gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638077
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
715
660
2849
585150
11921
25863
638077

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:19

xa lien hoa

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI CUỐI  NĂM 2016

 

Phát huy kết quả đạt được về phảt triển kinh tế năm 2015, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Uỷ ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền nhân dân tổ chức thực hiện, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thời tiết đến sản xuất nông lâm nghiệp, dịch bệnh gia súc, gia cầm, giá cả không ổn định đã ảnh hươảg không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống nhân dân . Trước khó khăn trên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ngành, đoàn thể huyện; Sự lãnh đạo Đảng uỷ, Công tác giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân xã, sự điều hành tập trung, có hiệu quả của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, sự cố gắng, đoàn kết quyết tâm của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong toàn xã, tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của xã tiếp tục được giữ vững, ổn  định và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sau đây là kết quả đạt được cụ thể:

* Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu:

          Tổng giá trị sản xuất thực hiện 51.287  triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

          Trong đó cơ cấu kinh tế:

          Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 44,01% đạt 22.572 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch. Công nghiệp xây dựng 24,7% đạt 12.691 triệu đồng bằng 100% kế hoạch. Dịch vụ 31,2% đạt 16.024 triệu đồng bằng 100% kế hoạch.

          - Thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

          - Sản lượng lương thực: 1210,9 tấn bằng 100,1% kế hoạch.

          - Tăng trưởng kinh tế 13,5% đạt 100% kế hoạch.

          - Vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn ước đạt: 233 triệu đồng.

          - Tổng thu ngân sách: 4.070.000.000 đồng

          - Tổng chi ngân sách: 4.000.000.000 đồng

          - Số trường đạt chuẩn Quốc gia 1/3 trường đạt 33,3%.

          - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,95% bằng 100 % so kế hoạch.

          - Tỷ lệ hộ nghèo 137 hộ bằng 28,4%.

          - Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá 294/470 hộ đạt 62,6%.

          - Tỷ lệ hộ dùng điện 100%.

          - Tỷ lệ độ che phủ rừng 70%  đạt 100% kế hoạch.

I. VỀ KINH TẾ:

1. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản:

 a) Về sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Thời tiết đầu năm gặp nhiều khó khăn: rét đậm, rét hại, hạn hán kéo dài đến giữa năm ảnh hưởng do cơn bão số 1 nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước đã hỗ trợ giống lúa, ngô cho nông dân, cùng với chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ nghèo về giống lúa, ngô và một số giống cây trồng khác. Bên cạnh đó giá cả vật tư đã dần đi vào ổn định và bình ổn giá. Uỷ ban nhân dân xã đã phân công thành viên và thường xuyên đôn đốc Ban chỉ đạo phụ trách các thôn cùng cán bộ khuyến nông viên hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

          Tổng diện tích gieo trồng 373/370 ha đạt 100,8 % kế hoạch bằng 100,5% so với cùng kỳ.

Trong đó: Cây lúa 143/148 ha đạt 96,6% kế hoạch bằng 105,1% so với cùng kỳ; Năng xuất cây lúa bình quân đạt 53,9 tạ/ha, sản lượng 770,7 tấn đạt 100,7% kế hoạch, bằng 114,4% so với cùng kỳ..

Cây Ngô thực hiện 87/75 ha đạt 116% kế hoạch bằng 103,5% so với cùng kỳ. Cây ngô năng xuất đạt 5o,6 tạ/ha, sản lượng 440,2 tấn bằng 105,7% so với cùng kỳ

