gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

768181
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
433
607
1929
716217
14780
20618
768181

Your IP: 54.87.18.165
2019-03-19 10:25

Ngày 26/02/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 117-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, đảng viên Chi bộ thôn 2A, Đảng bộ xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng.

Ngày 12/02/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị phản ảnh tình hình trước trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

phan anh dau xuan 2019

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện (UBND) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Lạc Thủy về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lạc Thủy; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế. Việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường ứng dụng chữ ký số, gửi nhận hồ sơ điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong liên thông giải quyết TTHC.

Ứng dụng triệt để, hiệu quả phần mềm hỗ trợ giải quyết TTHC: Phần mềm một cửa điện tử; phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc; … Trong đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải tham gia giải quyết TTHC trên phần mềm điện tử.

Tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện để đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện.

Tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp liên quan đến TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương; thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; thực hiện chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định.

Nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Triển khai đồng bộ Phần mềm một cửa điện tử từ cấp xã lên cấp huyện. Phần mềm được triển khai sử dụng phải đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục TTHC bổ sung thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

Tuyên truyền phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách TTHC, xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 23/01/2019, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

thi dua yeu nuoc 01

Ngày 22/01/2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV đã tổ chức kỳ họp thứ 15.

ban chap hanh dang bo huyen lan thu 15 01

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015