Uỷ ban nhân dân huyện đăng tải nội dung lấy ý kiến góp ý của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất 2018. Các ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Thuỷ; địa chỉ: Nhà 7 tầng, Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Đồng thời, gửi bản mềm theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Phòng Tài nguyên và Môi trường biết tổng hợp.

File đính kèm: images/Báo_cáo_về_việc_kết_quả_thực_hiện_kế_hoạch_sử_dụng_đất_năm_2017_và_lập_kế_hoạch_sử_dụng_đất_năm_2018_huyện_Lạc_Thủy.pdf