gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876902
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1294
1353
3789
1821039
16382
22264
1876902

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 14:51

Ngày 11/3/2021, Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 70 triệu đồng cho Trung tâm học tập cộng đồng điểm xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Là tổ chức xã hội, hội khuyến học được thành lập với mục đích “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Từ khi thành lập đến nay, hội khuyến học huyện Lạc Thủy luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân. Để từng bước đưa hoạt động của hội đi vào thực tiễn, hội khuyến học huyện Lạc Thủy luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về tôn chỉ hoạt động của hội, nâng cao nhận thức về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên và nhân dân đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện. Mở rộng các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội. Phối hợp tốt trong việc xây dựng, chỉ đạo các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng của từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Quách Thế Tản – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình và các đồng chí cùng đi với đoàn đã trao 70 triệu đồng cho Hội khuyến học xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy.

Trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng hoạt động hội cả về nội dung và hình thức, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về ý nghĩa của hoạt động khuyến học để phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong phong trào học tập, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập./.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015