gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

616188
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
921
834
4900
560822
15895
21040
616188

Your IP: 54.81.76.247
2018-07-19 03:19

xa Khoan Du

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2016

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH;

Năm 2016, sản xuất và đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, không thuận lợi cho việc sản xuất. trong thời gian gieo cấy vụ chiêm xuân  do 2 đợt rét đậm rét hại đã làm thiệt hại nghiêm trọng tới cây trồng đặc biệt là cây lúa đó có 39,5/138 ha lúa bị chết rét hoàn toàn phải gieo cấy lại, và bị nhiễm rầy nâu 100% diện tích, 39/50 ha ngô có bắp nhưng ít có hạt. Bước sang đợt gieo trồng vụ hè, vụ mùa do bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây ra ngày 28/7 đã làm thiệt hại nặng về tài sản cũng như  cây trồng vật nuôi trên địa bàn.trong đó cây lúa 128/138 ha bị ngập úng chết, 50/50 ha cây ngô bị gẫy đổ, 150 ha cây lâm nghiệp bị  gió quật gẫy. Trước những phức tạp do thời tiết gây nên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng xuất sản lượng cây trồng vật nuôi trên toàn xã.

Song được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng. với những giải pháp tích cực, hiệu quả, cùng với sự tham gia vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay toàn xã đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã giao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năng suất,chất lượng hiệu quả trên một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2015. Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau: 

II. VỀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ.

1) Kinh tế:

        - Tổng giá trị sản xuất thực hiện là : 116 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra. so cùng kỳ 201 tăng 13% .

Trong đó:

      - Thu về Nông lâm nghiệp,Thủy sản: 36.100 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 100%.Tăng so với cùng kỳ 2.933 triệu đồng =  9,0 %.

       - Thu nhập từ dịch vụ: 40.900 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 98%. So với cùng kỳ 2015 tăng  1.799 triệu đồng =  5,0 %.

       - Thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp - xây dựng : 39.500triệu đồng, so với kế hoạch năm đạt 100%, tăng so với cùng kỳ 2015 là 869.700 đồng = 28%.

        - Bình quân thu nhập về giá trị năm 2016: 32 triệu đồng/ người/ năm, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 3 triêu đồng bằng 10% so cùng kỳ.

         * Tỷ lệ cơ cấu kinh tế các ngành.

          - Nông lâm nghiệp, thủy sản               = 31,%

- Dịch vụ- thương mại                        = 35,5 %.

- Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng    = 33,5%.

 

        - Tổng l­­ương thực cây có hạt : 2.247,6 tấn đạt  95% kế hoạch, tăng 102,7 tấn bằng  9,0 % so cùng kỳ.

- Bình quân lương thực  670 kg/ người/ năm so cùng kỳ tăng 65 kg/ người = 11%. ( Tổng số nhân khẩu 3.575).

         Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thực hiện 20 tỷ đồng đạt 66,6% so kế hoạch, trong đó vốn nhà nước đầu tư là 6 tỷ đồng so kế hoạch bằng 20% so năm 2015 bằng 57%

 Vốn thu hút từ các tổ chức, cá nhân 14 tỷ đồng bằng 140 % Kế hoạch, so cùng kỳ =140%            

          +Tổng thu ngân sách thực hiện theo dự toán 3.619.544.000 đồng thực hiện là          4.948.747.000 đồng bằng 137,7% so dự toán HĐND xó giao, so cùng kỳ năm 2015 bằng 81%.

Trong đó:

          Thu ngân sách nhà n­­ước theo dự toán 450.000.000đồng, thực hiện 90.000.000        đồng = 20,0%.KH

Thu ngân sách địa phương theo dự toán là 3.619.544.000đồng, thực hiện thu      4.909.747.000đồng = 135,6 % kế hoạch.

+Tổng chi ngân sách địa phương: 3.619.544.000đồng thực hiện chi 4.974.404.000đồng so kế hoạch HĐND xã giao =137,4 %; so năm 2015 = 81%.

2) Chỉ tiêu văn hóa xã hội:

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,0 %

Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi 100%,

Giảm tỷ lệ trẻ em <5 tuổi bị suy dinh dưỡng 11%, so KH tăng  1,0 % so năm 2015 tăng 15,7 %.

Tỷ lệ  hộ dân tham gia bảo hiểm đạt 85 %.

Tỷ lệ hộ nghèo là 109 hộ = 11,5%, giảm 2,0% so năm 2015. Hộ cận nghèo là 48 hộ tăng so năm 2015 = 2,18%.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 70,78% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 89%

Tỷ  lệ lao động qua  đào tạo 48% so kế hoạch bằng 100% so cùng kỳ tăng 0,9%

Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100 %

3) Chỉ tiêu môi trường :

 Tỷ lệ dân số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%( NQ- HĐND xã giao đạt)

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%   ( NQ- HĐND giao đạt)

III . Tình hình phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế- xã hội:

1)  Sản xuất Nông nghiệp.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 580ha: Vụ chiêm xuân: 277ha.

                                                                          Vụ mùa, vụ hè: 245 ha.

                                                                           Vụ đông: 58 ha

- Cây lúa: Vụ chiêm xuân là 138 ha thực hiện 138/138 ha = 100% KH

Vụ mùa, vụ hè là 138ha thực hiện 138/ 138ha= 100% KH so cùng kỳ = 93%

- vụ đông : 58 ha thực hiện 39/58 ha = 67 %.

*Năng xuất cây lúa đạt  đạt 55 tạ/ha.

- Cây Ngô: Diện tích  trồng 111 ha = 100% KH so cùng kỳ đạt 99,8 % .

- Năng suất đạt 58 tạ/ha

2) Chăn nuôi. Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét, vệ sinh chuồng trại bảo vệ đàn gia súc, gia cầm . duy trì phát triển đàn lợn nái sinh sản. tăng cường công tác nuôi thả cá, nhân rộng và phát huy hiệu quả các hộ có mô hình kinh tế trang trại hoạt động có hiệu quả. phun thuốc khử trùng chuồng trại 60 lít thuốc. Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho trâu, bò 274/343=80%. tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó 401/520 con bằng77,11%. tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền ,Thực hiện tốt việc hỗ trợ của nhà nước về thiệt hại trong sản xuất và chăn nuôi cho 03 hộ có gia súc bị chết rét trị giá 1.700.000 đồng / con tổng là 5.100.000 đồng.

Số đàn gia súc, gia cầm , thủy sản năm 2016 toàn xã có; gia cầm 25.800 con giảm so cùng kỳ là 7.780 con. Đàn trâu 343 con so cùng kỳ bằng 104%, đàn bò 125 con so cùng kỳ bằng 100%. Đàn dê 640 con, tăng 270 con so cùng kỳ; đàn ong mật là 650 đàn, giảm so cùng kỳ 60 đàn, đàn lợn 2520 con. Về diện tích nuôi trồng thủy sản 32 ha sản lượng thu hoạch 50,5 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 46,5 tấn, sản lượng đáng bắt tự nhiên 4,0 tấn bằng 100% kế hoạch so cùng kỳ tăng 10%.

3) Công tác giao thông, thủy lợi.

Tổ chức cho nhân dân làm chiến dịch giao thông theo kế hoạch, toàn xã đã huy động 5.500 ngày công chủ yếu phát quang hành lang giao thông, đào đắp,san lấp tổng số 20 km, công tác quản lý thủy lợi được thực hiện tốt, hệ thống kênh mương được duy tu, nạo vét thường xuyên đảm bảo việc dẫn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. xây dựng kế hoạch và triển khai làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi có lũ bão xảy ra.

4) Sản xuất Lâm nghiệp:

Tổng toàn xã là : 689, 33 ha trong đó rừng phòng hộ, núi đá : 373,89 ha; rừng sản xuất : 315,44 ha. Công tác trồng và bảo vệ rừng được tăng cường, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. diện tích trồng rừng sau khai thác 25 ha, làm tốt công tác quản lý khai thác lâm sản và bến bãi trên địa bàn.

