gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815131
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
510
774
3949
758079
21546
17063
815131

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 10:54

xa an lac

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2016

* Tổng giá trị thu nhập năm 2016 là: 88.320 triệu đồng.

Trong đó:

- Nông, Lâm nghiệp, chăn nuôi, Thuỷ sản thực hiện  = 37.608  triệu đồng;

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện  = 13.690  triệu đồng;

- Dịch vụ, thu nhập khác thực hiện: = 37.271 triệu  đồng;

* Cơ cấu thu nhập:

- Nông, lâm nghiêp,chăn nuôi,thuỷ sản thực hiện: 41,9%.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm:16%.

- Dịch vụ, thu nhập khác chiếm 42%.

* Tổng sản lượng lương thực có hạt thực hiện 1.310 tấn = 100 % kế hoạch.

- Lương thực bình quân đầu người đạt 447kg/ người/ năm;

* Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm = 100% kế hoạch.

*Tốc độ tăng trưởng kinh tế = 13%

* Sau đây là một số chỉ tiêu cụ thể:

I. VỀ KINH TẾ.

1. Về sản xuất nông lâm nghiệp:

             a. Trồng trọt:

                Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 394,6/396 ha đạt 99,6% kế hoạch giảm 21,4 ha so với cựng kỳ 2015.
                Trong đó: Cây lúa thực hiện 186 ha = 100% KH (Vụ chiêm 78 ha, vụ mùa 108 ha, năng xuất Vụ chiêm 54tạ/ha khụng tăng so với cựng kỳ, vụ mùa 48tạ/ha tăng 7 tạ so với năm 2015. Giống lúa lai chiếm 50 % diện tích, cũn lại 40% giống lúa thuần và 10% giống lúa khác)
                 - Cây Ngô thực hiện 56/60 ha đạt 93,3% KH diện tớch khụng tăng so với cựng kỳ năm 2015, năng xuất bình quân đạt 50 tạ/ha tăng 3 tạ so với cựng kỳ năm 2015. Sản lượng đạt 280/329 tấn = 85% KH giao.
                - Khoai lang thực hiện : 15/12 ha đạt 125% KH, năng xuất đạt 62/64 tạ/ ha = 97% KH, sản lượng đạt 180/ 187tấn = 96%.
                - Cây sắn thực hiện 38/39ha = 97,4% kế hoạch giảm 2 ha so với cựng kỳ năm 2015 năng xuất ước đạt 70tạ/ha, sản lượng đạt 266/312 tấn = 85% KH.
                - Cây Lạc Thực hiện 17,5/17 ha đạt 103% kế hoạch, tăng 0,5ha so với cựng kỳ năm 2015 năng xuất đạt 25/tạ/ha = 103% KH, sản lượng đạt 437/tấn = 95% KH.
                - Cây Mía thực hiện 13/13 ha đạt 100% kế hoạch khụng tăng so với cựng kỳ năm 2015năng xuất đạt 400/440 tạ/ha = 91% kế hoạch.
                - Rau các loại thực hiện 26/38 đạt 86,4% kế hoạch, số diện tớch khụng tăng so với cựng kỳ năm 2015 năng xuất đạt 60 tạ/ha, sản lượng =156/254 tấn = 61,4% kế hoạch.
                - Đậu các loại thực hiện 6/9 = 66,6% kế hoạch giảm 3 ha so với cựng kỳ năm 2015 năng xuất đạt 16/16tạ/ha = 100% kế hoạch giao.
                - Cây các loại, cây ăn quả 25,4 ha
                * Trong đú : Cõy cú mỳi : 11,4
                Năm 2016 UBND xã đã chủ động triển khai giao định hướng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các thôn, tích cực liên hệ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện cung ứng giống lúa, Ngô kịp thời vụ cho nhân dân, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, in ấn nông lịch, phân công cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tích cực bám sát cơ sở để theo dõi giám sát diễn biến dịch bệnh hại cây trồng, chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng trừ sâu bệnh hại. Kết quả một số cây trồng đã vượt kế hoạch đề ra là do các thôn tận dụng được diện tích khai thác rừng để trồng cây màu như cây sắn, cây ngô vượt chỉ tiêu đã đề ra Tuy nhiên do dịch sâu bệnh phát triển mạnh, công tác phòng trừ không kịp thời do đó năng xuất lúa mùa giảm. Năng xuất lúa bình quân vụ mùa chỉ đạt 52 tạ/ha, giảm 4 tạ so với kế hoạch.

