔNG TIN CHUNG

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng với thể lệ tham gia cụ thể như sau:

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; không giới hạn độ tuổi, quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ

1. Nội dung

* Chủ đề bài dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông-vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

* Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

* Các dự án tham dự chưa được giải tại bất kỳ cuộc thi nào khác.

* Đối với các dự án dự thi cần có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

2. Hình thức tham dự

* Văn bản trình bày bằng tiếng Việt, font Times New Roman, cỡ chữ 13 theo mẫu quy định của Ban tổ chức.

* Khuyến khích bài tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clips,…) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

3. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau: (Tổng điểm đánh giá 100 điểm)

- Tính phát triển (10 điểm)

- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi (20 điểm)

- Tính sáng tạo (20 điểm)

- Tính khả thi (20 điểm)

- Tính bền vững và khả năng nhân rộng (15 điểm)

- Hiệu quả chi phí (10 điểm)

- Năng lực của đơn vị triển khai (5 điểm)

3.1. Tính phát triển

- Các dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của cộng đồng, chỉ ra được giải pháp thông minh giúp giải quyết được vấn đề tồn tại, hướng tới kết quả rõ ràng, đóng góp hữu ích cho cộng đồng.

- Các dự án thể hiện được mong muốn, thậm chí cam kết sẽ triển khai trong thực tế.

- Kế hoạch thực hiện phải rõ ràng, cụ thể. Có phương án hỗ trợ từ cộng đồng, sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi, nhà tài trợ, các bên liên quan...

3.2. Đối tượng tác động và kết quả mong đợi

Chỉ ra được những lợi ích cụ thể và có thể đo đếm được của dự án. Số lượng đối tượng hưởng lợi của dự án, ước tính số người được hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp) dự án tạo nên những tác động và thay đổi như thế nào (nhận thức, thái độ, hành vi... trong cộng đồng), tính logic và sáng tạo trong giải pháp mà dự án đưa ra.

3.3. Tính sáng tạo

Ngay từ tên gọi của chương trình, tính sáng tạo đã được nhấn mạnh là một trong những đặc điểm chính của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng. Các dự án phải thể hiện được sự “khác biệt” của mình về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện,... các dự án phải sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, mang lại những giá trị mới, hiệu quả, thiết thực cho cộng đồng.

3.4. Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Khả năng phát huy lợi ích bằng chính các nguồn lực tạo ra từ dự án (nhân lực, vật chất, tài chính...) và khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả khi hỗ trợ từ bên ngoài kết thúc. Dự án sẽ có tác động trong việc xây dựng và tăng cường năng lực của cộng đồng và các tổ chức tại địa bàn triển khai như thế nào, hoạt động đó có bền vững hay không. Lợi ích mà dự án mang lại có thể tồn tại lâu dài sau khi dự án đó kết thúc không?

Các dự án thể hiện được rõ khả năng nhân rộng cũng như kế hoạch nhân rộng sau khi kết thúc. Việc nhân rộng có thể bao gồm:

- Khả năng đơn vị tự ứng dụng dự án sang các nhóm đối tượng hay địa phương khác;

- Khả năng đơn vị chia sẻ thông tin về kết quả dự án để các nơi khác học tập, áp dụng.

3.5. Tính khả thi

- Tính khả thi là triển vọng đạt được mục tiêu của dự án. Các kế hoạch hành động, hoạt động của dự án rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng đến đối tượng hưởng lợi.

- Dự báo được những khó khăn có thể xảy ra và khả năng vượt qua các khó khăn đó như thế nào trong quá trình triển khai thực tiễn tại cộng đồng. Có các phương án giả định nằm ngoài kế hoạch của dự án để đảm bảo cho sự thành công của dự án.

3.6. Hiệu quả chi phí

Ngân sách thực hiện dự án phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trợ trực tiếp.

3.7. Năng lực của đơn vị triển khai

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị chứng minh được khả năng thực hiện và hoàn thành các hoạt động được đề xuất, có kinh nghiệm làm việc với đối tượng của dự án, có năng lực và kiến thức chuyên môn, có tổ chức nhân sự thực hiện dự án rõ ràng, hợp lý, có năng lực quản lý tài chính phù hợp. Khuyến khích các đơn vị có sự bảo trợ của các tổ chức hoặc cá nhân có uy tín, có sự phối hợp tham gia của địa phương và cộng đồng nơi triển khai dự án.

4. Lưu ý

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi nhiều dự án. Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện dự án của mình, khuyến khích các bài dự thi có cùng ý tưởng hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.

III- THỂ THỨC TIẾN HÀNH

1. Cách thức tham dự

Các dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban Tổ chức qua hệ thống website và/hoặc bản in gửi về BTC chương trình, cụ thể như sau:

1.1- Gửi qua website:

Hồ sơ được gửi qua website chương trình tại địa chỉ www.sangkienvicongdong.vn các bước như sau:

+ Bước 1: Tải “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 3: Gửi “Bản đăng ký giam gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có).

