gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638078
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
716
660
2850
585150
11922
25863
638078

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:19

 xa dong tam

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN.

1. Đặc điểm tình hình.

Xã Đồng Tâm nằm phía Đông Nam của huyện Lạc Thuỷ giáp danh với 7 xã của 4 huyện thuộc 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, có đường quốc lộ 21A chạy qua với diện tích tự nhiên là 6.013ha, xã có 18 thôn với…………..hộ 5.420 khẩu, có 2 dân tộc chính đó là dân tộc Kinh chiếm 90%, dân tộc Mường chiếm 8%, các dân tộc khác chiếm 2%. Đảng bộ năm 2005 có 20 chi bộ từ năm 2008 đến nay có 22 chi bộ ( trong đó có 17 chi bộ khối nông thônn; 4 chi bộ nhà trường; 1 chi bộ cơ quan xã ), đến 30/3/2010 Đảng bộ có 304 Đảng viên trong đó: Nữ 113 đồng chí = 37,9%; Nam 185 đồng chí = 62,1%; Đảng viên là dân tộc 28 đồng chí = 9,4%; Đảng viên là người thiên chúa giáo 4 đồng chí = 1,3%. Có 68 đồng chí đạt danh hiệu 30 + 40 + 50 + 60 năm tuổi Đảng, có 90 Đảng viên của Đảng bộ chiếm 30,2%. Thực hiện theo quy định 76 của Bộ chính trị, Đảng viên có tuổi đời cao nhất của Đảng bộ là 90 tuổi ( đồng chí Đinh Công Huấn ) thuộc chi bộ Đồng Riệc. Đảng viên có tuổi đời trẻ nhất là 22 tuổi, bình quân tuổi đời của Đảng bộ là 50,02tuổi.

2. Thuận lợi.

Có nghị quyết đại hội X của đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XIV, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXII, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân Huyện và sự tạo mọi điều kiện thuận lợi của các ban ngành, đoàn thể trong huyện, có sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ.

3. Khó khăn.

Nền kinh tế của xã nhà chủ yếu vẫn là nông lâm nghiệp chưa có cây con mũi nhọn, cây hàng hoá, bên cạnh đó tình hình thời tiết trong 5 năm diễn biến phức tạp khó lường, giá cả của một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nông nghiệp không ổn định, không cân đối, đời sống của nhân dân không ổn định vững chắc, tình hình an ninh nông thôn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến tư tưởng hành động của một bộ phận nhân dân.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHOÁ XXVI ( NHIỆM KỲ 2005 – 2010 ).

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 5 năm qua nhân dân đã tận dụng mọi tiềm năng sẵn có của địa phương kết hợp với các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, vốn vay của Ngân hàng tập trung vào phát triển kinh tế vì vậy đời sống của nhân dân được cải thiện qua các năm tăng trường kinh tế hàng năm từ 11 đến 27,5%, đặc biệt là năm 2006 tăng trưởng kinh tế đạt 27,5%, bình quân tăng 17,58%/năm so với Nghị quyết đại hội đạt 146,5%.

Tổng sản phẩm xã hội năm 2009 là 51.660,8 triệu đồng so với đầu kỳ tăng 197,6% so với nghị quyết đại hội đạt 116,1%, bình quân thu nhập đầu người năm 2009 là 9.560.000 đồng/người/năm, so với năm 2005 tăng 245,1%, so với nghị quyết Đại hội đạt 119,5%.

Tỷ trọng kinh tế nông lâm nghiệp là 54,79% so với Đại hội đạt 121,8%, tiểu thủ công nghiệp là 30,96% so với nghị quyết đại hội đạt 103,2%, dịch vụ là 14,1% so với nghị quyết đại hội đạt 56,4%.

Tổng sản lượng lương thực năm 2009 là 2.240 tấn, so với năm 2005 đạt 114,8%,  so với nghị quyết đại hội đạt 84,8%.

 

1. Sản xuất nông lâm nghiệp.

a. Nông nghiệp:

Tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đưa 100% giống lúa lai  nguyên chủng, lúa thuần và các loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, mở các lớp IPM trên các cây như cây lúa, cây ngô, cây rau đậu các loại cho nhân dân, nhân dân tích cực đầu tư thâm canh để đưa năng xuất cây trồng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Tổng diện tớch gieo trồng năm 2009 là 858ha đạt 97% kế hoạch; trong đó:

- Cây lúa diện tích là 180,2ha, năng xuất 44,4tạ/ha, sản lượng 821,4 tấn, so với năm 2005 đạt 85,3%.

- Cây ngô diện tích 287,5ha, năng xuất 49,3tạ/ha, sản lượng 1418,7 tấn so với năm 2005 tăng 140,7% so với nghị quyết đại hội đạt 98,7%.

Các cây trồng khác như cây sắn, cây khoai, rau đậu các loại được nhân dân quan tâm và đi vào thâm canh tăng năng xuất và đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể của người dân.

* Chăn nuôi:

Luôn được duy trì và phát triển về số lượng đầu đàn qua các năm, nhất là những con có giá trị kinh tế cao như ong, dê, bò, lợn rừng, lợn mường, nhím… phối hợp với trạm khuyến nông mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như lớp nuôi ong lấy mặt, lợn hướng nạc, nuôi dê, nuôi cá….

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được làm một cách triệt để và có hiệu quả chính vì vậy trong 5 năm qua không có dịch bệnh lớn sảy ra trên địa bàn. Đến nay tổng đàn trâu bò có 2.890 con, so với năm 2005 tăng 1.296 con, Đàn dê có 2.500 con so với năm 2005 tăng 700 con, đàn gia cầm luôn duy trì và phát triển,  từ ngành chăn nuôi đã tạo nguồn thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ gia đình.

b. Lâm nghiệp.

Công tác trồng rừng và bảo vệ rừng luôn được Đảng bộ quan tâm, nhân dân khai thác đến đâu trồng lại rừng đến đó đảm bảo 100% diện tích rừng trồng sau khai thác, rừng đầu nguồn, rừng núi đá ngày càng được bảo vệ chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, hạn chế mức thấp nhất việc khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, cùng với việc trồng rừng và bảo vệ rừng phát triển kinh tế trang trại đã được nhiều người dân quan tâm, đến nay xã nhà có 23 hộ làm kinh tế trang trại trong đó có 6/23 có thu nhập từ 40 – 45 triệu đồng/năm 17/23 hộ cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Từ kinh tế rừng, kinh tế trang trại đã góp phần đắc lực vào tổng sản phẩm xã hội của địa phương hàng năm.

 

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Các ngành nghề được duy trì và phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải, xay xát, dịch vụ làm đất, dịch vụ ăn uống, may mặc, kinh doanh tạp hoá, từng bước có quy mô lớn hơn, có 02 doanh nghiệp sản xuất đá ( 1x2 ), 4 cơ sở sản xuất gạch bi, dịch vụ say xát có 22 hộ, sản xuất than cốc có 01 doanh nghiệp, chợ nông sản xã Đồng Tõm đó giao cho HTX Đồng Tõm I đi vào khai thỏc đạt 35% năng lực của chợ, từ ngành nghề trên đã giải quyết việc làm cho hàng 100 lao động và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ gia đình.

3. Công tác tài nguyên môi trường và xây dựng cơ bản.

a. Tài nguyên và môi trường.

- Quản lý và sử dụng đất đai theo đúng thẩm quyền, đúng luật, đồng thời gắn việc quản lý và sử dụng với việc xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có và lợi thế tài nguyên trên địa bàn để tham mưu các cấp có thẩm quyền quy hoạch các dự án, các công trình và cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng kinh tế về nông lâm nghiệp, đưa đời sống của nhân dân có cuộc sống ổn định, vững chắc.

- Thực hiện có hiệu quả luật bảo vệ môi trường, tuyên truyền và vận động mọi người dân nâng cao ý thức  thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước của thôn, xóm, xây dựng các công trình của gia đình mình, đảm bảo vệ sinh chung nhất là việc xử lý nguồn rác thải của gia đình mình góp phần bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư và trên địa bàn.

b. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bằng vốn đầu tư của nhà nước kết hợp với nhân dân đóng góp trong 5 năm qua đã xây dựng đường, trường, điện, đập, kênh mương, nhà văn hoá thôn trị giá 26.761 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 25.712 triệu, nhân dân đóng góp 1.049 triệu đồng, HTX Đồng Tâm I thực hiện dự án JICA được dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc, nhà kho, nhà xấy, kênh mương, máy bơm và thiết bị văn phòng trị giá 2.791 triệu đồng, từ nguồn vốn trên đã từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kiên cố hơn, vững chắc hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã nhà phát triển một cách bền vững.

4. Công tác giao thông thuỷ lợi.

Huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của để làm mới và tu sửa các tuyến đường liên thôn, liên xã đảm bảo giao thông thông xuốt trong toàn xã, hàng năm phát động chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi đã huy động được hàng ngàn ngày công để đào đắp, phát quang tầm nhìn và nạo vét các tuyến đường liên thôn và các tuyến mương phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng hoá trên địa bàn, trong nhiệm kỳ qua bằng vốn hỗ trợ của nhà nước và nhân dân đóng góp đã bê tông hoá được 7,5km đường giao thông trị giá 2.157  triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ xi măng trị giá 1.438 triệu đồng, nhân dân đóng góp 719 triệu đồng, cứng hoá kênh mương trị giá 884 triệu đồng bằng vốn của nhà nước và dự án JICA tài trợ, tu sửa và nâng cấp 02 Đập  đó là Đập Đồng Nội và đập Bến Dim trị giá 3.800 triệu đồng.

5. Tài chính ngân sách.

 

Công tác thu chi ngân sách hàng năm hoạt động có hiệu quả thực hiện nghiêm túc luật ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán huyện giao đảm bảo chi cho con người, chi thường xuyên cho các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương. Thu tại xã bình quân 5 năm ( 2005 – 2009 ) là 875,2 triệu đồng so với năm 2005 tăng 142,3%; thu bổ sung ngân sách bình quân 5 năm là 1.315,7 triệu đồng, chi ngân sách bình quân 5 năm là 1.982,6 triệu đồng so với năm 2005 tăng 191,7%.

6. Hoạt động của HTX.

Trên địa bàn xã 03 HTX : HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm I; HTX dịch vụ điện năng; HTX mây giang đan. Đến nay còn HTX dịch vụ nông nghiệp đã và đang hoạt động có hiệu quả đặc biệt là thực hiện dự án JICA đã được dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc, nhà kho, nhà xấy, thiết bị xấy, sân phơi, thiết bị văn phòng, máy bơm, kênh mương trị giá 2.791 triệu đồng, vốn nhà nước và HTX là 92 triệu đồng, đã tạo điều kiện cho HTX tiếp tục thực hiện dự án có hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên phát triển kinh tế gia đình.  HTX dịch vụ điện  năng thực hiện theo Công văn os 1007/BCT-ĐTĐL ngày 22/10/2008 của Bộ công thương tiếp nhận điện lưới để bán điện trực tiếp cho các hộ nông thôn,  HTX không còn đủ khả năng hoạt động và đã bàn gio toàn bộ lưới điện cho chi nhánh từ tháng 8 năm 2009.

Riêng HTX mây giang đan do trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ đến nay không thể duy trì hoạt động của HTX nữa đã ngừng hoạt động.

* Những tồn tại trong phát triển kinh tế.

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu cây trồng vật nuôi có chuyển nhưng còn chậm tỷ trọng về phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ còn thấp, chưa có thu nhập về du lịch, tăng trưởng kinh tế hàng năm chưa vững chắc.

- Công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn gây cản trở và ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn.

- Chưa có ngành nghề phụ để giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, một số ngành mới hình thành xong không duy trì được như HTX mây giang đan, nghề thủ công khâu bóng.

- Kinh tế trang trại phát triển chậm, hiệu quả chưa cao, chưa nhận được diện.

- Việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường có lúc chưa được trú trọng, chưa đồng bộ từ xã đến cơ sở, chưa có biện pháp để xử lý nguồn rác thải trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI.

1. Sự nghiệp giỏo dục.

Xã nhà có 4 trường THCS; Trường Tiểu học & THCS; Trường Tiểu học và Trường Mầm Non, cơ sở vật chất của 4 nhà trường được xây dựng theo hướng kiên cố hoá trong nhiệm kỳ qua đã xây dựng 14 phòng học trị giá 4.390 triệu đồng, đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học ở 4 nhà trường vì vậy chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt từ 96,5% - 100%, tốt nghiệp đạt 100% qua các năm, học sinh khá, giỏi theo thông tư ở bậc tiểu học luôn đạt 58 – 71,7%, bậc trung học cơ sở đạt từ 38,9 – 55,6% qua các năm học sinh có lực học yếu đã được giảm hẳn năm 2008 – 2009, bậc tiểu học còn 0,6%, bậc THCS còn 0,44%, học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2008 – 2009 là 24 em tăng 3 em so với năm học 2004 – 2005 ( 21 em ). Trường Mầm Non trẻ đạt Kênh A hàng năm đạt từ 90 – 92%.

Đối với đội ngũ giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong 5 năm là 252 lượt đồng chí, bình quân 1 năm là 50,4 đồng chí, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như  phong trào “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Dân chủ kỷ cuowng tình thương trách nhiệm”; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,   huy động tối đa  các cháu trong độ tuổi đến trường như Trường Mầm Non đạt 79% đối với các cháu nhà trẻ, 98% đối với các cháu mẫu giáo, 100% các cháu trong độ tuổi ( 6 tuổi ) vào lớp 1, hàng năm các nhà trường đều đạt trường tiên tiến, trường Tiểu học và trường Mầm Non vẫn giữ vững danh hiệu  trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Sự nghiệp y tế.

Xã nhà có 02 cơ sở trạm y tế, khu trung tâm đã được xây dựng kiên cố hoá đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại trạm khu Ngọc Lâm được nhà nước quan tâm đang xây dựng một nhà đa chức năng.

Đội ngũ cán bộ y tế từng bước được chuẩn hoá đến nay trạm có 01 bác sỹ, 02 đồng chí đang theo học,bác sỹ ; 03 y sỹ; 1 y tá; 2 dược sỹ, đội ngũ cán bộ y tế đều có lòng nhiệt tình, trách nhiệm, tận tuỵ với công việc.

Duy trì tốt việc trực trạm 24/24 cùng với đội ngũ cán bộ y tế thôn bản thực hiện có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình, vì vậy các cháu trong độ tuổi được tiêm phòng, uống thuốc đạt 100% tỷ lệ phát triển dân số hàng năm đều đạt dưới 1%, đảm bảo 100% so với nghị quyết đại họi, hàng năm trạm luôn được trung tâm y tế đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện, trạm y tế giữ vững trạm chuẩn quốc gia.

 

 

3. Cụng tỏc văn hoỏ văn nghệ – thể dục thể thao – thụng tin tuyờn truyền.

- Phong trào văn hoá văn nghệ luôn duy trì và phát triển, được đông đảo nhân dân tham gia, hiện nay có 02 câu lạc bộ Nhất Thắng và Câu lạc bộ Đồng Thắng đã và đang hoạt động có hiệu quả thu hút được đông đảo các thành viên tham gia, các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ sinh sản,  các đội bóng đá, bóng chuyền đã và đang được duy trì và phát triển tốt. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hàng năm tổ chức bình xét gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá khích lệ mọi người dân, mọi gia đình đều có trách nhiệm xây dựng quê hương, làng xóm, đồng thời tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

- Các công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, năm 2008 xã nhà được đầu tư cụm FM trị giá 120 triệu đồng, vì vậy mọi chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước, cũng như chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được triển khai kịp thời tới nhân dân trong toàn Đảng bộ, bên cạnh đó ban văn hoá bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ băng dôn, khẩu hiệu phục vụ cho ngày lễ, ngày tết, các chiến dịch, các phong trào, các đợt thi đua, hội nghị v..v...tạo nên khí thế thi đua sôi nổi động viên nhân dân cùng thực hiện.

4. Công tác xoá đói giảm nghèo thực hiện chính sách xã hội.

- Công tác xoá đói giảm nghèo được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến năm 2010 còn 122 hộ chiếm 8,5% so với năm 2005 tang 80 hộ và tăng 5,3%, so với nghị quyết đại hội tăng 183,3% ( Đại họi năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo tiêu chí mới ), nhận và cấp tiền cho hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán trong 2 năm 2009 – 2010 là 97,2 triệu đồng, gạo cứu trợ là 16.580kg, thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách ở địa phương, quan tâm chu đáo đến các gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày lễ tết trị giá 10,3 triệu đồng, hỗ trợ nâng cấp xây 8 nhà tình nghĩa trị giá 132 triệu đồng ( tron gđó nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, nhân dân đóng góp 80 triệu, quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã là 8 triệu đồng ) sửa  chữa nhà bia 4,2 triệu, tổ chức tiếp nhận 4 hài cốt của liệt sỹ theo đúng nghi lễ.

* Những tồn tại trong công tác văn hoá xã hội.

- Chất lượng dạy và học ở các nhà trường đã có bước chuyển biến tích cực song số học sinh yếu kém vẫn còn, số học sinh vi phạm về đạo đức có chiều hướng gia tăng ( học sinh cấp II ).

- Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình chưa triệt để hàng năm vẫn có người sinh con thứ 3 kể cả đảng viên ( có 2 đảng viên ).

- Phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao chưa đồng đều, rộng khắp ở các thôn.

III. AN NINH QUÂN SỰ.

1. Công tác an ninh.

Hàng năm Đảng uỷ đều có nghị quyết chuyên để về công tác an ninh, triển khai sâu rộng tới cán bộ Đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ, Ban công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ – UBND xã sơ kết 5 năm địa bàn không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 ( khoá XI ) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức hội nghị ra mắt cụm an toàn về an ninh – quốc phòng vùng giáp danh với xã Ba Sao – Kim Bảng – Hà Nam.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân thực hiện cuộc chiến tranh phòng ngừa chấn át tội phạm, đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu “ Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Thường xuyên củng cố tổ chức, duy trì mọi hoạt động của Ban công an, 5 năm qua số vụ vi phạm an ninh trật tự là 124 cụ giảm 8 vụ so với nhiệm kỳ 2000 – 2005. Trong nhiệm kỳ qua Ban công an xã cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Công tác quân sự.

Đảng uỷ tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Triển khai có hiệu quả nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị; Nghị định 152/NĐ - CP về việc tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Hàng năm Đảng uỷ đều có nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng phù hợp, xát với tình hình trên địa bàn.

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc diễn tập chiến đấu trị an năm  2009 đã huy động được 1.840 lượt người tham gia.

Quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên đã tổ chức biên chế được 450 lượt dân quân và 540 lượt quân nhân dự bị động viên, lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên được biên chế, đảm bảo quân số phù hợp, có chất lượng, sẵn sáng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức huấn luyện cho 450 lựơt dân quân và 324 lượt quân nhân dự bị, hàng năm đều đạt loại khá.

Làm tốt cụng tỏc chớnh sỏch hậu phương quõn đội, trong 5 năm ban chỉ huy quõn sự xó phối hợp với các đơn vị đứng chõn trờn địa bàn tặng 25 xuất quà trị giỏ 2.500.000 đồng, lực lượng dân quân quyên góp ủng hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo được 2 triệu đồng.

Phối hợp với quân khu 3 tổ chức tặng xức kéo, tu sửa nhà cho 2 gia đình liệt sỹ trị giá 7.500.000 đồng, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công trong kháng chiến, đề nghị chi trả chế độ 1 lần cho 143 đối tượng dân quân du kích theo quyết định 290/TTg và đã chi trả cho 33/79 đối tượng quân nhân theo quyết định 142/TTg.

Tổ chức động viên tuyển quân được 52 đồng chí thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc, các đồng chí nhập ngũ đều phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không có trường hợp nào bỏ, đảo ngũ.

* Những tồn tại trong công tác an ninh quốc phòng.

- Trình độ năng lực của đội ngũ công an còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tình hình an ninh nông thôn trong những năm 2008 – 2009 diễn biến phức tạp, 5 đối tượng vi phạm pháp luật gây rối an ninh trật tự đã bị bắt tạm giam để điều tra xử lý.

- Các tai tệ nạn xã hội như  cờ bạc, số đề và tai nạn giao thông đang là vấn đề bức súc trong nhân dân và có chiều hướng gia tăng.