                 b. Chăn nuôi:
                Năm 2016 thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm phòng do đó không sảy ra dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm, cụ thể Tiêm vắc xin Tụ huyết trựng cho đàn trâu bò được 110 con, tiêm vắc xin Lở mồm long móng đạt 600 con, tiêm phòng dại cho đạt 25 con. Tuy nhiên trong công tác tiêm phòng còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí tiêm phòng cao, các hộ dân chưa nhiệt tình trong tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm.
                 Có nhiều hộ chăn nuôi hoạch toán đầu tư hợp lý đã cho hiệu quả kinh tế thu nhập khá. Tổng đàn gia súc gia cầm có:
                - Tổng đàn trâu cả năm có 485/520 đạt 93,2 % kế hoạch, tăng 5 con so với cựng kỳ,
                - Đàn bò có 405/410 con, giảm 15 con so với cùng kỳ năm 2015 đạt 78% KH;
                - Đàn Dê 287/300 con tăng 7 con so với cùng kỳ năm 2015 đạt 95,6% KH;
                - Đàn Lợn có 2.500/2.900 con tăng 400 con so với cùng kỳ năm 2015, đạt 86,2 % kế hoạch giao.
                - Đàn gia cầm 16.100/24.000 con, tăng 1100 con so với năm 2015 đạt 76 % kế hoạch giao.
                - Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 40 Ha. Sản lượng cá trong năm ước đạt 10 tấn đạt 100% kế hoạch, Đàn ong mật có 280 đàn.
                c. Về lâm nghiệp:
              Năm 2016 nhân dân trong xó và các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Do đó không sảy ra cháy rừng, thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát việc khai thác vận chuyển lâm sản. Tuy nhiên trong năm vẫn sảy tranh chấp đất lâm nghiệp giữa thôn Lộc thành- xã An Lạc với xóm Hồng huyện Yên Thuỷ và một số trường hợp tranh chấp các thôn trong địa bàn xã. Tổng diện tích khai thác trong toàn xã 251ha. Trong năm thực hiện trồng mới được 120/120 ha đạt 100 % kế hoạch,

2. Công tác địa chính xây dựng và giao thông - Thủy lợi

-  Về địa chính:

Năm 2016 công tác quản lý đất đai được tăng cường theo luật định, thường xuyên kiểm tra việc quản lý đất sử dụng đất trên địa bàn xã, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đo đạc địa chính quy trên địa bàn xã. Lập báo cáo kiểm kê đất đai, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Cắm mốc đo đạc thực địa cho 15 hộ thuộc khu vực tranh chấp với xã Bảo hiệu huyện Yên Thủy và 15 hộ kê khai đăng ký để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

             Xác định các vị trí mốc giới để cắm mốc ranh giới gữa đất xã với đất lâm trường.

Xây dựng phương án tiếp nhận diện tích đất Lâm Trường trả về đại phương để đưa vào sử dụng.

            Bàn giao mặt bằng xây dựng phòng chức năng trường Tiểu học bằng nguồn vốn chương trình 135 năm 2016 do phòng dân tộc làm chủ đầu tư.

            Uỷ ban nhân dân xã đã thực hiện tốt công tác quản lý về xây dựng trên địa bàn, không để sảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

           - Giao thông - thuỷ lợi:

          - Về giao thông: Trong năm xã đã triển khai thực hiện cỏc đợt chiến dịch làm giao thông Thuỷ lợi. Tổng cả năm duy tu sửa chữa, phát quang tầm nhìn 2 bên đường là 33.000 m2, nạo vét rãnh nước 10km bằng 13.000m2, đào đất đá hỗn hợp lấp vá ổ gà bằng vật liệu cứng 460m3, Với tổng ngày công huy động 1.500 công tổng kinh phí = 185.000.000 đồng.

