gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815178
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
557
774
3996
758079
21593
17063
815178

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 12:05

 xa dong mon

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

Xã Đồng Môn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro như dịch bệnh có diễn biến phức tạp khó lường đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Dưới sự cố gắng nỗ lực Đảng ủy, HĐND và UBND, MTTQVN xã cùng  các ban ngành đoàn thể, nhân dân trong xã tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã tiếp tục được giữ vững ổn định và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sau đây là kết quả ước thực hiện cả năm 2016 cụ thể:       

          I. Về kinh tế.

-Tổng giá trị sản xuất đạt 34 tỷ 630triệu đồng (theo giá 2010) đạt 100,91% kế hoạch huyện  và kế hoạch HĐND giao, tăng 1,10 % so với năm 2015.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt: 18.810/18.634  triệu đồng. đạt 100,9% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 1,4 so với năm 2015.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt : 4.597/4.803 triệu đồng đạt 95,7 kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 5,4% so với năm 2015.

- Dịch vụ thương mại đạt: 11.223/10.883 triệu đồng, đạt 103,1% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 2% so với năm 2015.

- Bình quân thu nhập đạt 25,1 triệu đồng/người/năm, đạt 103,7% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 3,8 % so với cnăm 2015.

Tổng sản lượng lương thực có hạt thực hiện đạt 584,3 tấn đạt 93,6% so với kế hoạch huyện và HĐND xã giao, giảm 4,1% so với năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo  38,9 % .

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện là 206/215 ha, đạt 95,8% so với kế hoạch năm 2016 và  kế hoạch HĐND xã giao, tăng 0,9% so với năm 2015.

- Cây lúa 91/96 ha đạt 94,7% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, giảm 0,8% so với năm 2015; năng xuất đạt 52tạ/ha; sản lượng 473 tấn đạt 93,8 % so kế hoạch , tăng 13,1% so với năm 2015.

- Câ ngô: thực hiện 21/25 ha kÕ ho¹ch đạt 84% so kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 7% so với năm 2015.Năng suất ước đạt 53 tạ/ha; sản lượng 111,3 tấn đạt 84,9% kế hoạch huyện và HĐND xã giao tăng 24,9 % so với năm 2015.

- Câ lạc: thực hiện 11ha, đạt 100% kÕ ho¹ch, tăng 18,2% so víi cùng kỳ; Năng suất ước đạt 20 tạ/ha; sản lượng 22 tấn đạt 88% kế hoạch.

-Đậu tương 8/8 ha đạt 100% kế hoạch; Năng suất đạt 14 tạ/ha; sản lượng đạt 11,2 tấn đạt 86,1 so với kế hoạch.

- Khoai lang 8 ha đạt 100% kế hoạch; Năng suất đạt 60 tạ/ ha; Sản lượng đạt  48 tấn đạt 94,1% kế hoạch.

- Đậu các loại: 7 ha kế hoạch đạt 100 %so với năm 2015 đạt 100%; Năng suất ước đạt 15 tạ/ha; sản lượng 10,5 tấn đạt 95,4 %  so với kế hoach huyện và HĐND xã giao.

- Rau các loại: 35/35 ha kế hoạch đạt 91,4% so với năm 2015 tăng 12,9%; Năng suất ước đạt 68 tạ/ha; sản lượng 217,6 tấn đạt 100% kế hoạch tăng 40% so với năm 2015.

- Cây mía: 10/10 ha đạt 100% so với kế hoạch tăng 30% so với năm 2015.

- Cây sắn: 15/15 ha đạt 100% so với kế hoạch tăng 20% so với năm 2015. năng xuất đạt 83 tạ/ha, sản lượng đạt 124,5 tấn đạt  97,2% so với kế hoạch huyện và HĐND xã giao.

 Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 584,3 tấn đạt 93,6% so với kế hoạch 2016, so với năm 2015 giảm 4,1% .

Nguyên nhân diện tích lúa và ngô  không đạt kế hoạch là do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại đầu năm và con bão số 1 gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và dẫn đên sản lượng , chất lượng không đạt đúng theo kế hoạch đã đề ra.

