gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815165
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
544
774
3983
758079
21580
17063
815165

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 11:44

 UBND xa Yen bong

I. Đánh giá tình hình:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 chúng ta phải đối mặt với không ít những khó khăn trước sự suy thoái nền kinh tế toàn cầu.

Ở trong nước: Tình hình dịch bệnh ở người như Vi rút cúm AH1N1 diễn biến hết sức phức tạp, giá cả vật tư như giống, phân bón tăng cao, giá cả đầu ra của sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định đã ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2009.

Song nhận thức được những khó khăn trên dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước đã ban hành những chính sách tích cực kìm hãm lạm phát kinh tế, các cấp bộ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đầu tư cho phát triển sản xuất, đặc biệt là có sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ, sự quản lý điều hành của UBND, sự phối hợp của các ngành, sự nỗ lực của các chi uỷ, Ban chủ nhiệm HTX, các ông Trưởng thôn trong xã đã vận động nhân dân các dân tộc trong xã phát huy những thành tích đã đạt được năm 2008 khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cả năm 2009.

 II. Những kết quả đạt được:

1. Lĩnh vực kinh tế:

Năm 2009, trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế các ngành Tổng hợp từ các nguồn thu nhập toàn xã = 41.510.000.000đ.

Trong đó:

Về nông nghiệp: 19.255.000.000đ = 46,4%

Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 11.679.000.000đ = 28,13%

Dịch vụ và thương mại, bảo hiểm trợ cấp: 10.576.000.000đ = 25,47%

Về lương thực: tổng sản lượng lương thực 1.914,9 tấn, bình quân lương thực (4.370 khẩu) bình quân lương thực đạt 438kg/người/năm = 36,5 kg/người/tháng, so kế hoạch  đạt 84,4%, so với năm 2008, đạt 93,2%.

Về giá trị đạt 41.510 triệu đồng, bình quân đầu ngư­ời (4.370 khẩu) đạt 9.500.000đ so kế hoạch 9,5 triệu đạt 100%, so năm 2008, triệu tăng 11,17%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 đạt 11,17%.

1. Sản xuất nông lâm nghiệp:

a) Về nông nghiệp:

+ Ngành trồng trọt: Tổng diện tích năm 2009 toàn xã là 670, ha, thực hiện 630,9 ha, so kế hoạch đạt 94,16%, so năm 2008 đạt 89,2%.

+ Trong đó chia ra từng vụ:

Vụ chiêm xuân: kế hoạch 320 ha, thực hiện 324,9 ha tăng 1,53%

Vụ hè thu, vụ mùa kế hoạch 260 ha, thực hiện 250 ha đạt 96,15%

Vụ đông kế hoạch 90 ha, thực hiện 56,9 ha, đạt 63,22%

Chia ra từng loại cây trồng:

- Về cây lúa: Kế hoạch là 335 ha, thực hiện 325 ha, đạt 97% so kế hoạch, năng suất kế hoạch 54 tạ/ha, thực hiện 44,6 tạ/ha, đạt 82,6%,  sản lượng = 1.494,1 tấn đạt 89,5%.

Cây ngô: Kế hoạch 110 ha, thực hiện 95 ha, đạt 86,36%, năng suất 50 tạ/ha kế hoạch, thực hiện 44,3 tạ/ha so kế hoạch  đạt 88,6%, sản lượng: kế hoạch 600 tấn thực hiện 420,8 tấn, đạt 70,1%.

Cây khoai: Diện tích kế hoạch 35 ha, thực hiện 25 ha, đạt 71,4%, năng suất kế hoạch 60 tạ/ha, thực hiện 60 tạ/ha đạt 100%, sản lượng: kế hoạch 210 tấn/ha, thực hiện 150 tấn/ha đạt 71,4%.

Cây sắn: kế hoạch 15 ha, thực hiện 15 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất: kế hoạch 90 tạ/ha, thực hiện 90 tạ/ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng: kế hoạch 135 tấn, thực hiện 135 tấn đạt 100%.

Cây lạc: kế hoạch 50 ha, thực hiện 40 ha đạt 80%, năng suất kế hoạch 15 tạ, thực hiện 15 tạ đạt 100%, sản lượng kế hoạch 75 tấn, thực hiện 60 tấn đạt 80%.

Đậu các loại: kế hoạch 15 ha,  thực hiện 15 ha đạt 100%, năng suất 14 tạ/ha, thực hiện 14 tạ, đạt 100% kế hoạch,  sản l­ượng 21 tấn, thực hiện 21 tấn đạt 100%.

Đậu tương: kế hoạch 45 ha, thực hiện 40 ha, đạt 88,9% kế hoạch, năng suất 14 tạ/ha, thực hiện 14 tạ/ha đạt 100%, sản lượng 70 tấn, thực hiện 56 tấn đạt 80%.