5) Hoạt động của HTX nông nghiệp.

 Các HTX đang hoạt động có nhiều cố gắng. Ngay từ đầu vụ các HTX đã làm tốt dịch vụ cung ứng giống vốn, vật tư­­­ cho xã viên cung ứng đ­­­ược trên 95 tấn phân các loại, trên 8000 kg giống lúa, ngô và thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế tại địa phương theo đề án phát triển nông thôn mới.

6) Về tiểu thủ công nghiệp – th­­ương mại dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng theo hướng tăng dần qua các tháng, một số sản phẩm vẫn có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như sản xuất gạch bê tông ,đá,cát xây dựng.Về Dịch vụ thương mại toàn xã có 4 bến bãi lâm sản, trên 40 ôtô vận tải, máy súc ủi, thuyền máy vận chuyển và trên 30 dịch vụ kinh doanh tổng hợp được cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Do đó đã góp phần  giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho nhân dân.

            7) Công tác địa chính- Xây dựng nông thôn mới.

          Đã làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất, chuyển như­­­­ợng đất thổ cư­­­­ cho nhân dân đúng quy định Pháp luật.  

- Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền, tập chung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Khảo sát thiết kế các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình cần xây dựng  trên toàn xã, để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa xây dựng. thường xuyên kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn cho các thôn trong quá trình thực hiện, với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, đã xây dựng 01 trạm biến áp, đường điện  thôn liên sơn trị giá 1 tỷ đồng. sửa chữa nâng cấp tuyến đường điện thôn liên hồng 2 trị giá      đồng đắp đập rộc côm thôn rộc trụ 2 là 1 tỷ 100 triệu đồng. ngoài ra bằng nguồn vốn đóng góp ,xây dựng trong nhân dân đã xây dựng mới được 67 ngôi nhà, 11.547m tường bao, cổng làng thôn liên sơn, sân nhà văn hóa thôn liên hồng 2, bếp ăn trường mầm non thôn rộc trụ 1, tổng trị giá khoảng 3.525.000 triệu đồng. thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013- 2016 hiện nay đạt 13/19 tiêu chí .

Tiêu chí số 1:   Về  quy hoạch và phát triển theo quy hoạch.

Tiêu chi số 2:   Giao thông

Tiêu chí số 4:   Điện

Tiêu chí số 7:   Chợ nông thôn

Tiêu chí số 8:   Bưu điện

Tiêu chí số 9:   Nhà ở khu dân cư

Tiêu chí số 10: Thu nhập

Tiêu chí số 11: Tỷ lệ hộ nghèo

Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thư­ờng xuyên.

          Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất

          Tiêu chí số 14: Giáo dục

          Tiêu chí  số18: Hệ thống chính trị

          Tiêu chí số 19: An ninh- Trật tự

8) Công tác tài chính. Triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh thu các khoản nợ đọng, phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán đề ra.Tại kỳ họp thứ  mười ba HĐND xã khoá XVIII, UBND xã đã trình dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và phân bổ ngân sách chi cho các đoàn thể và các ban ngành có kế hoạch cân đối chi cả năm.

          Nhìn chung công tác thu - Chi ngân sách  năm 2016  đáp ứng cơ bản nhu cầu chi thường xuyên và một số khoản phát sinh cần thiết đột xuất khác, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

  -Thu ngân sách ước thực hiện là 3.619.544.000đồng, thực hiện thu 4.909.747.000đồng = 135,6% so dự toán.

  -Tổng chi ngân sách 3.619.544.000 đồng thực hiện chi 4.974.404.000 đồng so kế hoạch HĐNDxã giao = 137,4%; so năm 2015 =81%.

         

 IV. Công tác văn hoá - xã hội.

a) Công tác Ytế. Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện các chương trình y tế quốc gia, giám sát  phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong  năm đã khám chữa bệnh cho 3.700 l­­­ượt ng­­­ười, điều trị nội trú cho 72 ca, ngoại trú cho 130 ca. Thực hiện chương trình y tế quốc gia tiêm chủng định kỳ cho bà mẹ trẻ em trong độ tuổi 100%, đồng thời đã  làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi tr­ường, vệ sinh an toàn thực phẩm tổng số buổi là 12 buổi.tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở 03 nhà trường và các hộ kinh doanh hành thực phẩm trên địa bàn.

           Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.,truyên  truyền các chính sách,pháp luật về dân số-KHHGĐ.nâng cao chất lượng chăn sóc sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%.đã thực hiện 446 lượt biện pháp tránh thai,tình trạng sinh con thứ ba  07 trường hợp tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ.

 

b) Công tác giáo dục. Chỉ đạo 3 nhà tr­­­ường thực hiện tốt công tác dạy và học phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác phổ cập giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài đúng qui định, duy trì sỹ số học sinh, không có học sinh bỏ học. Tổng kết năm học 2015- 2016 tổng số có 98 giáo viên  và 749 học sinh.

Kết quả :  Mầm non :

Tổng số giáo viên là : 45 giáo viên, tổng số học sinh là : 322 học sinh. Giáo viên giỏi cấp huyện 06 = 13,33 %, cấp tường là 28 giáo viên = 62,22 %.

 Tỷ lệ bé khỏe, bé ngoan 93%; Tỷ lệ bé chuyên cần 97%; Tỷ lệ trẻ suy sinh dưỡng thể nhẹ cân 10% ; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 10,5%

Tiểu học và trung học cơ sở :

Tổng số giáo viên là : 53 GV, tổng số học sinh là : 427 HS.kết quả lên lớp đạt 99,9%. Giáo viên giỏi cấp huyện là  38 GV = 71,7 %, cấp trường là  36 GV = 68 %, có 100% học sinh đạt hạnh kiểm thực hiện đầy đủ

Xếp loại học lực : Giỏi cấp Huyện có 45 em =  10,53 %; giỏi cấp trường 81 em = 18,96 %; giỏi theo thông tư = 14 em = 3,27%, xếp loại khá và tốt 118 em = 27,63 %, Trung bình 266 em =  62,29 %; không hoàn thành 01 em , học sinh yếu 02 em.

        Trung tâm học tập cộng đồng xã đã duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong năm đó tổ chức đ­­­ược 06 buổi tập huấn chuyên đề về lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, h­ướng dẫn học nghề, tuyên truyền pháp luật và phòng chống dịch bệnh được nhân dân tích cực hư­­ởng ứng tham gia, tổng số ng­­­ười tham gia là 850 l­­ượt người.

c) Công tác TBXH. Chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt. trong dịp tết đã tặng quà Chủ tịch nước, tỉnh, huyện cho các đối tượng CSXH theo đúng qui định tổng số tiền 58.270.000 đồng; cấp chăn ấm cho cho đối tượng khuyết tật, người cao tuổi 7 chiếc, cấp gạo cứu tế trong dịp tết cho đối tượng hộ thiếu đói, gặp hoạn nạn rủi do ; 200kg cho 10 hộ. Trong dịp ngày 27/7 ngày TBLS đã trao quà của các cấp, các ngành cho các đối tượng, chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội hàng tháng đầy đủ . tổ chức thắp nến chi ân đặt vòng hoa kính viếng tại đài tưởng niệm của xã đảm bảo trang trọng,ý nghĩa.

d) Công tác văn hoá- thể dục thể thao. Các hoạt động  văn hóa cơ sở được quan tâm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tại địa phương cũng như tham gia các hội thi do huyện tổ chức. Trong dịp tết đã tổ chức đón giao thừa tại nhà văn hóa 6/6 thôn, giao lưu văn nghệ đốt lửa trại v..v trong năm đã tổ chức được 12 buổi giao lưu bóng đá, bóng chuyền. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ dưỡng sinh, tham gia hội thi TDTT, hội thi hòa giải viên giỏi cơ sở , hội thi cán bộ MTTQ cơ sở giỏi do huyện tổ chức. 3 nhà trường tổ chức cắm trại hè thiếu nhi và các hoạt động hè năm 2016 tại sân nhà văn hóa xã.

