gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876698
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1090
1353
3585
1821039
16178
22264
1876698

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 13:21

I. Về kinh tế

          Tổng giá trị sản xuất ư­ớc thực hiện 1.035.768 triệu đồng (giá CĐ 2010), đạt 52% kế hoạch, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

          - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ư­ớc thực hiện 301.560 triệu đồng, đạt 47,8% so kế hoạch, tăng 9,8% so cùng kỳ.

          - Công nghiệp và xây dựng 252.528 triệu đồng, đạt 50,8% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ.

          - Dịch vụ thực hiện 481.680 triệu đồng, đạt 55,8% so kế hoạch, tăng 17,4% so cùng kỳ.

- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 14,1%, trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 9,8%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5%, dịch vụ tăng 17,4%.

          - Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 16,7 triệu đồng/ngư­ời, đạt 51,8% kế hoạch, tăng 12,2% so cùng kỳ.

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân 5.034,8 ha vượt 10,3% so kế hoạch, bằng 103,9% so với cùng kỳ; trong đó: Cây lúa 1.517,1 ha đạt 102,6% so với kế hoạch, bằng 97,2% so cùng kỳ; cây ngô 1.165,6 ha đạt 100% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ; cây lạc 267,7 ha đạt 73,2% so với kế hoạch, bằng 72% so với cùng kỳ; rau các loại 841,2 ha đạt 160,5% so với kế hoạch, bằng 155,9% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Chiêm xuân ước đạt 15.729 tấn, đạt 105,9% kế hoạch, bằng 96,8% so cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng lúa đạt 9.027 tấn, đạt 108,2% kế hoạch, bằng 96,9% so cùng kỳ, năng xuất lúa bình quân đạt 59,5 tạ/ha; Sản lượng ngô đạt 6.702 tấn, đạt 102,9% kế hoạch, bằng 96,6% so cùng kỳ, năng xuất ngô bình quân đạt 57,5 tạ/ha .

Rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016 đã làm thiệt hại 15,8 tấn mạ xuân, 367 ha lúa phải gieo, cấy lại, 93 ha ngô và rau mầu các loại phải trồng lại. Vào cuối vụ Xuân, mưa lớn đã làm 158 ha lúa, ngô ngập úng cục bộ, nhiều diện tích ngô tỷ lệ kết hạt thấp, làm giảm năng suất.

- Chăn nuôi: Được duy trì ổn định, tổng đàn trâu 6.000 con, đạt 105,8% so với kế hoạch, đàn bò 5.160 con đạt 101,4% kế hoạch, đàn lợn 50.900 con đạt 98,6% kế hoạch, đàn gia cầm 577.800 con đạt 99,8% kế hoạch, đàn dê 6.670 con đạt 99,8% kế hoạch. 6 tháng đầu năm, đã tiêm và cung ứng 182.633 liều vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại các chợ và các chốt kiểm dịch được duy trì. Triển khai thực hiện ký cam kết chăn nuôi an toàn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016 đã làm 108 con gia súc và 2.230 con gia cầm bị chết rét.

- Thủy sản: Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 605 ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng thủy sản 303,6 tấn đạt 49,37% kế hoạch, bằng 157,3% so cùng kỳ.

b) Sản xuất lâm nghiệp: Xuân Bính Thân, toàn huyện đã trồng 23.200 cây phân tán các loại, đạt 100,4% so cùng kỳ. Gieo ươm 2 triệu cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2016; 6 tháng đầu năm, đã trồng mới 800 ha rừng sản xuất, đạt 96,38% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 59%. Làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

c) Công tác thủy lợi và phòng chống lũ bão: Thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I năm 2016; đã đào, đắp kênh mương được 18.914 m3, đạt 110,9% kế hoạch; huy động được 20.339 ngày công, đạt 111% kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi để đưa vào danh mục kế hoạch sửa chữa, nâng cấp; chủ động thực hiện các phương án phòng chống hạn, xây dựng kế hoạch tưới tiêu phục vụ sản xuất. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng các phương án phòng chống lũ bão.

d) Kinh tế trang trại và phát triển nông thôn:

- Kinh tế trang trại: Toàn huyện có 65 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng 22 trang trại so cùng kỳ, trong đó có 53 trang trại được huyện cấp giấy chứng nhận. Các trang trại hoạt động tương đối hiệu quả, thu nhập bình quân trên 623 triệu đồng/trang trại/năm.

- Xây dựng nông thôn mới: Đến nay huyện có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (Đồng Tâm, Phú Lão, Cố Nghĩa), 02 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (Lạc Long đạt 16 tiêu chí, An Bình đạt 15 tiêu chí), 08 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (02 xã đạt 14 tiêu chí gồm xã Khoan Dụ, xã Hưng Thi; 01 xã Thanh Nông đạt 13 tiêu chí; 04 xã đạt 12 tiêu chí gồm xã Yên Bồng, xã An Lạc, xã Phú Thành và xã Liên Hòa; 01 xã Đồng Môn đạt 10 tiêu chí). Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình

đ) Hoạt động hợp tác xã:  Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi mô hình các hợp tác xã kiểu mới. Hướng dẫn chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Toàn huyện có 73 hợp tác xã, có 16 hợp tác xã được cấp mới và chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực.

- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 132,2 tỷ đồng (Giá CĐ 2010), đạt 51,5% kế hoạch, tăng 10,4% so cùng kỳ. Một số sản phẩm mang lại giá trị chủ yếu: Khai thác đá các loại  62.200 m3, đạt 54,1% kế hoạch; gạch nung 38,2 triệu viên đạt 55,2% kế hoạch; gạch bê tông 12,5 triệu viên đạt 56,6% kế hoạch; chế biến nông sản 50,3 nghìn tấn đạt 64,9%  kế hoạch.

- Về phát triển cụm công nghiệp: Trên địa bàn huyện có 05 cụm công nghiệp với diện tích quy hoạch 151 ha. Đến nay, huyện có 06 nhà đầu tư thuê đất sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư 82,3 tỷ đồng và tổng diện tích thuê đất trong cụm là 20,72 ha. Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp.

- Về hoạt động điện lực: Sản lượng điện thương phẩm khu vực phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân đạt 20,077 triệu KWh đạt 47,1% kế hoạch năm, số giờ cấp điện 4.195 giờ/4.280 giờ đạt 98,01%, mất điện do sự cố 40 lần tương ứng 78 giờ. Xây dựng mới và sửa chữa 05 công trình điện với trị giá 6 tỷ đồng, trong đó 04 công trình do ngành điện đầu tư, 01 công trình do khách hàng đầu tư.

3. Công tác Tài nguyên và Môi trường, phát triển quỹ đất

          - Công tác quản lý đất đai: Triển khai lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020. Lập kế hoạch sử dụng đất và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các công trình, dự án năm 2016 trình tỉnh phê duyệt. Xây dựng phương án sử dụng đất đối với quỹ đất do các nông, lâm trường trả về cho địa phương quản lý. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội [1]. Rà soát, điều tra, tổng hợp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn; tổng hợp trình tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Giải quyết tranh chấp đất đai vùng giáp ranh giữa huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy [2].

- Về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, khai trương Dịch vụ công ích về quản lý vệ sinh môi trường đô thị; Thông báo chấp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường cho 06 của tổ chức, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; 6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện 06 đợt kiểm tra hoạt động khoáng sản.

- Về công tác phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng: 6 tháng đầu năm đã tổ chức thực hiện đấu giá tại các khu 2C xã Cố Nghĩa, khu Bãi Miện thị trấn Chi Nê, Trường Mầm non thôn Đồng Nội, kết quả đã đấu giá được 21 lô với diện tích 3.843m2 với tổng số tiền 4.629 triệu đồng. Thực hiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng 15 công trình, dự án, trong đó huyện đã thu hồi 2,05 ha đất để thực hiện 05 công trình, dự án với kinh phí bồi thường 2.831 triệu đồng, 03 dự án trình tỉnh thu hồi 43,ha, với tổng kinh phí bồi thường trình phê duyệt 21.422 triệu  đồng, còn 07 dự án đang được triển khai. Công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, vướng mắc do một bộ phận nhân dân chưa chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, còn đòi hỏi trái qui định của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là một số trường hợp thuộc diện đền bù dự án gia cố chỉnh trị dòng Sông Bôi đoạn qua xã Lạc Long, Phú Lão.

4. Công tác giao thông vận tải

- Giao thông vận tải: Thường xuyên duy tu bảo dưỡng đảm bảo cho các tuyến đường thông suốt, đi lại thuận tiện. Theo dõi đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí 02 nông thôn mới về giao thông. Thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn đợt I năm 2016, kết quả đã duy tu sửa chữa được 312 km đường giao thông nông thôn đạt 100% kế hoạch, phát quang tầm nhìn 242.000 m2 đạt 101,2% kế hoạch, sửa chữa 08 vị trí cầu các loại, tổng ngày công huy động 8.975 công đạt 100,2% kế hoạch.

- An toàn giao thông: Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 222/KH-BATGT ngày 23/12/2015 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình về tổ chức phát động năm an toàn giao thông 2016 và mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân 2016. Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông. Tổ chức kiểm tra hành lang an toàn giao thông đối với các tuyến đường trên địa bàn; tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đối với các trường hợp vi phạm. 6 tháng đầu năm trên địa bàn  huyện đã xảy ra 08 vụ tai  nạn giao thông đường bộ làm 09 người

chết, 06 người bị thương, tăng 03 vụ so cùng kỳ 2015, tăng 05 người chết so cùng kỳ, tăng 02 người bị thương so cùng kỳ [3].

          5. Quy hoạch kế hoạch, đầu tư xây dựng

          a) Công tác quy hoạch, kế hoạch:  Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện về kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

          b) Công tác đầu tư:

          - Đầu tư xây dựng cơ bản: Trên cơ sở cân đối nguồn vốn theo quyết định giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản của trung ương, tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2016 có 18 công trình xây dựng mới và đang làm công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 do huyện làm chủ đầu tư (trong đó 6 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh; 12 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện); 16 công trình đầu tư từ nguồn vốn giảm nghèo bền vững; kế hoạch vốn đầu tư 156.978 triệu đồng [4], giá trị giải ngân ước thực hiện 70.538 triệu đồng đạt 45% kế hoạch. Một số công trình trọng điểm đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: Đường nội thị thị trấn Chi Nê (tuyến số 6, số 7), Hạ tầng du lịch xã Phú Lão, cải tạo nâng cấp tuyến đường từ xã Phú Lão đi xã Liên Hòa, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Khoan Dụ và xã Phú Thành.

- Thu hút đầu tư: Tổ chức hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2016; kịp thời biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc năm 2015. Toàn huyện có 23 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.109,3 tỷ đồng ( giảm 02 dự án so với cùng kỳ năm 2015 so bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư); Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tước Giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn 6 tháng 04 dự án trên địa bàn huyện do không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong triển khai thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn như: Dự án xây dựng tổ hợp thể thao - văn hoá, vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng cao cấp du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thuỷ sản xã Đồng Tâm, Dự án cáp treo Hương Bình xã Phú Lão, Nhà máy xi măng Xuân Thiện Hoà Bình và các dự án khác

          6. Công tác tài chính, ngân hàng, Kho bạc      

          a) Công tác tài chính: Bám sát dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2016 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Thực hiện chi tiêu đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, kết quả đạt được cụ thể:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 23.826 triệu đồng đạt 56,7% pháp lệnh tỉnh giao, đạt 45,6% so với dự toán huyện giao.

          - Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 278.956 triệu đồng đạt 70,8% pháp lệnh tỉnh giao, đạt 69,6% dự toán huyện giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 268.239 triệu đồng, đạt 68,1% pháp lệnh tỉnh giao, đạt 67% so với dự toán huyện giao.

b) Hoạt động các ngân hàng: Các ngân hàng đã thực hiện các biện pháp huy động vốn; tập trung cho vay đúng đối tượng, đúng quy định, hạn chế nợ đọng vốn quá hạn; thực hiện chính sách khuyến khích vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, học sinh sinh viên và đối tượng chính sách. Các ngân hàng đã  huy động vốn đạt 689.970 triệu đồng, tăng 23,2% so cùng kỳ; trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 485.000 triệu đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội 204.970 triệu đồng. Tổng dự nợ các ngân hàng 704.970 triệu đồng, trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ 500.000 triệu đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội dư nợ 204.970 triệu đồng.

c) Kho bạc Nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước; đặc biệt trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi chương trình mục tiêu và mua sắm tài sản đảm bảo đúng chế độ, hạch toán kế toán chính xác, kịp thời; phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan trong tổ chức thu ngân sách nhà nước; đã thực hiện kiểm soát các khoản thu 173.719 triệu đồng, bằng 84,8% so cùng kỳ; kiểm soát chi 174.416 triệu đồng, bằng 84,2% so cùng kỳ.

          7. Hoạt động khoa học công nghệ, dịch vụ thương mại

          a) Khoa học công nghệ: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2016, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017. Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Lạc Thuỷ lần thứ Hai. Triển khai qui trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại UBND xã Đồng Tâm và TT. Chi Nê.

          b) Dịch vụ thương mại: Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện 481.680 triệu đồng, đạt 55,8% so kế hoạch, tăng 17,4% so cùng kỳ. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016. Thực hiện công tác quản lý đầu tư và phát triển chợ. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa bình tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa tại xã An Lạc. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, đặc biệt là tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm du lịch Chùa Tiên trong mùa lễ hội xuân 2016; 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra 104 cơ sở, xử lý 64 cơ sở với số tiền phạt 85,650 triệu đồng.

II. Văn hóa xã hội

          1. Công tác giáo dục và đào tạo

          Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý giáo dục. Quy mô trường lớp tiếp tục được duy trì ổn định; toàn huyện có 51 trường, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên với 575 lớp, 13.589 học sinh. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,9%, giảm 0,1% so với cùng kỳ; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%. Có 246 học sinh đạt giải cấp tỉnh, tăng 19 học sinh so với năm học 2014-2015, 01 học sinh khu vực, 03 học sinh đạt giải cấp Quốc gia.

           Duy trì 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học, xóa mù chữ, PCGD Trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện PCGD bậc trung học phổ thông theo kế hoạch. Tỷ lệ học sinh bỏ học là 0,3%, giảm 0,34% so với năm học trước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm; có 605 phòng học, trong đó có 484 phòng học kiên cố, chiếm 80%, 65 phòng bán kiên cố, chiếm 10,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2016 có 02 trường (trường mầm non Đồng Môn, THCS Đồng Tâm) công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, tổng số trường đạt chuẩn 26/51 trường, đạt tỷ lệ 50,98% (Mầm non 05 trường, Tiểu học 11 trường, THCS 09 trường, THPT 01 trường), tăng 3,93% so với cùng kỳ.

2. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình

          a) Công tác y tế

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân được triển khai hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân; duy trì công tác tiêm chủng trên địa bàn; tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, đã khám bệnh cho  48.002 lượt người, giảm 9,1% so với cùng kỳ; điều trị nội trú cho 5.503 lượt người, tăng 2,8% so với cùng kỳ; điều trị ngoại trú cho 5.207 lượt người, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Đạt tỷ lệ bình quân 6,3 bác sỹ/vạn dân, tăng 0,3 bác sỹ/vạn dân so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch. Tổ chức chiến dịch tiêm Vắc xin phòng sởi - Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi đạt 97,3%. Toàn huyện có 09/15 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2 (2011-2020). Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016. Kiểm tra 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có 47 cơ sở chấp hành tốt, xử phạt cảnh cáo và nhắc nhở 09 cơ sở, xử phạt 14 cơ sở, phạt tiền 22,55 triệu đồng.

 b) Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đã thực hiện 1.394 lượt biện pháp tránh thai, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,1% bằng cùng kỳ năm 2015. Có 402 ca sinh con, trong đó 30 trường hợp sinh con thứ 3, tăng 01 trường hợp so cùng kỳ 5.

          3. Công tác văn hóa và thông tin, truyền thanh - truyền hình

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, mừng Xuân Bính Thân năm 2016 và những thành tựu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổ chức thành công thi xe tuyên truyền chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện các cấp, nhiệm kỳ

 

5 Trong 6 tháng đầu năm 2016 có 30 trường hợp sinh con thứ 3 tại các xã, thị trấn trong đó: Thị trấn Chi Nê 03 trường hợp, thị trấn Thanh Hà 01 trường hợp, Đồng Tâm 02 trường hợp, Cố Nghĩa 03 trường hợp, Phú Lão 02 trường hợp, Phú Thành 03 trường hợp, Thanh Nông 01 trường hợp, Hưng Thi 03 trường hợp, An Bình 05 trường hợp, Liên Hòa 02 trường hợp, Khoan Dụ 02 trường hợp, Yên Bồng 03 trường hợp.

2016-2021; tuyên truyền các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội Chiêng mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình, năm 2016. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh, đô thị”. Tham gia Hội thi “Gia đình hạnh phúc” chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Tham dự các giải thể thao tỉnh năm 2016 đạt 05 Huy chương vàng, 03 Huy chương bạc, 02 Huy chương đồng; tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016. Tiếp tục duy trìcông tác thư viện để phục vụ độc giả với 4.048 quyển sách, đạt 103,8% so với kế hoạch. Thực hiện tốt trang thông tin điện tử với biên tập và mở rộng dung lượng, các chuyên mục; cung cấp thông tin đưa mức dịch vụ công  trực tuyến lên mức độ 2. Trang thông tin điện tử của huyện đã biên tập, đăng tải 135 tin, bài, trên 260 hình ảnh, đến nay có 1.507.275 lượt người truy cập. Thực hiện các chương trình mục tiêu về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Về du lịch: Tổ chức thành công lễ khai hội Chùa Tiên, Lễ dâng hương dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê; quản lý tốt các điểm du lịch mùa lễ hội năm 2016. Số khách thăm quan du lịch trên 500.000 lượt khách, giảm 23,07% so với cùng kỳ; riêng khu du lịch Chùa Tiên đã đón trên 300.000 lượt khách, bằng so với cùng kỳ năm 2015. Đề xuất xin chủ trương trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Chùa An Ninh, xã Yên Bồng.

- Hoạt động bưu chính, viễn thông: Được duy trì phát triển, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Số lượng báo chí phát hành 165.421 tờ báo các loại, đạt 100% so với cùng kỳ. Huy động tiền gửi tiết kiệm dịch vụ bưu điện 6 tháng năm 2016 đạt 161 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước. Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội thường xuyên qua hệ thống bưu điện cho 19.052 đối tượng với kinh phí 56,2 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015; chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội cho 1.112 đối tượng với kinh phí 3,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,2% tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Về truyền thanh, truyền hình: Các chương trình truyền thanh, truyền hình đã phản ảnh kịp thời tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và các hoạt động chỉ đạo, điều hành của huyện, đặc biệt là chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 6 tháng đầu năm sản xuất trên 200 chương trình phát thanh, truyền hình, tăng 48 chương trình so với cùng kỳ năm 2015, với trên 2.100 tin bài, phóng sự; thời lượng phát sóng trên 22.000 giờ, bằng cùng kỳ năm 2015. Đến nay, huyện có 13/15 xã, thị trấn có trạm phát thanh cơ sở. Đầu tư, nâng cấp trạm phát thanh FM tại 04 xã Đồng Môn, An Lạc, Thanh Nông, An Bình để đảm bảo công tác tuyên truyền, phát thanh trên địa bàn xã.

          4. Công tác lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội

          - Về lao động, việc làm: Phối hợp với Công ty cổ phần Lạc Thủy trong 6 tháng đầu năm đã mở được 02 lớp dạy may cho với 120 học viên gắn với giải quyết việc làm. Đã giải quyết việc làm cho 550 người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho đối tượng người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ kịp thời, đúng đối tượng; đã thăm hỏi và tặng quà cho 1.276 đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ người có công với cách mạng và các gia đình chính sách với tổng số tiền 488,4 triệu đồng. Hỗ trợ 1.646 hộ nghèo ăn Tết với tổng số tiền 493,8 triệu đồng; trao tặng 156 chiếc chăn ấm. Hỗ trợ đột xuất 7,1 tấn gạo cho 710 đối tượng có trong hộ nghèo; cấp tiền truy lĩnh cho 529 đối tượng với tổng số tiền 849,111 triệu đồng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Cấp 42.394 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ ngân sách để 100% hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Tổ chức kiểm tra hoạt động Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

          - Công tác chữ thập đỏ: Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” đã trợ giúp cho 1.510 hộ gia đình với tổng giá trị 650 triệu đồng. Mô hình “Thùng quỹ nhân đạo” tại khu du lịch Chùa tiên xã Phú Lão và Đền Niệm xã Phú Thành được 27,78 triệu đồng giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong huyện.

- Công tác bảo hiểm xã hội: Tăng cường thực hiện việc tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt 41,5 tỷ đồng, đạt 52%  kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015; chi trả bảo hiểm xã hội cho 4.225 đối tượng với kinh phí  59,386 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015. Số người tham gia bảo hiểm y tế 53.397 người, đạt tỷ lệ 83% dân số, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015.

          5. Công tác dân tộc

          Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đảm bảo công khai dân chủ, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Phê duyệt danh sách 2.887 hộ nghèo và 10.113 khẩu nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; công nhận 62 người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số năm 2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho 172 hộ. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới với tổng số 13 công trình theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 với tổng kinh phí 8.570 triệu đồng.

III. Xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự

1. Công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo

- Công tác xây dựng chính quyền: Triển khai công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền năm 2016 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND các xã, thị trấn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu Hội nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác tôn giáo, công tác văn thư, lưu trữ, công tác hội. Triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Thành lập và sắp xếp bộ máy Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã bổ nhiệm 8 cán bộ quản lý; bổ nhiệm lại 02 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; biệt phái 02 viên chức; quyết định nghỉ hưu cho 04 công chức, viên chức; xếp lương sau bầu cử cho 10 trưởng hợp; đề nghị Sở Nội vụ thẩm định nâng lương và phụ cấp cho 880 công chức, viên chức; nâng ngạch cho 08 cán bộ, công chức xã, thị trấn. Khen thưởng cho 142 tập thể, 1.304 cá nhân có thành tích xuất sắc với số tiền 284,8 triệu đồng.

- Công tác tôn giáo: Chỉ đạo giải quyết kịp thời các yêu cầu tôn giáo chính đáng của tổ chức, công dân nhằm đảm bảo quyền lợi do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Tuyên truyền, vận động các trường hợp xây dựng nhà Thờ họ trái phép chấp hành theo quy định của pháp luật.

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Đã triển khai và kết thúc 04 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 108,8 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 42,3 triệu đồng, kiến nghị khác 66,5 triệu đồng. Duy trì việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra, trong 6 tháng đã thu, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền 45,974 triệu đồng. Tổ chức 01 hội nghị và phổi hợp tổ chức 02 lớp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 240 lượt cán bộ, nhân dân.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp 109 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm trước 106 lượt, bằng 97,2%; tiếp nhận 78 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm so với với cùng kỳ năm trước 23 đơn, bằng 29%. Trong đó có 04 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; đã giải quyết xong 02 vụ việc khiếu nại, thuộc thẩm quyền, các vụ việc được giải quyết kịp thời đúng trình tự. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, hiện trên địa bàn huyện còn tồn 03 vụ việc. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết Đề án 1-1133. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng.

3. Công tác tư pháp và thi hành án dân sự

a) Công tác tư pháp

Xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm ngành tư pháp năm 2016. Kiểm soát, rà soát quy định thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật; tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xuống cơ sở bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 260 lượt, tổ chức 37 hội nghị tập trung, 51 hội nghị lồng ghép với 37.326 lượt người tiếp cận thông tin. Tổ chức thành công hội thi " hoà giải viên giỏi huyện Lạc Thuỷ lần thứ IV". Duy trì tốt hoạt động của 21 tủ sách pháp luật tại cơ sở, 05 câu lạc bộ pháp luật ở xã, đã có 280 lượt người khai thác. Trợ giúp pháp lý 151 vụ việc; thực hiện hòa giải thành 26 vụ việc; quản lý tốt công tác hộ tịch, chứng thực: Đã chứng thực cho 10.067 trường hợp, đăng ký hộ tịch cho 1.160 trường hợp.

b) Công tác thi hành án dân sự

Thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự. Số vụ việc thi hành xong là 101/130 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt 78%; số tiền thu được là 237,4 triệu đồng, đạt 18% số có điều kiện thi hành.

IV. Công tác an ninh, quốc phòng

          1. Công tác an ninh

Tăng cường lực lượng, triển khai, thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16  của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 36/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhất là trong dịp tết Bính Thân năm 2016. Phối hợp, thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa; bảo vệ, đảm bảo tốt công tác an ninh trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu Hội nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Lễ hội Chùa Tiên 2016. 6 tháng đầu năm xảy ra 17 vụ vi phạm trật tự xã hội, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2015, tệ nạn xã hội 02 vụ. Tiếp tục vận động nhân dân giao nộp 07 khẩu súng tự chế. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

2. Công tác quốc phòng

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tổ chức đăng ký cho 325 công dân đủ 17 tuổi, phúc tra 1.634 nam thanh niên tuổi 18-25 chưa qua phục viên xuất ngũ. Tổ chức huấn luyện cho 36 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, kết quả 06 đồng chí đạt loại giỏi, 25 đồng chí đạt loại khá, 5 đồng trí đạt yêu cầu; 10 đơn vị dân quân tự vệ, kết quả đạt loại khá; 285 đồng chí lực lượng binh chủng, kết quả đạt loại khá. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồng Tâm. Tiếp tục thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ; triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 Tóm lại: 6 tháng đầu năm 2016 trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức lớn; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Huyện uỷ, hoạt động giám sát có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,1%, diện tích gieo trồng vượt 10,3% kế hoạch; Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, nhiều dự án quan trọng đang được triển khai đầu tư góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; chất lượng các hoạt động giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đơn thư, khiếu nại của công dân được giải quyết kịp thời.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế:  Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra giá trị gia tăng cao còn chậm; thu ngân sách Nhà nước đạt thấp so chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao; việc giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư còn chậm nhất là công tác giải phóng mặt bằng; vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đầu tư cơ sở vật chất cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn quốc gia về y tế còn hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao; công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn trong giải quyết những vấn đề cụ thể còn hạn chế; cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ chưa cao; một số xã, ngành việc điều hành còn thiếu sâu sát, thiếu chủ động; công tác tôn giáo quản lý chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng xây dựng nhà thờ họ trái phép; tai tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp là những khó khăn không nhỏ trong công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh 6 tháng đầu năm 2016.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

A. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2016

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị  KH 2016 Ước TH 6 tháng 2016 Phấn đấu 6 tháng cuối năm
* Các chỉ tiêu kinh tế      
1 Tốc độ tăng trưởng tổng GTSX % 13,5 14,1 -
- Nông lâm nghiệp % 8,8 9,8 -
- Công nghiệp - xây dựng % 16 13,5 >16
- Dịch vụ % 15,7 17,4 -
2 Cơ cấu kinh tế (GCĐ2010)
  - Nông lâm nghiệp, thuỷ sản % 31,7 29,1
  - Công nghiệp, xây dựng % 25 24,4
  - Dịch vụ % 43,3 46,5
3 Thu nhập bình quân đầu người Tr.đ 32,3 16,9 15,4
4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tr.đ 935.000 476.538 458.462
- Ngân sách Nhà nước Tr.đ 295.000

220.538

(Tỉnh CĐT 150.000, huyện CĐT 70.538

74.462
- Thu hút từ các tổ chức, cá nhân Tr.đ 640.000 256.000 384.000
5 Thu ngân sách Nhà nước Tr.đ 52.267 23.826 28.441
6 Thu ngân sách địa phương Tr.đ 400.908 278.956 121.952
7 Chi ngân sách địa phương Tr.đ 400.908 268.239 132.669
8 Tổng diện tích gieo trồng Ha 8.845 5.034,8 3.810,2
9 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 30.547 16.267 14.280
10 Diện tích rừng trồng mới Ha 840 800 40
11 Tỉ lệ hộ sử dụng điện % 99 99 99
12 Xây dựng nông thôn mới: Duy trì 03 xã đạt chuẩn NTM,  phấn đấu  mỗi xã đạt thêm từ 1 - 2 TC

Duy trì 03 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu Xã Thanh Nông hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia XD NTM 2016

Duy trì 03 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu  mỗi xã đạt thêm từ 1 - 2 TC,

Xã Thanh Nông hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia XD NTM 2016

* Các chỉ tiêu xã hội
13 Số trường học đạt chuẩn tăng thêm Trường 3 1 2
14 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,1 1,1 1,1
15 Số bác sỹ/ 1 vạn dân BS/VD 6,3 6,3 >6,3
16 Tỷ lệ trẻ <5 tuổi SDD thể nhẹ cân % 9,35 - 9,35
17 Tỉ lệ hộ nghèo giảm (tỉnh 22,8%) % Từ 2 - 3% - Từ 2 - 3%
18 Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá % 80 - 80
19 Tỉ lệ lao động qua đào tạo % 44,92 25 19,92
20 Tỉ lệ nhân dân tham gia BH y tế % 78 83 -
21 Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm 2 - 2
* Các chỉ tiêu môi trường
22 Tỷ lệ che phủ rừng % 57 59 -
23 Tỉ lệ hộ sử dụng NSH hợp vệ sinh % 87 85 >2

 

B. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016

I. Về phát triển kinh tế

          1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a) Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa - hè thu, vụ đông năm 2016, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo và phòng trừ sâu bệnh hại lúa và hoa mầu. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa  ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra giá trị gia tăng cao; Nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ khuyến nông; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 05/5/2015  của Huyện uỷ về phát triển cây ăn quả đến năm 2020. Triển khai thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án Cải tạo vườn tạp đến năm 2020.

- Chăn nuôi, thuỷ sản: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăn nuôi thú y, phấn đấu ổn định và phát triển đầu đàn gia súc gia cầm; triển khai kế hoạch phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ hè thu, vụ đông 2016; tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 về phát triển khai thác và nuôi trồng thuỷ sản huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2015 - 2020.

b) Lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng năm 2016 kịp thời vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn và hoạt động kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã.

          c) Thuỷ lợi: Tăng cường kiểm tra, bảo vệ, duy tu, sửa chữa các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất; bảo đảm an toàn hồ đập khi lũ bão xảy ra. Quản lý chặt chẽ nguồn nước; thực hiện tưới tiêu phục vụ sản xuất theo kế hoạch. Thực hiện tốt chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt II. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đảm bảo sẵn sang phương án phòng chống khi có lũ bão xảy ra; Rà soát, quản lý, bảo dưỡng, các trang thiết bị, xuồng cứu hộ phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

d) Xây dựng nông thôn mới: Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn huyện trong xây dựng nông thôn mới, trong đó lựa chọn các nội dung tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh; phấn đấu xã Thanh Nông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

          đ) Kinh tế trang trại và hợp tác xã: Đẩy mạnh thực hiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại; nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức thành công hội thi mô hình các hợp tác xã kiểu mới. Chỉ đạo các hợp tác xã sau khi chuyển đổi đi vào hoạt động có hiệu quả.

          2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, ưu tiên và khuyến khích phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn có lợi thế về tài nguyên như: Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gạch không nung, chế biến nông, lâm sản... Phát triển các làng nghề có thế mạnh của địa phương đặc biệt làng nghề chế tác đá cảnh đã được tỉnh công nhận. Tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Điện lực: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện hợp lý; nâng cao chất lượng vận hành lưới điện, đảm bảo an toàn trong vận hành, giảm sự cố, ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tăng cường các biện pháp giảm tổn thất điện năng, phấn đấu đảm bảo số giờ cấp điện theo kế hoạch.

          3. Công tác quản lý Tài nguyên và môi trư­ờng, phát triển quỹ đất

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích do các nông, lâm trường không có nhu cầu sử dụng trả về cho huyện. Tiếp tục đo đạc, thẩm duyệt thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Tập trung giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai. Rà soát các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nợ. Tiếp tục tăng cường đấu giá đất tại các khu đấu giá để tăng thu ngân sách. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Sông Hồng.

- Phát triển quỹ đất: Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu 2C xã Cố Nghĩa, Khu Bãi Miện, khu 7,8 thị trấn Chi Nê, Trường Mầm Non Hoa Hồng, Trụ sở UBND xã Lạc Long (cũ). Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện quyết liệt nhằm sớm có mặt bằng bàn giao cho các công trình, dự án. Tích tực tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong GPMB, chủ trương ứng trước mặt bằng và phong trào hiến đất cho các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không bàn giao mặt bằng, đòi hỏi ngoài chế độ chính sách đền bù của Nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

           4. Công tác giao thông vận tải

          Về giao thông vận tải: Triển khai thực hiện tốt chiến dịch toàn dân tham gia làm giao thông nông thôn đợt II năm 2016. Tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong việc kiểm tra chấp hành các quy định về hành lang giao thông. Tăng cường quản lý bến xe, xe khách chạy đúng luồng, đúng tuyến theo quy định.  

An toàn giao thông: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ, mùa mưa bão. Tăng cường chỉ đạo các ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông và ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

5. Công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng

- Công tác kế hoạch: Đôn đốc các ngành, các xã thị trấn thực hiện Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện về kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư: Tập trung xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý vốn ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ theo Luật Đầu tư công. Đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện rà soát, kiến nghị với tỉnh xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn, không triển khai. Tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đã và đang thực hiện đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tuyên truyền vận động kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. 

6. Công tác tài chính, ngân hàng, kho bạc

a) Công tác tài chính: Phấn thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao Thực hiện các biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn tiếp tục rà soát các khoản thu, tập trung vào các lĩnh vực công thương nghiệp, kinh doanh vận tải, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí; đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá, cấp quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn chi đầu tư phát triển. Triển khai rà soát các khoản chi, chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo chế độ chính sách cho con người và các nhiệm vụ cấp thiết của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

          b) Hoạt động các Ngân hàng: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn của các tổ chức, cá nhân; tích cực giải quyết vốn vay nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên vay vốn phát triển các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và các đối tượng chính sách của nhà nước. Tăng cường công tác quản lý hiệu quả vốn vay, gắn cho vay phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng. 

          c) Kho bạc nhà nước: Tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan trong hạch toán các khoản thu - chi qua ngân sách; nâng cao chất lượng điều hành ngân quỹ, tăng khả năng thanh toán cho các đối tượng; đảm bảo an toàn tiền và tài sản Nhà nước.

          7. Về Khoa học công nghệ, dịch vụ

          a) Về Khoa học công nghệ: Triển khai các mô hình đề tài khoa học đã được phê duyệt về ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động đo lường các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng.

b) Về dịch vụ: Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tạo bước phát triển vượt bậc về dịch vụ, thu hút đầu tư 01 khu thương mại với qui mô 1,5 ha khu mua sắm tại thị trấn Chi Nê. Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra các hoạt động kinh doanh buôn bán nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động các cơ sở kinh doanh thương mại, các chợ trên địa bàn huyện

II. Hoạt động văn hóa - xã hội

1. Công tác giáo dục và đào tạo

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và các hoạt động giáo dục; đồng thời thực hiện “3 công khai” trong các cơ sở giáo dục; rà soát, nâng cấp các phòng học tạm. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hoá để huy động tốt các nguồn lực cho giáo dục. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Chỉ đạo thực hiện tốt tuyển sinh vào lớp đầu cấp và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2016- 2017.

2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở và quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Quan tâm xây dựng 02 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện nâng cao tỷ lệ bác sỹ/vạn dân. Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường việc vận động nhân dân thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. Duy trì mức tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính.

3. Công tác văn hóa và thông tin, truyền thanh - truyền hình

Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh, đô thị”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết  của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Lạc Thủy giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo các hoạt động bưu chính, viễn thông; thực hiện các chương trình mục tiêu về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng phát thanh, truyền thanh, truyền hình, đa dạng hoá các hình thức cung cấp thông tin.

4. Công tác lao động, thương binh và xã hội

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2016. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngăn chặn tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt kế hoạch đề ra. Triển khai phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016.

5. Công tác dân tộc

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đảm bảo công khai dân chủ, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2016 theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư nhằm phát huy hiệu quả công trình.

III. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động thanh tra, tư pháp

1. Công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo

Tổ chức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở, đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2016. Tiếp tục rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện năm 2016. Triển khai đề án sáp nhập một số trường học thuộc huyện quản lý. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức; đôn đốc thực hiện đánh giá công chức, viên chức hàng tháng. Tiếp tục nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, địa giới hành chính; công tác hội, công tác thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ, công tác thanh niên. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác tôn giáo, tiếp tục vận động các trường hợp xây dựng nhà Thờ họ trái phép nghiêm túc chấp hành theo quy định của pháp luật.

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân

Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về  giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

3. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm 04 bộ luật mới ban hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải, nhiệm vụ chứng thực và quản lý hộ tịch theo quy định. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự; phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ thi hành án năm 2016

IV. Công tác an ninh, quốc phòng

1. Công tác an ninh

Chủ động nắm tình hình và giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là an ninh nông thôn, an ninh trong đồng bào tôn giáo. Nâng cao chất lượng công tác điều tra các vụ án hình sự theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục các đối tượng đang chấp hành quyết định của Toà án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý cư trú, tạm trú tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

2. Công tác quốc phòng

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Đảm bảo lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức huấn luyện diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo xét duyệt, thẩm định hồ sơ cho các đối tượng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và phòng thủ các xã Khoan Dụ và thị trấn Chi Nê.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016, Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ nhất, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.


[1] Đã tổ chức bàn giao 12 ha đất tại khu vực K8, thôn Đồng Huống, xã Liên Hòa do Công ty TNHH MTV Sông Bôi trả về cho địa phương quản lý. Trích đo, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư trên địa bàn xã An Lạc, xã Yên Bồng. Hướng dẫn các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 06 dự án đầu tư và 01 công trình quốc phòng.

[2] 6 tháng đầu năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp và phối hợp  giải quyết 13 đơn thư, vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai

[3] 6 tháng đầu năm lực lượng công an giao thông đã phát hiện 691 trường hợp vi phạm, tạm giữ 187 phương tiện, xử phạt 598 trường hợp với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 206,240 triệu đồng.

[4] Vốn đầu tư ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 82.304 triệu đồng, 6 tháng đã giải ngân 12%, vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc chính quyền cấp xã 950 triệu, vốn đầu tư ngân sách huyện 73.724 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 8.570 triệu đồng

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015