gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

534369
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
929
647
3728
480569
16108
20952
534369

Your IP: 54.224.148.23
2018-03-22 23:32

Để phát triển các câu liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện, thông qua cách tiếp cận thế hệ, tự giúp nhau vào cộng đồng; góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Văn bản chỉ đạo, Văn bản hướng dẫn liên quan về các kiến thức, quy định về Luật Người cao tuổi; các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung về Đề án nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tin, tuyên truyền về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; các nguyên tắc của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Mô hình và các quy định về xây dựng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm: tiêu chí, quy định về cơ cấu, tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Các xã, thị trấn chỉ đạo Hội người cao tuổi phối hợp Ban văn hóa các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN 

Nhân rộng mô hình Câu lạc lộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số47/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Công văn số 03/UBQGNCT-VP ngày 04/4/2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tui Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

II. CƠ SỞ THỰC HIỆN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Luật Người cao tuổi và các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm hơn và từng bước được nâng lên. Hội Người cao tuổi các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia sinh hoạt, phát huy được trí tuệ của người cao tuổi, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói gim nghèo, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao đời sng vật chất tinh thần cho người cao tui. Tuy nhiên, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vn còn gặp một số khó khăn như: bộ máy tổ chức Hội người cao tuổi chưa đồng bộ từ tnh đến cơ sở; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể chất lượng chưa cao; công tác chăm sóc người cao tui chưa trở thành phong trào toàn dân; việc phát huy vai trò người cao tui chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ người cao tuổi cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng còn cao, tuy nhiên việc vận động nguồn lực để thực hiện còn chưa thường xuyên, huy động khó khăn, số thu thấp, cùng với đó là sự quan tâm và nhận thức của một bộ phận xã hội còn hạn chế... 

Tính đến hết năm 2016, theo thống kê số người từ 60 tuổi trở lên toàn tỉnh là 72.555 người chiếm 77% tổng số hội viên người cao tuổi (toàn tỉnh có 93.749 hội viên người cao tuổi) và dự báo đến năm 2020 con số này là khoảng 83 nghìn người. Về điều kiện sống và việc làm, tỷ lệ người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn là khoảng 73% với công việc chủ yếu là làm nông nghiệp. Hiện vẫn có trên 59% số người từ 60 đến 69 tuổi và khoảng 41% người trên 70 tuổi vẫn đang làm việc, 56% trong lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý là, có rất nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người từ 60 - 69 tuổi, có nhu cầu làm việc, nhưng không có việc làm do không tìm được công việc phù hợp, do phải làm việc nhà và điều kiện về sức khỏe. Do điều kiện lịch sử và những khó khăn hiện tại, khả năng tích lũy vật chất của người cao tuổi còn hạn chế. Có tới 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất, chỉ có 24% người cao tuổi có lương hưu, 22% người cao tuổi có trợ cấp xã hội, còn 14% số người thuộc hộ gia đình nghèo, trong đó còn trên 0,7% người phải sống trong nhà tạm. Người cao tuổi cùng đang chịu tác động của sự thay đổi cấu trúc gia đình khi tỷ lệ hộ gia đình có cha mẹ sống chung với các con, cháu đã giảm rõ rệt; số người cao tuổi không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng là 29 người. Thực trạng này có thể làm cho cuộc sống của người cao tuổi càng thêm khó khăn hơn, kể cả về kinh tế, xã hội và tâm lý. Tình trạng sức khỏe người cao tuổi nhìn chung vẫn chưa thực sự khỏe mạnh như mong muốn, số người cao tuổi tự đánh giá về sức khỏe bản thân là khá tốt mới có 5,7% và 22,9% đánh giá sức khỏe kém. Tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính khá cao và thường mc nhiều bệnh đồng thời với tỷ lệ trung bình một người mắc gần 2,7 bệnh, về tinh thần, những thađổi về xã hội, tâm lý, sức khỏe suy giảm, bệnh tật và những lo toan trong cuộc sống, làm cho người cao tuổi suy sụp về tinh thần và mắc các bệnh lý tâm thần trầm trọng. Tình trạng sức khỏe chung cho thấy nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Để đáp ứng nhu cầu này, cần phải có nhng chính sách, giải pháp phù hợp, sự đáp ứng hiệu quả từ hệ thống y tế, sự hỗ trợ và quan tâm thỏa đáng của cộng đồng đối với người cao tuổi. 

