gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

593487
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1143
690
3787
539822
14234
18607
593487

Your IP: 54.81.197.24
2018-06-22 09:22

Tại kỳ họp lần thứ 12, UBKT Huyện ủy xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Hưng Thi và cá nhân các đồng chí Bí thư Đảng ủy;  Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hưng Thi; xem xét, kết luận kiểm tra chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể; kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Huyện ủy; xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy xã Lạc Long về xây dựng Nông thôn mới.

Sau khi xem xét báo cáo của các đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kết luận như sau:

I. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu vi phạm đối với  Đảng ủy xã  Hưng Thi; cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi

1. Đối với Đảng ủy xã Hưng Thi

 Nội dung kiểm tra

- Việc thực hiện công tác đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công công tác, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ diện Huyện uỷ quản lý, các chức danh cán bộ thuộc diện Đảng uỷ quản lý theo phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ưu điểm: Đảng ủy xã Hưng Thi đã thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ, đúng quy định và hướng dẫn của Huyện uỷ. Luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái và lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

 Khuyết điểm: Thực hiện công tác đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công công tác còn hạn chế; dự kiến sắp xếp cán bộ không chuyên đối với một số chức danh chưa chặt chẽ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở có việc chưa kịp thời; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết một số kiến nghị đề xuất của nhân dân có việc chưa đảm bảo thời gian quy định. Việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền chưa kịp thời.

 Từ những nội dung trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

- Đảng ủy xã Hưng Thi cần rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và các lĩnh vực công tác phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên và những vấn đề mới nảy sinh để có biện pháp giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở, tránh để dư luận dị nghị làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân.

2. Đối với đồng chí Bùi Hồng Diên - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thi

Nội dung kiểm tra

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ưu điểm: Với cương vị là HUV, Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Bùi Hồng Diên đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Luôn chú trọng và chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng

Khuyết điểm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý và dự kiến nhân sự một số chức danh cán bộ không chuyên trách chưa chặt chẽ, còn để dư luận dị nghị về công tác cán bộ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên chưa kịp thời.

 Từ những nội dung trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

Đồng chí Bùi Hồng Diên cần rút kinh nghiệm về thiếu sót, khuyết điểm trong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự gắn với tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ trước khi trình xin ý kiến Ban Chấp hành; trong chỉ đạo, điều hành cần thấu đáo, thuyết phục hơn; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải tuân thủ đúng quy trình, kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Đối với đồng chí Bùi Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi

Nội dung kiểm tra

- Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

- Việc chấp hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan Uỷ ban nhân dân xã.

Ưu điểm: Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí Bùi Văn Dương đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Luôn chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và thực hiện nghiêm túc mối quan hệ công tác giữa chính quyền với cấp uỷ theo đúng quy định.

Khuyết điểm: Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản đồng chí còn thiếu sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kiên quyết, dứt điểm, tình trạng khai thác cát trái phép trên Sông Bôi đoạn qua địa bàn xã, dẫn đến dư luận dị nghị về chức năng quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức có việc chưa cụ thể; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, dẫn đến một số việc chưa hoàn thành, còn có sai sót.

 Từ những nội dung trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

Đồng chí Bùi Văn Dương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; quản lý, điều hành cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nội quy làm việc của cơ quan và việc tham mưu chuẩn bị nhân sự một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã.

II. Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể và kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Huyện ủy

1. Đối với Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể.

Ưu điểm: trong 2 năm (từ 2015-2016) Đảng ủy Cơ quan đảng đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ thu, nộp đảng phí đúng quy định của Văn phòng Trung ương Đảng, quản lý và sử dụng tài chính đảng chặt chẽ, các khoản chi thực hiện đúng nội dung, đối tượng và chế độ chi hoạt động công tác đảng theo quy định hiện hành.

Khuyết điểm: Đảng ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy chưa thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, số cuộc kiểm tra còn hạn chế. Thực hiện việc ghi sổ thu, nộp đảng phí chưa đúng Mẫu sổ quy định, chứng từ một số khoản chi đảng phí lưu trữ chưa đầy đủ.

 Từ những khuyết điểm nêu trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo thực hiện ghi Sổ thu, nộp đảng phí của Đảng ủy và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc ghi sổ thu, nộp đảng phí theo đúng Mẫu sổ ban hành kèm theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, lập và lưu trữ đầy đủ chứng từ các khoản chi hoạt động công tác đảng theo đúng quy định.

