gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876809
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1201
1353
3696
1821039
16289
22264
1876809

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 14:06

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Lạc Thủy, đồng chí Hoàng Minh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

tinh uy ve lam viec tai huyen uy 01

          Về phía huyện Lạc Thủy có đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV đã tới dự.

tinh uy ve lam viec tai huyen uy 02

          Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, đơn vị, bước đầu đạt kết quả theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch, Đề án phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị vì vậy bước đầu đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ theo lộ trình, nội dung hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giúp đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư và phát triển. Tổ chức, bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa, thể thao và sáp nhập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, qua tiến hành sắp xếp đến nay UBND huyện giảm được 4 lãnh đạo cấp phòng. Sáp nhập 07 trường thuộc sự nghiệp giáo dục, hiện nay huyện Lạc Thủy còn 33 trường học giảm 8 trường so với trước sáp nhập và giảm 08 hiệu trưởng. Thiện hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về việc nhập, đổi tên, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố, đến nay toàn huyện có 112 thôn, xóm, khu phố (giảm 30 thôn, xóm, khu phố). Sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã huyện Lạc Thủy có 10 đơn vị (gồm 02 thị trấn, 08 xã, giảm 05 đơn vị).

tinh uy ve lam viec tai huyen uy 03

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung ương, của Tỉnh mà Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy đã đạt được. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; Tiếp tục tuyên truyền rộng tãi các chủ trương của Đảng để tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các giải pháp nhằm phát huy và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện; Thực hiện thống nhất số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù địa phương và bảo đảm biên chế. Quy định và thực hiện nghiệm việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, khu phố, giải quyết chính sách đối với cán bộ ở các đơn vị sau sáp nhập; Xây dựng Kế hoạch của Huyện ủy, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

tinh uy ve lam viec tai huyen uy 04

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015