1.2- Gửi bản in:

+ Bước 1: Tải và in “Bản đăng ký tham gia” trên website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn

+ Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có) về địa chỉ Tạp chí Cộng sản – 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”.

2. Thời gian đăng ký

Từ 0 giờ ngày 26-5-2017 đến 23 giờ 59 ngày 28-2-2018

3. Các giai đoạn của cuộc thi

- Giai đoạn 1: Gửi dự án tham gia (26-5-2017 đến 28-2-2018)

Từ 0 giờ ngày 26-5-2017 đến 23 giờ 59 ngày 28-2-2018: Các thí sinh và các nhóm dự thi gửi dự án như Mục 3: “Hướng dẫn tham gia”. Sau khi gửi dự án tham gia, tên các dự án sẽ được cập nhật lên website và kết quả sau vòng một sẽ được thông báo đến các nhóm dự thi.

- Giai đoạn 2: Xét chọn (3-2018 – 4-2018)

+ Thành lập Hội đồng chung tuyển để xét chọn tuyên dương, trao giải các dự án và lựa chọn 6 dự án để tôn vinh tại lễ tổng kết. Quá trình đánh giá xét duyệt chặt chẽ với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội. Thành viên hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, các nhà chuyên môn, đại diện các tổ chức Chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp để đánh giá, xét duyệt.

- Giai đoạn 3: Tổ chức hội thảo, Ngày hội sáng kiến và Lễ tuyên dương, trao giải (5-2018).

+ Top 6 dự án xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về ý tưởng và chi tiết triển khai với ban giám khảo và trong buổi hội thảo. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển đối với các nhóm dự thi ngoài khu vực Hà Nội.

+ Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI

1. Ban tư vấn đồng hành cùng dự án

Ban tư vấn sẽ trả lời các câu hỏi tiêu biểu của các cá nhân, tổ chức quan tâm hàng tuần, trực tiếp trên website.
Các câu hỏi được gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Giao lưu trực tuyến

Các buổi giao lưu trực tuyến trên website: www.sangkienvicongdong.vn được tổ chức để giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình, trao đổi với ban tư vấn về dự án. Các thông tin cụ thể về mỗi buổi giao lưu trực tuyến sẽ được thông báo cụ thể trên website: www.sangkienvicongdong.vn 

3. Tọa đàm kết nối chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực dự án 

Ban tổ chức sẽ tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu, chia sẻ, kết nối các tác giả dự thi, các chương trình tập huấn, hướng dẫn cách viết đề xuất dự án với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên website: www.sangkienvicongdong.vn 

V. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định chương trình Sáng kiến vì cộng đồng bao gồm các nhà lãnh đạo, các nhà chuyên môn đại diện cho các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ... là các chuyên gia có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực quản lý dự án, hoạt động cộng đồng, sẽ có vai trò đánh giá, thẩm định và lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất được trao giải.

2. Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn chương trình Sáng kiến vì cộng đồng có vai trò cố vấn cho các dự án tham dự chương trình theo các hình thức trả lời giao lưu trực tuyến, góp ý hướng dẫn cho các dự án, hoặc tham gia các hoạt động thảo luận, tập huấn, nâng cao năng lực các dự án dự thi. Hội đồng cố vấn có trách nhiệm hỗ trợ các dự án trong suốt chương trình. Các cố vấn là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng.

VI. GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

- 1 giải nhất trị giá 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

- 2 giải nhì trị giá 30.000.000 đồng/giải (Ba mươi triệu đồng) tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

- 3 giải ba trị giá 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng) tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

- 5 đến 10 giải khuyến khích trị giá 8.000.000 đồng/giải (Tám triệu đồng) tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban tổ chức (nếu Ban tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).

VII. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban tổ chức khuyến khích các cá nhân, tổ chức chia sẻ các dự án được đăng tải trên website và Fanpage của chương trình.

- Dự án đưa ra không trùng với bất cứ ý tưởng, sáng kiến dự án vì cộng đồng nào đã được tác giả khác công bố. Tại bất cứ thời điểm nào nếu các dự án dự thi bị chứng minh là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì dự án đó sẽ bị tước quyền tham gia, thu hồi giải thưởng.

Ban tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết mà tác giả gửi đến tham gia cuộc thi cho các mục đích tuyên truyền, giáo dục khuyến khích thanh thiếu niên tham gia công tác tình nguyện mà không cần phải xin phép hay trả phí cho cá nhân hoặc nhóm tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng toàn bộ nội dung dự thi vào các mục đích phi lợi nhuận.

- Người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của dự án hay nhân vật được đề cập đến trong bài dự thi.

Trong quá trình dự thi, các cá nhân hoặc nhóm tác giả không được quyền đăng tải trực tiếp bài dự thi lên các kênh truyền thông khác mà phải thông qua đường dẫn (đường link) do Ban Tổ chức cung cấp.

Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào thể lệ cuộc thi, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ban Tổ chức.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung  Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định 49/2017/NĐ-CP tập trung vào công tác quản lý thông tin thuê bao viễn thông và có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP sẽ có tác động lớn đến nhiều đối tượng trong xã hội, bao gồm  các tổ chức, cá nhân sử dụng viễn thông di động ( còn gọi là các thuê bao di động ), các điểm bán SIM di động của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp viễn thông. Về cơ bản, trong 12 tháng tới, hầu hết các thuê bao di động phải thực hiện cung cấp lại thông tin thuê bao cho các doanh nghiệp thông tin di động ( do hầu hết các thuê bao hiện nay có thông tin thuê bao di động không chính xác ); sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực các tổ chức, cá nhân hiện đang bán SIM di động phải ngừng hoạt động bán SIM; các doanh nghiệp phải tổ chức lại và thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để tiếp nhận hoạt động cung cấp thông tin thuê bao và cung cấp dịch vụ viễn thông; và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc triển khai Nghị định 49/2017/NĐ-CP trên địa bàn.

Nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội để triển khai Nghị định 49/NĐ-CP có hiệu quả, đúng lộ trình mà Chính phủ đã quy định. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung Nghị định 49/2017/NĐ-CP tại địa phương.

  1. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện.

          Tăng cường thời lượng phát sóng, bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các quy đinh của pháp luật liên quan công tác quản lý thông tin thuê bao di động theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ viễn thông.

  1. Các doanh nghiệp viễn thông.

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp viễn thông và lộ trình thực hiện quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

Tổ chức tập huấn, phổ biến quán triệt nội dung Nghị định 49/2017/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan báo chí tích cực truyền thông các quy định của pháp luật liên quan công tác quản lý thông tin thuê bao di động, đặc biệt là việc tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao của các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông di động.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

              Để triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”; Nâng cao nhận thức của các cấp, ban ngành về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; Đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trở thành lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua, yêu nước, chung tay cùng với đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn phát triển các ngành nghề truyền thống, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin rõ về đối tượng áp dụng, tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn, trách nhiệm của người có uy tín. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất quán.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển chuyên trang chuyên mục, dành thời lượng thích hợp và phù hợp về thời gian để tuyên truyền; Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Đề án tại các địa phương.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền tích cực, hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; ưu tiên các loại hình tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và từng đối tượng nhân dân để các tổ chức, cá nhân, đơn vị và người dân hiểu, nhận thức đúng, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác thực hiện Đề án có hiệu quả.

2. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin bài, phóng sự và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền.

- Kẻ vẽ, in treo pano khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền lưu động.

- Lồng ghép các nội dung của đề án vào các chương trình hội thi, hội diễn, hội nghị để tuyên truyền.

- Thông báo tới đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực thực hiện các tin, bài, phóng sự về hoạt động triển khai Đề án tại địa phương để đăng trên chuyên trang, chuyên mục để kịp thời khen ngợi các địa phương thực hiện tốt Đề án, tạo điều kiện để các địa phương trao đổi kinh nghiệm; biểu dương người có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại; Tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi; Giảm thiểu số người bị chó cắn và số người tử vong do bệnh dại. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn liên quan về bệnh dại; Phòng, chống bệnh dại; Chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại; Chính sách bảo hiểm y tế đối với người bị chó cắn trên địa bàn.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 06/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

- Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, phóng sự; đăng tải các tin, bài; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thế, khu dân cứ, thôn xóm về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; cách xử lý khi bị chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại cắn; biện pháp phòng, chống bệnh dại có hiệu quả.

- Triển khai các chiến dịch truyền thông; cung cấp tài liệu truyền thông về bệnh dại; Phòng, chống bệnh dại trên người và động vật để nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng.

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn việc khai thác trái phép, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Bôi, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa. Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng và kết cấu hạ tầng giao thông khác bằng những hình thức, biện pháp cụ thể, phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông và tình hình kinh tế, dân trí từng khu vực, góp phần ngăn chặn các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên cát sỏi, bảo tồn nguồn lợi khoáng sản, góp phần bảo vệ hệ sinh thái.

2. Tuyên truyền, vận động tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia bảo vệ nguồn lợi khoáng sản; khuyến khích phát hiện, tố cáo, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, trái phép cát, sỏi trên sông Bôi.

3. Khuyến khích, cổ vũ và tạo điều kiện để nhân dân sáng tạo, ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật để tìm hoặc tạo ra nguồn nguyên liệu xây dựng thay thế, hỗ trợ cát, sỏi.

4. Tuyên truyền thông tin về hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị xã hội có liên quan trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi.

5. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin bài, phóng sự và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan, cung cấp tư liệu chính xác về những hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa phương cho các cơ quan báo chí, phối hợp với nhân dân phát hiện các điểm nóng về khai thác khoáng sản để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

           Cộng tác viên: Xuân Đạt