2. Về kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Huyện ủy trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 26/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

Ưu điểm: Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành văn bản thể chế hoá Quy định 05-QĐ/TU để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thanh, quyết toán kịp thời các chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ; thực hiện thanh toán đầy đủ kinh phí tham mưu xây dựng văn bản theo Quy định số 05-QĐ/TU đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các nội dung chi khác.

Khuyết điểm: Việc tổng hợp, tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết chế độ, định mức chi theo quy định số 05-QĐ/TU chưa kịp thời. Việc thẩm định hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng văn bản chưa khoa học. Việc tham mưu thanh toán kinh phí chi các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ chưa khớp số liệu báo cáo thống kế công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2016.

Từ những khuyết điểm nêu trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

 - Văn phòng Huyện uỷ chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và bảo đảm công khai, minh bạch các khoản chi theo quy định.

- Việc thẩm định đề nghị thanh toán kinh phí cho cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy cần khoa học, hiệu quả hơn; thẩm định hồ sơ thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ hằng năm, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

III. Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy xã Lạc Long trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 20/6/2011 của Huyện uỷ về xây dựng nông thôn mới huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Ưu điểm: Đảng ủy xã Lạc Long đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 20/6/2011 của Huyện uỷ; các quyết định, kế hoạch của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra. Kịp thời ban hành các văn bản của Đảng ủy, của UBND xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017 theo đúng kế hoạch của Huyện ủy.

Khuyết điểm: Sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo xã với các ngành chức năng của huyện có việc chưa kịp thời. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của một số cấp uỷ chi bộ chưa thường xuyên. Năng lực công tác của một số cán bộ trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và Ban phát triển thôn còn có mặt hạn chế. Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới còn khó khăn.

 Từ những khuyết điểm nêu trên, UBKT Huyện ủy yêu cầu:

- Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lạc Long tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

-  Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo 800 huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, kịp thời phản ánh, báo cáo tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, nhất là nguồn vốn, để có biện pháp giải quyết, phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí còn lại, củng cố các tiêu chí đã hoàn thành, đưa xã Lạc Long về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017 theo đúng kế hoạch của Huyện uỷ./.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

          Ngày 20/10, Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” trên địa bàn huyện Lạc Thủy (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1084) đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Văn Hào - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thành viên BCĐ 1084 huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; các đồng chí Bí thư đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn, Trưởng các thôn, kiêm thôn đội trưởng, Bí thư kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận xã Đồng Tâm và xã Yên Bồng đã về dự.

          Hội nghị đã triển khai Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”; thông qua kế hoạch triển khai, thực hiện làm điểm Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 1084 và dự kiến một số nội dung chỉ đạo triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

sap nhap 01

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

          Hiện toàn huyện có 142 xóm, Trong đó có 109/142 xóm có quy mô số hộ gia đình dưới 150 hộ. Việc sáp nhập các xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình thấp hơn quy định là cần thiết.

          Kế hoạch đặt ra là UBND huyện sẽ triển khai, thực hiện làm điểm tại 02 xã Yên Bồng và xã Đồng Tâm trong quý III năm 2017. Thời gian thực hiện toàn thể từ năm 2018.

sap nhap 02

Đồng chí Dương Văn Hào - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu tại hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số khó khăn khi triển khai việc sáp nhập xóm, tổ dân phố như: địa hình dân cư chia cắt, các hộ dân sống rải rác; tâm lý của người dân; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau khi sáp nhập; vấn đề sử dụng thiết chế cơ sở vật chất của xóm sau sáp nhập,...

sap nhap 03

Toàn cảnh hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Văn Hào - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: đây là chủ trương lớn được thống nhất triển khai xuyên suốt từ TƯ đến địa phương nên huyện ta cần nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định, kế hoạch đề ra. Thực trạng tổ chức bộ máy xóm, tổ dân phố của huyện hiện nay cho thấy việc sáp nhập là cần thiết và phù hợp. Các đồng chí thành viên BCĐ sát sao với việc triển khai thực hiện đề án, kịp thời nắm bắt để hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện việc giải thể, thành lập mới các hội đoàn thể trong quá trình sáp nhập. Chủ động trong việc điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính như sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Trước những khó khăn có thể xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp về chủ trương, quan điểm việc sáp nhập xóm, tổ dân phố. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc khung thời gian theo kế hoạch của UBND huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Theo dự báo Đài khí tượng thuỷ văn Trung ương khu vực tỉnh Hoà Bình chịu ảnh hưởng của rìa Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

DV052301.AVI.Still001

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ

Đến nơi nhân dân bị ngập lụt, cứu trợ lương thực.

