gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876715
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1107
1353
3602
1821039
16195
22264
1876715

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 13:32

  

DSCN6608 copy0000011111111111111

I . VỀ KINH TẾ

* Tổng giá trị thu nhập năm 2012 sau khi đã trừ chi phí theo giá cố định 2010 là 95,7 tỷ đồng

Trong đó:

- Nông lâm nghiệp  14,7 tỷ đồng

- Công nghiệp xây dựng  33 tỷ đồng

- Dịch vụ, lương  48 tỷ đồng.

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,8%.

* Tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí tính theo giá hiện hành là 107,9 tỷ đồng, đạt 105% so với  kế hoạch đề ra. Tăng 18,7% so với năm 2011.

 

Trong đó :

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 17,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, chiếm 16,5% tỷ trọng. Tăng 12% so với năm 2011.

- Công nghiệp xây dựng 33,2 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, chiếm 30,8% tỷ trọng. Tăng 20,7% so với năm 2011.

- Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, lương 56,9 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch , chiếm 52,7% tỷ trọng. Tăng 19,7% so với năm 2011.

* Bình quân thu nhập đầu người 20.400.000 đồng/người, đạt 105,7% kế hoạch. Tăng 18,6% so với năm 2011.

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp:

a) Trồng trọt

Ngay từ đầu năm UBND đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế tập trung chỉ đạo sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời có sự phối hợp chỉ đạo của Cấp uỷ Chính quyền 12 khu dân cư, 2 HTX nông nghiệp, 3 tổ Hợp tác và 2 Câu lạc bộ KNKL, nhân dân đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình có hiệu quả vào sản xuất, đưa giống lúa giống ngô có năng suất cao vào đồng ruộng, tích cực đầu tư thâm canh tăng vụ. Chủ động nạo vét kênh mương vận hành các trạm bơm đảm bảo nước tưới cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, kết quả sản xuất cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 233,6 ha đạt 105,7% kế hoạch. Giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2011.

- Diện tích cây lúa là 87,23 ha, đạt 105,7% so với kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 62,6 tạ/ha, sản lượng 546 tấn.

- Diện tích cây lúa chéc 45 ha, đạt 107% so với kế hoạch. Năng suất bình quân đạt  15,3 tạ/ha, sản lượng 68,8 tấn.

- Diện tích cây ngô 51,69 ha, đạt 100 % so với kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 52,5 tạ/ha, sản lượng 271,3 tấn.

- Diện tích cây lạc 6,2 ha, đạt 248 % so với kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 27 tạ/ha, sản lượng 16,7 tấn.

- Diện tích cây khoai lang 9,3 ha, đạt 119,2 % so với kế hoạch. Năng suất bình quân 65 tạ/ha, sản lượng 60,4 tấn.

- Diện tích cây sắn 12,2 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Năng suất bình quân 90 tạ/ha, sản lượng 109,8 tấn.

- Diện tích cây rau các loại 15 ha, đạt 147% so với kế hoạch. Năng suất đạt 55,4 tạ/ha. Sản lượng 83,1 tấn.

* Tổng sản lư­ợng cây có hạt 886.1 tấn đạt 101,9% so với kế hoạch đề ra.

* Bình quân lương thực đầu người sản xuất nông nghiệp trong năm 2012 đạt 59,1 kg/ người/ tháng.

 

 

b) Chăn nuôi

Đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi, đưa các loại giống vật nuôi có năng suất và hiệu quả kinh tế cao vào chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đến nay: Đàn Trâu + Bò 201 con đạt 100 % so với kế hoạch; Đàn Lợn 809 con đạt 114,6% so với kế hoạch; Đàn Dê 250 con đạt 446% so với kế hoạch; Đàn Gia cầm 12.980 con đạt 102 % so với kế hoạch; Đàn Nhím 120 con đạt 160 % so với kế hoạch; Đàn Thỏ 103 con đạt  160% so với kế hoạch; Đàn Ong 1580 đàn đạt 100 % so với kế hoạch, đàn chó 776 con đạt 106,6 so với kế hoạch. Thủy sản đánh bắt tự nhiên + khai thác ao nuôi đạt 18 tấn đạt 150 % so với kế hoạch.

c) Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng núi đá trên địa bàn thị trấn là 104,21 ha, rừng trồng là 58,47 ha được giao khoán đến hộ gia đình. Hiện nay kinh tế đồi rừng có vị trí quan trọng vì vậy nhân dân đã chú trọng thực hiện trồng mới sau khi khai thác. Trong năm đã chỉ đạo nhân dân quản lý và chăm sóc bảo vệ rừng trồng, rừng núi đá không để sảy ra cháy rừng, không có hiện tượng chặt phá rừng. Tỷ lệ che phủ của rừng là 43% đạt 100% kế hoạch.

d) Công tác thuỷ lợi

Ngay từ đầu năm UBND đã chỉ đạo các HTX đắp bờ giữ nước, nạo vét mương chính, mương nhánh, khơi thông dòng chảy, sửa chữa trạm bơm và vận hành đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Thực hiện chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi năm 2012 do UBND huyện phát động đã triển khai đồng loạt trên 12 khu dân cư và các hợp tác xã. Kết quả sau hai lần phát động chiến dịch đã đào đắp, nạo vét kênh mương tưới tiêu được 730 m3. Phát dọn cỏ kênh mương tưới tiêu được 3.160 m2. Ngân sách địa phương đã hỗ trợ cho công tác thuỷ lợi 1.250.000 đồng. Tổng ngày công huy động làm thuỷ lợi năm 2012 là 920 công trị giá 92.000.000 đồng.

e) Giao thông nông thôn

Trong năm với dự án Nhà nước và nhân dân cùng làm đã bê tông hoá được 1 km đường giao thông nông thôn. Qua 2 đợt phát động chiến dịch đã phát quang tầm nhìn hai bên đường 20.400 m2, đào vét rãnh thoát nước hai bên đường 23.600 m, đất đá hỗn hợp vá ổ gà 440 m3. Tổng ngày công huy động được 1.180 công trị giá là 118.000.000 đồng. Ngoài ra ngân sách địa phương còn hỗ trợ 5.400.000 đồng và huy động nhân đóng góp 4.500.00 đồng. Các trục đường liên khu dân cư, liên xóm được nhân dân thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, phát quang tầm nhìn, đảm bảo đường thông thoáng.

g) Hoạt động các Hợp tác xã và Câu lạc bộ KNKL

- Hợp tác xã: Đã chỉ đạo 2 HTX và 3 tổ hợp tác xã kiểm kê đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức Đại hội xã viên, HTX Đại Thắng tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn Ban quản lý, Ban kiểm soát. Nhìn chung các HTX vẫn duy trì hoạt động theo luật HTX đảm bảo nguyên tắc thu – chi tài chính và đảm bảo quyền lợi của xã viên, hoạt động có hiệu quả doanh số kinh doanh ngày càng cao phát huy hiệu quả nguồn vốn, quỹ của HTX. Cung ứng giống, phân bón, thuỷ lợi, bảo vệ nội đồng cho xã viên góp phần đưa năng xuất các loại cây trồng lên cao.

- Câu lạc bộ KNKL: Hai câu lạc bộ KNKL duy trì sinh hoạt đúng định kỳ, nội dung trong các kỳ sinh hoạt đã phát động các phong trào như trao đổi về khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi giới thiệu những cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao giúp đỡ nhau về cây giống và con giống để cùng nhau phát triển mang lại thu nhập cao cho kinh tế hộ gia đình và xã hội.

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ

Hiện nay trên địa bàn thị trấn có 27 doanh nghiệp, 430 hộ kinh doanh, 2 HTX nông nghiệp và 3 tổ hợp tác. Thực hiện Đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của huyện giai đoạn 2008- 2015 cho tới nay trên địa bàn đang có 9 hộ tham gia. Các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp chủ yếu trên địa bàn là lắp ráp cửa nhôm kính, cửa sắt, gò hàn, đồ inox, đồ mộc và sản xuất vật liệu xây dựng. Các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã chủ động tìm kiếm thị trường, giải quyết việc làm cho nhiều lao động làm ra sản phẩm cho xã hội. Các hộ ổn định kinh doanh, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo quyền và lợi ích người tiêu dùng, tuyên truyền nhân dân không kinh doanh lấn chiếm lòng nề đường, chấp hành đầy đủ thuế quỹ theo quy định.