           - Về thuỷ lợi:

           Năm 2016 thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ các công trình hồ đập, không sảy ra sự cố mất an toàn đối với các công trình thuỷ lợi, các thôn thực hiện tốt công tác quản lý nước thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm thuỷ lợi nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất theo thời vụ. Kết quả trong năm toàn dân tham gia làm giao thông thuỷ lợi phát dọn được được 13.400 m2, đào đất đắp, nạo vét kênh mương được 830 m3 tổng ngày công 952, tổng kinh phớ = 115.000.000 đồng.

            - Xây dựng nông thôn mới.

           Ban chỉ đạo 800 của huyện thẩm định các tiêu chí và tăng cường tuyên truyền đến các thôn về chương trình mục tiêu xây xựng nông thôn mới theo 19 nội dung của Ban chỉ đạo 800 tỉnh Hòa Bình. Năm 2016 xó An Lạc đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới:

           3. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

           a. Về tiểu thủ công nghiệp:

          Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa phương còn chậm phát triển, ngành nghề sản xuất chủ yếu là xay sát, đồ mộc gia dụng quy mô còn nhỏ lẻ. Một số ngành nghề khác như: Một cơ sở sản xuất gạch bê tông.

          Hoạt động dịch vụ - Thương mại trên địa bàn có chiều hướng phát triển khá tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như: Dịch vụ vận tải hàng hoá, dịch vụ hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vật tư phân bón, dịch vụ viễn thông. Nhìn chung hoạt động dịch vụ đã đóng góp đáng kể vào cơ cấu thu nhập của địa phương. Tuy nhiên mới chỉ phát triển ở quy mô nhỏ ngoài ra xã đã xây dựng chợ nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho cỏc hộ cú nhu cầu buôn bán

           4. Công tác tài chính.

           Tập trung thu các nguồn thu trên địa bàn đạt kết quả khá, thực hiện quản lý điều hành ngân sách theo luật định;

           Kết quả thu chi ngân sách năm 2016 ước đạt.

           Tổng thu ngân sách ước thực hiện 4.510.000.000 đ đạt 100% chỉ tiêu thu huyện giao

           Trong đú Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện = 35.000.000 đồng đạt100% chỉ tiêu thu huyện.

           Chi ngân sách nhà nước: ước thực hiện 4.500.000.000 đồng = 99% KH.

           II. CÔNG TÁC VĂN HÓA, XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

          1. Công tác giáo dục:
         Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, quy mô trưởng lớp ổn định, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường, đội ngũ giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: 100% giáo viên cỏc bậc học đạt chuẩn, có nhiều giáo viên vượt chuẩn. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường năng động sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch nhà trường đề ra, thực hiện có hiệu quả các phong trào do ngành phát động và các quy định của địa phương.

           Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường huy động đạt 100%.

           Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường được đào tạo đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người qản lý đơn vị, chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng được nâng cao, tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.

Hoạt động của trung tõm học tập cộng đồng đó đỏp ứng nhu cầu học tập của nhõn dõn trong xó

            2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình.

           2.1. Công tác y tế: Tăng cưưường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho ngưưười dân, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm dễ lây lan. Thực hiện thường xuyên công tác khám chữa bệnh và điều trị bệnh tại trạm y tế, trong năm đã khám và điều trị cho 2.559 lượt ngưười = 81% KH, điều trị nội trú cho 60 lượt người, điều trị ngoại trú cho 585 lượt ngưưười. Duy trì chế độ trực tại Trạm 24/24h. Hàng thỏng tổ chức tiêm chủng thường xuyên tại trạm y tế, số trẻ tiêm đủ các mũi vacxim là 52 trẻ, tiêm phòng 23 phụ nữ từ 15-35 tuổi = 100%, tiêm phòng uốn ván mũi 2 cho 40 phụ nữ cú thai. Hoàn thành đạt 100% các chưương trình y tế Quốc gia .

           Tổ chức cân, đo theo dừi trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng = 10,23 %, giảm 1% so với cựng kỳ . Trẻ thấp cũi 11,22 % giảm 1% so với cựng kỳ .

           Phối hợp với các ngành chức năng huyện Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong dịp tết.

           Trong năm khụng cú vụ ngộ độc thực phẩm nào sảy ra trờn địa bàn xó.

