gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

834383
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
782
843
7845
776649
13523
27275
834383

Your IP: 3.88.220.93
2019-06-16 04:28

Ngày 28/11/2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp kỳ thứ 18. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Thủy về nội dung: chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ và Quy chế làm việc của Chi bộ; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận như sau:

Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Thủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh về thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định. Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2- Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Trong đó, tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ít nhất là 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên trở lên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh công sở; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 06/4/2018 của Huyện uỷ về phấn đấu huyện Lạc Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và 06 đảng viên về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập.

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc và Văn phòng Huyện ủy.

- Tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chương trình kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định./.

 

                                   ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

Ngày 30/11/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 112-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Văn Toản, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Bầu, Đảng bộ xã Lạc Long bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng.

Theo đó, đồng chí Bùi Văn Toản là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng đã thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tối ngày 20/6/2018, đồng chí đã tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng” ăn tiền, bị Tổ công tác của Công an huyện Lạc Thuỷ bắt quả tang; Toà án Nhân dân huyện Lạc Thuỷ tuyên bố phạm tội “Đánh bạc”, tuyên phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng chí Bùi Văn Toản đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, làm mất tư cách đảng viên và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

   Ngô Thị Trang

                                                                                                       (UBKT Huyện ủy)

                                                        

 

Ngày 12/10/2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp kỳ thứ 17. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

17

1- Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Thanh Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, việc mua sắm tài sản cố định của Công ty và đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy trong công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện mua sắm tài sản cố định của Công ty.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra; ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận như sau:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đã thiếu thận trọng trong việc thống nhất chủ trương lãnh đạo mua sắm xe ô tô công vụ; thiếu kiểm tra, giám sát để lãnh đạo Công ty quyết định thanh lý xe ô tô cũ và mua xe ô tô mới vượt thẩm quyền, không đúng theo quy định của Nhà nước.

- Đối với đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh, năm 2016 là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc mua sắm tài sản cố định của công ty, đã nóng vội, tự ý quyết định thanh lý xe ô tô công vụ cũ, mua xe ô tô công vụ mới không đúng thẩm quyền, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng mua xe ô tô, vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thống nhất, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh bằng hình thức Khiển trách.

2- Xem xét, kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhất trí các nội dung báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ Điện lực.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhận thấy: Ban Chi ủy Chi bộ Điện lực và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo Kế hoạch của Huyện ủy gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; còn một số hạn chế, khuyết điểm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát khắc phục trong thời gian tới.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giao Đoàn giám sát tham mưu cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ra Thông báo kết quả giám sát; tổ chức thông báo đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

                                                                                    ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LẠC THỦY

Ngày 12/10/2018, đoàn đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại huyện Lạc Thủy gồm đồng chí Quách Thế Ngọc – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy và đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi tiếp xúc với với cử tri 03 xã An Bình, An Lạc và Đồng Môn trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa 16. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư TTr Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Quách Thế Ngọc – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy đã thông báo nhanh tới cử tri 03 xã về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 4 - đến ngày 6/12/2018. Tại kỳ họp này, các đại biểu dự họp sẽ được nghe 18 báo cáo trình tại kỳ họp gồm 5 báo cáo của thường trực và các ban của HĐND tỉnh; 8 báo cáo thường xuyên theo luật định của UBND tỉnh; 01 báo cáo chuyên đề về kết quả quan trắc môi trường; 01 báo cáo của UBMTTQ tỉnh; 03 báo cáo của các nghành. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét thông qua 31 nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: 03 nghị quyết do thường trực HĐND tỉnh trình; 23 nghị quyết do UBND tỉnh trình và 5 nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách địa phương; nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội vv…

Tại biểu tiếp xúc, cử tri 03 xã của huyện Lạc Thủy đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình kênh mương, hồ đập, phòng lớp học ở một số điểm trường lẻ; nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ cho dân sinh và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương vùng sâu; Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư vv…

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lạc Thủy, đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh sắp tới, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được đồng chí chủ tịch UBND huyện giải trình ngay tại buổi tiếp xúc.

Nói về vấn đề thi công dang dở của tuyến đường 438B, Hoạt động của công ty cổ phần tài nguyên Hòa Bình và chất lượng khám chữa bệnh của trung tâm y tế huyện.

Buổi tiếp xúc đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được cử tri gửi gắm đến HĐND tỉnh thông qua các đợt tiếp xúc. Thể hiện được uy tín và trách nhiệm của cơ quan dân cử./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 11/10, tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Uỷ viên TW Đảng - Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Lạc Thủy, dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các nghành chức năng liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 38 doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, đang quản lý sử dụng trên 656.000m2 đất phi nông nghiệp, với 178 khu đất tại 11 huyện, thành phố. Qua giám sát của Đảng Đoàn HĐND tỉnh cho thấy, công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa do tỉnh Hòa Bình quản lý đã được UBND tỉnh, sở tài nguyên môi trường, các sở nghành liên quan thực hiện cơ bản đúng các quy định về luật đất đai; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 92 %. Qúa trình quản lý, sử dụng đất thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, từng bước phát huy được tiềm năng, lợi thế của các khu vực đất được nhà nước cho thuê, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước sau khi được cổ phần hóa đã được chỉ rõ tại hội nghị như: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất phi nông nghiệp của một số cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương chưa được quan tâm chú trọng; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa còn hạn chế; Nhiều doanh nghiệp sử dụng đất chưa đúng mục đích, hiệu quả chưa cao; 16/38 công ty còn nợ đọng tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất với số tiền trên 15 tỷ đồng

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau khi cổ phần hóa. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Uỷ viên TW đảng, bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác quản lý và sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý sau cổ phần hóa. Rà soát, đánh giá phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp được phê duyệt so với thực tế sử dụng. Thu hồi các diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích; Xây dựng phương án sử dụng đối với đất các doanh nghiệp trả lại nhà nước. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nợ tiền thuê đất, nợ thuế sử dụng đất./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015