          Chăn nuôi: Thường xuyên chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đầu đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định và phát triển tốt: Tổng đàn trâu 337 con  đạt 100% kế hoạch, bằng 100% so với năm 2015; tổng đàn bò 230 con  đạt 66 % kế hoạch, giảm 6% so với năm 2015; tổng đàn lợn 1.200 con đạt 100 % kế hoạch, giảm 46% so với năm 2015; tổng đàn gia cầm 13000 đạt  100% kế hoạch, đạt 105 % so với năm 2015; tổng đàn dê 350 con đạt 100 % kế hoạch, tăng 40% so với năm 2015. 

Về Thủy sản: Toàn xã có 15 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 100% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, sản lượng đạt 5,5tấn đạt 91,6% kế hoạch huyện và HĐND xã giao,  bằng 100% so với năm 2015.

Sản xuất lâm nghiệp: Toàn xã trồng mới đạt 277/116 ha rừng đạt 238% kế hoạc giao và HĐND xã giao (Do bão số 1 nên vượt kế hoạch), quản lý và bảo vệ  tốt rừng thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 40 của Chính phủ về công tác bảo vệ khai thác rừng, thực hiện tốt Quyết định số 672 của Thủ tướng Chính phủ về đo quy hoạch và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2 . Hợp tác xã và phát triển nông thôn.

Hoạt động Hợp tác xã: Toàn xã có 01 HTX xã thủy lợi nông nghiệp đã được cấp phép hoạt động theo luật định và từng bước đi vào hoạt động, HTX thực hiện hoạt động quản lý, điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ như dịch vụ chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ bảo vệ nội đồng, bảo vệ thực vật, dịch vụ cung ứng vật tư phân, giống cây trồng cho các nhân dân;

Xây dựng nông thôn mới: Đến nay toàn xã  đã hoàn thành 10/19 đạt 83,3% kế hoạch huyện giao: các tiêu chí đạt gồm: Tiêu chí (1) Quy hoạch; Tiêu chí (14) Giáo dục: Tiêu chí (18) Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh; Tiêu chí (19) An ninh trật tự xã hội. Tiêu chí (04) Điện; Tiêu chí (10) Thu nhập: Tiêu chí (12) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí (13) Hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí (16) Văn hóa. Tiêu chí (8) Bưu điện.

3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng.    

Làm tốt công tác tuyên tryền, khuyến khích tạo điệu kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xây dựng các cơ sở đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn; giá trị sản xuất thực hiện .Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4.597/4.803 triệu đồng đạt 95,7 kế hoạch, đạt 7,9% so với cùng kỳ.

4. Hoạt động dịch vụ: Ước đạt: 11.223/10.883 triệu đồng, đạt 103,1% kế hoạch huyện và HĐND xã giao, tăng 2% so với năm 2015.

5. Công tác tài nguyên môi trường

Làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, làm thủ tục chuyển nhượng 03hồ sơ.Hưởng ửng ngày 5/6/2016 ngày vì môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn toàn xã.

6. Công tác giao thông, thủy lợi và phòng chống lũ bão

Công tác giao thông: Thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn 03 đợt đã huy động trên 700 ngày công tu sửa các tuyến đường liên thôn, liên xóm, đường nội đồng là 20km với ước tinh 87 triệu đồng, hành lang đường 3.500m2,vét rãnh dọc 12km, vá ổ gà 350m3 s..

Công tác thủy lợi: Toàn xã có 4 đập lớn và nhiều đập nhỏ phục vụ tưới tiêu cho trên 200 ha lúa và hoa màu, thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi, đã huy động nạo vét kênh mương được 3km, số ngày công tham gia 420  ngày công trị giá ước đạt  37 triệu đồng, các đập đều phát huy được hiệu quả phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Chủ động tốt các phương án phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống lũ bão năm 2016 giao Ban Quân sự, Ban Công an xã là cơ quan thường trực, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án khi có tình huống sảy ra.

Trong đợt bão số 01 ngày 27,28/6 vừa qua Ban chỉ huy quân sự đã kết hợp với ban công an xã, Đoàn thanh niên  và cùng bà con nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra như ; nạo vét đường, chặt, phá cây đổ xuống đường và sửa chữa, lợp lại nhà cho các hộ bị tốc mái……..

7. Công tác tài chính, ngân hàng.

          Bám sát dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Thực hiện chi tiêu đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, kết quả đạt được cụ thể:

Tính đến ngày 31/11/2016 tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3,4/3,6 tỷ đồng đạt 93,1% huyện và HĐND xã giao ,tăng 14,8% so với năm 2015; Tổng chi 3,3/3,6 tỷ đồng đạt 91,7% so với kế hoạch huyện và HĐND xã giao tăng 23% so năm 2015. nhìn chung công tác tài chính đảm bảo kịp thời cho hoạt động các nhiệm vụ của Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. Văn hóa xã hội

1 . Công tác giáo dục:

Năm học 2015-2016 Tổng số học sinh trường mầm non tổng số 07 lớp với 126 cháu trong đó mẫu giáo 4 lớp là 76 cháu, nhóm trẻ 3 lớp là 50 cháu.

* Khối tiểu học

Tổng số học sinh: 125 em (04 HSKT học hòa nhập không đánh giá).

          a) Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục:  Hoàn thành: 121/121 học sinh, tỷ lệ đạt 100%.

          b) Đánh giá định kỳ cuối năm học các môn học theo quy định: Đạt điểm 5 trở lên:  121/121 học sinh, tỷ lệ đạt 100 %.

          c) Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt 121/121 học sinh; tỷ lệ đạt 100%.

           d) Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:  Đạt 121/121 học sinh; tỷ lệ đạt 100%.

          e) Hoàn thành chương trình tiểu học: Hoàn thành 18/18 học sinh, tỉ lệ đạt 100%.

* Khối THCS tổng số 4 lớp có 71 học sinh: Hạnh kiểm tốt 31 em  chiếm 43,7%, khá 35 em chiếm 49,3%, hạnh kiểm trung bình 05 em chiếm 7%, không có hạnh kiểm yếu kém.

        - Tham gia các cuộc giao lưu , thi học sinh giỏi có:

          + Thi điền kinh đạt: 01 giải nhất, 01 giải nhì;

          + Thi HSG các môn văn hóa: 02 giải KK

          + Giao lưu Olympic môn tiếng việt: 01 giải KK, công nhận: 01.

          + Thi nghi thức đội: đạt KK; Giao lưu viết chữ đẹp:10 em được công nhận.

          * Tỷ lệ lên lớp thẳng TH: 103/103 em đạt 100%; THCS: 61/61 em đạt 100%.

        * Tỷ lệ hoàn thành CTTH tiểu học (18)và tốt nghiệp THCS(10) đạt 100%.

        * Bồi dưỡng thêm trong hè: Không.   

Năm học năm 2016 - 2017, các nhà trường đã chuẩn bị, tổ chức tốt nội dung khai giảng năm học, tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, duy trì sĩ số học sinh, duy trì thường xuyên và thực hiện tốt công tác chuyên môn: Tổng số lớp 20 lớp với 312 học sinh trong đó:

Mầm non 7 lớp với 126 cháu, tiểu học 9 lớp với 125 học sinh, THCH 4 lớp với 71 học sinh. Mức huy động trẻ đến trường đạt 100%, nhà trẻ đạt 100%. Sau tết không có học sinh bỏ học. Hiện nay các nhà trường đang chuẩn bị bước vào ôn thi cuối học kỳ và bước đầu ổn định , duy trì được sỹ sô học sinh.

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 32 người.

          Cán bộ quản lý: 02 người, trình độ ĐHSP 02 người, đã được bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục có khả năng lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được  giao;

Hội khuyến học phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài kết quả đã vận động các tổ chức, cá nhân góp được 6,620 triệu đồng, tổ chức trao quà khuyến học, khuyến tài cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc vào các dịp tổng kết năm học, ngày nhà giáo Việt Nam.

Trung tâm học tập công đồng xã đã duy trì hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được 7 chuyên đề về lĩnh vực văn hóa- xã hội, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền trợ giúp pháp luật cho 300 lượt người tham gia.

2 . Công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình

Công tác y tế: Thực hiện tốt  công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, đã khám, chữa bệnh cho 1.450 lượt  đạt 95% kế hoạch, đạt 100% so với cùng kỳ, trong đó điều trị nội trú 30 ca, ngoại trú 250 ca đạt 100% kế hoạch, tiêm chủng định kỳ cho các cháu dưới 1tuổi và tiêm phòng AT cho phụ nữ có thai đạt 100%, tổ chức tiêm phòng uốn ván và tẩy giun cho các cháu tiểu học đạt 100%, bệnh sởi và tiếp tục tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm cho 3 bếp ăn tập thể và vệ sinh môi trường trong toàn xã.