Bình quân lương thực 69,04 kg/người/tháng

- Khoai lang: 15/18 ha đạt 96,6% kế hoạch; Cây sắn: 25/25 đạt 100% kế hoạch ; cây Khoai sọ: 3/2 ha đạt 150% kế hoạch; cây Mía: 2,5/5 ha đạt 50% kế hoạch; Cây Lạc 20/14 ha đạt 142,8% kế hoạch; Đậu các loại: 7,5/7 ha đạt 107 ha; Rau các loại 70/73 đạt 95,8% kế hoạch. Cây có múi 20/15 ha đạt 120% kế hoạch.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu: 197 /190 con đạt 103 %; Đàn bò: 194/180 con đạt 107%; Đàn gia cầm: 27.500/25.000 đạt 110% kế hoạch; Đàn Dê 460/600 đạt 77% kế hoạch; Đàn lợn: 1598/1400 đạt 114%; Đàn ong: 987 đàn.

b) Sản xuất lâm nghiệp:

Thực hiện tết trồng cây xuân Bính thân, toàn xã tổ chức trồng được hơn 300 cây ăn quả, cây bóng mát các loại, các thôn đã tổ chức trồng cây tại các nhà Văn hóa thôn với tổng số cây được trồng trên 300 cây,  gieo ươm được hơn 300 vạn cây keo giống phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn xã nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Hiện nay trồng được 100/57 ha đạt 175,4% kế hoạch, khai thác 80  ha rừng, sản lương ước tính 392.000 m3,. quản lý tốt rừng phòng hộ, phối kết hợp với kiểm lâm huyện và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn  kiểm tra thường xuyên rừng phòng hộ tại địa phương. Độ che phủ tự nhiên của rừng là 70%.

c) Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai:

Tích cực làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện tốt chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi đảm bảo đúng chỉ tiêu Huyện đã giao huy động trên 300 ngày công, quản lý tốt nước các bai hồ, đập, nạo vét kênh, mương. Các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn xã. Tích cực tuyên truyền đến nhân dân về Luật an toàn giao thông.

Công tác giao thông, thủy lợi đã phát huy được trách nhiệm của nhân dân, đảm bảo đi lại, phục vụ sản xuất. Thành lập BCĐ phòng chống lụt bão, phân công cho các thành viên cho BCĐ chủ động đối phó với thiên thiên tai lũ bão trong mùa mưa.

d) Về kinh tế trang trại và kinh tế Hợp tác xã:

- Về kinh tế trang trại:

Toàn xã hiện còn 3 trang trại đạt tiêu chuẩn (theo tiêu chí mới), tranh thủ đề án phát triển trang trại của huyện hỗ trợ lãi xuất đã động viên kịp thời và giảm bớt khó khăn cho các chủ trang trại thúc đẩy trang trại phát triển. Các trang trại đã góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm cho lao động địa phương.

- Hoạt động hợp tác xã:

Kiện toàn, củng cố lại hệ thống HTX trên địa bàn theo Luật HTX năm 2012. Hiện nay toàn xã có 4 hợp tác xã, trong đó có 3 hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ điện nước và 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Từ khi củng cố, kiện toàn đến nay các HTX đã đi vào hoạt động theo điều lệ và có nề nếp, đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức tích cực.

e) Công tác xây dựng nông thôn mới:

Duy trì hoạt động Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn xây dựng đề án, đồ án quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, tổ chức công bố đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới và các giải pháp triển khai thực hiện. Qua rà soát xã đã đạt được 12/19 tiêu chí đó là: Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện kế hoạch, Tiêu chí Điện, Tiêu chí Thủy lợi, Tiêu chí thu nhập, Tiêu chí Y tế, Tiêu chí Giáo dục, Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, Tiêu chí hệ thống chính trị, Tiêu chí An ninh trật tự - An toàn xã hội, Tiêu chí Giao thông, Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên , Tiêu chí Bưu điện.

2. Sản xuất tiểu thủ Công nghiệp, Dịch vụ:

Động viên, khuyến khích các cơ sở, các hộ gia đình đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhìn chung tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có những bước phát triển khá như sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, các mặt hàng lâm sản chế biến tại chỗ, máy say sát chế biến, dịch vụ lương thực, thực phẩm, có chiều hướng phát triển mạnh cả số lượng và chất lượng. Qua kiểm tra, các dịch vụ kinh doanh đều thực hiện tốt chất lượng vệ sinh ATTP. Trong năm qua tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ từng bước đã phát triển rất tốt, tạo công việc cho một số lao động nhàn rỗi của nhân dân, tăng thu nhập, góp phần trong công tác phát triển kinh tế của địa phương.