Để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh rất cần sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành để họ tự vươn lên, phát huy vai trò và có nhng đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sng cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Đồng thời cn phi có nhng mô hình tổ chức hoạt động năng động, sáng tạo, kết hợp sự chủ động của chính bản thân người cao tuổi và sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ. Trong đó Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau chính là một trong những mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi và có hiệu quả nhất. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhằm vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng khu dân cư. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đng, không trục lợi cá nhân, tuân thủ pháp luật, quyết định theo đa s, đoàn kết, hợp tác, tương trợ nhau dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, lấy mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi là chính. 

Thời gian qua, cả nước có 70.000 câu lạc bộ các loại giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích; trong đó có mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đến đầu năm 2016, hơn 1.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai tại 14 tỉnh (tập trung nhiu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Nguyên...) với sự tham gia trực tiếp của gn 50.000 thành viên. Đa số các câu lạc bộ này được xây dựng từ các nguồn dự án do EC, tổ chức AP, UNFPA... tài trợ; một số địa phương đã tự nhân rộng từ các nguồn khác nhau. Hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động tốt, kể cả các câu lạc bộ đã hết hỗ trợ của dự án với 8 hoạt động chính (gồm: chăm sóc sức khỏe; tăng thu nhập; giảm nghèo; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; vận động nguồn lực). 

Đây là mô hình có hoạt động đa dạng, thiết thực, được chính quyền, người cao tui và cộng đồng đánh giá cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.630 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi các loại với 30.687 hội viên tham gia. Tuy nhiên, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong tỉnh còn nhỏ lẻ và có rất ít, hiện mới chỉ có 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn từ năm 2008 đến nay với 341 thành viên tham gia1. Do đó, nếu mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 sẽ góp phần rất lớn trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương về người cao tuổi. 

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mc tiêu 

a) Phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi và góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. 

b) Nâncao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số. 

2. Chỉ tiêu 

a) Giai đoạn 2016- 2017: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 80 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 4.000 thành viên, trong đó có 3.000 người cao tui tham gia). 

b) Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 150 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 6.000 thành viên, trong đó có 4.000 người cao tuổi tham gia). 

Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 80% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền 

Lập Ban Điều hành, xây dựng kế hoạch. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, địa phương lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ngân sách, hoạt động (theo 2 giai đoạn). 

Hướng dẫn, phối hợp với các các huyện, thành phố xây dựng đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương. 

Xây dựng quy định về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Xây dựng bộ tài liệu về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm: sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các tài liệu (hướng dẫn hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hỏi đáp về quyền và lợi ích của người cao tuổi). 

Tuyên truyền về đề án và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (biên soạn tài liệu, phối hợp với truyền thông, tổ chức hội thảo). 

2. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương 

Tập huấn cho cán bộ triển khai đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (dự kiến) và cán bộ liên quan của các huyện, thành phố; xã, phường (theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mu, tập hun điểm tại huyện) về phương pháp thành lập, quản lý, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tham quan mô hình. 

Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyn, truyền thông v.v...) 

Các hoạt động trên được tiến hành ở một số huyện, thành phố theo kế hoạch nhằm bảo đảm thành lập các câu lạc bộ có chất lượng, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. 

3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các câu lạc bộ mới 

Tổ chức các chuyến giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...). 

Tiến hành kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh. 

Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết (6 tháng, 1 năm) ở các địa phương và quy mô toàn tỉnh. 

4. Thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự để thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Phi hp với chính quyền và Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, Hội người cao tui cơ sở thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo đúng quy trình quy định. 

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi 

Phối hợp với Hội Người cao tui Việt Nam và các cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Tham dự các hội thảo, hội nghị do Trung ương tổ chức để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về phổ biến, xây dựng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Tuyên truyền gương điển hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Ngân sách hỗ trợ ban đầu và thường xuyên (nếu có) từ Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện và xã dự định thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Vận dụng nguồn lực từ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui; các nguồn Quliên quan (Quỹ vì người nghèo; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Quỹ hỗ trợ nông dân...). 

Huy động sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên câu lạc bộ. 

Lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án có liên quan tại địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực phân bổ từ Đề án của Trung ương. 

3. Phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên câu lạc bộ được vay vốn sản xuất giảm nghèo. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động. 

11. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong phạm vi hoạt động của Đề án. 

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương. 