           2.2. Công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình:

          Tăng cưưường vận động và tuyên truyền nhân dân hiểu và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện khỏm định kỳ cho các bà mẹ mang thai . Đã vận động được 113 lưưượt người thực hiện cỏc biện pháp tránh thai ; tỷ lệ sinh con vẫn cũn cao, Có 02 trường hợp sinh con thứ 3

         ( thôn Tân Thành = 01 ca; Thôn Minh Hải = 01 ca ). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,94 % tăng 0,34% so với cùng kỳ .

         * Vệ sinh môi trường:

Tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh qua đạt 38% tăng 9% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 2%.

Nước sạch hợp vệ sinh: 772/833= 93%.

UBND xã giao nhiệm vụ cho Trạm y tế chỉ đạo Y tế thôn, bản phối hợp với các thôn triển khai công tác vệ sinh phòng bệnh và công tác môi trường bảo đảm vệ sinh trong thôn, xóm.

           - Về dân số, gia đình và trẻ em:

           Toàn xã năm 2016 có 833 hộ và 2944 nhân khẩu. Trong năm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp lệnh dân số, đội ngũ cộng tác viên và ban dân số đã tích cực vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp KHHGĐ nhờ đó đã hạn chế trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ ở mức dưới 1% đạt kế hoạch đề ra. Các ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động đoàn đội, các ngày lễ tết như: tổ chức tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và tổ chức tết trung thu ở khắp các khu dân cư.

           Tuy nhiên trong năm vẫn cú 2 trường hợp sinh con thứ 3 do hạn chế về công tác kế hoạch hóa gia đình.

           3. Công tác Văn hóa- Thông tin và tuyên truyền.

         Công tác Văn hóa thông tin: Tổ chức các hoạt động giao lưưưu văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân, cắt dán băng Zôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo cờ khu trung tâm xã, trung tâm thôn. Tuyên truyền về ngày thành lập Đảng, ngày quyền người tiêu dùng 15/3, ngày quốc tế hạnh phúc phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ Nữ, Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho 4 cụm xã An Lạc, An Bình, Đồng Môn, Liên Hòa tổ chức tại xã An Lạc.

           Tham gia hội thi xe tuyờn truyền do huyện tổ chức .Tích cực triển khai các hoạt động như kẻ vẽ Panô, khẩu hiệu, Tuyên truyền trên hệ thống Loa truyền thanh, phục vụ cho ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, gúp phần vào sự thành công chung đối với công tác Bầu cử tại xã An Lạc.

             Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia văn hoá văn nghệ thể dục thể thao ở các cơ sở.

             Tiếp tục phát động cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

             Phong trào văn hoá văn nghệ - TDTT được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng với tinh thần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

             4. Công tác xã hội.

            4.1. Công tác Lao động-Thưương binh và xã hội: Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho đói tưượng ngưười có công, thân nhân gia đình liệt sĩ kịp thời, đúng đối tượng đó chi trả 29.906.000đ. Trong dịp tết Nguyên đán, thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách, thương binh-bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng với tổng số tiền 17.800 000đ , trong đú quà tết của Chủ tịch nưước là 6.000.000 đ, quà của tỉnh 8.000 000 đ, quà của xó 3.800 000đ; cấp 800.000kg gạo cho các hộ khó khăn ăn tết. Trao tặng 9 chiếc chăn cho các đối tượng bảo trợ XH, cấp 17 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công, người Dân tộc thiểu, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và thẻ bảo hiểm y tết cho trẻ em dưưưới 6 tuổi, tỷ lệ ngưười tham gia BHYT toàn xã chiếm 100% KH.

            Tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho cỏc gia đình chính sách ngày 27/7 trị giỏ 17.800. 000đ

            Công tác xóa đói giảm nghèo: Tổng số hộ nghèo toàn xã hiện còn 338 hộ = 41,72%; hộ cận nghèo 81 hộ = 10 % .

            Năm 2015 số hộ nghèo là 243 hộ giảm 43 hộ so với năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 là 31,55% giảm xuống còn 30%, đạt 100% kế hoạch huyện giao.