Từ 19 giờ ngày 09/10/2017 đến 11 giờ ngày 10/10/2017 trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ có mưa vừa mưa to đến rất to và dông trong đó như thị trấn Chi Nê 246mm, Hưng Thi 135mm.

DV069801.AVI.Still001

Đồng chí Bùi văn Trường -  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

Đến nơi nhân dân bị ngập, lụt cứu trợ lương thực.

lu01

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Đến nơi nhân dân bị ngập, lụt cứu trợ lương thực.

          Thực hiện Công điện số 110/CĐ-BCH ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Hoà Bình. Để chủ động ứng phó, phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây ra.

lu02

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đến nơi nhân dân bị ngập lụt, cứu trợ lương thực.

Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

DV057001.AVI.Still001

Đồng chí Dương Văn Hào - Huyện uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đến nơi nhân dân bị ngập lụt, cứu trợ lương thực.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGẬP, LỤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC THUỶ

lu03

          Mưa to cùng với nước lũ đổ về nhiều cũng khiến cho khu vực trên địa bàn các xã ngập nặng, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

lu04

Lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện cũng có mặt tại các xã bị ảnh hưởng nặng nề (xã Khoan Dụ, Đồng Tâm, Đồng Môn, Cố Nghĩa, Yên Bồng, TT Chi Nê…) để động viên nhân dân, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân, nhất là những vùng bị ngập nặng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thiệt hại ước gần 42 tỷ đồng.

lu05

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 03/10, tại UBND huyện Lạc Thủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Thủy.

congboquyetdinh01

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

Tặng hoa và trao quyết định cho đồng chí Phạm Tiến Dũng và đồng chí Quách Thế Ngọc.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố các Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy. Luân chuyển đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đến nhận công tác tại huyện Lạc Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện uỷ Lạc Thủy khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng và trao các Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho đồng chí Phạm Tiến Dũng và Quách Thế Ngọc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cương vị mới, các đồng chí Phạm Tiến Dũng và Quách Thế Ngọc cần khẳng định vị trí, vai trò, nhiệt huyết của người đảng viên, tiếp tục nghiên cứu, làm quen với công việc, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, với cương vị Bí thư Huyện uỷ Lạc Thủy, đồng chí Quách Thế Ngọc cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng khối đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển Kinh tế -Xã hội, góp phần xây dựng huyện Lạc Thủy ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Tiến Dũng và Quách Thế Ngọc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự tin tưởng của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và khẳng định sẽ đem hết trí tuệ, sức lực để cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy, Huyện uỷ Lạc Thủy phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Sáng 03/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

bithutinhuylamviec

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Lạc Thủy có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã về dự.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy Lạc Thủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác; chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt và sơ, tổng kết nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XHđạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu tăng so với Nghị quyết, so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.904,945 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện 618,175 tỷ đồng, đạt 89,7% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ; công nghiệp xây dựng thực hiện 474,250 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ; dịch vụ thực hiện 812,520 tỷ đồng, đạt 81,1% so kế hoạch, tăng 16,7% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29,5 triệu đồng/người, đạt 85,4% kế hoạch. Công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường. Công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo; tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng sâu sát cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực tế và nhất trí cao những nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt trong những tháng cuối năm 2017 của huyện Lạc Thủy. Lãnh đạo huyện đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết xây dựng huyện Lạc Thủy trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020; UBND tỉnh sớm có quy định cụ thể để hạn chế tình trạng sinh con thứ 3; tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư vào các cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư; tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư vào các xã vùng động lực của huyện;…vv.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí  Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của Đảng bộ huyện Lạc Thủy. Đồng chí đề nghị: 03 tháng cuối năm, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quán triệt, triển khai và cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo Đảng bộ. Thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh: huyện tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển du lịch và phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng KH-KT và sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh như cam, bưởi, gà, rau an toàn. Rà soát lại các cụm công nghiệp, cần điều chỉnh nếu hiệu quả chưa cao. Huy động nguồn lực thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án XĐ-GN, giải quyết việc làm. Thu hút đầu tư vào 02 nông trường sông Bôi và Thanh Hà. Quản lý tốt công tác tôn giáo trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Lạc Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

          Cộng tác viên: Xuân Đạt