gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

785595
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
654
492
2141
734475
9073
23121
785595

Your IP: 54.226.73.255
2019-04-18 14:34

Ngày 28/11/2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp kỳ thứ 18. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Thủy về nội dung: chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ và Quy chế làm việc của Chi bộ; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận như sau:

Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Thủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh về thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định. Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2- Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Trong đó, tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ít nhất là 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên trở lên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh công sở; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 06/4/2018 của Huyện uỷ về phấn đấu huyện Lạc Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và 06 đảng viên về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập.

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc và Văn phòng Huyện ủy.

- Tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chương trình kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định./.

 

                                   ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015