gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638100
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
738
660
2872
585150
11944
25863
638100

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:20

xa phu lao

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

  - Giá trị tổng sản phẩm tăng bình quân trên 12%/ năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó:

Nông- lâm nghiệp tăng 12,4%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 13%, dịch vụ - du lịch tăng 42%.

Tỷ trọng các nghành kinh tế, nghành nong – lâm nghiệp từ 68%năm 2001 giảm còn 57% vào năm 2005, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 13%, dich vụ chiếm 30%.

  -Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng tăng 70,4% so với năm 2001 vượt 26,6% so với nghị quyết đại hội.

Không còn hộ đói thường xuyên, tỷ lệ người nghèo giảm từ 24,5% năm 2001 xuống còn 12,7 %, đạt chỉ tiêu nghi quyết đại hội.

1. Sản xuất nông – lâm nghiệp

 * Về nông nghiệp:

Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp coi trọng việc thâm canh tăng vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có năng suất cao vào sản xuất như: 98% giống lúa mới, 100% giống ngô lai, lạc lai, đậu tương, chú trọng sản xuất vụ Đông. Do vậy năng suất cây trồng tăng nhanh.

+ Cây lúa: Năng suất bình quân đạt 52tạ/ha tăng 18% so với năm 2001.

+ Cây ngô: Năng suất bình quân đạt 48tạ/ha tăng 20% so với năm 2001.

+ Cây lạc: Năng suất bình quân đạt 20tạ/ha.

Hệ số quay vòng đất đạt 2,6 lần.

Tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.608 tấn/năm, tăng 21,8%, bình quân lương thực đầu người đạt 512kg/người/năm tăng 48% so với Nghị quyết đại hội.

Ngành chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, công tác thú y phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng, công tác phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi đến hộ được chú trọng, nhiều hộ gia đình đã chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi lợn, ngan, gà, vịt siêu trứng…

Năm 2005 đàn trâu có: 572 con, tăng 8% so với năm 2001.

Đàn bò có: 195 con, tăng 56,4% so với năm 2001.

Đàn lợn có: 2.280 con, tăng 62,5% so với năm 2001.

Đàn dê có: 660 con, tăng 46% so với năm 2001.

Đàn gia cầm có: 10.000 con, giảm 17% so với năm 2001.

  * Về lâm nghiệp:

 Mô hình sản xuất lâm nghiệp là phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã, với diện tích lâm nghiệp là: 1.035ha chiếm 66,7% diện tích tự nhiên, xã có kế hoạch trồng rừng theo dự án 3.352, dự án 327 sau khai thác và trồng rừng phòng hộ hàng năm đều đạt kế hoạch.

Tính từ năm 2001 đến nay toàn xã đã trồng được 186,6ha đạt 97% kế hoạch.

Năm 2004 trồng 2.360 cây xà cừ dọc trục đường xã và khu du lịch Chùa Tiên.

Năm 2005 thiết kế trồng rừng phòng hộ 38,3ha vào diện tích rừng trồng sản xuất khai thác năm 2005.

Ngoài việc trồng rừng mới, khoanh nuôi tái sinh rừng trong 5 năm là 655 ha, cùng với trồng rừng là trồng cây ăn quả, năm 2001 có 200 hộ có vườn cây ăn quả nhưng đến nay toàn xã đã có 420 hộ có vườn cây ăn quả, chủng loại cây đa dạng phong phú, nhiều hộ đã có thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/năm/vườn cây và thu từ đồi rừng đạt từ 18 – 20 triệu đồng/ha. Đưa tỷ trọng thu nhập từ ngành lâm nghiệp tăng lên và ổn định.

 * Về thủy sản:…………………

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp – xây dựng

  Ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, gò hàn, đồ mộc gia dụng… Thực hiện dự án mây giang đan xuất khẩu đã được tỉnh phê duyệt.

Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước và vốn ngân sách của địa phương, kết hợp với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, chủ yếu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, du lịch, giao thông - thuỷ lợi, trung tâm cụm xã. Trong 5 năm qua tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 29,13 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương: 28,47 tỷ đồng, vốn địa phương: 661 triệu đồng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án di giãn dân khu kinh tế mới Đầm Vi và các công trình thuộc trung tâm cụm xã, các dự án tạo vốn từ quỹ đất.