3. Công tác quản lý thị trường

UBND thường xuyên phối hợp với đội Quản lý thị trường số 9, phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm y tế dự phòng thành lập các tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh của các hộ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra các hoạt động, các dịch vụ văn hoá, ký cam kết với các hộ hoạt động đúng giờ quy định, xử lý nghiêm các hộ vi phạm trong quá trình kinh doanh.

4. Công tác địa chính

Chuyển quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 79 trường hợp trong đó: Chuyển nhượng 36, cho tặng 38, thừa kế 04, di chúc 01. Các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật đất đai. Bàn giao đất ở theo quyết định giao đất và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại khu 4, khu 9 và khu 13. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp cho 08 hộ theo Quyết định 672.

Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện hoàn thiện việc kiểm đếm tài sản, đất đai và niêm yết phương án bồi thường các công trình trên địa bàn. Bàn giao vị trí, mốc giới thực địa cho các đơn vị tư vấn 03 công trình: Xây dựng nghĩa trang nhân dân, xây dựng Khu hành chính huyện, quy hoạch khu đấu giá đất. Triển khai công tác đo đạc chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số: 1101/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Trong năm thu hồi đất để xây dựng các công trình với tổng diện tích: 31.547,5m2. Trong đó: đất nông nghiệp 28.132,4m2, đất ODT 1.739,7m2, đất HLGT 1.675,4m2. Tuyên truyền nhân dân dọc đường quốc lộ 21A cho ứng trước mặt bằng để  tạo điều kiện cho đơn vị thi công công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 21A đúng tiến độ. Hoàn thành tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Phối kết hợp các ban, ngành giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai.

5. Tài chính ngân sách

Ngay từ đầu năm UBND căn cứ vào Nghị quyết phân bổ ngân sách của HĐND khai thác triệt để các nguồn thu, bố trí chi tiêu hợp lý kết quả cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện được 4.534.095.000đ đạt 147% huyện giao, đạt 147% nghị quyết HĐND thị trấn.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện được 4.392.114.000đ đạt 142% huyện giao, đạt 142% nghị quyết HĐND thị trấn.

Các hoạt động thu - chi đảm bảo đúng luật, đúng nguyên tắc đáp ứng các hoạt động của Đảng, Chính quyền và các Ban ngành Đoàn thể.

II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Giáo dục

Năm học 2011 – 2012 tổng số cán bộ Giáo viên 3 nhà trường 129 Đ/c. Tổng số học sinh là 1.178 em. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao. Kết quả năm học Trường tiểu học tỷ lệ lên lớp đạt 100%, hoàn thành trương trỡnh tiểu học. Trường THCS tỷ lệ lên lớp 98,7%, tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%. Trong lễ tổng kết năm học của 3 nhà trường địa phương đó trao thưởng cho 37 đồng chí Giỏo viờn và 84 em học sinh giỏi cấp huyện trở lờn trị giỏ 11.650.000đ từ nguồn ngân sách của địa phương và quỹ khuyến học.

Năm học 2012 – 2013, 3 đồng chí hiệu trưởng cũ chuyển đơn vị khác và tiếp nhận 3 đồng chí hiệu trưởng mới, 3 nhà trường đã ổn định trong công tác quản lý và đảm bảo sỹ số học sinh, công khai các khoản đóng góp theo thông tư. Phối kết hợp với trạm y tế khám bệnh và tẩy giun cho các cháu ở cả 3 nhà trường.

Năm 2012 Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp mở 8 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 300 hội viờn nụng dõn.