Cây dưa hấu: kế hoạch 7 ha, thực hiện 7 ha = 100% kế hoạch, năng suất 180 tạ/ha, thực hiện 180 tạ/ha, sản lượng 126 tấn, thực hiện 126 tấn đạt 100%.

Rau bí các loại: kế hoạch 50 ha, thực hiện 64,9 ha tăng 29, 9%, năng suất 140 tạ, thực hiện 140 tạ, đạt 100%, sản lượng 700 tấn, thực hiện 700 tấn đạt 100%.

Các cây khác: kế hoạch 10 ha, thực hiện 11 ha tăng 10%

Tổng sản lượng cây có hạt là 1.914,9 tấn so với kế hoạch = 2.270 tấn, đạt 84,35%, cây lương thực khác: 285 tấn so với năm 2008 đạt 88,9%.

b) Về chăn nuôi:

Mặc dù trong năm 2009, tình hình diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm ở một số địa phư­ơng trên cả n­ước liên tục diễn ra phức tạp. Song đối với xã nhà chúng ta đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, phun thuốc khử trùng tiêu độc định kỳ. Làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2009. Chính vì vậy trong  năm trên địa bàn của xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Duy trì và giữ vững tổng đàn trâu là 594 con, so kế hoạch 610 con đạt 97,4%. Đàn bò 196 con so kế hoạch 215 con đạt 91,2%,  đàn dê có 315 con so kế hoạch 300 con tăng 5%, đàn lợn 2.380 con, so kế hoạch 2.250, tăng 5,7%, trong đó có 480 con lợn nái. Đàn gia cầm 16.600 so kế hoạch đạt 97%, đàn ong mật 600 đàn so kế hoạch tăng 5%.

Về chăn nuôi thuỷ sản: tổng diện tích ao hồ mặt nước được tận dụng để chăn nuôi thuỷ sản là 30,03 ha. Có hai câu lạc bộ khuyến ngư ở Mạnh Tiến và thôn Quyết Tiến. Trong năm 2009 đã được cấp trên quan tâm đầu tư hỗ trợ 1.284 kg cá giống các loại với tổng giá trị là 63 triệu đồng. Hiện nay các hộ trong câu lạc bộ khuyến ngư và các hộ chăn nuôi thuỷ sản trong toàn xã đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất góp phần  tăng thu nhập kinh tế hộ giải quyết việc làm tại chỗ. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi cá tại UBND xã.

c) Về lâm nghiệp:

Tổng diện tích rừng trồng toàn xã 618,9 ha, khai thác trong năm 26,93 ha, trồng lại rừng sau khai thác 23,53 ha, chăm sóc rừng trồng 568,44 ha.

Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cư­ờng kiểm tra đôn đốc các đơn vị cơ sở tích cực vận động nhân dân đầu tư­ thâm canh rừng. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo quy chế bảo vệ rừng.

+ Về giao thông thuỷ lợi:

Trong  năm căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xây dựng kế hoạch, thực hiện chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi  duy tu sửa chữa các tuyến đường giao thông trong xã, tập trung vào các tuyến giao thông trọng yếu.

Kết quả trong năm về giao thông: đã duy tu sửa chữa, nạo vét rãnh 11.219 m đạt 96% đường liên thôn, liên xóm, phát quang tầm nhìn 13.252 m đạt 96%, san lấp ổ gà và hót đất sạt lở 2.665 m3 đạt 97%, tu sửa 4 cồng đường liên thôn xóm. Ngày công huy động 3.730 công, trị giá 170.780.000đ Tổ chức đôn đốc giám sát nghiệm thu 3,5 km đường bê tông tổng trị giá = 2,7 tỷ đồng thuộc dự án Nhà nước và nhân dân cùng làm hiện nay đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Thuỷ lợi: trong năm đã nạo vét được đư­ợc 2.841 m3/17.357 m mương nội đồng, khối lượng đào đắp được 1.516 m3, phát dọn 7.850 m, ngày công huy động 406 công, trị giá = 137.460.000đ. Năm 2009 được Nhà nước hỗ trợ đầu tư cứng hoá tuyến mương cấp I đập Cầu Đô 1,3 km trị giá 750 triệu đồng, đang triển khai xây tuyến mương cấp I hồ Yên Bồng I là 1.116 m trị giá trên 1 tỷ đồng và dự án xây cứng hoá mương Hồ Yên Bồng 2 là 1,1 km trị giá trên 1 tỷ đồng.

d) Về tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải:

+ Về tiểu thủ công nghiệp:

Trong năm 2009, toàn xã có 15 hộ chế biến nông sản, với 17 lao động tham gia; chế biến lương thực thực phẩm có 19 hộ với 25 lao động tham gia, sản lượng đạt 2.120 tấn, chế biến lâm sản: có 8 cơ sở với 26 lao động tham gia thường xuyên sản xuất vật liệu xây dựng: có 3 cơ sở sản xuất gạch đỏ với 40 lao động, sản lượng 28 vạn viên/năm, sản xuất gạch ép xi măng co 4 cơ sở với 20 lao động, 25.000 viên/năm.  71 hộ hành nghề chế biến gỗ và các dịch vụ như dịch vụ xăng dầu, dịch vụ cơ khí, hàn xì, may đo, thợ mộc, thợ nề, dịch vụ vận tải, dịch vụ ăn uống, buôn bán kinh doanh tạp hoá, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện tử, đã có trên 20 lao động làm nghề mây giang đan và làm chổi chít.

Về phương tiện vận tải: toàn xã có 18 lao động vận chuyển khối lượng hàng hoá đạt 25.730 tấn/năm, có 355 người lao động xây dựng công trình.

Đã góp phần giải quyết đư­ợc nhiều lao động tại địa phương, đồng thời mang lại thu nhập lớn cho ng­ười lao động.

đ) Về công tác tài chính:

Tổng thu ngân sách xã ước thực hiện năm 2009 = 1.690.972.127đ                        tăng 28,2% so với dự toán, so với cùng kỳ 2008 tăng 1,39%.

Tổng chi ngân sách: ước thực hiện 1.355.220.649đ,  so với dự toán tăng 2,74%, so cùng kỳ năm 2008 đạt 91,24%.

Trong năm công tác tài chính đảm bảo quản lý thu chi đúng chế độ, đúng luật ngân sách đáp ứng được nhiệm vụ chi cho con người và các hoạt động của Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở xã.

e) Công tác thống kê - Địa chính xây dựng:

Uỷ ban nhân dân xã đã căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện  thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2009, tiến hành từ ngày 01/4/2009 và kết thúc vào ngày 20/4/2009. Kết quả tổng hợp toàn xã có 1.186 hộ = 4.272 nhân khẩu. Trong đó: nam = 2.110 khẩu, nữ = 2.162 nhân khẩu, thực hiện Văn bản số 3856 ngày 25/12/2008 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn. UBND xã đã tổ chỉ đạo trạm y tế, cán bộ y tế thôn bản tổ chức thực hiện tổng điều tra từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2009 kết quả: về vệ sinh môi trường hộ gia đình tổng toàn xã là 1.152 hộ, trong đó số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 55%. Về sử dụng nước sạch hộ gia đình tổng toàn xã là 4.095 người, số người sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 70,9% theo tiêu chí điều tra. Đồng thời làm tốt công tác thống kê báo cáo định kỳ về huyện các số liệu về kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Công tác địa chính xây dựng:

Trong năm, phối hợp đo đạc khảo sát khu đất xây dựng dự án thiết kế đầu tư khu trung tâm cụm xã 30 ha kế hoạch  sử dụng năm 2009, 7 ha. kế hoạch nâng cấp Hồ Yên Bồng I, hồ Yên Bồng II, đập Cầu Đô, các tuyến kênh mương cấp I, trường THCS, trường Mầm non.

Rà soát lập quy hoạch sử dụng đất, điều tra thực trạng chương trình 135 toàn xã và 4 thôn quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Văn bản số 673 của UBND huyện. Chỉnh lý biến động đất thổ cư cho 34 hộ diện tích là 9.587 m gồm tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển về huyện, điều tra khảo sát giá đất năm 2009, xây dựng khung giá đất năm 2010.

Xây dựng cơ bản: Năm 2009, xây dựng theo chương trình 135 sửa chữa nâng cấp nhà văn hoá thôn Sốc Bai, thôn Đồng Bíp, thôn Tiền Phong, cống Đông Yên, tổng số vốn 60 triệu, xây dựng sửa chữa mới công trình phụ trợ trường mầm non trị giá 30 triệu. Kiên cố hoá kêng mương đập Cầu Đô trị giá: 750 triệu, hồ Yên Bồng I: 1,1 km trị giá =  1,1 tỷ đồng, đường phân lũ 2 km ước tính trị giá 3 tỷ đồng, giao thông nông thôn 3,5 km trị giá 2,7 tỷ đồng.  Điều tra xây dựng quy hoạch đường điện nông thôn theo dự án RE2. Đang triển khai xây dựng 10 phòng học kiên cố tại trường THCS và 1 nhà hiệu bộ trị giá trên 2 tỷ đồng và khu bán trú mầm non ở Đông Yên và Quyết Tiến trị giá trên 8 triệu đồng.

Dự án xây dựng cuối năm 2009: chuẩn bị thi công nâng cấp sửa chữa kêng mương đường giao thôn Hồ Yên Bồng II trị giá 14 tỷ đồng trong đó đường giao thông 3 km, kênh mương cấp I = 1,1 km, đường phân lũ ước tính 1,5 km trị giá = 2 tỷ đồng.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA