gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1180407
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2831
1527
18904
1100133
57681
85285
1180407

Your IP: 18.207.240.35
2020-01-24 11:52

Ngày 18/12/2019, Hội nghị giao ban chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo quyết định số 217 của Bộ chính trị trên địa bàn tỉn đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức Chính trị, xã hội; điểm cầu các huyện, thành phố.

Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức sáng tạo, đưa ra những kiến nghị thiết thực. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng 3600 chương trình phối hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam đều xuất phát và tập trung vào việc giải quyết của đông đảo nhân dân. Mặt trận chủ trì và phối hợp giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước, như: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; việc quản lý và sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh; việc quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; việc thi hành án dân sự, hình sự; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri và nhân dân... Đặc biệt, đã giám sát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai kết quả thanh tra ở một số bộ, ngành, địa phương.

Kết luận hội nghị, Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội. Làm tốt nhiệm vụ đề xuất thể chế hóa quy định những nội dung cần giám sát, phản biện xã hội; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện. Tập trung làm tốt hướng dẫn, tập huấn thực hiện quy trình giám sát, phản biện xã hội; xây dựng, phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế; trên cơ sở đó hằng năm bồi dưỡng, tập huấn sâu theo từng chuyên đề giám sát, phản biện xã hội. Kết hợp liên thông ba nhiệm vụ: giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng giám sát vụ việc qua giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công khai kết luận thanh tra, tính khách quan của các chỉ số hài lòng; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; vấn đề báo chí dư luận đang quan tâm, nhân dân đang bức xúc, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, tăng đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 17/12, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai kết luận 66- KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185 - QĐ/TW và quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu trực tuyến huyện ủy Lạc Thủy có đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo, giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đã về dự.

Tại hội nghị đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương Sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của Trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; Bình quân mỗi năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong cả nước mở được hơn 76,4 nghìn lớp với hơn 4,2 triệu lượt học viên; có 1,7 triệu lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về những vấn đề lý luận mới, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại hội nghị đại biểu đã được Quán triệt, triển khai những nội dung theo Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 218 điểm cầu các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các phường, xã, thị trấn trên toàn nước.

Về phía điểm cầu trực tuyến huyện ủy Lạc Thủy có đồng chí Quách Thế Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV công tác tại huyện, trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và điểm cầu trực tuyến của 15 xã, thị trấn đã dự.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, có nhiều phức tạp, khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định các mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí minh, thông qua đó các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung cơ bản chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Ngày 16/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV đã tổ chức hội nghị lần thứ 21, Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Đinh Quốc Liêm – Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, huyện ủy Lạc Thủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, học tập quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương của tỉnh và huyện. Phát huy vai trò trách nhiệm cuả người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, trong năm cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 28 đảng viên tăng 47,4% so với năm 2018. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương đạt được kết quả quan trọng, Tổng giá trị sản xuất thực hiện trên 2 nghìn 900 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng/ người/ năm, tăng xấp xỉ 15% so với năm 2018. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM được triển khai sâu rộng, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực; Khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ. Luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng sâu sát cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị lần thứ 21 BCH đảng bộ huyện Lạc Thủy, đồng chí Đinh Quốc Liêm – Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ huyện Lạc Thủy đã đạt được trong năm 2019. Kết quả đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt được và chưa đạt được trong năm 2019, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25, chỉ tiêu phương hướng năm 2020 và cả nhiệm kỳ, chủ đề đại hội khóa tới. Trong đó, các đại biểu đã tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa và đặc biệt là công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị lần thứ 21, BCH đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thực hiện các bước quy trình về công tác nhân sự. Ban chấp hành đảng bộ huyện đã tín nhiệm cao, giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Bình - Huyện ủy viên - Chánh văn phòng Huyện ủy - Trưởng ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân huyện, báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy bổ xung ủy viên ban thường vụ huyện ủy khóa 24, kiện toàn chức danh PCT HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại hội nghị, ban chấp hành huyện ủy Lạc Thủy đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Nguyên ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy - Nguyên Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; đồng chí Bùi Đức Thuận - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy - Nguyên Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội nghỉ hưu theo chế độ và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Huyện ủy viên - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng ngoài đảng bộ huyện./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015