gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

860227
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
389
526
5521
805029
14005
25362
860227

Your IP: 3.92.28.84
2019-07-21 11:33

Ngày 12/10/2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp kỳ thứ 17. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

17

1- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Thanh Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, việc mua sắm tài sản cố định của Công ty và đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy trong công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện mua sắm tài sản cố định của Công ty.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra; ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận như sau:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đã thiếu thận trọng trong việc thống nhất chủ trương lãnh đạo mua sắm xe ô tô công vụ; thiếu kiểm tra, giám sát để lãnh đạo Công ty quyết định thanh lý xe ô tô cũ và mua xe ô tô mới vượt thẩm quyền, không đúng theo quy định của Nhà nước.

- Đối với đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh, năm 2016 là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc mua sắm tài sản cố định của công ty, đã nóng vội, tự ý quyết định thanh lý xe ô tô công vụ cũ, mua xe ô tô công vụ mới không đúng thẩm quyền, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng mua xe ô tô, vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thống nhất, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh bằng hình thức Khiển trách.

2- Xem xét, kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhất trí các nội dung báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ Điện lực.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhận thấy: Ban Chi ủy Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo Kế hoạch của Huyện ủy gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; còn một số hạn chế, khuyết điểm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát khắc phục trong thời gian tới.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giao Đoàn giám sát tham mưu cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ra Thông báo kết quả giám sát; tổ chức thông báo đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

                                                                                    ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015