3. Công tác tài nguyên và môi trường:

Tổ chức thống kê đất đai hàng năm.Tổ chức kiểm tra các loại quỹ đất các hộ đang  sử dụng. Triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đã tiến hành lập biên bản đình chỉ khai thác cát tại khu vực k8 và biên bản đình chỉ tháo gỡ phần xây dựng lấn chiếm lòng Sông Bôi tại Đền Cáy - thôn Liên Hồng. trong năm 2016 đã giải quyết tranh chấp trên địa bàn xã là.......vụ. Nhìn trung trong năm 2016 trên địa xã Liên Hoà về công tác quản lý đất đai tương đối ổn định.

4. Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

- Được sự quan tâm của các cấp, các ngành xã Liên Hoà đã được đầu tư công trình Nhà hiệu bộ trường Mầm Non bàn giao và đưa vào sử dụng đầu năm học 2016 - 2017. Các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất chương trình 135 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo thiết kế .

5. Hoạt động công tác Tài chính:

Là năm tiếp tục thực hiện ổn định ngân sách nhà nước, do nguồn thu tại xã hạn chế, mức chi do giá cả tăng cao, do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tài chính của cơ quan.

- Tổng thu thầu đất 5% năm 2016: 13.800.000 đồng.

- Tổng chi: 13.800.000 đồng.

- Về tổng thu ngân sách:                   4.070.000 .000đồng

- Về tổng chi ngân sách:          4.000.000.000 đồng

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Công tác Giáo dục đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tâm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ các phong trào trên, đội ngũ giáo viên ngày càng quan tâm gắn bó với nghề, chất lượng chuyên môn được nâng cao, chất lượng dạy và học ngày càng tốt hơn.

Toàn xã có 02 trường:Trường Tiều học và THCS; Truờng mầm non có 21 lớp với 564 học sinh,. Trường Tiểu Học và THCS có 35 giáo viên, nhân viên với 244 học sinh. Trường Mầm Non có 23 giáo viên (biên chế 20 giáo viên), 160 cháu. Tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình phổ cập THCS đạt 100%.

Năm học 2016 - 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của đội ngũ giáo viên, nhân viên của các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức dạy và học theo đúng chương trình, kế hoạch; duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học, kết quả năm học 2015 - 2016 đạt 100% học sinh lên lớp không có học sinh lưu ban. Năm học 2016 - 2017, 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường.

2. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ.

a) Về công tác y tế: Tiếp tục quan tâm xã hội hóa công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm vừa qua không có dịch bệnh  trên người xảy ra. Đã khám bệnh cho nhân dân 1.800/1.800 lượt người đạt 100% kế hoạch, điều trị cho 700/700 người đạt 100% kế hoạch (Trong đó điều trị nội trú 80/80 đạt 100%; điều trị ngoại trú 700/700 đạt 100% kế hoạch). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm 8 loại vacxin 33/33 đạt 100% kế hoạch; Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ 2 mũi phòng uốn ván 33/33 đạt 100%. Cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi uống vitamin A 98/98 bằng 100% kế hoạch; Cân đo trẻ dưới 5 tuổi đánh giá mức suy dinh dưỡng năm 2016, trẻ SDD thể nhẹ cân 9,82% giảm 1,38% so với năm 2015, trẻ SDD thể thấp còi 10,4% giảm 2% so với năm 2015. Uống thuốc tẩy giun học sinh tiểu học 148/148 đạt 100%; uống thuốc tẩy giun cho phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ 270/310 đạt 87%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 240/447 đạt 53,7%.

b) Về công tác dân số KHHGĐ: Đã thực hiện triển khai tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đồng thời thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, chiến dịch truyền thông. Do vậy các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 77,1 %. Năm 2016 có 7 trường hợp sinh con thứ 3.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin, Thể thao, Truyền thanh truyền hình

a) Hoạt động Văn hóa thông tin, Thể thao: Trong năm 2016 Ban văn hoá xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ sở thôn,  tổ chức văn nghệ đón xuân Bính thân năm 2016;  tổ chức giao lưu bóng chuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tham gia giải bóng chuyền nam các đội mạnh và phong trào huyện Lạc Thủy năm 2016 đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá 294/470 hộ đạt 62,6%. Hộ gia đình văn hoá 3 năm liên tục giai đoạn 2014 - 2016 là 35/294 hộ  đạt 11,9 %.

Duy trì thường xuyên các cụm phát sóng tại xã, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, gương người tốt việc tốt, động viên thúc đẩy nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế.

b) Đài truyền thanh truyền hình. Khai thác tốt các cụm FM trong toàn xã với thời lượng phát sóng hợp lý đã kịp thời đưa được tiếng nói của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, làm cho nhận thức của nhân dân được nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền hăng say lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

4. Công tác xã hội:

a) Công tác lao động - thương binh xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, công tác xã hội, xoá đói giảm nghèo, kịp thời thăm hỏi, động viên các đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách. Thực hiện tốt việc thu quỹ tình nghĩa 2016 với số tiền là 5.000.000 đồng, thực hiện cứu đói giáp hạt kịp thời. Ban vận động có kế hoạch tu sửa, nâng cấp, hỗ trợ nhà tình nghĩa, người có công, gia đình neo đơn, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trong dịp tết nguyên đán Ủy ban nhân dân xã đã trích 7.500.000 đồng tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ của nhà nước, kịp thời hỗ trợ cho các gia đình chính sách. Tiếp nhận và trao quà trong dịp tết nguyên đán do Tỉnh hỗ trợ cho các gia đình chính sách với số tiền: 5.800.000 đồng, quà của Chủ tịch nước với số tiền: 4.000.000 đồng. Thăm hỏi tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 tới các gia đình chính sách và người có công: Quà của Chủ tịch nước số tiền: 4.000.000 đồng; Quà cảu Tỉnh với số tiền: 5.600.000 đ; Quà của xã với số tiền: 6.000.000 đồng. Ngoài ra đã cấp phát kịp thời cho các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp thường xuyên và trợ cấp chất độc hóa học, trợ cấp theo đối tượng 142 với số tiền: 225.384.000 đồng. Bên cạnh đó còn tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi và rằm trung thu với số tiền: 2.000.000 đồng. Năm 2016 đã lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ vùng đặc biệt khó khăn và BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là: 1.560 thẻ.

b) Công tác chữ thập đỏ: Hội chữ thập đỏ đã đại hội kiện toàn lại BCH Hội và đi vào hoạt động nề nếp. Trong năm đã phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM tham gia 1 buổi hiến máu nhân đạo tình nguyện được 27 Đoàn viên, thanh niên tham gia, hiến được 32,4 đơn vị máu.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN,THANH TRA,TƯ PHÁP:

1. Công tác xây dựng chính quyền:

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân phân công cho cán bộ chuyên môn phụ trách các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao dịch. Thực hiện tốt đề án 30 và quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, qua kiểm tra đã được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

Để nâng cao trình độ chuyên môn Ủy ban nhân dân xã tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo cử cán bộ, công chức theo học các lớp tại chức phục vụ địa phương. tổ chức tốt việc tiếp công dân vào thứ 6 hàng tuần của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

2. Công tác thanh tra:

Đã tổ chức kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, duy trì tốt 4 tổ hoà giải ở các thôn, duy trì lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thứ 6 hàng tuần, trong năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp.

