gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1563663
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2179
1928
11959
1499129
11959
32458
1563663

Your IP: 54.160.19.155
2020-08-07 09:44

Ngày 31/7, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, chương trình phát triển thanh niên huyện Lạc Thủy giai đoạn 2011 - 2020.

tong ket 10 nam cai cach hc 01

Trong 10 năm qua, việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các hoạt động triển khai của huyện đã bám sát tiến trình cải cách, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra như cải cách thể chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công vv…Nhiều cơ chế, chính sách của huyện được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, xác định rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý, đội ngũ cán bộ công chức viên chức đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả làm việc được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

tong ket 10 nam cai cach hc 02

Đối với chương trình phát triển thanh niên, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên. Tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức trong độ tuổi thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay toàn huyện Lạc Thủy có trên 95% cán bộ công chức trong độ tuổi thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 5000 lao động; tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

tong ket 10 nam cai cach hc 03

Tại hội nghị, huyện Lạc Thủy đã khen thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 đã được biểu dương và khen thưởng./.

tong ket 10 nam cai cach hc 04

Biên tập: Đinh Thanh Hà

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 24/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Tổng kết quy định 30 ngày 27/6/2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành chương 7 và chương 8 điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020.

dang bo lan thu 25 ky hop thu 3 01

Xác định công tác kiểm tra giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, giúp cho các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện chính xác dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu cho cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đúng thẩm quyền, đảm bảo phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng, không có khiếu nại về kỷ luật Đảng.

dang bo lan thu 25 ky hop thu 3 02

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy huyện Lạc Thủy và Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 234 tổ chức đảng, tăng 127 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước, kiểm tra 131 đảng viên; Giám sát chuyên đề đối với 118 tổ chức Đảng và 111 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 138 đảng viên và 32 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm kỳ cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên tăng 36 đảng viên so với hiệm kỳ trước. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức lối sống, thiếu trách hiệm buông lỏng lãnh đạo gây thất thoát tài sản của nhà nước, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ( liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình).

dang bo lan thu 25 ky hop thu 3 03

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở huyện Lạc Thủy đề ra mục tiêu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng; Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và Đảng viên nhất là những tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Biên tập: Đinh Thanh Hà

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 23/7 tại huyện Lạc Thủy, cụm thi đua các huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

cum thi dua 2020 00

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy chính quyền 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương mình. Các phong trào thi đua ngày càng được đổi mới, có sức lan tỏa sâu rộng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm các huyện, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 2,05% so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Thu hút các nguồn vốn đầu tư, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vượt kế hoạch. Trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 53/131 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí NTM trên 1 xã đạt 15,3 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục được phát động với nhiều nội dung phương pháp hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao của nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

cum thi dua 2020 01

Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, căn cứ nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các huyện, thành phố sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề một cách sâu rộng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung hướng về cơ sở.

cum thi dua 2020 02

Tiếp tục triển khai PT thi đua “ Tỉnh HB chung sức xây dựng NTM”, có giải pháp cụ thể, đột phá, tạo động lực mới cho việc thực hiện phong trào. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua thực sự là động lực của các cấp, các nghành, cơ quan đơn vị và toàn dân./.

cum thi dua 2020 03

Biên tập: Đinh Thanh Hà

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Sáng 14/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề quý II năm 2020 "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

hoi nghi truc tuyen don vi hanh chinh 01

Các đồng chí: Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư TTr Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các, sở, ngành, đơn vị liên quan, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

hoi nghi truc tuyen don vi hanh chinh 02

Tại điểm cầu trực tuyến Huyện ủy Lạc Thủy có đồng chí Bùi Văn Trường – Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy khóa XXV, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã về dự.

Toàn tỉnh có 162 cơ quan hành chính, 641 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện. Tính đến cuối tháng 2/2020, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh là 25.714 người, trong đó, khối cơ quan Nhà nước 2.079 công chức, 22.514 viên chức; khối Đảng, đoàn thể 1.121 công chức. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản cụ thể thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng và thực hiện QCDCở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện. Theo đó đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CBCCVC; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh CCHC, thay đổi lề lối, tác phong,thái độ làm việc của CBCCVC, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, phục vụ sự phát triển KT-XH...

hoi nghi truc tuyen don vi hanh chinh 03

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá kết quả đạt được; đặc biệt chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện một số nội dung của QCDC như: Chất lượng hội nghị CBCCVC chưa cao; việc thực hiện các nội dung phải công khai tại cơ quan, đơn vị còn hình thức chiếu lệ… Từ đó, đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện tốt QCDC tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới. 

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư TTr Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện QCDC tại cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng xây dựng dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TTr Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập… gắn với thực hiện các nghị quyết củaT.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường vai trò của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát huy vai trò của CBCCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm CBCCVC, thực hiện công khai, minh bạch ở tất cả các khâu, các bước trong quy tình công tác cán bộ từ việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, nâng ngạch theo chức danh vị trí việc làm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; công khai, minh bạch việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường hoạt động thanh tra nhân dân, nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác KT, GS việc thực hiện QCDC, đưa nội dung việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

Biên tập: Đinh Thanh Hà

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên Xuân Đạt

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”.

truc tuyen dan van 01

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lạc Thủy có đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo phòng Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội luật gia huyện, đồng chí Tổ trưởng Tổ hòa giải đại diện cho Tổ hòa giải các xã, thị trấn đã đến dự.

Tại hội nghị, báo cáo về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở được đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp nêu rõ: Qua 6 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Đến ngày 31/12/2019, cả nước có trên 96.000 tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với gần 601.000 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiến hành hòa giải trên 140.000 vụ, việc. Số lượng các vụ, việc không phải đưa ra giải quyết tại các cơ quan Nhà nước đã tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của cho nhân dân, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho ngân sách Nhà nước.

truc tuyen dan van 02

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua công tác hòa giải cơ sở, những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời; không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện ra cơ quan Nhà nước, khiếu kiện vượt cấp.

Hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thông qua hòa giải cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, từ đó hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa về công tác hòa giải cơ sở, coi đây là phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó coi hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác dân vận; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và ngược lại.

Biên tập: Đinh Thanh Hà

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015