           Chi trả tiền hỗ trợ cho hộ nghốo trong dịp tết nguyên đán = 64.500.000 đ.

          Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu Lao động cho nhân dân, qua đú nhiều Lao động đó tỡm được việc làm mới, cú thu nhập ổn định .

           c. Công tác chữ thập đỏ.

Năm 2016 hoạt động của hội chữ thập đỏ đã làm tốt công tác vận động nhân dân và các đoàn thể tham gia tốt các hoạt động nhân đạo ủng hộ đồng bào Miền trung lũ lụt, quỹ ngày vì người nghèo, Phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn xã tham gia hiến máu nhân đạo được 9 đơn vị đạt 90% kế hoạch.

           d. Công tác truyền thanh, ( Đài FM )

           Thường xuyên thu và phát các chương trỡnh của đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh của tỉnh của huyện. Trong năm 2016 việc phát các chương trình thời sự của Đài Lạc Thuỷ được duy trì thường xuyên, đảm bảo đủ thời lượnge. Hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách.

           Năm 2016 hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội luôn được chú trọng. UBND xã chỉ đạo các tổ chức hội ký Uỷ thác với ngân hàng chính sách, tổ chức cho vay và thu lãi hàng tháng theo đúng quy định của nhà nước. Từ các nguồn vay như học sinh, sinh viên, vệ sinh môi trường, vốn hộ nghèo, vốn vay sản xuất kinh doanh, vốn vay theo quyết đinh 32/ QĐ-TTr - CP, đã tạo được nguồn vốn cho phát triển kinh tế hộ gia đình.

           * Hoạt động của HTX dịch vụ thuỷ lợi:

          Trong năm 2016 HTX đang quản lý và điều hành các hồ đập mương mỏng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và hệ thống nước tự chảy, của thôn Lộc Thành.

           4. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

           Trong năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2016 số hộ đạt gia đình văn hoá = 615/810 hộ đạt 75,29 % so với tổng số hộ của xã, đạt 95,6 % KH của huyện, số hộ đạt 3 năm liờn tục là 522/615/hộ đạt 85%, số hộ đạt gia đỡnh văn húa 03 năm giai đoạn 2014 – 2016 = 104/615 hộ = 16,91%, số hộ đạt gia điỡnh văn húa tiờu biểu 03 năm liờn tục 2014 – 2016 = 110/522 hộ = 21,07% ……. thôn giữ vững danh hiệu làng văn hoá. Chỉ đạo 8/8 thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết của dân tộc, kỷ niệm 86 ngày thành lập MTDT Việt Nam 18/11/1930, 18/11/2016.

          III - Công tác An ninh - Quốc phòng - Tư pháp.

          1. Công tác An ninh:
          Trong 9 thỏng thực hiện nhiệm vụ cụng tỏc bảo vệ an ninh trờn địa bàn.

         Tổng số vụ việc gây mất trật tự an ninh trong 9 tháng đầu năm xảy ra trên địa bàn 4 vụ việc gây mất trật tự an ninh, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trưưưưước, trong đó đánh nhau gây mất trật tự công cộng 4 vụ = 8 đối tường.

          Huy động lực lưưưượng tham gia công tác phòng chống Bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND cỏc cấp .

           Tăng cường quản lý nhõn hộ khẩu, theo dừi chặt chẽ số người chuyển đi - đến trong địa bàn xó.

           2. Công tác Quân sự:

         Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tuyển chọn gọi 8 công dân nhập ngũ năm 2016, đủ 100% chỉ tiêu, chất lưượng. Tổ chức Đăng ký NVQS tuổi 17 cho 15 nam cụng dõn, Công tác xây dựng lực lưưượng dân quân tự vệ, lực lưưượng dự bị động viên và công tác huấn luyện thực hiện đúng kế hoạch.

            - Huy động 56 đ/c tham gia huấn luyện chiến đấu trong thời gian 15 ngày. Kết quả có 50 Đ/c đạt giỏi; cú 6 loại khá; Thực hiện tốt nhiệm vụ huy động lực lưưưượng tham gia công tác phòng chống Bão lụt, giảm nhẹ thiờn tại, tìm kiếm cứu nạn và tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong dịp diễn ra bầu cử ĐBQH và HĐND cỏc cấp.