Công tác DS KHHGĐ: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình, tổ chức được 17 buổi truyền thông cho trên  360 lượt người tham gia; Số chị em trong độ tuổi có chồng dùng các biện pháp tránh thai đạt 90 % Kế hoạch huyện và HĐND xã giao.Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cận nặng 12,97%, suy dinh dưỡng chiều cao 24,42%, vẫn có tình trạng sinh con thứ 3 xảy ra,tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1,0%.

3 . Hoạt động văn hóa thông tin,

Hoạt động văn hóa thông tin: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở cơ sở, kết quả đã kẻ vẽ được 300 m2 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các nội dung mừng ngày hội bầu cử bằng nhiều hình thức với cụ thể như sau: Treo trờ tổ quốc mừng Đảng, Như băng zôn,pano các điểm khu dân cư và tuyên truyền bằng loa đài phục vụ tích cực cho công tác bầu cử, kết hợp với các thôn tổ chức tốt các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng 86 năm ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam, 62 năm chiến thắng điện biên phủ, 41 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng, 126 năm ngày 19/5 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, 71 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9… và nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể; tham gia giao lưu hát ru, hát dân ca mường, tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp….khơi dậy phong trào văn nghệ trong nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy nét dệp bản sắc văn hóa dân tộc.

 Hoạt động TDTT: Duy trì hoạt động các câu lạc bộ, phong trào thể dục thể thao ở các khu dân cư và cơ quan được duy trì, tổ chức 12 buổi giao lưu bóng truyền, tham gia giải bóng truyền, Phụ nữ do Huyện tổ chức, khơi dậy phong trào thể dục, thể thao trong toàn xã. Thúc đẩy toàn dân đoàn kết, chăm lo rèn luyện thể dục, thể thao, nêu cao tinh thần, sức khỏe.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa: Nhân dân các dân tộc trong xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào, “đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa”, xã có 01 làng văn hóa, có 272 hộ gia đình văn hóa, đạt 78,3%.

4 . Công tác xã hội và các chính sách về dân tộc, tôn giáo.

 Thực hiện tốt chính sách xã hội và người có công trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán 41,2triệu đồng, cấp thẻ BHYT cho đối tượng (thương bệnh binh, da cam, thân nhân liệt sỹ, người cao tuổi, hộ nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, Quyết định 62 là 1200 thẻ),

Cấp tiền trợ cấp thương binh xã hội cho các đối tượng 161,616 triệu đồng.

Ngày 27/7 đã phát 20 xuất quà của xã cho các gia đình thương binh liệt sỹ  tổng số tiền quà là 32 triệu đồng; Qùa của tỉnh là 3,4 triệu đồng; Qùa của Chủ tịch nước là 2,8 triệu đồng; Lập hồ sơ mai táng phí : 04 hồ sơ.

Qu¶n lý theo dâi tèt danh s¸ch hé nghÌo n¨m, hé cËn nghÌo ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é cña hé nghÌo kÞp thêi ®óng chÝnh sách cña nhµ n­íc.Nhân dân xã luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp lệnh tôn giáo góp phần xây dựng địa phương.

Kết hợp với Ban chỉ huy quân sự xã rà soát quyết định số 49 của Chính phủ đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, triển khai thực hiện các chính sách, các chương trình dự án hỗ trợ cho dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, nhân dân luôn chấp hành thực hiện tốt chính sách tôn giáo theo pháp luật. Nhân dân các Dân tộc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.Trên địa bàn xã Đồng Môn không có tôn giáo.

 Công tác chữ thập đỏ: Tổ chức đại hội thành công khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung tuyên truyền, triển khai các hoạt động ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Thực hiện cuộc vận động “Hiến máu tình nguyện năm 2016” đã có 11/15 người đăng ký hiến máu vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

III. Lãnh đạo thực hiện công tác nội chính.

1. Công tác xây dựng chính quyền

Tiếp tục chỉ đạo chú trọng công tác cải cách hành chính và tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền. Uỷ ban nhân dân xã đã rà soát, nghiên cứu và ban hành Quy chế làm việc cơ quan, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ủy ban và cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân. Kiện toàn các ban chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm và các năm tiếp theo, nhàm phù hợp với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV. Quan tâm đầu tư chỉnh trang hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ công tác chuyên môn cấp xã một cách thuận tiện để mọi người dân đến giao dịch một cách nhanh chóng, kết quả tốt nhất và làm cơ sở cho triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới đạt kết quả cao.