  Ngoài xây dựng các công trình lớn nêu trên, bằng nguồn vốn địa phương đầu tư nâng cấp sửa chữa các trường học, mua sắm xây dựng cơ sở vật chất cho nhà làm việc UBND, trạm y tế và chống xuống  cấp các điểm du lịch trong xã, xây dựng nhà văn hoá thôn.

  Ngành xây dựng cơ bản ở khối tư nhân cũng phát triển mạnh bằng nguồn vốn tích luỹ hàng năm để xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ trị giá hàng chục tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng làm thay đổi bộ mặt của địa phương.

3. Dịch vụ - du lịch

 Việc tổ chức hoạt động và quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực du lịch và dịch vụ trong quần thể danh thắng Động Tiên, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện lễ khai hội hàng năm. Đặc biệt là mở hội xuân Ất Dậu năm 2005 được nhân dân và khách thăm quan hưởng ứng. Lượng khách du lịch hàng năm tăng lên rõ rệt, tạo đà cho việc phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ du khách và giải quyết việc làm, từ đó tăng nguồn thu ngân sách và thu nhập cho nhân dân.

Quản lý tốt tài sản cũng như hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, hạn chế tiêu cực tệ nạn xã hội và không có lợi dụng tôn giáo.

4. Kinh tế hợp tác xã

 Khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đáng kể vào thu nhập hộ gia đình .

 Chỉ đạo việc thành lập HTX dịch vụ điện năng, đến nay đi vào hoat động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho xã viên có thu nhập ổn định và có tích luỹ.

 Tuy nhiên còn 4 HTX nông nghiệp (có 2 HTX chuyển đổi) xong hiệu quả hoạt động kém, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa hình thức chờ chỉ đạo giải thể theo luật HTX.

5. Giao thông - thuỷ lợi

 + Giao thông: Đã huy động ………… ngày công tham gia làm giao thông nông thôn, đào đắp ……………….. đất đá hỗn hợp để san lấp các tuyến giao thông nông thôn và khu du lịch trị giá ……….. triệu đồng.

Xây dựng tuyến đường liên huyện Phú Lão – Hương Sơn dài ………. Khảo sát tuyến đường phục vụ dự án phân lũ Sông Đáy dài ……….km, đường trung tâm cụm xã dài …………..

 + Thuỷ lợi: Bằng nguồn vốn trung ương đã xây dưng hệ thống hồ Phú Lão và hệ thống kênh tưới kéo dài, kênh tưới thôn Đầm Vi.

  + Công tác phòng chống lụt bão: Được quan tâm lãnh đạo để bảo đảm được tính mạng và tài sản của nhân dân, chỉ đạo xây dựng được phương án kế hoạch phòng chống và phổ biến đến nhân dân, nên hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra.

6. Tài chính và ngân sách

 Đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu – chi ngân sách, đã khai thác được các nguồn thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010 ước đạt. ……………. Tăng …………..  so với năm 2005. Do làm tốt công tác tài chính ngân sách nên đã đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cho các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể hoạt động cũng như các lĩnh vực khác được đảm bảo kịp thời, đúng luật ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước.

7. Công tác quản lý đất đai

 Trong công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Quản lý tốt việc chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp phát sinh.

Thực hiện tốt việc kiểm kê đất đai theo định kỳ của UBND tỉnh và Chính phủ để đánh giá các loại đất theo mục đích sử dụng.

Trong công tác quản lý theo đúng quy định của Luật đất đai, nhân dân yên tâm đầu tư khai thác tiềm năng của đất.

 * Tồn tại:

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đồng đều, chưa có mô hình điểm hiệu quả để nhân rộng, chưa quy hoạch vùng sản xuất thâm canh, chuyên canh.

Việc dồn điền, đổi thửa giữa các hộ còn tự phát, dẫn đến khó khăn trong việc sản xuất hàng hoá.

Việc tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm mô hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi chưa được quan tâm.

Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế cũng như các công trình khi đã xây dựng chưa phát huy cao hiệu quả sử dụng.

Chưa khai thác hết nguồn thu cho ngân sách.