             3. Công tác Tư pháp

Thực hiện tốt công tác xây dựng ban hành quản lý văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm phối hợp với cán bộ Văn phòng HĐND, UBND rà soát kiểm tra 07 văn bản. Trong đó Nghị quyết HĐND xã 07văn bản gửi Phòng Tư pháp huyện thẩm định 7 văn bản theo đúng quy định của pháp luật,

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các khu dân cư trong xã theo đúng tiến độ và kế hoạch.

Thường xuyên làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, bố trí phòng tiếp dân và phân  công cán bộ trực thường xuyên để đón tiếp công dân.

Trong năm đã tiếp nhận 1177hồ sơ, giải quyết được 1177 hồ sơ, trong đó chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 23 hồ sơ,  chứng thực hợp đồng  chuyển nhượng QSDĐ 03 hồ sơ, chứng thực sao y bản chính, chứng thực khác  1037 hồ sơ,

Đăng ký hộ tịch = 146 hồ sơ

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong việc rà soát, soạn thảo các văn bản theo đúng thể thức và nội dung.

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở đã hạn chế và giảm bớt những tranh chấp và những mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở.

             4. Hoạt động của bộ phận một cửa:

             Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết kịp thời các thủ tục giấy tờ của nhân dân có liên quan đến các ngành chức năng, tạo điều kiện cho nhân dân không phải đi lại nhiều lần.

              Cụng chức tư pháp phối hợp với bộ phận một cửa thực hiện tốt việc quản lý hệ thống sổ sách, xây dựng và tự kiểm tra văn bản trước khi ban hành đảm bảo đúng quy định, công tác quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và quản lý tốt hồ sơ theo dừi.

              Thực hiện tốt công tác chứng thực sao y bản chính, Công tác chứng thực hợp đồng giao dịch khác, chứng thực về đất đai, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, thực hiện tốt công tác khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, khai tử đảm bảo đúng luật.

               + Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân theo kế hoạch.

                5. Công tác điều hành của Uỷ ban nhân dân xã:

               Ngay từ đầu năm uỷ ban nhân dân xã đã triển khai hội nghị chỉ đạo và điều hành các Ban, ngành, đoàn thể trong xã xõy dựng kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội, Quốc phũng an ninh năm 2016.

               Trong năm UBND xó đó ban hành được 237 văn bản cỏc loại :

               Trong đú : Nghị quyết Hội đồng nhõn dõn = 7 ; Quyết định = 54, tờ trỡnh = 22, kế hoạch = 16 ; bỏo cỏo = 60 ; văn bản thụng thường khỏc = 70.

              Các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, đúng thể thức, thể loại, không có văn bản ban hành sai thẩm quyền quy định, tạo hành lang pháp lý để tổ chức và công dân thực hiện. 100% các loại văn bản quy phạm pháp luật đã đưưưược cấp có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra rà soát, đều đúng với thủ tục, trình tự thẩm quyền quy định, không có văn bản ban hành sai thẩm quyền phải bãi bỏ .

             Kế hoạch để điều hành cỏc hoạt động của UBND xó đến từng Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, các thôn sát với tình hình thực tế của xó, đảm bảo đúng đủ với chỉ tiêu kế hoạch của xã, có tính khả thi cao. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch huyện giao và Nghị quyết của HĐND xã tại kỳ họp thứ Nhất khúa 19 đã đề ra.

               *Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế tồn tại:

               Hạn chế:

              Sản xuất nông nghiệp chưa có sự đột phá, còn mang tính chủ quan chưa chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, chưa khai thác tốt tiềm năng của địa phương.

              Sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn manh mún, qui mô nhỏ giá trị thu nhập đạt thấp.

              Cơ sở hạ tầng, nhất là công trình thuỷ lợi còn thiếu nhiều chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của nhân dân.

            Mức độ tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa ổn định, chưa bền vững; tỷ trọng thu nhập ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng chậm;

              Năng lực chuyờn mụn của một số cỏn bộ cụng chức cũn hạn chế, cụng tỏc tham mưu chưa kịp thời với nhiệm vụ được phõn cụng.

Tồn tại:

           Thu nhập bình quân đầu người đạt thấp hơn so với mức bình quân chung toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao, tỷ lệ số hộ vượt nghèo thấp nhưng số hộ cận nghèo còn cao có nhiều nguy cơ rơi xuống nghèo.

             Việc thu nộp các khoản đóng góp các thôn còn chậm

             * Nguyên nhân của tình trạng trên là do:

            - Về khách quan: Là năm không thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh gây hại cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, hàng hoá biến động tăng liên tục trong năm và đời sống nhân dân con nhiều khó khăn.

             - Về chủ quan: Công tác chỉ đạo điều hành đôi lúc chưa thống nhất, Sự phối hợp trong chỉ đạo điều hành giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng bộ, có mặt thiếu kiên quyết, năng lực tham mưu đề xuất của một số cán bộ, ban ngành còn hạn chế, tư tưởng chông chờ, ỷ lại của một bộ phận nhân dân còn nặng nề.

PHẦN THỨ II

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017

I. Mục tiêu chung:

1. Mục tiêu phát triển:

Duy trì ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, khuyến khích phát triển ngành nghề sản xuất TTCN, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân kết hợp với sự  đầu tư của ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Các chỉ tiêu phát triển kinh tế x· héi quèc phßng an ninh cơ bản năm 2016:

1- Tèc Tăng trưởng kinh tế: 13%.

- Nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 7%

- Công nghiệp = Xây dựng tăng 8,85%

- Dịch vụ thương mại tăng 19,6%

* Cơ cấu kinh tế. (Giá cố định năm 2010)

+ Nông lâm nghiệp chiếm 44%.

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm  16%.

+ Dịch vụ chiếm 42,6%.

+ Bình quân thu nhập phấn đấu đạt 30 triệu đồng/ người/năm.

+ Lương thực có hạt  đạt 1.308 tấn.

+ Lương thực bình quân đầu người đạt 450 Kg/Người/Năm.

+ Độ che phủ rừng   70%

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở duới mức 1%

+ Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14%

+ Tỷ lệ lao động việc làm qua đạo tạo 110 người trên toàn x•/năm.

+ Tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 42 % trong toàn x•.

+ Chỉ tiêu thể thao phải đạt 8/8 thôn

+ Chỉ tiêu về văn nghệ phải đạt 8/8 thôn

- Số hộ sử dụng điện lưới quốc gia: 100%.

- Số hộ gia đỡnh dựng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 72% trở lờn.

- Giảm tỷ lệ hộ nghốo giảm cũn: 30,4 %.

- Tỷ lệ phỏt triển dõn số tự nhiờn: 1,0%. Giảm tỷ suất sinh 0,3%. Khụng cú người sinh con thứ 3 trở lờn.

- Huy động trẻ em trong độ tuổi đến truờng đạt 100 %.

- Phấn đấu cú 06/08 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa và 82% số hộ gia đỡnh trở lờn đạt tiờu chuẩn gia đình văn hoỏ.

- Phấn đấu năm 2017 xây dựng Nông thôn mới, đạt 16 tiêu chí huyện giao (Phấn đấu thêm 3 tiêu chí mới: Tiêu chí, Cơ sở vật chất văn hoá, Tiêu chí, Nhà ở khu dân cư)

- Đảm bảo ANTT, ANNT, TTATXH, giảm TNXH, không có trọng án xảy ra.

- Xây dựng chính quyền đạt trong sạch vững mạnh.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH.

1. Nông, lâm nghiệp:

* Trồng trọt:

Các th«n chủ động làm dịch vụ giống, phân bón cho nông dân. Tuyên truyền, vËn động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tổ chức tập huấn, phổ biến KHKT trồng trọt ch¨n nu«i cho nông dân. Đầu tư xây dựng kiên cố mương, bai tưới nước.

* Chăn nuôi:

Mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho nông dân. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt pháp lệnh thú y và vệ sinh môi trường.

* Cây ăn quả, cây lâm nghiệp:

 Cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Vận động các hộ chủ động làm đất, mua giống cây để trồng hết diện tích. Mua phân bón, chăm sóc diện tích cây đã trồng.

* Thủy sản:

Mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thuỷ sản cho nông dân.  Duy diÖn tÝch mÆt n­íc, ao hå, ®Ëp nu«i th¶ c¸ n©ng s¶n l­îng thuû s¶n ngµy mét t¨ng lªn.

          2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tuyên truyền vận động người lao động chủ động, tích cực học nghề.

Mở lớp dạy các nghề cho lao động. Động viên nhân dân mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng cơ sở sản xuất TTCN, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thu sản phẩm.

3. Thương mại, dịch vụ:

Vận động, nhân dân mạnh dạn đầu tư vốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh đa dạng hàng hoá phù hợp với nhu cầu thị trường. Đề nghị thu hồi đất để quy hoạch khu đất làm dịch vụ. Ưu tiên các hộ có đất bị thu hồi tham gia làm dịch vụ.

4. Ngân sách và đầu tư phát triển:

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý và khai thac triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Tập trung thu hồi các khoản nợ tồn đọng trong nhân dân.

Đề nghị Nhµ n­íc và các Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng đường bê tông và rải vật liệu cứng để tu sửa, nâng cấp đường giao thông ở các th«n. Các xóm đầu tư vốn xây dựng tường bao, sân nhà văn hoá th«n. Tranh thñ vèn c¸c c«ng tr×nh dù ¸n thu hu¸t ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng c¬ së.

5.Giáo dục:

Phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục học sinh học tập, mở các lớp phụ đạo cho học sinh yếu. Cử giáo viên tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dùng mới c¸c c«ng tr×nh phô trî, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học cho 3 cÊp häc.Thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục.

6. Y tế, Dân số, KHHGĐ:

Mua trang thiết bị khám, chữa bệnh cho trạm y tế.Cử cán bộ y tế thôn bản tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về y tế. Tổ chức thực hành hướng dẫn nấu ăn cung cấp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Vận động nhân dân ăn, uống, sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh, phòng chống bệnh, Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức DS-KHHGĐ cho nhân dân. Thực hiện tốt các đợt chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS. Cử cán bộ DS xã, xóm tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn.

7. Văn hóa - Thể thao:

Tăng ngân sách chi cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, ở xã và th«n. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Xây dựng hệ thống truyền thanh của xã, bổ sung phương tiện thông tin tuyên truyền cho x· vµ th«n.

Tăng ngân sách phục vụ cho hoạt động  TDTT. Quy hoạch đất xây dựng sân, bãi phục vụ cho hoạt động TDTT ở xã và các xóm. Thường xuyên tæ chức các cuộc giao lưu, thi đấu TDTT: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông...

8. Lao động, việc làm:

Mở lớp học nghề cho người lao động. Phổ biến kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và hỗ trợ hộ nghèo được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Vận động doanh nghiệp, nhân dân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới cho hộ nghèo.

9. Tài nguyên và môi trường

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Luật đất đai đến nhân dân các xóm. Đề nghị nhà nước cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân c¸c th«n trong x· ®ang sång trªn ®Êt do L©m tr­êng L¹c Thñy qu¶n lý.

Quy hoạch điểm thu gom chất thải, rác thải ở các th«n. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đưa rác thải đến điểm thu gom theo quy định. Có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không chấp hành. Tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh giếng, bể nước.

10. An ninh trật tự:

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã, xóm phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương đến nhân dân. Phân công cán bộ trong lực lượng tham gia các lớp học nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý giải quyết các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Củng cố kiện toàn lực lượng an ninh các xóm hoạt động có chiều sâu. Vµ x©y dùng phong trµo toµn d©n b¶o  vÖ an ninh tæ quèc.

11. Quân sự  địa phương:

Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trung, tiểu đội, thôn đội trưởng. Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi về pháp luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự. Tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh ở cơ sở. Đề nghị cấp trên mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho nhân dân.

12. Công tác t­ư pháp:

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa phương đến hội viên, nhân dân. Mua bổ sung sách, văn bản pháp luật để tuyên truyền. Củng cố, kiện toàn tổ hoà giải các xóm, Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thành viên tổ hoà giải.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xó hội, quốc phòng an ninh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của UBND xã An Lạc.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA