gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876710
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1102
1353
3597
1821039
16190
22264
1876710

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 13:30

Ngày 03/12/2019, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy đã tiến hành kỳ họp thứ 26, khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I. Xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên

UBKT Huyện uỷ đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Hồ Chúc, Giáo viên trường THPT Thanh Hà, cho thấy: Đồng chí Hồ Chúc đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; do mối quan hệ thân quen, đã đồng ý giúp phụ huynh của hai thí sinh nhờ Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho 02 thí sinh và đưa 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng) cho Đỗ Mạnh Tuấn để cảm ơn. Đồng chí Hồ Chúc đã vi phạm pháp luật, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Hành vi “Đưa hối lộ” của đồng chí Hồ Chúc nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình là vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng chí đã vi phạm điểm 12, Mục I, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, UBKT Huyện ủy biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Chúc bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

II. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các giáo viên tham gia chấm thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình

UBKT Huyện ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) đối với 05 đảng viên là giáo viên có hành vi trực tiếp chấm nâng điểm, ký hợp thức kết quả chấm thi tự luận môn Ngữ văn và thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình, thủ tục chấm thi theo quy chế thi THPT Quốc gia, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Đảng viên, Giáo viên môn Ngữ văn, Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội, trường THPT Thanh Hà

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Vinh đã thiếu trách nhiệm, đồng tình thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng, chấm thi không đúng quy trình và ký hợp thức kết quả chấm nâng điểm 01 bài thi (nâng 2,25 điểm) nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình, đồng chí đã vi phạm Điểm 1, Mục I Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 5, Mục I, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Thanh Hà thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Vinh theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

2. Đồng chí Đinh Công Thìn - Đảng viên, Giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Lạc Thủy B

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đinh Công Thìn đã thiếu trách nhiệm, thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ chấm thi Nguyễn Thị Hồng Chung, chấm thi không đúng quy trình và trực tiếp chấm nâng 02 điểm cho 01 bài thi của 01 thí sinh, nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình, đồng chí đã vi phạm Điểm 1, Mục I Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 5, Mục I, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Lạc Thủy B thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Đinh Công Thìn theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Đảng viên, Giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Lạc Thủy

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến đã thiếu trách nhiệm, đồng tình thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng, chấm thi không đúng quy trình, không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm trong tổ chấm thi. Hành vi vi phạm của đồng chí nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình, đồng chí đã vi phạm Điểm 1, Mục I Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 5, Mục I, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Lạc Thủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương - Đảng viên, Giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Lạc Thủy

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương đã thiếu trách nhiệm, đồng tình thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng, chấm thi không đúng quy trình, không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm trong tổ chấm thi. Hành vi vi phạm của đồng chí nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình, đồng chí đã vi phạm Điểm 1, Mục I Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 5, Mục I, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Lạc Thủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lừng - Đảng viên, Giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Lạc Thủy C

Trong thực hiện nhiệm vụ là cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lừng đã thiếu trách nhiệm, đồng tình thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng, chấm thi không đúng quy trình, không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm trong tổ chấm thi. Hành vi vi phạm của đồng chí nằm trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình, đồng chí đã vi phạm Điểm 1, Mục I Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 5, Mục I, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Lạc Thủy C thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Lừng theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

       III. Xem xét, kết luận kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên

UBKT Huyện ủy đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên, đảng viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồng Môn (Nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở xã Thanh Nông), trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2019, thực hiện chức trách nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ trường Trung học cơ sở xã Thanh Nông, đồng chí Nguyễn Trung Kiên tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ không theo đúng Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ không theo đúng quy định và hướng dẫn làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Chi bộ và quyền lợi của đảng viên, UBKT Huyện ủy biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trung Kiên bằng hình thức Khiển trách.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015