Công tác quản lý địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính được quan tâm. Tiếp nhận các đề nghị của công dân về tranh chấp đất, chỉ đạo việc tổ chức xác định địa giới giữa các hộ, tiến hành tổ chức hòa giải tại cơ sở đối với việc tranh chấp đất đai trong nhân dân, phối hợp cùng các xã lân cận thuộc huyện Yên Thủy để làm tốt công tác quản lý đất đai; Thực hiện tốt quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ, công tác thanh niên và dân tộc, tôn giáo.

2. Công tác tiếp công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo. Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức 01 hội nghị để giải quyết các đơn đề nghị tranh chấp đất đai. Thứ tư hàng tuần lãnh đạo UBND xã Tiếp công dân, trong năm đã tiếp 30 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giảm 33,7% so với năm 2015. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo, 100 % so năm 2015, trong đó 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo và tổ chức giải quyết 4/4 đơn nhưng không hòa giải được và đã hướng dẫn công dân gửi cấp có thẩm quyền giải quyết.

3. Công tác quân sự địa phương.

Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng điều chỉnh bổ sung các loại kế hoạch tổ chức huấn luyện dân quân ,duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động phối hợp tổ chức bảo vệ an ninh trật tự cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

 Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung hồ sơ  cho các đối tượng 62 kết quả  năm 2016 có 07 đối tượng được hưởng chế độ với số tiền là 20 triệu đồng . Bên cạnh đó triển khai thực hiện Quyết định sô 49/QĐ-CP đối với dân công hỏa tuyến (50 đối tượng trong đó đã hoàn thiện được 39 hồ sơ ).sử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng là 02 công dân số tiền sử phạt là 5,5 triệu đồng.

Trong công tác ra quân huấn luyện hội thao ban chỉ huy quân sự xã đã thực hiện đúng đủ theo kế hoạch huấn luyện năm 2016 quân số là 30 đ/c với thời gian huấn luyện là 15 ngày và chi hỗ trợ dân quân 80.000 nghìn đồng / ngày/ dân quân . Trong thời gian huấn luyện đó làm tốt công tác quyên góp ủng hộ người nghèo và chương trình ‘ Đồng hành cùng em đến trường’ đã trao 04 xe đạp cho trường Tiểu học và THCS xã Đồng Môn‘và làm tốt công tác dân vận phát làm cỏ được 03 ha cho 03 gia đình chính sách trị giá = 30 ngày công  đóng góp quỹ vì người nghèo là 300.000đ và ủng hộ trường mần non 1.000.000đ mua bàn ghề cho các cháu

Tổ chức đăng ký nam thanh niên tuổi 17 là 11 thanh niên  phúc tra thanh niên tuổi 18 - đến 25 là 46 thanh niên  sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự 14 thanh niên, đủ điều kiện khám nghĩa vụ quân sự 13 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe là 07 thanh niên đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị tốt công tác giao quân năm 2017  

 Đảm bảo 100% quân số sẵn sàng chiến đấu của trung đội cơ động là 19 dân quân đăng ký, nắm nguồn dự bị động viên cho các đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra phối hợp và xây dựng kế hoạch phòng chống lũ bão và phân công các thành viên đến các cơ sở khi có tình huống xảy ra.

4 . Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 Đã thực hiện tốt củng cố và duy trì hoạt động của ban công an, tổ an ninh, tổ bảo vệ, phối hợp với ban tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác hoà giải. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp Đảng, Chính  quyền trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Tổ chức tuyên truyền, vận động, học tập các chỉ thị, nghị quyết của chính phủ, của ngành tới toàn thể nhân trong xã đạt kết quả. Có 01 vụ mất trộm xe máy tại thôn Đừng và một vụ tranh chấp đất đai  cả hai vụ việc đều được công an huyện thụ lý theo thẩm quyền. Đăc biệt có sự phối kết hợp với ban chỉ huy quân sự xã bảo vệ đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp được an toàn không có vụ việc gi xảy ra. Đã tổ chức xây dựng kế hoạch phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão. Phối hợp với các xã giáp danh 702 thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội không để các vụ việc xẩy ra.

  5 . Công tác tư pháp

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Duy trì thực hiện tốt chế độ một cửa. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 03 buổi cho trên 260 lượt người tham gia, đăng ký khai sinh có 22cháu, đăng ký kết hôn cho 12 đôi nam, nữ đúng độ tuổi, đúng luật hôn nhân và gia đình, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 08 trường hợp đăng ký khai tử cho 08 trường hợp, chứng thực cho 226  lượt, đã tiếp nhận hòa giải 04 đơn, không thành 0 4 đơn chuyển cấp trên giải quyết theo trình tự quy định.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017.