3. Công tác Tư pháp:

Phối hợp các ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, kiểm tra, rà soát các văn bản theo quy định. Chứng thực 537 trường hợp, thu được 2.131.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước; cấp giấy chứng nhận kết hôn 8 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp; khai sinh 44 trường hợp; khai tử 05 trường hợp.

IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Công tác Quốc phòng:

Thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2016, khám tuyển nghĩa vụ quân sự 14 đồng chí, hoàn thành chỉ tiêu gọi quân nhân nhập ngũ 02 đồng chí. Tổ chức huấn luyện quân sự cho 46 đồng chí dân quân. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 83 đối tượng. Duy trì lực lượng dự bị động viên 75 đồng chí huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch huấn luyện quân sự  năm 2016, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật chất sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra và  khám sơ  tuyển nghĩa vụ năm 2017.

2. Công tác An ninh:

Duy trì các tổ an ninh các thôn, Ban công an tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị.

Công tác giải quyết, xử lý trên địa bàn: Số vụ xảy ra  04 vụ; Số vụ việc đánh người gây thương tích 01 vụ, Trộm cắp tài sản 02 vụ; xâm phạm tình dục trẻ em: 01 vụ.

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị trên toàn địa bàn trong năm 2016 ổn định, trật tự xã hội được giữ vững.

* Tóm lại: Trong năm 2016 tuy còn nhiều khó khăn  nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành có hiệu quả của ủy  ban nhân dân cùng với sự đoàn kết nhất trí của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn gặp một số  khó khăn, đặc biệt là tình hình sản xuất. Nguyên nhân là do hạn hán cục bộ, rét đậm, rét hại kéo dài, nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa tích cực chăm lo phát triển kinh tế, chông chờ ỉ nại dẫn đến một số các chỉ tiêu còn đạt thấp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã.

                                                    PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2017

A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Tổng giá trị sản xuất 57.954 triệu đồng.

2. Thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng.                        

          3. Sản lượng lương thực: 1.020 tấn.

          4. Tăng trưởng kinh tế 13,5%

          * Trong đó:

          - Nông lâm nghiệp thuỷ sản:   Chiếm 44,01% bằng 25.506 triệu đồng.

          - Công nghiệp xây dựng:                   Chiếm 24,7% bằng 14.340 triệu đồng

          - Dịch vụ:                                Chiếm 31,2% bằng 18.108 triệu đồng.

          5. Tổng diện tích gieo trồng:    327 ha

          6. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 233 triệu đồng

          7. Tổng thu ngân sách: 4.100.000.000 đồng

          8. Tổng chi ngân sách: 4.050.000.000  đồng

          9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,95%

          10. Tỷ lệ hộ nghèo 26,8%.

          12. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá:         79,6%

          13. Tỷ lệ hộ dùng điện:           100%.

          14. Tỷ lệ độ che phủ rừng:     70 %

          15. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:      10,0%

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

1. Về sản xuất nông lâm nghiệp:

a. Về Nông nghiệp:

Tổng diện tích tích gieo trồng 327 ha, sản lượng lương thực 1.020 tấn, duy trì và phát triển đầu đàn gia súc gia cầm. Đàn trâu 180 con; đàn bò 190 con; đàn lợn 1.500 con; tổng đàn gia cầm 25.000 con; đàn dê 460 con; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 42 ha, sản lượng cá 15 tấn; diện tích rừng trồng mới 50 ha, tỷ lệ tre phủ rừng 70%.

          b. Lâm nghiệp:

Chuẩn bị tốt công tác gieo ươm các cây giống phục vụ nhân dân trồng rừng theo kế hoạch được giao, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

2. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp:

Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo cơ chế chính sách hợp lý thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng xuất lao động giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Dịch vụ vận chuyển tại chỗ, thu hút đầu tư, tranh thủ sự đầu tư của nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ công tác sản xuất.

3. Công tác tài nguyên môi trường:

Công bố quy hoạch sử dung đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2015 - 2020, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ thủ tục hồ sơ, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi (Nông trường Sông Bôi cũ), hoàn thành việc giải phóng mặt bằng các công trình kéo dài, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp giải quyết các đơn thư, khiếu nại có liên quan.

