gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

729016
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
988
503
2546
676987
13533
15191
729016

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-23 21:45

Ngày 17/01/2018, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

tong ket ngan sach 01

Năm 2018, là năm bản lề, quyết định trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm đánh giá giữa kỳ khả năng hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. HĐND, UBND huyện Lạc Thủy đã thông qua mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Với các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 13,5%; Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,8 triệu đồng/ người/ năm. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện là 1.250 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách huyện là 415.539 triệu đồng. Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM và giữ vững 5 xã đã đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,22%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,3%.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực: Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, tăng cường thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định tăng trưởng kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện. Triển khai hiệu quả chất lượng đầu tư công, tăng cường công tác quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao quản lý xây dựng cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện. Tập trung các nguồn lực thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại.. Triển khai thực hiện tốt đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đề án “ Sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế, tinh giảm biên chế. Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ. Trong lĩnh vực xây dựng NTM: Huy động nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, lựa chọn các hạng mục ưu tiên tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển, hỗ trợ sản xuất. Ưu tiên những xã có khả năng hoàn thành các tiêu chí về đích NTM trong năm 2018./.

    Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015