         

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017.

STT Chỉ tiêu Đơn vị KH 2016 Ước TH 2016 KH 2017
* Các chỉ tiêu  kinh tế
1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế %
2 Tổng giá trị sản xuất Tr.đồng 34.320 34.630 37.974
- Nông lâm nghiệp Tr.đồng 18.634 18.810 20.125
- Công nghiệp – xây dựng Tr.đồng 4.085 4.597 5.169
- Dịch vụ Tr.đồng 10.883 11.223 12.681
3 Cơ cấu kinh tế (giá CĐ2010) % 100 100 100
- Nông lâm nghiệp, thuỷ sản % 53,68 54,32 53,7
- Công nghiệp, xây dựng % 14,10 13,27 13,8
- Dịch vụ % 32,22 32,41 32,5
4 Thu nhập bình quân đầu người Tr.đ 24,5 25,1 27,5
5 Thu ngân sách Nhà nước Tr.đồng 320.000 39.911 113.000
6 Thu ngân sách địa phương Tr.đồng 3.458.477 3.700.000 3.450.583
7 Chi ngân sách địa phương Tr.đồng 3.778.477 3.683.616 3.450.583
8 Tổng diện tích gieo trồng Ha 213 215 215
9 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 624 584,5 623
10 Diện tích trồng rừng ha 116 277 120
11 Tỷ lệ che phủ rừng % 66 62 60
12 Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100 100 100
* Các chỉ tiêu xã hội
13 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,95 1,0 1,15
14 Tỷ lệ hộ nghèo % 38,9 38,9 36,8
15 Số trường đạt chuẩn Trường 1 1 0
16 Tỷ lệ trẻ <5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân % 15

14,5

12,3
17 Hộ gia đình văn hóa Hộ 267 272 265
18 Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá % 78,5 78,3 79
19 Tỉ lệ nhân dân tham gia BH y tế % 100 100 100

II. Nhiệm vụ cụ thể và một số giải pháp:

1. Sản xuất nông nghiệp, nông thôn

          a) Sản xuất nông nghiệp:

 Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi sản xuất năm 2017; tăng cường dự báo và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa và hoa màu; chủ động các loại vật tư, giống vốn, phân bón, nguồn nước phục vụ sản xuất. Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp; tập trung đất đai nâng cao năng suất lao động. Tổ chức thành lập và đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ khuyến nông; tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (hỗ trợ giống mới, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật).

Chăn nuôi: Quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm, phòng trừ dịch bệnh, phát triển đầu đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tích cực tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật nuôi. Tổ chức tiêm văcxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác nắm bắt tình hình dịch bệnh, tổ chức tốt việc dập dịch khi có dịch sảy ra.

 Lâm nghiệp: Triển khai công tác trồng rừng năm 2017 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn và hoạt động kinh doanh, gây nuôi, săn bắt động vật hoang dã, thực vật rừng quý hiếm.

           Thuỷ lợi: Tăng cường kiểm tra, bảo vệ, duy tu, sửa chữa nâng cấp các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất; quản lý chặt chẽ các nguồn nước phục vụ sản xuất. Chỉ đạo chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đảm bảo kế hoạch đề ra. Chủ động xây dựng các phương án, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống khi xảy ra thiên tai bão lũ.

           Kinh tế trang trại và phát triển nông thôn: Kinh tế trang trại: Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển các loại hình kinh tế trang trại tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng các mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

 Xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, huy động tối đa các nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới; ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu có khả năng hoàn thành trước trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Hoạt động Hợp tác xã: Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Hợp tác xã; tích cực nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động theo hướng dịch vụ; phát huy tốt vai trò các Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới.

          2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên chế biến nông lâm sản. Phát huy hiệu quả các ngành nghề sản xuất mộc....

          3. Công tác tài nguyên và môi trư­ờng

          Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 2017. Tiếp tục rà soát lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đinh theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

4. Công tác giao thông.

a) Giao thông vận tải: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xi măng, đá, cát làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu để đầu tư xây dựng giao thông lâm nghiệp, dân sinh, chỉ đạo thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao. Thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông cho các tuyến đường trục xã, liên xã.

 An toàn giao thông: Đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, các phương tiện tham gia giao thông, hành lang giao thông nhằm ngăn ngừa và hạn chế tai nạn xảy ra trên địa bàn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

          b) Về điện lực: Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện và tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn,  ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

          5. Công tác kế hoạch.

 Về quy hoạch, kế hoạch: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 cho các khu dân cư.

b) Giải phóng mặt bằng: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong GPMB, chủ trương hiến đất cho các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không bàn giao mặt bằng, đòi hỏi ngoài chế độ chính sách đền bù của Nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

6. Công tác tài chính, ngân hàng, kho bạc.

Công tác tài chính: Thực hiện các biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; các ban ngành đoàn thể rà soát các khoản thu, tập trung vào các đơn vị sản xuất kinh doanh của các công ty, các hộ kinh doanh cá thể; các lĩnh vực công thương nghiệp, kinh doanh vận tải, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí; cấp quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn chi đầu tư phát triển. Thực hiện tiết kiệm chi theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo ngân sách dự phòng để chi cho các nhiệm vụ đột xuất.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong hạch toán các khoản thu - chi qua ngân sách; nâng cao chất lượng điều hành ngân quỹ nhằm tăng khả năng thanh toán cho các đối tượng; đảm bảo an toàn tiền và tài sản Nhà nước.

           Hoạt động các ngân hàng: Phối hợp với ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp thực hiện  các biện pháp nhằm tăng cường huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân; tập trung cho vay đúng đối tượng, đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng.

          7. Về dịch vụ

 Về dịch vụ:  Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của huyện kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận th­ương mại, bảo vệ quyền lợi ngư­ời tiêu dùng.

II. Về văn hóa - xã hội

1. Công tác giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học. Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và chống mù chữ; khắc phục tình hình học sinh bỏ học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra và lan rộng. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở.

 Triển khai có hiệu quả các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%.

3. Văn hóa và thông tin, truyền thanh.

Nâng cao chất lượng và thường xuyên đổi mới các hoạt động tuyên truyền văn hóa - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng đến phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Công tác xã hội

 Công tác lao động, thương binh và xã hội: Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc người có công với nước, đặc biệt là công tác xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm. Tăng cường tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó đi lên

Thực hiện tốt Công tác mai táng phí cho đối tượng kháng chiến, bảo trợ xã hội khi qua đời.

 Công tác chữ thập đỏ: Tuyên truyền vận động nhân dân ở các khu dân cư, các cơ quan tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và hưởng ứng các cuộc vận động Hiến máu nhân đạo,quỹ tình nghĩa. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam. Hiến máu nhân đạo tình nguyện đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

 Công tác bảo hiểm xã hội: Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ thương binh xã hội, chính sách khác theo quy định. Chú trọng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt việc rà soát đề nghị cấp phát thẻ bảo hiểm y tế.

 Công tác dân tộc: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn xã đảm bảo công khai dân chủ, đúng đối tượng. Tổ chức ngày đại đoàn kết. Triển khai bàn giao mặt bằng thi công các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Kiểm tra hướng dẫn các Thôn tăng cường công tác bảo vệ, sửa chữa các công trình nguồn vốn 134, 135, các công trình phục vụ lợi ích công cộng, vận hành sử dụng có hiệu quả.

III. Công tác xây dựng chính quyền, tiếp công dân, tư pháp

1. Công tác xây dựng chính quyền

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Làm tốt công tác cải cách hành chính và công tác xây dựng chính quyền và đánh giá cán bộ, công chức, tự chấm điểm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở theo theo công văn số 60/CV-NV ngày 01/11/2016 của Phòng Nội Vụ .

Kiện toàn các ban chỉ đạo và thực hiện rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng cán bộ trẻ đào tạo đảm bảo quy định công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác hội, công tác tôn giáo, thanh niên, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng.

2. Công tiếp công dân: Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

3. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành đạt, làm tốt công tác chứng thực - hộ tịch tại xã.

IV. Công tác an ninh, quốc phòng

1. Công tác an ninh

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường các biện pháp quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, tình hình người nước ngoài vào địa bàn. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh tại khu dân cư, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

2. Công tác quốc phòng

Tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định, phối hợp lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Tuyển chọn nguồn công dân nhập ngũ năm 2017 đảm bảo chỉ tiêu được giao.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA