gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

638093
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
731
660
2865
585150
11937
25863
638093

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-15 13:20

xa lac long


Phần thứ nhất:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

*Tổng giá trị thu nhập năm 2016 đạt 56 tỷ 799 triệu = 106,7% KH = 114% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Giá trị thu nhập - Nông lâm nghiệp: 18 tỷ 175 triệu = 105% KH.

- CN-TTCN-XD: 15 tỷ 620 triệu = 108,68% KH = 86,64% huyện giao 

- DV + Thu khác: 23 tỷ 004 triệu = 106,7% KH = 115,3% huyện giao

+ Cơ cấu kinh tế: - Nông lâm nghiệp: 33%. 

- CN-TTCN-XD: 26,5, %.

- Dịch vụ thu khác 40,5%.

+ Giá trị thu nhập tăng thêm đạt 14%. 

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,8 triệu/người/ năm = 104,6% so KH = 118,2% so cùng kỳ năm 2015.

+ Tổng diện tích gieo trồng 350,6 ha = 104,65% KH = 102,1% cùng kỳ = 99,3% chỉ tiêu Huyện giao.

+ Sản lượng lương thực có hạt 1.061,2 tấn = 100,8% KH = 99,2 so kế hoạch huyện giao = 122,5 so năm 2015.

+ Độ che phủ rừng 58% = 100% KH.

+ Xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí.

+ Tổng vốn đầu tư 4 tỷ.960 triệu đồng.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 449.041.959 = 94,93% so dự toán. 

+ Thu ngân sách xó 4.745.539.868 đồng = 133,5 % dự toán. 

+ Tổng chi ngân sách xã 4.569.510.021 đồng = 131, 77 So dự toán.

+ Tỷ lệ hộ nghèo 48 hộ = 9,56 % KH, gi?m 9 hộ so chỉ tiêu Huyện giao. 

+ Tỷ lệ tăng dân số 0,5 % thấp hơn 0,5% so KH, thấp hơn 1,07% so chỉ tiêu huyện giao.

+ Toàn xã có 399 hộ gia đình văn hóa = 83,47% KH = 100% chỉ tiêu huyện giao.

+ Quốc phòng - an ninh luôn được ổn định và giữ vững. 

I/ về nhiệm vụ phát triển kinh tế.

1. Sản xuất nông lâm nghiệp.

Ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân đã tập trung xây dựng kế hoạch, phối hợp với các nghành, cán bộ khuyến nông, HTX thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn quy trình sản suất, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng trừ sâu bệnh, Hội nông dân xã cung ứng phân bón trả chậm 80,5 tấn, tổ chức 7 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 194 lượt người tham gia; Kỹ thuật cây lúa 4 lớp = 111 học viên, kỹ thuật sản suất rau an toàn 01 lớp 30 học viên, kỹ thuật chăn nuôi bò 01 lớp = 25 học viên, tập huấn phân lân thao 01 lớp = 28 học viên, hai câu lạc bộ khuyến nông duy trì hoạt động và tuyên truyền tốt thông báo lịch mùa vụ, dự báo sâu bệnh kịp thời. Cây ngô vụ hè thu bị ảnh hưởng cơn dông đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng. Xây dựng Bể gom giác thải bo bì thuốc trừ sâu ở các cánh đồng 4 bể.

Tổng diện tích gieo trồng thực hiện: 350,6/335 ha = 104,65% KH = 99,32% chỉ tiêu huyện giao = 102,14% so năm 2015. 

Trong đó:

- Cây lúa: Thực hiện 124,5/123 ha = 101,2 % kế hoạch = 100,4% kế hoạch huyện giao = 99,9% so cùng kỳ. Năng xuất 55,2 tạ. Sản lượng 687,2 tấn = 100,8% kế hoạch = 100,6 % chỉ tiêu huyện giao, so cùng kỳ đạt = 122,5%.

- Cây ngô: Thực hiện 67,4/64 ha = 105,3% kế hoạch = 96,3% chỉ tiêu huyện giao, = 89,9%, so cùng kỳ. Năng xuất 55,5 tạ, sản lượng 374 tấn = 100,9% so kế hoạch = 96,5% so chỉ tiêu huyện giao = 122,4 so cùng kỳ.

- Các loại cây trồng khác thực hiện 158,7 ha. 

*Trong đó:

- Cây lạc: Thực hiện 35,5 ha = 100,2% kế hoạch = 10,2% chỉ tiêu huyện giao, năng xuất 21,9 tạ, sản lượng 77,8 tấn.

- Cây khoai: Thực hiện 26 ha = 123% kế hoạch, năng xuất 66 tạ, sản lượng 171,6 tấn.

- Cây đậu tương: Thực hiện 3 ha = 100% kế hoạch, năng xuất 16 tạ, SL 4,8 tấn.

- Cây đậu các loại: Thực hiện 6,8 ha = 97,1 % KH, năng xuất 14 tạ, sản lượng 9,5tấn.

- Bí xanh, bí đỏ: Thực hiện 10 ha = 100 % KH, năng xuất 160 tạ, sản lượng 160 tấn.

- Khoai sọ, củ từ: TH 4,2 ha =105 % kế hoạch.năng suất 72 tạ,sản lượng 302 tấn. 

- Cây sắn: TH 12,8 ha = 98,4% kế hoạch. Năng suất 85 tạ, sản lượng 1.088 tấn.

- Cây mía: Thực hiện 10 ha = 100% kế hoạch. Năng suất 450 tạ, sản lượng 4.500 tấn.

- Rau các loại: TH 42,2 ha = 105 % kế hoạch. Năng suất 80 tạ, sản lượng 3.376 tấn.

- Cây ăn quả: Nhãn, thanh long 2,15 ha.

- Cây có múi: Cam, Bưởi ,Chanh 6,05 ha.

Thực hiện 01 tổ sản suất rau an toàn trên diện tích 2 ha với 13 hộ tham gia.

2. Về chăn nuôi.

Trong năm 2016 tổ chức thực hiện các biện pháp phát triền mạnh mô hình chăn nuôi một số hộ chăn nuôi bán công nghiệp, kết hợp tốt với các ban nghành đoàn thể triển khai các biện pháp phòng dịch. Công tác tiêm phòng được quan tâm hơn, phun thuốc khử trùng 3 đợt ở các thôn = 65.000 m2 tiêm phòng 893 liều vác xin các loại, đàn trâu bò 553 liều, đàn chó 340 liều, tỷ lệ đầu đàn được ổn định và phát triển tốt.

Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2016:

- Đàn trâu: 253 con = 101,2% so KH huyện giao.

- Đàn bò: 72 con = 32,85% so KH huyện giao.

- Đàn lợn: 3.300 con = 103,1% KH huyện giao.

- Đàn dê: 260 con = 104% KH huyện giao.

- Đàn gia cầm: 25.000 con = 102% KH huyện giao.

- Đàn ong: 240 đàn.

- Thuỷ sản: kế hoạch 6 ha thực hiện 6,5 ha, sản lượng 11 tấn = 122% kế hoạch = 122% KH huyện giao.

3. Về lâm nghiệp.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ tốt 425,6 ha rừng trồng và rừng đầu nguần, đảm bảo 100% kế hoạch, triển khai tốt phương án kế hoạch phòng chống cháy rừng.

Tuyên truyền hưởng ứng tết trồng cây trên địa bàn 5 thôn, tổng số cây trồng trong dịp tết trồng cây là 540 cây các loại, khai thác rừng trồng 35 ha, trồng kín diện tích khai thác, sản xuất 5,9 vạn cây giống lâm nghiệp = 101,7% KH, độ che phủ rừng 58% = 100% so kế hoạch. Quản lý khai thác rừng trồng thực hiện chưa chặt chẽ.

4. Công tác giao thông - thuỷ lợi.

a) Công tác thủy lợi, phòng chống lũ bão.

Tổ chức quản lý, bảo vệ, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi hồ đập, thực hiện tốt các chiến dịch làm thủy lợi, đào đắp 1.690 m3= 100% KH huyện giao, nao vét kênh mươmg 13.800 m = 143,75% KH. Làm tốt công tác phòng chống lũ bão năm 2016 không để sẩy ra sự cố trong mùa mưa bão, huy động làm chiến dịch 2.270 ngày công giá trị ngày công 227 triệu đồng. 

b) Công tác giao thông: 

Thực hiện tốt các chiến dịch làm giao thông năm 2016, trong năm đã phát động được hai chiến dịch huy động toàn nhân dân làm công tác giao thông ngoài chiến dịch HTX huy động tu sửa đường xá, mương máng nội đồng phục vụ sản suất. Phát quang tầm nhìn 23.500 m = 114,63% KH, khơi thông cống rãnh 10.000 m = 101,9 % KH, san lấp mặt đường 135 ngày công huy động 840 công, giá trị ngày công huy động 84 triệu đồng. 

5. Hoạt động của HTX nông nghiệp - kinh tế trang trại - Xây dựng NTM.

a) Hoạt động của HTX nông nghiệp.

Uỷ ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo Ban quản lý HTX trong việc giao kế hoạch triển khai và thực hiện kế hoạch. Tập trung chỉ đạo xã viên trồng và chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng năm 2016. Các ngành đã tập trung cùng Ban quản lý HTX, cán bộ khuyến nông, tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 194 lượt người. Thành lập 01 tổ sản suất rau an toàn. BQL HTX tập trung quản lý điều hành tưới tiêu phục vụ sản xuất, hội nông dân xã cung ứng phân bón trả chậm 80,5 tấn phân bón các loại. Thu các khoản dịch vụ 17.392 kg, tuy nhiên hoạt động của HTX còn nhiều khó khăn từ đó hiệu quả hoạt động chưa cao, quản lý bảo vệ nguần nước còn buông lỏng. Các khoản tiếp nhận hỗ trợ: Giống lúa 4 tấn, giống ngô 1 tấn, giống rau 120 kg, các khoản nhận hỗ trợ đã triển khai chi trả cho nhân dân. Từ tháng 11 nam 2016 HTX chuyển sang hoạt theo Luật HTX năm 2012.

b) Xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay đạt 16/19 tiêu chí: (Tiêu chí 1 quy hoạch, tiêu trí 2 giao thông, tiêu trí 3 thủy lợi, tiêu chí 4 điện, tiêu trí 7 chợ nông thôn, tiêu chí 8 bưu điện, tiêu chí 9 nhà ở dân cư, tiêu chí 10 thu nhập, tiêu chí 11 hộ nghèo, tiêu trí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu trí 13 hình thức tổ chức sản suất, tiêu trí 14 giáo dục, tiêu trí 16 văn hóa, tiêu trí 17 môi trường, tiêu trí 18 hệ thống tổ chức chính trị, tiêu trí 19 An ninh, trật tự xã hội. 

6. Sản xuất công nghiệp - TTCN - xây dựng.

Mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, phát triển các ngành nghề tạo ra nhiều việc làm và sản xuất hàng hoá trên cơ sở khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương như: Sản suất gạch bê tông 190 nghìn viên = 126,6% kế hoạch, sản suất đồ gỗ 1.550 sản phẩm = 119,2% kế hoạch, phát triển mạnh dịch vụ xay xát 1.650 tấn, dịch vụ làm đất, chế biến thực phẩm, phát triển gò hàn, gia công cơ khí, sản suất đồ mộc, dịch vụ vận tải, may mặc .v.v. Tổng giá trị thu nhập sản suất CN-TTCN-XD: 15.620 triệu đồng = 108,6% KH, DV-TNkhác 23.004 triệu đồng = 106,7% KH.

7. Công tác tài nguyên, địa chính, đầu tư, xây dựng.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7 trường hợp, thừa kế 9 trường hợp, thu phí nộp ngân sách 480.000 đồng. Tiếp nhận 32 đơn đề nghị của các hộ đề nghị đền bù kè sông bôi giải quyết 16 đơn, 16 đơn chuyển ban giải phóng mặt bằng huyện giải quyết.

8. Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản.

a) Công tác quy hoạch- Kế hoạch. 

Xây dựng quy hoạch sử dụng đất năm 2016, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2016 và kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 

b) Đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong năm nguần vố đầu tư xây dựng 5 công trình tổng giá trị 4 tỷ 960 triệu đồng trong đó: Vốn xây dựng tru sở UBND xã 800 trệu đồng, đường giao thông thôn đồng bầu 400 triệu đồng, đổ sân UBND xã 730 triệu đồng, xây dựng trạm y tế 3 tỷ, duy tu bảo dưỡng cống sòng dài 30 triệu đồng, Xây dựng đường điện các thôn đạt chuẩn theo nông thôn mới.

Chương trình 135 được đầu tư 9 Con bò cho hộ nghèo trị giá 219 triệu đồng.

9. Công tác tài chính ngân sách.

Tập trung bám sát vào Dự toán huyện giao và Nghị quyết HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu. Chủ động sắp xếp nguồn chi thường xuyên theo phân khai ngân sách của HĐND. Ưu tiên chi nhiệm vụ quan trọng và chế độ chính sách cho con người. 

Tổng thu chi ngân sách năm 2016. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 449.041.959 = 94,93 % So dự toán. 

- Thu ngân sách xã: 4.745.539.868 đồng = 133,5% So dự toán - Tổng chi ngân sách: 4.569.510.021 đồng = 131,77 % So dự toán. 

II/ VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Sự nghiệp giáo dục.

Hai nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng giảng dậy từng bước được nâng lên, cơ sở trường lớp được xây dựng, sửa chữa từng bước đáp ứng yêu cầu dậy và học.

Trường mần non huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp 156 cháu: Nhà trẻ 62 chỏu = 68% so độ tuổi, mẫu giáo 94 cháu = 100% KH, giáo viên giỏi cấp huyện 4 cô, trong nam mua sắm trang thiết bị, mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động chuyên môn trờn 45,5 triệu đồng.

Trường TH&THCS tổng số học sinh trong độ tuổi đến trường cấp I + II là 203 em = 116,6% kế hoạch huyện giao.

Học sinh học tại trường 161 em học sinh, cấp I = 108 em, cấp II = 53 em, tốt nghiệp cấp 1+2 =100%, học sinh giỏi cấp tỉnh 01 em, cấp huyện 20 lượt học sinh. Giáo viên giỏi cấp huyện 9 thầy cô. Trong năm học nhà trường đã đầu tư mua sắm thiết bị trên 25.800.000 đồng, sửa chữa cửa, bàn nghế 1.746.000đ, xây bồn hoa, sửa nhà xe, sửa nền các lớp học 24.090.000đ.

* Hoạt động trung tâm học tập cộng đồng: 

Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, ngay từ đầu năm đã xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và các giải pháp, tăng cường công tác giáo dục, kết hợp với các đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhân thức phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển mạnh, thường xuyên phối hợp với các câu lạc bộ mở lớp chuyể giao KHKT, trong năn mở được 26 chuyên đề với 1.350 lượt người tham gia trong đó lĩnh vực pháp luật 3 chuyên đề 191 lượt người tham gia, lĩnh vực văn hóa xã hội 7 chuyên đề 432 lượt người tham gia, bảo vệ sức khỏe 5 chuyên đề 308 lượt người tham gia, lĩnh vực phát triển kinh tế 11 chuyên đề 419 lượt người tham gia. Nội dung hoạt động chủ yếu là thông tin tư vấn giáo dục các lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giáo dục, phát luật, tư vấn pháp lý, chuyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình. 

2. Công tác y tế - dân số.

a) Công tác y tế: Thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tích cực đầu tư trang thiết bị y tế, thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về y tế và các chiến dịch tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Năm 2016 khám, chữa bệnh cho 2.210 lượt người = 119,46% kế hoạch = 92,1% so chỉ tiêu huyện giao. Điều trị nội trú 80 lượt = 108,75% kế hoạch = 123% so chỉ tiêu huyện giao, điều trị ngoại trú 120 lượt = 89% so chỉ tiêu huyện giao, trẻ em dưới 5 tuổi tiêm uống7 loại vắc xin 125 trẻ đạt 100%, trẻ em suy dinh dưỡng 11,37%, trẻ em 6-36 tháng tuổi được uống vitaminA 125 trẻ = 100%, trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ các mũi =100%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 11,37%. Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh phát hiện, điều trị kịp thời các loại dịch bệnh. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
Hoạt động của đội ngũ y tế thôn bản đã đi vào nề nếp, xong chất lượng hoạt động chưa cao. Sự phối hợp giữa y tế thôn bản với thôn chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra còn nhiều hạn chế.

b) Công tác dân số: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách dân số KHHGĐ bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong năm kết hợp với các ban nghành, đoàn thể tuyên truyền tư vấn được 86 lượt trong đó: tuyên truyền DS - KHHGĐ 26 lượt, giảm thiểu mắc bệnh Thlasemia 18 lượt, mất cân bằng giới tính 16 lượt, chăm sóc sức khỏe sinh sản 20 lượt có 240 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 77,17% kế hoạch, năm 2016 có 20 ca sinh con. Tỷ lệ phát triển dân số 0,5% thấp hơpn 1,07% kế hoạch huyện giao.

3. Văn hóa - Thông tin - Thể thao.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt vào những ngày kỷ niệm lễ lớn, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND. Trong năm đã tổ chức 283 lượt tuyên truyền; bằng băng rôn khẩu hiệu 83 lượt, tuyên truền trên loa đài 200 lượt, tổ chức 11 buổi văn nghệ, biểu diễn ở thôn 9 buổi, ở xã 02 buổi.

Trong năm phong trào rèn luyện TDTT được duy trì thường xuyên, số người tham gia tập luyện ngày càng cao (đặc biệt câu lạc bộ người cao tuổi) số người tập thể dục thường xuyên 690 người = 100,7% KH, hộ gia đình thể thao 165 hộ = 110% KH, tham gia 3 giải thể thao cấp huyện, đạt 01 giải nhất, 01 giải ba. Duy trì các hoạt động thể dục thể thao trong nhân dân, tổ chức giao lưu thể thao 36 buổi, bóng chuyền 15 buổi, cầu lông 03 buổi, bóng đá 7 buổi, bóng bàn 11 buổi.

- Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 gia đình văn hóa đạt 399 hộ = 83,47% kế hoạch = 100% huyện giao, hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục 321 hộ = 67,15% kế hoạch, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 13 hộ, thôn văn hóa 5 thôn = 125% KH.

Mở rộng các dịch vụ bưu chính viễn thông tại bưu địên văn hóa xã. Toàn xã có 1.215 máy điện thoại cố định và di động đạt 113% KH, số máy tính được kết nối Internet 52 máy = 130% KH, số người sử dụng Internet 715 người = 102% KH.

4. Công tác lao đông thương binh xã hội.

* Công tác bảo trợ xã hội.

Thực hiện tốt chính sách đối với công tác bảo trợ xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách 34 ngày công, cấp quà bằng tiền 70 suất = 14.400 nghìn đồng trong đó: quà người có uy tín 01 suất = 300.000, tiền hỗ trợ ăn tết hộ nghèo 32 suất = 9.600.000, mừng thọ 90 tuổi 4 suất = 1.200.000, quà hội chữ thập đỏ 33 suất = 3.300.000. 

Cấp quà bằng hiện vật 60 suất trong đó: tặng chăn người nghèo 10 chiếc, cấp giạo hộ nghèo 33 hộ = 206 kg, quà sở y tế tỉnh cấp cho gia đình chính sách 10 suất tương đương 3.000.000, tăng xe đạp cho học sinh nghèo 7 chiếc. 

Cấp thẻ BHYT bổ sung 71 trường hợp, đổi thể 19 trường hợp, làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT 1.073 trường hợp, làm thủ tục mai táng phí 8 trường hợp, làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 8 trường hợp, Chi trả tiền mai táng phí 4 trường hợp = 12.000.000.

* Công tác người có công: 

Nhận và cấp tiền các chế độ chính sách nhà nước cấp cho người có công 757.112.000. trong đó:

- Trợ cấp hàng tháng người có công 36 người = 628.712.000.

- Trả tiền điều dưỡng tại nhà 8 người = 8.800.000.

- Tiền hỗ trợ giáo dục 02 đối tượng = 8.400.000.

- Tiền mai táng phí 03 trường hợp = 58.100.000.

- Đi điều dưỡng tại trung tâm 03 người.

- Làm thủ tục mai táng phí người tham gia kháng chiến 04 trường hợp. 

- Quà người có công dịp lễ tết 128 suất = 53.100.000. 

Trong đó:

+ Quà Chủ tịch nước tăng người có công 39 xuất = 16.400.000.

+ Quà của Tỉnh 44 xuất = 18.200.000.

+ quà của Xã 42 xuất = 16.400.000.

+ Quà của nạn nhân chất độc gia cam huyện 03 xuất = 2.100.000.
Lao động được giải quyết việc làm 55 người = 103,77% KH. Tỷ lệ hộ nghèo 9,56% giảm 1,54 % kê hoạch.

* Dự án phát triển sản suất chương trình 135 năm 2016 tổng nguần vốn 249 triệu đồng, hỗ trợ sản suất chương trình mục tiêu quốc gia 219 triệu, duy tu bảo dưỡng công trình = 30 triệu đồng. 

* Các loại quỹ thu năm 2016:

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 10.923.000 đồng.

- Quỹ vì người nghèo: 14.613000 đồng = 162,4% kế hoạch.

- Quỹ khuyến học: 9.240.000 đồng.

- Quy nạn nhân chất độc gia cam: 4.650.000 đồng

- Quỹ Phòng chống lũ bão: 11.989.000 đồng.

- Quỹ an ninh quốc phòng: 7.800.000 đồng.

5. Hoạt động chữ thập đỏ.

Hội chữ thập đổ hoạt động có hiệu quả kết hợp ban ghành đoàn thể thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, quỹ ngân hàng bò phát triển 02 con bê, tuyên truyền hiến máu nhân đạo đạt 184% kế hoạch huyện giao vượt 84%.

III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, HOẠT ĐỘNG THANH TRA TƯ PHÁP

1. Công tác xây dựng chính quyền.

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính và đưa hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tại 1 cửa đi vào hoạt động nề nếp. Đẩy mạnh việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ công chức 22 cán bộ, Cán bộ hoạt động không chuyên trách 26 người (hoạt động trên xã 12 người- hoạt động dưới thôn 14 người). Đội ngũ cán bộ được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách đang đi đào tạo đại học là 7 cán bộ. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, đánh giá kết quả của ĐBHĐND, cán bộ ủy ban nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, nêu cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quản lý tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Công tác văn thư lưu trữ hoạt động chưa được tốt do thiếu về cơ sở vật chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền vững mạnh, chấp hành tốt công tác kiểm tra.

2. Công tác thanh tra tư pháp.

Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, theo đúng chức năng nhiệm vụ, thực hiện việc tiếp công dân theo quy định, giải quyết kịp thời các ý kiến của nhân dân, tổ chức kê khai tài sản đối với những chức danh theo quy định, năm 2016 thanh tra huyện về kiểm tra đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các nội dung thanh tra.
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 28 buổi = 1.929 người tham gia gồm, hộ nghị tập trung 02 buổi = 116 lượt người, hội nghi lồng ghép 05 buổi = 306 lượt người, qua hệ thống FM 21 lượt = 1.507 lượt người.

 Số lượng tủ sách pháp luật 03 tủ sách với 72 đầu sách, 05 tổ hòa giải với 25 hòa giải viên. Đăng ký khai sinh 24 trường hợp kể cả đăng ký lại, đăng ký kết hôn 14 đôi, khai tử 11 trường hợp, chứng thực 631 trường hợp thu phí 2.726,000 nộp ngân sách.

Tích cực tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong việc rà soát, soạn thảo các văn bản theo đúng thể thức và nội dung, số lương Văn bản QPPL= 03 Văn bản. Văn bản cá biệt = 42 Văn bản.

3. Hoạt động của UBND.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của ủy ban nhân dân xã và quy chế văn hóa công sở; ban hành các văn bản đúng thẩm quyền. Đảm bảo tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, thực hiện tốt chế độ trực và tiếp dân theo cơ chế hành chính 1 cửa, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại của công dân theo thẩm quyền, ban tư pháp và văn phòng ủy ban nhân dân xã kết hợp soạn thảo dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các văn bản hành chính. Đảm bảo đúng thể thức và quy phạm ban hành văn bản, xây dựng các kế hoạch, quản lý điều hành kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. 

4. Giữ mối quan hệ công tác giữa MTTQ và các nghành đoàn thể.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND xã luôn giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chễ với đại biểu HĐND, xây dựng quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, hàng tháng UBND xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đều mời MTTQ và các tổ chức ban nghành tham gia, UBND xã thông tin đầy đủ và công khai nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về quy hoạch sử dụng đất đai và kế hoạch thu, chi ngân sách để cho các ban nghành đoàn thể và đại biểu HĐND biết phối hợp thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các nghành đã phối kết hợp chặt chẽ với UBND xã tổ chức tuyên truyền vận động, đoàn viên và hội viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. 

5. Hoạt động của trưởng thôn.

Năm 2016 kiện toàn lại đội ngũ trưởng thôn số thôn bầu lại 03 thôn, thực hiện chức năng của thôn trưởng 5 thôn đã thường xuyên tiếp thu các nghị quyết và chương trình công tác về triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thôn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội trên địa bàn báo cáo kịp thời về UBND xã để sử lý, do đó các vụ việc sẩy ra đều được sử lý kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt văn hóa nông thôn được đổi mới. Các thôn cơ bản thực hiện tốt các hương ước, quy ước trong thôn xóm, tạo mối đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái xây dựng nếp sống văn minh phát huy giá trị bản sắc dân tộc. Kết quả đánh giá 5/5 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. 

IV/ CÔNG TÁC AN NINH, QUÂN SỰ

1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy UBND triển khai “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ”. Chương trình hành động chống ma túy, chương trình chống buôn bán ma túy, kế hoạch vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết hợp với lữ đoàn 72 bảo vệ bí mật tuyệt đối khu vực CT-229, tổ chức trực thường xuyên, giải quyết các vụ việc sẩy ra kịp thời trên địa bàn. Làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, tuyên truyền nhân dân dân thực hiện tốt các quy định. Tình hình an ninh trật tự, năm 2016 trên địa bàn sảy ra 01 vụ việc giảm 8 vụ so với năm 2015. Trong 01 vụ người ngoài địa phương vào gây án, công an huyện thu lý giải quyết. 

Quản lý tại địa phương 23 đối tượng, 11 đối tượng án phạt tù, 5 đối tượng tù án treo, 01 đối tượng giáo dục, 01 đối tượng cơ sở giáo dưỡng, 4 đối tượng đang chấp hành án phạt tù 01 đối tượng đang chấp hành án treo.

Công tác quản lý nhân hộ khẩu được thực hiện thường xuyên kiểm tra theo rõi, rà soát và nắm chắc di, biến động nhân hộ khẩu trên đia bàn. Trong năm đã thực hiện đăng ký tạm trú 01 hộ, tạm vắng 16 nhân khẩu, chuyển khẩu đi nơi khác 30 nhân khẩu, nhập khẩu 22 nhân khẩu.

An ninh nông thôn vẫn còn diễn biến khá phức tạp, thường xuyên sẩy ra việc câu bắt chó, kích điện, chấp hành quy ước không nghiêm, tham gia giao thông một số người chưa chấp hành Luật giao thông.

2. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng được các cấp, các nghành quan tâm từ đó nhận thức của nhân dân được nâng lên. Thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự 34 đ/c, 100% đạt yêu cầu, khá giỏi 75%, chuẩn bị tốt các kế hoạch, các phương án yêu cầu đề ra.

Xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt 49 đ/c; lực lượng cơ động = 19 đ/c, lực lượng tại chỗ 5 tổ = 15 đ/c, lực lượng binh chủng 5 tổ = 12đ/c. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự 22 thanh niên, nhập ngũ 04 đạt 100% kế hoạch huyện giao.Sơ tuyển năm 2017 = 27 thanh niên.

V. CÔNG TÁC BẦU CỬ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra trên địa bàn xã thực sự đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm, bầu đủ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu HĐND cấp xã.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ xã xuống thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Mặt trận TQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội và cử tri đã làm tốt công tác lựa chọn, hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn. Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các cuộc tiếp súc và trao đổi đúng luật.

Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tổ bầu cử đến ủy ban bầu cử, các ngành văn hóa, công an và các ngành, các thôn đã thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật.

Cử tri trong toàn xã với trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của mình đã tích cực tham gia đi bầu cử, chấp hành tốt mọi quy định, nội quy, thể thức bầu ra được những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên toàn xã Lạc Long là thành công tốt đẹp.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã là 05, số tổ bầu cử là 05, số người ứng cử 33.
Số đại biểu được bầu là 20 đại biểu.

Số đại biểu trúng cử là 20 đại biểu: - Cao phiếu nhất đạt 99,21%.

      - Thấp phiếu nhất đạt 50,53%.

Danh sách những người trúng cử ở các Đơn vị bầu cử được UBBC công bố trên loa phát thanh.

Tóm lại: Năm 2016 trong bối cảnh chung về phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp. Nắng nóng sẩy ra găy gắt, cuối vụ bị ngập úng, năng xuất cây trồng bị ảnh hưởng, chăn nuôi dịch bệnh sẩy ra thường xuyên, tiểu thủ công nghiệp chưa thực sự phát triển. Xong được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, của Đảng uỷ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất phát huy sức mạnh toàn dân, vận động nhân dân khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất. Do đó các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện khá toàn diện, sự nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, dân số, xoá đói giảm nghèo và các chính sách xã hội chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân ổn định và phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm và dữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng còn những khó khăn tồn tại. Sản xuất nông nghiệp năng xuất còn thấp, tiểu thủ công nghiệp chưa thực sự phát triển, các ngành dịch vụ chưa được phát huy, chưa chủ động khai thác các tiềm năng, tạo vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp.

Chức năng, nhiệm vụ một số thôn thực hiện chưa tốt, quản lý địa phương thiếu năng động, vẫn còn hiện tượng trông chờ, ỷ nại vào cấp trên, nhiều việc triển khai đến ở thôn còn chậm.

Quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi còn yếu. Công tác tổng hợp báo cáo phản ánh chưa đầy đủ.

Những vấn đề trên phần nào còn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu và khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017

I/ MỤC TIÊU CHUNG.

Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 phát huy kết quả đạt được và khắc khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2016. Chúng ta quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiểm tra giám sát của HĐND, sự chỉ đạo của UBND và sự phối kết hợp của các tổ chức chính trị sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân. Duy trì tốc độ phát triển kinh tế ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng đầu tư phát triển, khai thác mọi tiềm năng sức lao động sẵn có. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản suất đời sống nhân dân, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ổn định phát triển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ. Làm tốt công tác quả lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các nghành trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững chắc.

CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2017

I/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH 

I. Tổng giá trị thu nhập: 59 tỷ 712 triệu đồng.

1. Nông Lâm nghiệp - Thủy sản: 19. tỷ 705 triệu đồng. 

Trong đó: - Trồng trọt: 14.778.750.000 đồng.

   - Chăn nuôi: 3.546.900.000 đồng.

                                  - Lâm nghiệp: 591.150.000 đồng.

   - Thủy sản: 788.200.000 đồng. 

2. Công nghiệp TTCN- XD: 15 tỷ 226 triệu đồng

     Trong đó: - Công nghiêp -Tiểu thủ công nghiệp: 5.176.840.000 đồng. 

             - Xây dựng: 10.049.160.000 đồng. 

   3. Dịch vụ thu khác: 24 tỷ 781 triệu đồng.

     Trong đó: - Dịch vụ: 8.921.160.000 đồng.

                                 - Thu nhập khác: 15.859.840 triệu đồng.

  II/ Cơ cấu kinh tế: 1. Nông Lâm nghiệp: 33 %.

                                2. Công nghiệp TTCN- XD: 25,5 %.

                                3. Dịch vụ thu khác: 41,5%.

  III/ Các chỉ tiêu khác: 

 1. Tổng diện tích gieo trồng: 369 ha. 

                  Trong đó: - Cây lúa: 123,0 ha.

                                   - Cây ngô: 64,0 ha.

                                   - Cây trồng khác: 154,25 ha.

2. Tổng sản lượng có hạt: 1.069 tấn.

        Trong đó: - Lúa: 692 tấn.

                                   - Ngô: 377 tấn.

3. Thu nhập bình quân đầu người: 31,1 triệu đồng/ người/ năm.

4. Xây dựng nông thôn mới đat: 19/19 tiêu trí.

5. Thu ngân sách NN trên địa bàn: 195.000.000 đồng. 

5. Thu ngân sách xã: 3.190.708.000 đồng.

6. Chi ngân sách xã: 3.190.708.000 đồng.

7. Tổng vốn đầu tư : 5 tỷ 062 triệu đồng 

8. Tỷ lệ hộ nghèo: 9,5%.

9. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 11%.

10. Tỷ lệ tăng dân số dưới: 1%.

11.Gia đình văn hóa: 84,6% trở lên.

12. Độ che phủ rừng: 40%.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2017

A- VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp.

 Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng 369 ha, trong đó cây lúa 124 ha, cây ngô 66 ha, các loại cây trồng khác 179 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.069 tấn.
Chăn nuôi, đàn trâu 250 con, đàn bò 120 con, đàn lợn 3.600 con, gia cầm 21.000.000 con, đàn dê 250 con, ong 250 đàn.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 5 ha, sản lượng cá 9 tấn.

Chăm sóc bảo vệ tốt rừng trồng, độ che phủ 40%. 

* Về giải pháp:

- Về trồng trọt: Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trồng trọt đảm bảo theo quy trình. Mở rộng diện tích thâm canh cây có giá trị kinh tế cao, tăng cường kiểm tra dự báo sâu bệnh, chủ đông phòng trừ sâu bệnh gây hại nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Thực hịên tốt việc cung ứng giống cây trồng, phân bón cho nhân dân. Làm tốt công tác thuỷ lợi, có kế hoạch chủ động trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Về chăn nuôi: Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng phát triển đàn lợn, đàn gia cầm, thực hiện tốt các đợt tiêm phòng theo mùa vụ. Vận động nhân dân tiêu huỷ xác động vật chết, không vứt ra môi trường. Cán bộ thú y thường xuyên thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân để phòng tránh.

- Về Lâm nghiệp: Tiếp tục khai thác rừng trồng bị đổ bão và trồng kín diện tích khai thác, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lâm luật. Vận động các hộ sản xuất giống cây lâm nghiệp tại địa phương nhằm cung cấp cây giống trong xã và các địa phương bạn.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển gia trại trong xã, tạo điều kiện cho các gia trại không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục tìm cách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho HTX hoạt động, phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho Ban giám đốc nâng cao trình độ, năng lực quản lý. Khuyến khích HTX làm các khâu dịch vụ trọng yếu cho nhân dân.

* Xây dựng nông thôn mới: 

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát trong việc tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả cao hơn, phấn đấu năm 2017 đạt 18/19 tiêu trí.

  1. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành nghề sẵn có ở địa phương, đặc biệt là cơ chế cho việc phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, thực phẩm, các hoạt động dịch vụ.

Khuyến khích các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ vào sản xuất, coi trọng chất lượng sản phẩm đủ điều kiện cung cấp ra thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Huy động lao động tham gia các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành nghề phát triển, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện đề án phát triển dịch vụ giai đoạn hiện nay.

Nguồn vốn xây dựng năm 2017: 5 tỷ 062 triệu

- Xây dựng UBND xã 500 triệu

- Xây dựng trung tâm cộng đồng 315 Triệu

- San lấp mặt bằng trung tâm công đồng 35 triệu 

- Xây dựng tường cấp I + II 2 tỷ.

- Xây dựng trường mần non 2 tỷ 212 triệu

3. Công tác tài nguyên và môi trường.

Tập trung hoàn thành quy hoạch đất theo xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có đầy đủ hồ sơ thủ tục. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất đai và các trường hợp chuyển quyền, chuyển nhượng đất sai pháp luật. Thực hiện tốt việc rà soát các loại đất, quản lý chặt chẽ việc khai thác các loại khoáng sản tại địa phương như: đá, đất, than, không để tình trạng khai thác tự do như những năm trước.

Thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng tại địa phương.

Phối hợp tuyên truyền luật bảo vệ môi trường, luật khoáng sản, các khu dân cư quy định chặt chẽ vệ sinh thôn xóm, có biện pháp sử lý những trường hợp vứt rác thải bừa bãi ra môi trường. Vận động các thôn thường xuyên vệ sinh các địa bàn, thu gom những vật phẩm gây độc hại.

4. Công tác giao thông- thuỷ lợi.

Tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Thực hiện chiến dịch phát động toàn dân làm giao thông nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra sử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông.

Tăng cường giáo dục Luật giao thông đường bộ, thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông, quản lý tốt hành lang giao thông, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh vận tải.

Thực hiện tốt chiến dịch toàn dân làm giao thông thuỷ lợi, tập trung tu bổ hồ, bai, đập, sửa chữa các tuyến kênh mương. Tiếp tục tạo nguồn đầu tư cho những tuyến mương còn dở dang. Tuyên truyền vận động mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi. Ban quản lý HTX thực hiện tốt việc quản lý điều hành nước chặt chẽ, kiểm tra bảo vệ an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, chủ động các phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai khi có tình huống sảy ra.

5. Công tác tài chính ngân sách.

Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2017. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 195.000.000.

- Thu ngân sách xã: 3.190.708.000.

- Tổng chi ngân sách: 3.190.708.000.

Để đảm bảo nguồn ngân sách năm 2017, chúng ta cần bám sát dự toán và Luật ngân sách, tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật nhằm nâng các ý thức chấp hành pháp luật thuế và các quy định liên quan đến người dân. Tăng cường công tác thu chi ngân sách, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu, tận dụng hết nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu theo quy định.

Chủ động sắp xếp phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo kinh phí chi cho con người và chi hoạt động thường xuyên của Đảng, chính quyền và các đoàn thể và một số nhiệm vụ quan trọng khác trong năm.

Chi ngân sách thực hiện đúng như phân bổ ngân sách Hội đồng nhân dân đã thông qua.

Tăng cường công tác quản lý chi, kiểm tra giám sát chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, không còn tình trạng đề nghị hỗ trợ, bổ xung ngân sách.

* Văn hóa - xã hội.

1. Về công tác giáo dục.

Huy động học sinh và mẫu giáo đến lớp 100%, nhà trẻ 90%, duy trì phổ cập PTCS, tỷ lệ học sinh lên lớp 100%, không có học sinh bỏ học. 

Tăng cường công tác quản lý về giáo dục, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở 2 nhà trường, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dậy để nâng cao chất lượng.

Tổ chức tốt hoạt động xã hội cho học sinh, quan tâm giáo dục toàn diện, tạo cho các cháu có nền tảng tốt ngay từ khi còn nhỏ.

Từng bước tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát động phong trào đóng góp xây dựng quỹ khuyến học.
Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của nhà trường kết hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện công tác giáo dục đạt hiệu quả cao hơn.

2. Công tác y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Công tác y tế: Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chủ động trong công tác phòng bệnh, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Mở rộng tuyên truyền công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, nâng cao tinh thần y đức của cán bộ y tế. Thực hiện tốt quy định về thời gian giờ giấc, trực đêm đảm bảo trạm không vắng nhân viên. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ y tế thôn bản trong việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Duy trì tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, hạn chế đến mức thấp nhất sinh con thứ 3. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động chiến lược DS -KHHGĐ, tổ chức phối hợp tuyên truyền rộng rãi, lồng ghép truyền thông và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ hiệu quả. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, đội ngũ cộng tác viên tăng cường hoạt động trực tiếp thường xuyên đến nhân dân.

3. Công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phấn đấu năm 2017 có 80% hộ gia đình văn hóa trở lên, 5/5 thôn văn hóa và 2 nhà trường và cơ quan UB văn hóa. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn và giao lưu văn nghệ, 1giải thể thao, người dân tham gia tập thể dục thường xuyên 696 người, hộ gia đình thể thao 170 hộ, 03 câu lạc bộ thể thao.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên chúng ta cần tăng cường hơn nữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, đặc biệt tại các khu dân cư.

Tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thể thao.

Các địa bàn dân cư tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đến người dân về chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương.

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp của các cấp các ngành trong việc thực hiện công tác văn hóa tuyên truyền đạt kết quả tốt hơn.

4. Công tác xã hội.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, tập trung thực hiện tốt chính sách đổi với người có công, chính sách xã hội đối với các đối tượng xã hội. Quan tâm đến các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, đối tượng chất độc da cam. Có kế hoạch giúp đỡ tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển, quan tâm đến đời sống nhân dân đặc biệt những hộ khó khăn trong lúc giáp hạt, hỗ trợ khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quan tâm hơn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giúp vốn, hỗ trợ sản xuất theo các chương trình mục tiêu của Nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động. Tăng cường chăm sóc trẻ em, quan tâm chế độ, chính sách đối với trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật.

Tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong những ngày kỷ niệm. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn.

5. Công tác xây dựng Chính quyền, hoạt động Tư pháp.

a. Công tác xây dựng Chính quyền.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo Nghị định 92 và Nghị Định 158 của Chính phủ, đảm bảo số lượng, chức danh và chế độ chính sách. Tạo điều kiện thụân lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, làm tốt công tác quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Tăng cường tính công khai minh bạch tài sản, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ.

Thực hiện công khai các quy chế hoạt động và quản lý mua sắm tài sản.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt việc tiếp dân, sử lý và giải quyết kịp thời đơn thư và các ý kiến của nhân dân.

Đẩy mạnh việc thực hiện pháp lệnh dân chủ, tăng cường kỷ cương phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành và nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh.

b. Công tác tư pháp:

Tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch cải cách tư pháp, rà soát kiểm tra công tác xây dựng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính thông thường nhằm nâng cao chất lượng văn bản đúng quy phạm đúng pháp luật.

Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền phổ biến giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Duy trì tủ sách pháp luật và luân chuyển sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thường xuyên. Đặc biệt là công tác tư vấn và kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2017.

Thực hiện tốt công tác hòa giải, tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ hòa giải tại các địa bàn dân cư.

Thực hiện tốt công tác hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực theo đúng quy định của Pháp luật.

6. Công tác Quốc phòng - An ninh.

a. Công tác Quốc phòng.

Triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc.

Nâng cao chất lượng đúng Luật công tác tuyển chọn, khám tuyển và giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu Huyện giao.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với các ngành làm tốt công tác phòng chống lụt bão. 

b. Công tác an ninh.

Tiếp tục thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phát động phong trào quần chúng nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của lực lượng công an, lực lượng an ninh. Giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ngay tại các địa bàn dân cư. Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Quản lý chặt chẽ các đối tượng tại địa phương.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của UBND xã Lạc Long.