gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876935
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1327
1353
3822
1821039
16415
22264
1876935

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 15:08

Ngày 25/03/2021 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức kỳ họp thứ 5. Đồng chí Vũ Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đối với Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ - Huyện đoàn và Chi bộ Điện lực Lạc Thủy; đồng thời xem xét, kết luận giám sát chuyên đề về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU. Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ - Huyện đoàn và đồng chí Bí thư chi bộ Điện lực Lạc Thủy. Qua đó thấy rằng: Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ - Huyện đoàn và Chi bộ Điện lực Lạc Thủy đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Bí thư chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị, nội dung sinh hoạt, duy trì đầy đủ các buổi sinh hoạt, thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: số buổi sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều; nội dung để tham gia góp ý còn ít.

UBKT Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của chi bộ và cá nhân đồng chí bí thư chi bộ và yêu cầu có biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

2. Xem xét, kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 06/4/2018 của Huyện ủy về phấn đấu huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 đối với Chi bộ Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua đó thấy rằng: là Cơ quan Thường trực Chương trình MTQGXDNTM, Chi bộ phòng NN&PTNT luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 06/4/2018 của Huyện uỷ về phấn đấu huyện Lạc Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Cho đến nay huyện Lạc Thủy đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới được Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Trung ương thẩm định để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết.

Tuy nhiên, trong tham mưu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít, chưa bền vững; công tác dồn điền, đổi thửa còn chậm; một số các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa bền vững,...

UBKT Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của chi bộ và cá nhân đồng chí bí thư chi bộ và yêu cầu có biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

 

Phan Thị Liên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy, Hòa Bình

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015