gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876877
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1269
1353
3764
1821039
16357
22264
1876877

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 14:38

1. Đồng chí: Đinh Thanh Hồng

          Chức vụ: Chuyên viên

          Trình độ: Cao đẳng, chuyên ngành xây dựng

          Điện thoại: 0979 095 717

          Nhiệm vụ: Tham mưu trong công tác thu hút đầu tư, chuẩn bị đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng giải quyết khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng. Trực tiếp phụ trách và quản lý cụm công nghiệp xã Thanh Nông, cụm công nghiệp Phú Thành II.

          2. Đồng chí: Phạm Đức Lợi

          Chức vụ: Kế toán

          Trình độ: Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng

          Điện thoại: 01689 001 747

          Nhiệm vụ: Kế toán Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ.

          3. Đồng chí: Vũ Lan Phương

          Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cao đẳng, chuyên ngành may công nghiệp

Điện thoại: 0979 516 536

Nhiệm vụ: Tham mưu và phối hợp thực hiện trong công tác hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phụ trách công tác đạo tạo và giới thiệu việc làm.

          4. Đồng chí: Trần Phương

          Chức vụ: Chuyên viên

          Trình độ: Đại học, chuyên ngành marketing

          Điện thoại: 0969 347 083

          Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng và quản lý phí dịch vụ, phí hạ tầng. Quản lý, theo dõi các doanh nghiệp thực hiện chế độ tài chính - kế toán, an ninh trật tự, an toàn lao động. Phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư. Tham mưu trong công tác tổng hợp.

          5. Đồng chí: Nguyễn Hương Thảo

          Chức vụ: Chuyên viên

          Trình độ: Đại học, chuyên ngành Địa chính môi trường.

          Điện thoại: 0987 333 629

          Nhiệm vụ: Tham mưu trong công tác xúc tiến đầu tư, tiếp nhận và hướng dẫn các thủ tục cho doanh nghiệp. Tham mưu trong công tác môi trường các cụm công nghiệp.

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015