 4. Công tác giao thông, thuỷ lợi:

Tích cực làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện tốt chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi, quản lý tốt nước các bai hồ, đập, nạo vét kênh, mương, chủ động tưới tiêu cho sản xuất nông lâm nghiệp, các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp tết nguyên đán  năm 2017.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 phấn đấu năm 2017 đạt 14/19 tiêu chí.

6. Hoạt động  kinh tế trang trại và HTX:

Tiếp tục đẩy mạnh đề án phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các trang trại phát triển.

7. Công tác quy hoạch, đầu tư XDCB.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm. Tập chung kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017, kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư, tập chung vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế trang trại, tiểu thủ công nghiệp, đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh.

8. Công tác tài chính:

Bám sát dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao, tiết kiệm các khoản chi tránh lãng phí, cân đối ngân sách để thực hiện chế độ cải cách tiền lương, kiểm soát chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

9. Về Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục đào tạo. Duy trì sỹ số 100% học sinh đến lớp, không có học sinh bỏ học, triển khai kế hoạch thu quỹ khuyến học, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Duy trì hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, làm tốt công tác phổ cập giáo dục.

10. Công tác Ytế - Dân số HKKGD:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn và công tác y tế, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, chủ động phòng chống các dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác cải tạo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, không phân biệt giới tính, tuyên truyền  pháp lệnh dân số, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ dân số tự nhiên ở mức 0,95%.

11. Công tác Văn hóa thông tin thể thao - Truyền thanh truyền hình:

Văn hóa thông tin thể thao tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động về kinh tế xã hội, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước. Duy trì thời lượng phát sóng đài truyền thanh truyền hình, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời phải đưa tin bài, chọn lọc phản ảnh những hoạt động về Kinh tế - Xã hội, những mô hình, điển hình tiến tiến, chương trình khuyến nông, lâm, khoa học đời sống, động viên, cổ vũ phong trào thi đua của nhân dân trong toàn xã.

12. Công tác xã hội:

Tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, công tác xã hội, xoá đói giảm nghèo, tích cực thăm hỏi động viên các đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách. Thực hiện tốt việc thu quỹ tình nghĩa 2017, thực hiện cứu đói giáp hạt kịp thời. Ban vận động có kế hoạch tu sửa, nâng cấp, hỗ trợ nhà tình nghĩa, người có công, gia đình neo đơn. Huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng, tôn tạo nghĩa trang, liệt sỹ, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

13. Công tác dân tộc:

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thuộc diện hộ nghèo năm 2017 theo Quyết định 102/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tiếp nhận đầu tư các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và các nguồn vốn khác. Làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư nhằm phát huy hiệu quả công trình.

14. Công tác xây dựng Chính quyền, Thanh tra, Tư pháp:

a. Công tác xây dựng chính quyền: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính, làm tốt việc nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại xã, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tình hình đất đai trên địa bàn xã.

b. Công tác thanh tra: Duy trì việc tiếp công dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khiếu nại thuộc thẩm quyền, đúng trình tự, thời gian theo quy định, thực hiện tốt các cuộc thanh tra từ những nguồn đóng góp của nhân dân.

c. Công tác tư pháp: Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, có hiệu quả. Nâng cao năng lực chuyên môn. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính ngành Tư pháp -  Hộ tịch. Tổ chức tốt công tác hòa giải ở các tổ, không để khiếu nại vượt cấp.

15. Công tác Quốc phòng, An ninh:

a. Công tác Quốc phòng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác quốc phòng quân dự bị địa phương. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện tốt các nội dung huấn luyện quân sự năm 2017.

b. Công tác An ninh: Làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, chất cháy, chất nổ, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an xã, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán 2017 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác được cấp uỷ, chính quyền địa phương giao.