2. Y tế

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đội ngũ y bác sỹ, y tế thôn bản, cộng tác viên dân số yêu ngành yêu nghề phát huy tốt vai trò y đức của người thầy thuốc. Hoạt động y tế dự phòng được duy trì thường xuyên trong năm đã tổ chức tập huấn VSAT thực phẩm cho 128 hộ sản xuất kinh doanh ăn uống, giải khát. Phối hợp thực hiện công tác kiểm định vệ sinh ATTP, VSMT. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, khám bệnh cho học sinh cả 3 nhà trường. Duy trì chế độ trực trạm 24/24 giờ, khám và điều trị cho 3.109 l­ượt ngư­ời. Chăm sóc vườn cây thuốc nam, phối kết hợp với đội ngũ y tế thôn bản kiểm tra chéo vệ sinh môi trường các khu dân cư và khu vực Chợ Chi Nê.

3. Công tác Dân số - Gia đình & Trẻ em

Đội ngũ cán bộ dân số KHHGĐ hoạt động đã có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền cho nhân dân ngày càng hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tuyên truyền không sinh con thứ 3. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên năm 2012 là 1,1%..

4. Công tác Chữ thập đỏ

Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người nhiễm chất độc da cam điôxin. Triển khai thu quỹ hội được 3.240.000đ. Lập sổ theo dõi hoạt động của các Chi hội. Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Chữ thập đỏ do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ huyện phát động Thị trấn chi nê đạt về số lượng thể tích máu theo kế hoạch đề ra.

5. Cụng tỏc văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền

 Các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trỡ hoạt động tại các khu dân cư và các trường học, kịp thời thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và những ngày lễ, kỷ niệm và sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động thể dục, thể thao được duy trỡ tập luyện như cầu lông, bóng chuyền, đi bộ nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, gia đỡnh, bản thõn. Thành lập các đoàn vận động viên tham dự giải cầu lông do huyện và công đoàn thị trấn tổ chức đạt kết quả cao. Ngoài ra các khu dân cư còn thành lập nhóm CLB Thái cực trường sinh đạo được đông đảo quần chúng tham gia.

 Tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương, thông tin kiến thức pháp luật. Phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình huyện kiểm tra và tu sửa 9 cụm loa FM để duy trì thông suốt lượng tiếp âm. Tuyên truyền các hộ nhân dân dọc đường QL21 cho tạm ứng trước mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nâng cấp QL21.

6. Công tác vệ sinh môi trường

Do đặc thù về giao thông trên địa bàn thị trấn lên công tác VSMT còn gặp rất nhiều khó khăn, xong dưới sự điều hành sát sao của UBND công tác VSMT đã được khắc phục và đảm bảo giữ cho cảnh quan môi trường của Thị trấn luôn xanh, sạch, đẹp. Các khu dân cư đã tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng ngày VSMT vào ngày cuối tháng cuối quý do UBND phát động.

7. Công tác chính sách xã hội

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình đối tượng chính sách, gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc màu da cam, những gia đình khó khăn đột xuất. Cấp phát đầy đủ kịp thời chế độ với các đối tượng. Triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Cử 03 trưởng khu đi tập huấn về công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội tại tỉnh Hòa Bình.

Thống kê và rà soát tỷ lệ tăng giảm hộ nghèo, hết năm 2012 trên địa bàn còn 100 hộ nghèo với 288 khẩu, hộ cận nghèo là 86 với 318 khẩu, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 351 cháu và 1.303 thẻ BHYT cho các đối tượng là hưu trí mất sức, đối tượng 290, 150 và đối tượng hộ nghèo và xã hội, lập danh sách đề nghị hỗ trợ nhà ở cho 04 đối tượng ưu đãi và người có công và làm hồ sơ đề nghị cho 4 gia đình hưởng tiền mai táng phí và trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp 1 lần cho 2 thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa với số tiền là 66,4 triệu và tiền tuất hàng tháng.

Thực hiện thu các loại quỹ vận động năm 2012 là 60.165.000đ trong đó: (Quỹ tình nghĩa 11.540.000đ. Quỹ khuyến học 11.550.000đ. Quỹ chăm sóc người cao tuổi 13.000.000đ. Quỹ bảo trợ trẻ em 5.775.000đ. Quỹ ngày vỡ người nghèo 18.300.000đ ).

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự thường xuyên tham mưu xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo theo biên chế, xây dựng, thực hiện kế hoạch rà soát đăng ký độ tuổi 17 tổng 25 công dân. Bàn giao 06 đồng chí lên đường nhập ngũ đợt 2/2012. Sơ khám tuyển được 29 công dân chuẩn bị cho nhập ngũ đợt 01 năm 2013.

Thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ cho quân nhân đã phục viên xuất ngũ sau 30/4/1975 thị trấn Chi Nê có 71 hồ sơ, bổ sung 02 đối tượng đề nghị hưởng chế độ 142 về ban CHQS Huyện xem xét.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, đơn vị đã tiếp nhận quân trang phục vụ huấn luyện và diễn tập, làm tốt việc tuyên truyền về công tác phục vụ diễn tập. Kết thúc diễn tập đơn vị đã tổ chức lao động được 75 ngày công gồm (đào mương thoát nước ở  khu 05, phát quang tầm nhìn hai bên đường trên địa bàn thị trấn) trị giá ngày công lao động 7.500.000 đồng ngoài ra đơn vị đã ủng hộ phong trào Đền ơn đáp nghĩa được 480.000đ. Tham gia diễn tập phục vụ khu vực phòng thủ huyện Lạc Thủy đảm bảo chất lượng, an toàn và được đánh giá là một trong các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm cùng kết hợp với lực lượng công an thị trấn làm tốt công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo hành lang giao thông trên địa bàn.

2. Công tác An ninh

Tham mưu tích cực cho cấp uỷ đảng và chính quyền thực hiện kế hoạch số 31/KH-HU về triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư và Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2012-2020, quy định tiêu chuẩn “ Khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự ” Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm ngày càng có hiệu quả, tai tệ nạn xã hội giảm. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để sảy ra đột xuất bất ngờ, thực hiện chế độ giao ban đúng định kỳ, kiện toàn đội ngũ công an viên ở các khu dân cư, không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho công an viên đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Cụng an, Quõn sự các đoàn thể trong việc thực hiện quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tuyờn truyền phổ biến giỏo dục phỏp luật cho 3.400 lượt người.

Hướng dẫn thực hiện cam kết đảm bảo về an ninh trật tự, phũng chống chỏy nổ và an toàn giao thông cho 1.571 hộ gia đỡnh, 450 học sinh, 129 hộ kinh doanh trong chợ. Cam kết nghề kinh doanh có điều kiện 28 cơ sở. Cam kết hành lang giao thông 52 hộ. Trong năm 2012 trên địa bàn sảy ra 15 vụ việc công an thị trấn giải quyết 10 vụ, chuyển cấp trên 5 vụ. Lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 04 đối tượng; lập hồ sơ chữa bệnh bắt buộc 02 trường hợp; giáo dục cảm hóa 04 đối tượng. Quản lý và giáo dục tốt các đối tượng đang thi hành án hình sự tại địa phương. làm tốt công tác tuần tra kiểm soát nhắc nhở nhân dân khi tham gia giao thông trên địa bàn và các hộ kinh doanh không bầy bán hàng hoá trên vỉa hè. Hoàn thiện việc đánh số nhà và đặt tên các trục đường 12 khu dân cư trên địa bàn.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, TƯ PHÁP, CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

1. Công tác xây dựng Chính quyền

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND, sự đoàn kết nhất trí trong UBND và cán bộ chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể. UBND đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng. Các mặt công tác đều đạt kế hoạch đề ra, cán bộ chuyên môn đã tham mưu tích cực giúp UBND hoàn thành nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương, kịp thời giải quyết công việc đột xuất của địa phương, của UBND huyện. Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới trong cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện hoạt động giao dịch 1 cửa và bộ phận tiếp dân, đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, triển khai thu nộp thuế quỹ năm 2012 đúng thời gian kế hoạch.

Phối hợp với Hội đồng đền bù của huyện kiểm đếm, giải phóng mặt bằng các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân 2 bên đường quốc lộ 21 ứng mặt bằng cho đơn vị thi công, thành lập tổ công tác trực tiếp tuyên truyền và cùng với HĐĐBGPMB giải quyết các vướng mắc trong dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 21A.

Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của Đảng, Nhà nước. Luôn lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm cử đi đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn

2. Công tác Tư pháp

Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan ngành dọc cấp trên và Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND. Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Tham mưu tích cực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác. Tham gia hội thi “ Hoà giải viên giỏi ” lần thứ 3 của huyện đạt giải nhì và được chọn đi dự thi tỉnh.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng trình tự, không để dây dưa tồn đọng kéo dài. Trong năm đã đăng ký khai sinh 134 trường hợp, trong đó Nam 61, Nữ 73. Đăng ký khai tử 31 trường hợp (Nam: 19, Nữ 12). Đăng ký kết hôn 49 đôi. Trong năm tiếp nhận 18 đơn trong đó ( đơn về đất hành lang giao thông 7; ly hôn 6; nội dung khác 4 ) chuyển HĐĐBGPMB 7 đơn, giải quyết thành công 4 đơn, chuyển toà 7 đơn ( chủ yếu là đơn xin ly hôn ). Tuyên truyền PBGDPL 42 cuộc bằng 15.344 lượt người. Tổ chức hội nghị tập huấn cho các tổ hoà giải và Ban chấp hành hội phụ Nữ dưới khu dân cư  01 cuộc = 117 lượt người.

3. Công tác tiếp nhận và trả kết quả

Đảm bảo giờ giấc trong công tác tiếp dân. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và các khoản thu phí, lệ phí để nhân dân biết thực hiện tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Trong năm đã xác nhận 750 trường hợp và các giao dịch khác. Chứng thực 6.063 trường hợp cho nhân dân Thị trấn và các xã trong huyện, các thủ tục đều được giải quyết nhanh gọn, chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Tổng số tiền phí thu nộp ngân sách trên 50 triệu đồng.

Tóm lại : Mặc dù gặp nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân trên toàn thị trấn, kinh tế – xã hội năm 2012 phát triển khá toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND có nhiều đổi mới, chất lượng thực thi công vụ từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo lên những nhân tố và tiền đề tích cực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

* Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế :

- Cơ cấu, cây trồng vật nuôi chuyển đổi chưa vững chắc, chưa đưa được những giống mới có năng suất cao vào sản xuất đại trà. Chăn nuôi còn manh mún, một số vật nuôi chưa có sản phẩm cung cấp ra thị trường. Công tác tiêm phòng được triển khai rộng khắp nhưng kết quả chưa cao, mức đầu tư thâm canh còn thấp, hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất còn thiếu.

- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, phân tán, sản phẩm một số ngành còn kém chưa có sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tình trạng học sinh vi phạm đạo đức vẫn còn, cơ sở vật chất trường mầm non và trạm y tế xuống cấp, tình trạng sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng

- Tình hình an ninh nông thôn diễn biến khá phức tạp, công tác tuần tra canh gác nắm bắt cơ sở còn hạn chế.

- Ý thức làm việc và nề nếp tác phong của một số cán bộ công chức còn thiếu gương mẫu còn vi phạm quy định, chấp hành giờ giấc, quy chế làm việc chưa nghiêm chưa tham mưu đề xuất giải quyết công việc một cách tích cực.

* Nguyên nhân :

- Nguyên nhân khách quan : Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá cả hàng hoá vật tư tăng cao. Bên cạnh đó Chính phủ thực hiện kiềm chế lạm phát, thắt chặt chính sách tiền tệ và đầu tư công làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Nguyên nhân chủ quan : Nhận thức về chính sách pháp luật của một số ít cán bộ và nhân dân còn hạn chế, huy động các nguồn lực trong dân còn thấp, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể khu dân cư có lúc có nơi chưa đồng bộ, công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức rút kinh nghiệm chưa kịp thời, chưa thường xuyên liên tục. Năng lực tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ công chức còn hạn chế.

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015