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Người cao tuổi tỉnh 

Căn cứ hướng dẫn của Trunương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thươnbinh và Xã hội, các bộ, ngành Trung ương, chủ trì, phối hợp với các s, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; hướng dẫn Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo kế hoạch; tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ. 

- Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và các phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn. 

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp, vận dụng sử dụng nguồn Qu toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các nguồn quỹ khác có liên quan để hỗ trợ thực hiện Đề án. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án khác có liên quan để thực hiện; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án. Thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí triển khai đề án. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo quy định, kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của đề án. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới. 

5. Sở Y tế 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cơ sở vật chất, giúp đỡ về chuyên môn cho các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh, sinh hoạt văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

7. Sở Ngoại vụ 

Phi hp với các sở, ban, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và các nguồn vn hỗ trợ phi Chính phủ; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. 

Là đầu mối, hỗ trợ Hội Người cao tuổi tỉnh và các địa phương tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ... và hợp tác quốc tế để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền và nâng cao nhận thức về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

9. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tnh Hòa Bình 

Phi hp với Hội Người cao tuổi tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội 

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưng ứng việc vận động các nguồn lực thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, lồng ghép với mô hình Tổ Liên gia tự quản trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chỉ đạo Hội Người cao tuổi cùng cấp phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai việc thành lập và nhân rộng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. 

Xem xét hỗ trợ kinh phí, lồng ghép các nguồn lực liên quan và huy động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương để thực hiện thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có hiệu quả. 

Tuyên truyền về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi địa phương. 

Trên đây là Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

I. Quan điểm

          1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống.

          2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

          3. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội tạo đồng thuận trong thực hiện.

          II. Mục tiêu

  1. 1.Mục tiêu tổng quát

          Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong ngành Thông tin và Truyền thông; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

          2. Mục tiêu cụ thể

          - Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

          - 100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức địn kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật

          - Hàng năm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật, được cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ.

          - Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới hiệu quả, phù hợ với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

          III. Các nhiệm vụ chủ yếu

          1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và các nhiệm vụ được giao.

          2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung tuyên truyền hướng về cơ sở.

          3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật biết tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ, ưu tiên từ nguồn tại chỗ, người dân tộc thiểu số.

          4. Đổi mới nội dung hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

          a, Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý: chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền nghĩa vụ cơ bản lợi ích của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; An toàn thực phẩm; An toàn giao thông; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Hiến pháp và pháp Luật.

          b, Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương triện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan.

          c, Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên Trang thông tin điện tử.

          d, Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại.

          IV. Giải pháp thực hiện

          1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng; hướng tới xác định việc hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan hàng năm.

          2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật.

          3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là:

          a, Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử; khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các cơ sở dữ liệu pháp luật khác theo quy định; sử dụng hiệu quả thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp vận hành, quản lý.

          b, Phát huy vai trì của các cơ quan báo chí, Đài TT-TH, Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở trng việc xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục, tin bài, thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

          4. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp trong từng thời điểm.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

           Để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thể dục, thể thao; tạo sự thống nhất và chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành đối với công tác thể dục, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động thể dục, thể thao; cổ vũ, khích lệ kịp thời các hoạt động thể dục thể thao của huyện, của tỉnh và toàn quốc; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chường trình xây dựng nông thôn mới.

          2. Tích cực đăng tải và thường xuyên cập nhật các bài viết về lợi tích của hoạt động thể dục, thể thao” các loại hình thể dục, thể thao và phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện; thông tin về các giải thi đấu; mô hình thể thao hiệu quả trên địa bàn; biểu dương các cá nhân, tập thể đi đầu trong hoạt động thể dục, thể thao.

          3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho toàn thể nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

          4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân cùng tham gia phát triển các hoạt động thể dục, thể thao tại địa phương.

          5. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch;  khuyến khích kết hợp những môn thể thao hiện địa với khai thác và giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

          6. Tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương cùng các cá nhân, tổ chức tài trợ, hỗ trợ dụng cụ tập luyện, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Tuyên_truyền_triển_khai_kế_hoạch_thực_hiện_chương_trình_phổ_biến.docx

             Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  năm 2017, ngày 27/9/2017, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 27/9/2017 yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch.

            Chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” của Chiến dịch năm 2017 nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch với những nội dung hoạt động chung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020,... đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân trong huyện.

- Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách được nêu trong Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như:

- Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương; Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, các trang trại chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Lên án các hành động khai thác trái phép, phá hoại tài nguyên thiên nhiên; Khuyến khích các các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, các trang trại chăn nuôi, cộng đồng và người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường;

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền về chủ đề môi trường tại khu vực công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, các trường học, khu dân cư đông người;

- Ra quân làm vệ sinh môi trường: thu gom xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, rác thải đồng ruộng... Khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, cống rãnh, hệ thống thoát nước;

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện để cùng tham gia thực hiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 như: Phổ biến các quy định của pháp luật, tổ chức các lớp học, lớp tận huấn về bảo vệ môi trường. Tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

3. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

* Thông điệp hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

1. Quản lý rác thải  vì môi trường nông thôn bền vững.

2. Tăng cường các hoạt động quản lý rác thải khu vực nông thôn.

3. Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định.

4. Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

     5. Rác là nguồn ô nhiễm môi trường, hãy làm sạch rác ở mọi nơi.

6. Quản lý rác thải khu vực nông thôn hiệu quả vì môi trường xanh, bền vững.

7. Nông thôn xanh, nông sản sạch cho cuộc sống bền vững.

     8. Hãy giữ vệ sinh, không vứt rác ra đường.

     9. Tất cả vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

    10. Bảo vệ môi trường góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

    11. Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường.

    12. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

     13. Đường sạch, ngõ sạch, khuôn viên đẹp là mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

     14. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

    15. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.

     16. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, bảo vệ sức khỏe con người.

     17. Bảo vệ môi trường, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

     18. Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây.

    19. Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống.

    

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội về phòng chống, mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm; tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2-16 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống buôn bán người trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ, trong đó chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động, nhận thức cho người dân; tăng cường đăng, phát các thông điệp về phòng, chống mua bán người thường xuyên liên tục và có hệ thống.

- Phát triển các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người, thông tin được cập nhật thường xuyên,  liên tục. Thông tin đăng tải cần phải được kiểm chứng, mang tính định hướng, tránh gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tuyên truyền và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, thôn, xóm kết hợp tuyên truyền trong các hoạt động trong phòng văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thi đua và đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng đơn vị.

- Tăng cường sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên và hệ thống truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền đến các vùng sâu, vừng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, dân trí thấp.

- Tích cực tuyên truyền thực hiện vận động, tư vấn, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; phối hợp với các doanh nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép các hoạt động tái hoà nhập của người bị mua bán trong các buổi sinh hoạt tập thể; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và toàn xã hội không phân biệt, kỳ thị; nội dung, hình thức thông tin, truyền thông giáo dục về tái hoà nhập cộng đồng phải phù hợp và được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng.

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an; Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tình hình và kết quả đạt được

- Trong 06 tháng qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, mà nòng cốt là lực lượng Công an và sự vào cuộc tích cực của báo chí, số vụ phạm pháp hình sự trên toàn quốc đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến rất phức tạp, nổi lên là:

+ Các thế lực thù địch và số đối tượng cực đoan trong tôn giáo lợi dụng quyền tự do, dân chủ gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tội phạm giết người tăng 3,98%, trong đó giết người do nguyên nhân xã hội chiếm 95%; tội phạm xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều nơi đang thách thức các chuẩn mực đạo đức và gây bức xúc trong xã hội. Tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội gia tăng; nhiều băng, nhóm lưu manh, côn đồ càn quấy sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ thanh toán, trả thù, giải quyết mâu thuẫn, nhiều trường hợp hung thủ vào tận bệnh viện để truy sát nạn nhân, gây bất an trong xã hội. Tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tăng 21,2%; đang diễn ra tình trạng giao dịch, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ công khai trên các trang mạng xã hội.

Tội phạm chống người thi hành công vụ với tính chất, mức độ ngày càng manh động, thậm chí tấn công cả trụ sở Công an, chính quyền, hủy hoại tài sản, gây rối an ninh, trật tự.

+ Tội phạm kinh tế, tham nhũng xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước. Tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng thuê đường truyền tốc độ cao để điều hành các trang Web tổ chức đánh bạc với số tiền lớn. Hoạt động bán hàng đa cấp trên mạng Internet vi phạm pháp luật vẫn diễn ra với những cách thức, thủ đoạn mới tinh vi.

+ Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tăng 9,8%, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến. Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, trong đó có cát, sỏi diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương, có trường hợp đối tượng vi phạm đã đe dọa lãnh đạo chính quyền địa phương, gây bức xúc dư luận. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi.

+ Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng 13,81% số vụ và 13,48% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2016; tình trạng người sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ở nhiều nơi; ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào nước ta rất lớn, đã phát hiện được một số vụ sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nước với số lượng rất lớn.

- Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 138 ở các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm; đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác; đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm với những cách làm sáng tạo, nổi bật là:

Đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã gắn kết công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng Bộ, ngành, địa phương. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Nhiều mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương trong phòng, chống tội phạm có hiệu quả hơn. Các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các tuyến, địa bàn và với các đối tượng trọng điểm. Hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả tích cực, đã điều tra, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận đồng tình ủng hộ. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, xử lý tội phạm. Những kết quả đó đã góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác phòng, chống tội phạm còn nhiều tồn tại, thiếu sót, đáng chú ý là: Công tác nắm và dự báo tình hình tội phạm chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, còn bị động trong một số vụ việc; vẫn còn tình trạng người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa phát huy hết trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, chưa dành thời gian thích đáng cho việc đối thoại, giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân; có trường hợp cán bộ còn làm trái pháp luật, tiêu cực, tham nhũng gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về ma túy, buôn lậu hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp mới chỉ xử lý được các đối tượng trực tiếp thực hiện tội phạm mà chưa mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Hiệu quả phòng ngừa tội phạm chưa cao, ý thức cảnh giác, tự giác phòng, chống tội phạm của một bộ phận dân cư còn hạn chế. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa phát triển rộng rãi và thiếu chiều sâu. Công tác xã hội hóa phòng, chống tội phạm, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, nạn nhân của các vụ bị mua bán người tái hòa nhập, ổn định cuộc sống ở nhiều nơi việc thực hiện còn lúng túng, chưa hiệu quả.

Một số Bộ, ngành còn chậm phê duyệt các Đề án của Chương trình phòng, chống tội phạm (đến nay mới phê duyệt được 8/15 đề án),

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, đặt ra cho chúng ta những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Ban Chỉ đạo 138 từ Trung ương đến địa phương phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2017. Do vậy, cần phải bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, Kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

2. Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm, chú trọng phòng ngừa xã hội, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm. Khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các đạo luật liên quan đến phòng, chống tội phạm vừa được Quốc hội thông qua. Các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao của đất nước, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động liên quan. Tập trung đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp phạm tội, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; đối tượng truy nã, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi; các tội phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; các đường dây mua bán, vận chuyển và các tụ điểm sử dụng ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, phát hiện, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm. Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động phát hiện, tố giác tố phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm, Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương nào thì chính quyền nơi đó phải tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật công tác. Xác định rõ trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nhất là lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

5. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính sớm bố trí kinh phí để triển khai các đề án. Những Bộ, ngành chưa phê duyệt Đề án thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 cần khẩn trương phê duyệt để triển khai thực hiện ngay trong năm 2017. Cần tăng cường phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện đề án.

6. Ban Chỉ đạo 138/CP đã thành lập 05 đoàn kiểm tra liên ngành do các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn về làm việc với một số địa phương trong quý IV năm nay. Các đồng chí Trưởng Đoàn sớm bố trí thời gian, có kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Ban Chỉ đạo 138 các địa phương cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Nơi nào để tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng Công an phải chịu trách nhiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng thành tích của các lực lượng và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

7. Một số nhiệm vụ cụ thể

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung vào chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa học đường, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, các trò chơi, dịch vụ mang tính kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu đến đạo đức và nhân cách.

- Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công an xã theo hướng bố trí Công an chính quy ở Công an xã, thị trấn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời thu thập, bảo vệ chứng cứ ngay từ đầu.

- Các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phối hợp rà soát các vụ án đã có quyết định tạm đình chỉ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý tang vật thu giữ trong các vụ án và xử phạt vi phạm hành chính để tránh lãng phí về tài sản, Các Bộ, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự; tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành để áp dụng đúng, thống nhất.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thành việc xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138 các cấp.

- Bộ Công an - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP:

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo 138 các Bộ, ngành và địa phương.

+ Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; hàng tuần có báo cáo tổng hợp tình hình tội phạm xảy ra trên toàn quốc gửi các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo. Đối với những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, cần báo cáo kịp thời với Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt