gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815121
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
500
774
3939
758079
21536
17063
815121

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 10:45
 
xa thanh nong
SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI

1.Về Kinh tế:

Tổng thu nhập: 42.360 triệu đồng tăng 13% CK. * Trong đó:

+ Nông lâm nghiệp - Thủy sản: 18.252 triệu đồng tăng 14,2% CK.

+ Công nghiệp - Xây dựng: 9.934 triệu đồng  tăng 11,4 % CK.

+ Dịch vụ khác: 14.174 triệu tăng 11,8 % CK.

2. Cơ cấu kinh tế:

- Ngành nông lâm nghiệp, chăn nuôi chiếm: 43,08% tổng thu nhập.

- Ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ chiếm: 23,45% tổng thu nhập.

- Thu nhập khác chiếm: 33,46% tổng thu nhập.

3. Thu; chi Ngân sách:

- Thu Ngân sách xã  = 1.933.004.000đ.

- Chi Ngân sách xã  = 1.933.004.000đ.

-  Bình quân thu nhập đầu người phấn đấu đạt: 10,5 triệu đồng/người/ năm.

- Tổng diện tích gieo trồng: 727 Ha.

- Tổng sản lượng cây có hạt: 2.800 tấn.

- Bình quân lương thực đầu người: 540 kg/người.

- Chăn nuôi: Tăng từ  2-> 3 % Tổng đàn.

- Phấn đấu không phát sinh hộ nghèo, đến 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 15%; giảm số hộ cận nghèo.

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi 100%,

- Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình Văn hoá từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1 %.

- Giữ vững ANCT - TTATXH.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, giữ gìn vệ sinh môi trường.

4. Thông tin về khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn xã.

Cụm công nghiệp Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cách trung tâm Hà Nội 65 km theo đường Hồ Chí Minh.

- Quy mô diện tích quy hoạch 35,115 ha, tổng mức đầu tư 56,282 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư:

+ Năm 2010: hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn I.

+ Giai đoạn 2011 - 2015 hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn II, thu hút lấp đầy 80 % diện tích đất công nghiệp có hạ tầng của giai đoạn I và II.

+ Giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành toàn bộ hạ tầng khu công  nghiệp, thu hút đầu tư, đưa tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công  nghiệp toàn khu công nghiệp đạt 100 %

-        Tính chất khu công nghiệp là khu công nghiệp sạch, đa ngành.

-        Tổng số án đã đầu tư: 04

-        Chủ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng UBND huyện đang lựa chọn.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

 

 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn theo QĐ 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015 và 100% vào năm 2020, trước mắt tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân dân như xây dựng hệ thống cứng hóa đường giao thông, thủy lợi, điện, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục ngay từ năm 2010.

- Về giao thông, thủy lợi.

+ Tiếp tục đề nghị xây dựng đường giao thông bê tông xi măng của tất cả các ngõ xóm còn lại.

+ Sớm tiến hành quy hoạch đô thị.

+ Tiếp tục đề nghị nhà nước xây dựng 100% kênh mương cứng chống mất nước do thẩm thấu và tránh được sạt lở.

- Về y tế.

+ Thường xuyên sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tăng cường trang thiết bị cho trạm y tế để phục vụ tốt công tác chuyên môn. Trạm y tế xã đã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm 2000.

-  Về Giáo dục. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị mới cho các phòng học, phòng chức năng, trường Tiểu học, trường Mầm non, THCS, phấn đấu 2/3 trường sẽ đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020.

- Phát triển sản xuất hàng hóa, các hình thức sản xuất có hiệu quả tăng thu nhập cho người dân.

- Tiếp tục khoanh nuôi bảo vệ rừng có giá trị kinh tế cao.

- Tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi thay đổi căn bản các giống cây con có giá trị thay thế giống cũ, ổn định an ninh lương thực, quy hoạch vùng chuyên canh phục vụ tại chỗ, ưu tiên phát triển sản xuất các cây cho lợi nhuận cao nhằm tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.

- Khuyến khích các nhà doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

- Tăng cường tuyên truyền và vận động các nhà doanh nghiệp, những hộ kinh doanh cá thể xây dựng các trang trại xa khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh và môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Phát triển văn hóa xã hội và môi trường.

+ Giáo dục. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xã hội hoá nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu các trường trên địa bàn đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

Đưa ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung giáo viên đủ và đạt chuẩn.

Vận động 100% học sinh trong độ tuổi đến trường không có học sinh bỏ học nâng cao tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, học nghề, phổ cập THPT.

+ Đào tạo. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

Đào tạo kiến thức phát triển nông thôn cho cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ xã xuống đến các thôn, tập huấn thường xuyên cho Đại biểu HĐND xã.

+  Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.

Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng, khuyến khích sản xuất đi đôi với đảm bảo môi trường.

+ Y tế.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ y tế thôn bản để có đủ điều kiện tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giữ vững tỉ lệ sinh tự nhiên ở mức 1%.

Thường xuyên tổ chức các đợt tiêm phòng, phòng dịch trong cộng đồng.

+ Phát triển văn hóa.

Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”.

Xây dựng các cơ chế, chính sách để xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về chính sách của Đảng và nhà nước.

- Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ xã, cán bộ ở các thôn có đủ năng lực để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

- Về Kinh tế của xã đến năm 2020.

Tổng thu nhập: 72.500 triệu đồng tăng  170% cùng kỳ.

* Trong đó:

+ Nông lâm nghiệp - Thủy sản: 28.250 triệu đồng, chiếm 38,97 % cơ cấu kinh tế.

+ Công nghiệp - Xây dựng: 20.500 triệu đồng, chiếm 28,24% cơ cấu kinh tế.

+ Dịch vụ: 23.750 triệu đồng,  chiếm 32,76 % cơ cấu kinh tế.

- Bình quân thu nhập đầu người phấn đấu đạt: 18 triệu đồng/người/ năm.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA