gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

917813
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
432
628
4078
865504
11387
16644
917813

Your IP: 34.236.216.93
2019-10-18 03:28

Ngày 20/9/2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp kỳ thứ 16. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

thong bao ubkt

1- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và công tác cán bộ.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: Trong trời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Bí thư Đảng ủy xã Cố nghĩa từ năm 2005 đến năm 2017 đồng chí Dương Xuân Mạnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cho thầu đất chuyên dùng (điểm trường Tiểu học Chi 3-5, tại Thôn 1 xã Cố Nghĩa) và đất 5% không đúng theo quy định của Luật Đất đai; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Cố Nghĩa nhiệm kỳ 2012-2017 dẫn đến bầu không đúng cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ giới thiệu, phải bầu lại. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Dương Xuân Mạnh xảy ra liên tiếp trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, khắc phục, dẫn đến tình trạng đơn thư tố cáo gửi nhiều cấp, nhiều nơi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thống nhất, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Xuân Mạnh theo thẩm quyền.

2- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Đức Thuận - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện trong thực hiện chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thảo luận và thống nhất kết luận: Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, đồng chí Bùi Đức Thuận đã thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ dưới quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để cán bộ dưới quyền vi phạm quy trình công tác; tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; lập hồ sơ khai tử khống và thực hiện thủ tục đề nghị cắt chế độ và hưởng trợ cấp sau từ trần của đối tượng (ông Bùi Văn Văng và con đẻ là Bùi Văn Lợi- xã Hưng Thi) không đúng quy định. Không kiên quyết trong chỉ đạo việc thu hồi số tiền hưởng sai quy định theo Quyết định của Sở Lao động – Thương binh xã hội và Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

Xét thấy, vi phạm của đồng chí Bùi Đức Thuận có nguyên nhân khách quan, sai phạm ở đơn vị sảy ra khi đồng chí mới được chuyển đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội, chưa có đủ thời gian nghiên cứu, tiếp cận công việc, đồng chí Phó Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ không báo cáo với đồng chí Trưởng phòng; bản thân thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu thận trọng dẫn đến sai sót, khuyết điểm. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ yêu cầu đồng chí Bùi Đức Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

3- Xem xét, kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chị thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhất trí các nội dung báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chị thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhận thấy: Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; còn một số hạn chế, khuyết điểm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát khắc phục trong thời gian tới.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giao Đoàn kiểm tra và Đoàn giám sát tham mưu cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ra Thông báo kết quả giám sát; tổ chức thông báo đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

                            ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015