gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

591053
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
699
0
1353
539822
11800
18607
591053

Your IP: 54.166.141.12
2018-06-19 02:48

Sáng 10/01/2017, đồng chí Nguyễn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017.

trien khai ke hoach phat trien ktxh 01

Toàn cảnh điểm cầu huyện Lạc Thuỷ.

Về phía điểm cầu huyện Lạc Thủy có đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã về dự.

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự thảo kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu là: Tăng trưởng kinh tế 8,5%; GRDP bình quân đầu người 39,5 triệu đồng; Tổng đầu tư toàn xã hội 11.700 tỷ đồng; Tổng thu NSNN 3.020 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 465 triệu USD, giá trị nhập khẩu 392 triệu USD. Số tiêu chỉ nông thôn mới đạt tỷ lệ bình quân 13 tiêu chí/xã. Có 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế.  Tỷ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hợp vệ sinh 90%.

trien khai ke hoach phat trien ktxh 02

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu tham luận tại hội nghị.

 Bên cạnh đó Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện Kinh tế - Xã hội năm 2016, tình hình thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ về những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số Chủ trương, Chính sách mới nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng  suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nghị quyết 60 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 

Cũng tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh và 11 huyện, thành phố tham gia ý kiến và nhất trí cao vào dự thảo kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và đề ra những nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, thủ trưởng các các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung đồng bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực  hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2017. Các sở, ngành, cơ quan đơn vị, các địa phương xây dựng các kế hoạch giải pháp cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lĩnh vực nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành theo hướng phát triển các sản phẩm có lợi thế như: cây có múi, chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá lòng hồ gắn với xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực công nghiệp thực hiện các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, sớm hỗ trợ các dự án sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Về dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch với một số điểm trọng tâm như: Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Đối với thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần rà soát, đánh giá những kết quả đạt được cũng như phân tích những yếu kém tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành và các cấp, đề cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2017.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt