gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

486391
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
573
819
2162
435027
9875
30084
486391

Your IP: 192.168.51.1
2018-01-16 21:21

Ngày 14/4/2017, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Quý I năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Công Ý - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện và các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

bao cao vien quy 01

Đồng chí Hoàng Công Ý - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014; báo cáo kết quả công tác Bảo hiểm xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 93 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch, tăng 9,0% so cùng kỳ; chi trả bảo hiểm xã hội 129,5 tỷ đồng, tăng 3,5%  so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 53.398 người, đạt tỷ lệ 82%, tăng 3% so cùng kỳ, tăng 4% so với kế hoạch.

bao cao vien quy 02

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

Phát biểu tại hội nghị.

          Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Công Ý - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông qua một số tình hình chung của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết, kết luận hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

bao cao vien quy 03

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua Hội nghị các đồng chí, báo cáo viên được cung cấp thông tin để tuyên truyền, triển khai rộng rãi tại cơ sở; tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

 Ngày 31/3/2017, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV đã tổ chức hội nghị lần thứ Tám (hội nghị mở rộng).

hoi nghi dang bo huyen mo rong 01

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo trưởng, phó các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, phòng, ban nghành, đoàn thể huyện Lạc Thủy đã về dự.

hoi nghi dang bo huyen mo rong 02

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I năm 2017, Huyện ủy Lạc Thủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương khóa 12; Rà soát, sửa đổi, bổ xung quy chế làm việc của Huyện ủy, Uỷ ban kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham gia cùng với đoàn công tác của tỉnh làm việc với Nguyên Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng tại khu di tích lịch sử cách mạng nhà máy in tiền; Phối hợp tổ chức thành công lễ khánh thành bia kỷ niệm di tích trường cán bộ dân tộc Miền Nam. Thành lập 03 đoàn công tác làm việc tại đảng ủy các xã thị trấn, trọng tâm là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán. Công tác cán bộ được các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn nhằm bố trí sắp xếp phù hợp với nhiệm vụ và trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ. Tập trung chỉ đạo, điều hàn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác cải cách hành chính, thu chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án lớn, trọng điểm. Công tác chống thất thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, quyết toàn các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Tiếp tục nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cam, bưởi, nhãn, chú trọng phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các nhiệm vụ văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được duy trì thực hiện tốt.

hoi nghi dang bo huyen mo rong 03

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, bổ xung nguồn quy hoạch Ban chấp hành, ban thường vụ

và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Lạc Thủy khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại hội nghị, Huyện ủy Lạc Thủy cũng đã quán triệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết luận số 10 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sau 15 năm thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác tôn giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí . Kịp thời sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết cuả TW, của tỉnh; Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo nhiệm kỳ; Lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội các tổ chức đoàn thể huyện và Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đảm bảo kế hoạch của huyện; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của các tổ chức và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; Tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ chiêm xuân; điều tiết nước hợp lý đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; chỉ đạo chuẩn bị công tác triển khai sản xuất vụ mùa, hè thu đảm bảo đúng kế hoạch; đẩy mạnh phát triển số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra. Làm tốt công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tắng và phát triển bền vững; Đôn đốc thực hiện việc thu ngân sách Nhà nước và thu ngân sách địa phương; Đẩy mạnh công tác dạy và học, công tác thanh tra, kiểm tra chương trình giáo dục các bậc học theo kế hoạch, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; Tăng cường công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Quản lý tốt hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%; Duy trì tốt các hoạt động chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

hoi nghi dang bo huyen mo rong 04

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, huyện ủy Lạc Thủy đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, bổ xung nguồn quy hoạch Ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Lạc Thủy khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng quy định, trình tự./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 31/3/2017, Chi đoàn cơ quan chính quyền UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017 - 2019.

dai hoi chi doan chinh quyen 01

Ban chấp hành chi đoàn cơ quan chính quyền khoá IX nhiệm kỳ 2017 - 2019

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chi đoàn cơ quan chính quyền UBND huyện đã có sự phát triển vững chắc. Tổ chức đoàn không ngừng được củng cố và phát triển, các nội dung phương pháp sinh hoạt được đổi mới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng được tăng cường, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp được chi đoàn triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên. Nổi bật là đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả nhằm cụ thể hóa phong trào như “Văn minh nơi công sở”, xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 tiếng có chất lượng hiệu quả, Sử dụng tiết kiệm điện, văn phòng phẩm, bảo quản cơ sở vật chất tại nơi làm việc, mang lại kết quả rõ nét, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên cán bộ công chức trẻ, năng động, sáng tạo, yêu nước. Bên cạnh đó, tuổi trẻ chi đoàn chính quyền còn tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hưởng ứng các chiến dịch thanh niên tình nguyện, xây dựng nông thôn mới như: Lắp đặt 50 bộ đèn đường chiếu sáng, xây dựng 4 bể thu gom rác thải bảo vệ thực vật tại xã Lạc Long; trồng 80 cây xanh tại trục đường của trường tiểu học Chi Nê, nạo vét trên 100m mương thoát nước tại xã Khoan Dụ.

dai hoi chi doan chinh quyen 02

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Huyện uỷ viên - Bí thư Huyện đoàn

Phát biểu tại Đại hội

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban chấp hành chi đoàn cơ quan chính quyền gồm 9 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Bí thư chi đoàn khóa 8 tái cử chức danh Bí thư chi đoàn cơ quan chính quyền khoá 9 nhiệm kỳ 2017 - 2019./.

dai hoi chi doan chinh quyen 03

Toàn cảnh Đại hội chi đoàn cơ quan chính quyền khoá IX nhiệm kỳ 2017 - 2019

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 24/3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động quý II năm 2017.

Giao ban cong tac mat tran quy 1 01

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư TTr Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 21/02/2017, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

cai cach tu phap 1

Toàn cảnh hội nghị.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện đã về dự hội nghị.

          Năm 2016 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, trong năm cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan Tư pháp của huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 92-KL/TW và thực hiện công tác của ngành. Các hoạt động công tác tư pháp đã được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện. Vai trò lãnh đọa của Đảng, Cấp ủy, Chính quyền địa phương đối với công tác tư pháp được quan tâm thích đáng, chất lượng hoạt đông tư pháp mà trọng tâm là hoạt đông xét xử được nâng cao. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có an oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp được củng cố về số lượng và chất lương. Trụ sở, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, nhất là của các cơ quan tư pháp ngày càng tăng cường và đạt hiệu quả cụ thể như: đã tổ chức tuyên truyền cho 1000 lượt người thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Phối hợp với Ban giám hiệu các trường THPT, THCS trên địa bàn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 3.000 giáo viên và học sinh, phong phú về nội dung và hình thức. Tổ chức xét xử lưu động 13 vụ án (hình sự, dân sự) tại các xã trong địa bàn huyện. Năm 2016 tổng thụ lý 309 việc đã thi hành song 279 việc đạt 97%, tổng số tiền thu được 2.188.472.000 đồng. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 04 xã cho 618 người tham gia. Phối hợp với Hội nông dân, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo cho Hội nông dân các xã, thị trấn (02 lớp với trên 150 lượt người tham gia)

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện cải cách tư pháp của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu rộng. Công tác phối hợp giải quyết án có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác thi hành án chưa được phát huy đúng mức; công tác giám sát các hoạt động tư pháp còn hạn chế.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả mà Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020” và kết luật số 92-KL/TW ngày 12/3/2016 của Bộ CHính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác Tư pháp; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp và nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động tư pháp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các dự thảo pháp luật; Đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất cho các cơ quan Tư pháp./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Công tác viên: Xuân Đạt