- Công tác tuyên truyền:

 Đã tổ chức thông tin kịp thời , đầy đủ về chủ trương chính sách , pháp luật của Nhà nước về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đến toàn thể nhân dân thực hiện . tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ mừng đảng ,mừng xuân, mừng các ngày kỷ niện, các ngày lễ lớn của đất nước. treo băng rôn, khẩu hiệu, kẻ vẽ cắt dán được 30 băng rôn, khẩu hiệu các loại để truyên truyền, Đặt biệt truyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp sâu rộng trong nhân dân.

- Công tác dân tộc, tôn giáo.

Cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp các ngành luôn quan tâm chỉ đạo.tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn. Truyên truyền vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của đảng và nhà nước. Đối với xã khoan dụ có 5 họ đạo với 792 hộ và trên 3000 giáo dân. Có 2 nhà thờ , 1 nhà thợ chính xứ và 1 nhà thờ họ. Về sinh hoạt tôn giáo của các chức sắc, chức việc, tín đồ luôn được quan tâm tạo điiều kiện thuận lợi. Lễ hội, lễ nghi luôn diễn ra bình thường đồng bào gióa dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, luôn hoàn thành nghĩa vụ người công dân.

- Công tác Hội chữ thập đỏ: Thực hiện tốt nhiệm vụ từ thiện, nhân đạo, tình nguyện và việc hỗ trợ của nhà nước cho nhân dân theo quy định. Vận động tham gia chương trình hiến máu nhân đạo tại huyện đạt 124% kế hoạch giao . Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CTĐ xã khúa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

V. Công tác An ninh- Quân sự- Tư pháp.

1. An ninh: Phối hợp với Quân sự duy trì hoạt động của công an, tổ an ninh, tổ bảo vệ làm tốt công tác tham mư­­­u cho Đảng, Chính  quyền trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội và chỉ thị 09 của TW về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

+Công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu:

Tổng số hộ toàn xã 941 hộ  3575 khẩu, Thực hiện luật cư trú  trong năm có 68 trường hợp, tạm vắng 02, chuyển đi 12, chuyển đến 11trường hợp.

Về trật tự xã hội: tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương  tổng số 09 vụ   gây mất trật tự an ninh, đã được công an xã giải quyết 06 vụ, chuyển về công an huyện giải quyết 03 vụ, so với cùng kỳ giảm  08 vụ bằng 80 % đã làm hồ sơ đưa 2 đối tượng đi trại giáo dục theo Nghị định 111/NĐ- CP và phối hợp với quân sự làm tốt công tác bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa IV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả.

2. Quân sự : Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa ph­­­­ương, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Công tác tuyển quân: Đã tham mưu cho UBND xã về công tác rà soát nam công dân trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự từ 18- 25 tuổi là 148 thanh niên, tổ chức đăng ký độ tuổi 17 tổng 16 thanh niên. Trong đó: nhập ngũ đợt 1 năm 2016 là: 08 thanh niên, đảm bảo đủ số lượng huyện giao, huấn luyện và hội thao dân quân toàn huyện tại xã Đồng tâm đạt giải ba toàn huyện. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 49, 290 đúng đối tượng theo quy định. Lập danh sách khảo sát đối tượng 49 cho 79 đối tượng làm hồ sơ. tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ trị an cấp xã đạt kết quả.

VI)  Công tác tư pháp- cải  cách  hành chính.

1)Tư pháp:

Duy trì tốt lịch trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa” đảm bảo đúng qui định.

Đã công chứng chứng thực cho 465 trường hợp số tiền thu nộp ngân sách là : 4.310.000 đồng; Làm giấy khai sinh cho 37 trường hợp ;kết hôn cho 15 đôi; xác nhận tình trạng hôn nhân 10 ;khai tử cho 8 trường hợp.

Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, đảm bảo bảo đúng luật định.

 Về công tác tuyên truyền: Phối hợp với các đoàn thể trong xã, tổ chức 6 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật tại 6 thôn.

-  Công tác tiếp dân : đã  tiếp  và hướng dẫn cho 1200 lượt người đến giao dịch tại phòng một cửa.

2) Công tác xây dựng chính quyền; Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND xã, duy trì tốt chế độ hội họp giao ban, kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức làm việc theo kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ nhân dân, công tác cải cách hành chính và thực hiện việc giao dịch theo cơ chế “Một cửa” nghiêm túc, đúng nguyên tắc và đảm bảo phục vụ tốt giao dịch cho nhân dân.                                                                                      

   ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn các HTX, tổ chức kiểm tra tài chính kinh tế HTX, các thôn để đánh giá tình hình hoạt động, công tác quản lý, thu chi các loại quỹ đóng góp xây dựng trong nhân dân. Đến nay các thôn, các HTX đã ổn định đi vào hoạt động, làm tốt công tác sản xuất nông- lâm ngiệp đạt 100% kế hoạch.         Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy tốt lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có mưa lũ thiên tai sảy ra,

 

 

 

Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội năm 2016

            *Những mặt đạt được:

           - Lĩnh vực kinh tế của xã  có nhiều chuyển biến tích cực các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt so với Nghị quyết HĐND đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế 13%, giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển.

          - Các hoạt động giáo dục Y tế, văn hóa, thể dục, thể thao đều triển khai đầy đủ kịp thời.

          - An sinh xã hội được đảm bảo : Các chính sách với người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện.

          - Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

       

 

           * Những hạn chế tồn tại:

          - Về năng xuất, sản lượng chất lượng cây trồng còn ở mức thấp, một phần do ảnh hưởng từ thời tiết thiên tai, bên cạnh đó việc chuyển đổi cây trồng áp dụng tiến bộ khoa học vào vào sản xuất còn hạn chế.

          - Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm.

          - Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa có biện pháp sử lý tích cực.

- Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông chưa hiệu quả, nhân dân chưa thực sự chú trọng sản xuất nông nghiệp.

- cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi nhưng chưa vững chắc, công tác tiêm     

phòng cho đàn gia súc, gia cầm đã triển khai thực hiện nhưng chưa triệt để.                                

          - sản  xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, phát triển chưa mạnh, cơ sở vật chất công sở làm việc còn thiếu thốn. 

-Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn có chiều hướng gia tăng

 

Phần thứ hai

 

Ph­ương h­ướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

I. CÁC CHỈ TIấU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2017

Số TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện năm 2016 Kế hoạch năm 2017
I Chỉ tiêu phát triển kinh tế      
1 Tốc độ tăng trư­ởng kinh tế % 13,0 13,5
2 Tổng thu nhập giá trị Tỷ đồng 116 132
3 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 2.247.6 2.350
4 Thu nhập bình quân đầu ngư­ời Tr. đ 32 35

5

Thu NS Nhà nước  Tr đồng 450 90
6 Thu ngân sách địa ph­ương Tỷ đồng 4.909 4.900
7 Chi ngân sách địa phư­ơng Tỷ đồng 4.974 4.900
8 Tổng vốn đầu t­ư trên địa bàn Tỷ đ 20 40
II Chỉ tiêu về văn hóa – xã hội      
9 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 70,7 75
10 Tỷ lệ tham gia BHYT % 85 90
11 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,0 1,0
12 Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn % 11,58 10,0
13 Số trư­ờng đạt chuẩn Tr­ường - 1
14 Trạm có bác sỹ Trạm 1 1
15 Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng % 10 10
16 Tỷ lệ hộ dùng điện % 100 100
17 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 48 50
18 Xây dựng nông thôn mới Tiêu chí 13 15
III Chỉ tiêu về môi tr­­ường      
19 Tỷ lệ hộ nông dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 100 100
20 Tỷ lệ PT môi trường bền vững % 80 80
21 Tỷ lệ che phủ rừng % 65 65
22 Diện tích trồng rừng ha 25 25

 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 

          1. Sản xuất nông nghiệp.

 Hoàn thành kế hoạch gieo trồng cả năm là 580 ha đảm bảo đúng thời vụ và đạt hiệu quả.

Về cây Lúa lai giống mới phấn đấu đ­ạt năng xuất đạt 65 – 68tạ/ha sản lượng đạt 1.600 tấn.

Về cây Ngô hoàn thành gieo trồng là 130ha, sử dụng giống ngô lai 100% năng xuất đạt 60tạ/ha, sản l­­­­ượng là 780 tấn.

 Cây Lạc, cây đậu t­­­­ương là 30 ha, cây d­­­ưa hấu là 5 ha, cây sắn là 20ha, cây khoai lang và rau đậu các loại là 55 ha, sản l­­­­ượng quy thóc của các loại cây trên là 550 tấn.

 Chuyển đổi những diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng loại cây có hiệu quả kinh tế cao, nuôi trồng thuỷ sản, nhân rộng các mô hình làm kinh tế trang trại trong  nhân dân.

2. Chăn nuôi , thú y : Tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi theo h­­­­ướng công nghiệp, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển đàn gia súc, gia cầm, chú trọng phòng chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

          Phát triển đàn trâu, bò lên 500 con, đàn dê là trên 650 con, đàn lợn trên 4.000 con bình quân mỗi hộ có 4 con lợn trở lên. Duy trì và phát triển đàn lợn nái sinh sản, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi lợn nái nuôi gà đồi ở các thôn, phát triển mạnh đàn ong mật trên 820 đàn, đàn gia cầm trên 30.000con, bình quân từ 20 đến 35 con/hộ và tăng cư­ờng chăn nuôi thả cá, tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả các hộ có mô hình kinh tế trang trại hoạt động có hiệu quả.

     - Thủy sản : Tăng cư­­­­ờng công tác tuyên truyền, hư­­­­ớng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; quản lý tốt ao hồ, chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống  lũ bão.

        3. Lâm nghiệp : Tăng cư­­­­ờng công tác quản lý và bảo vệ rừng, sử lý nghiêm về đối tư­­­­ợng vi phạm về lâm luật. Tập chung chăm sóc bảo vệ 326 ha rừng trồng, bảo vệ tốt các rừng phòng hộ, thực hiện tốt việc phòng chống cháy núi, cháy rừng và thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 35 của Bộ NN&PTNT về quản lý bảo vệ và khai thác rừng, tổ chức trồng rừng với diện tích đã khai thác không để đất trống.

 

4. Công tác giao thông - thuỷ lợi.

      - Thủy lợi: Tăng c­ường công tác chỉ đạo quản lý, bảo dư­­­­ỡng công trình thủy lợi  nhằm phục vụ  t­­ới tiêu, kiểm tra bảo vệ an toàn các hồ đập, trạm bơm, trạm điện trong mùa mưa bão; triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi năm 2017 theo kế hoạch của huyện, xã. chủ động các ph­­­­ương án phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.

           Hoàn thành tốt các chiến dịch làm giao thông đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và đi lại đ­­­­ược thuận lợi, tiếp tục đề nghị nhà nư­­­­ớc hỗ trợ kinh phí xây dựng cứng hoá kênh mư­­­­ơng ở các thôn và đề án cứng hoá đư­­ờng nông thôn, đường nội đồng, tu sửa và nâng cấp các bai hồ đập, trạm bơm, trạm điện với nguồn vốn đầu t­­­­ư của nhà nước và vốn của nhân dân cùng làm.

        5. Địa chính - xây dựng : Tăng cư­­­­ờng công tác về quản lý đất đai,  làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo theo đúng luật, hoàn thành việc giải phóng các mặt bằng theo các dự án đ­­­­ược đầu t­­ư xây dựng. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và làm tốt công tác bảo vệ môi tr­­­­ường.

           Xây dựng nông thôn mới: Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các thôn tổ chức thực hiện ch­­­­ương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức đầu t­­ư trọng tâm, trọng điểm xây dựng theo lộ trình đề án, xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực, các dự án lồng ghép thực hiện tốt ch­ương trình xây dựng nông thôn mới theo đề án đã đề ra, phấn đấu đến hết năm 2017 xã đạt 15  tiêu chí nông thôn mới.

        6. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ th­­­­ương mại:  Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ th­­­­ương mại, tập trung vào quy hoạch các khu, các ngành nghề như­­­­ sản xuất gạch, đá, cát, máy xay sát, sản xuất đồ mộc, cơ khí, vận tải thuỷ bộ và dịch vụ th­­­­ương mại tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác môi trường trong sạch trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

7. Công tác Tài chính ngân sách: Thực hiên nghiêm và đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước đã quy định, trên nguyên tắc công khai dân chủ, thu chi đúng kế hoạch, tạo nguồn thu đúng, thu đủ các nguồn thu tại xã, không để thất thoát nguồn thu và tiết kiệm trong chi tiêu. Phấn đấu thu trong năm 2017 đạt 100% kế hoạch

8. Công tác Văn hoá xã hội.

a) Giáo dục:Thực hiện có hiệu quả chư­­­­ơng trình xã hội hoá giáo dục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Bộ giáo dục đề ra, huy động 100% số học sinh trong độ tuổi đến lớp, tránh tình trạng học sinh bỏ học , tỷ lệ chuyển lớp đạt 98% trở lên, phấn đấu tăng số học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi ở các cấp, quan tâm đến cơ sở vật chất dạy và học cho 2 nhà trư­­­­ờng đảm bảo khang trang sạch đẹp và tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trong độ tuổi theo quy định đạt hiệu quả, đồng thời ở xã và các thôn duy trì quỹ khuyến học để động viên và chăm lo đến sự nghiệp giáo dục cho toàn dân. Duy trì và phát huy thực hiện các hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tại xã.

b) Y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình:Thực hiện tốt chư­­­­ơng trình y tế quốc gia, nâng cao vai trò trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, không để dịch bệnh sảy ra trên địa bàn, triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông dân số và công tác sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế tới mức thấp nhất các tr­­­­ường hợp sinh con thứ 3 trở lên. phấn đấu năm 2017 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn y tế quốc gia.

c) Công tác xã hội :Th­­­­ường xuyên quan tâm chăm lo tới các đối t­­­­ượng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn hoạn nạn, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối t­­­­ượng, tiếp tục đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí nâng cấp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối t­ượng CSXH và các hộ nhân dân nghèo, đẩy mạnh các cuộc vận động tình nghĩa và công tác xoá đói giảm nghèo, phân công các tổ chức các đơn vị, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo để phát triển kinh tế phấn đấu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Duy trì và phát triển phong trào văn hoá văn nghệ TDTT làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ chính trị ở địa phương và những ngày kỷ niệm, những ngày lễ của đất n­­­­ước. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư­­­­, tích cực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2017 có 6/6 làng đạt văn hoá, 4/4 cơ quan văn hoá, có trên 80 % số hộ là gia đình văn hoá.

            9 . Quân sự :Tiếp tục củng cố lực l­­­­ượng dân quân tự vệ đủ về số l­­­­ượng, chất lượng, nêu cao ý thức quốc phòng toàn dân, th­­­­ường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra và giao ban hàng tháng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ đ­­­­ược giao.

Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017 đảm bảo đủ số lư­­­ợng và chất l­­­­ượng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, quân số để hoàn thành kế hoạch huấn luyện và hội thao dân quân năm 2017 đạt kết quả.

10. An ninh :Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, duy trì các tổ an ninh tuần tra canh gác, các tổ hoà giải làm tốt công tác quản lý tốt hộ tịch, hộ khẩu và công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân, tập chung giải quyết và sử lý nhanh gọn các vụ việc sảy ra trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội . giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đồng thời làm tốt công tác Dân tộc, Tôn giáo trên địa bàn.