gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815175
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
554
774
3993
758079
21590
17063
815175

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 11:56

 xa an binh

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

Năm 2016 là năm thứ hai, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXVII, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 – 2020.      

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế, xã hội, An ninh quốc phòng năm 2016 có nhiều huận lợi. Song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, đầu năm rét đậm, rét hại và mưa bão kéo dài làm thiệt hại nhiều diện tích cây hoa màu, cây lâm nghiệp cũng như vật nuôi. Bên cạnh đó một số diện tích sản xuất chưa có kênh mương nên việc điều hành tưới tiêu gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh trong chăn nuôi  luôn có nguy cơ bùng phát, giá cả các loại vật tư luôn biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của bà con nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện, của Đảng uỷ, công tác giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân và và sự điều hành tập trung có hiệu quả của UBND xã, công tác vận động của Mặt tận Tổ quốc, các t chức đoàn thể, sự nỗ lự phấn đấu, chủ động sáng tạo của cán bộ và nhân dâ các dân tộc trong xã; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng của xã trong năm 2016 có bước chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

* Kết quả cụ thể như sau

I. Về Kinh tế:

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

          a, Về sản xuất nông nghiệp:

 Thực hiện sản xuất nông nghiệp tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm  đã thực hiện cả năm là 1.333 ha, đạt 102,5% kế hoạch và bằng 106,1% so với cùng kỳ 2015. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 4.099,48 tấn  bằng 104,18 % bằng 116,4% so với cùng kỳ năm 2015. Bình quân lương thực đầu người 560,2kg đạt 112% so với kế hoạch bằng 116,4% so với cùng kỳ năm 2015. Cơ cấu, diện tích canh tác loại cây hàng năm luôn có có sự biến động theo hướng chuyển đổi tăng diện tích cây lương thực, cây thực phẩm rau đậu các loại.

Các chính sách hỗ trợ sản xuất trồng trọt được triển khai thực hiện phát huy hiệu quả, như hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong trồng trọt, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ đất lúa. Là năm thời tiết khá thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp do đó năm 2016 đạt năng xuất và sản lượng một số cây trồng đạt được khá cao so với năm 2015.

 b, Sản xuất Lâm nghiệp:

 Làm ốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trê địa bàn không có việ cặt phá vận chuyển lâm sản trái phép - không xảy ra cháy rừng.

Tổng diện tích Trång rõng sau khai thác là 154 ha đạt 87,01 % so với kế hoạch. Khai thác rừng sản xuất được 154 ha. Giá trị đạt 13,638 triệu đồng, tỷ lệ độ che phủ rừng tự nhiên chỉ  đạt 45 %  (vì thiên tai).

c, Chăn nuôi – Thủy sản:

Các trang trại chăn nuôi phát triển  mạnh và cho thu nhập khá cao, tổng có 04 trang trại và 20 gia trại.  Quy mô tổng đàn chăn nuôi ổn định, chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, chăn nuôi hộ tiếp tục được phát triển. Tổng đàn trâu bò là: 1523 con, giảm 348 con bằng 81,22% so với năm 2015 và bằng 94% so với kế hoạch năm 2016; Đàn lợn là: 7.260 con, tăng 115 con bằng 101,85% so với năm 2015 và đạt 105,25% so với kế hoạch năm 2016;  Đàn dê là: 1.408 con, tăng 16 con bằng 123% so với năm 2015 và đạt 106,93% so với kế hoạch năm 2016. Đàn gia súc 64.410 con, đạt 105,76% so với kế hoạch năm 2016.

Tuy nhiên năm 2016 xuất hiện bệnh LM-LM, trên đàn bò tại thôn Phú Tường, UBND xã đã chỉ đạo tiêm khoanh vùng để dập dịch. Đồng thời thường xuyên tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nên trong năm qua trên địa bàn toàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; sản lượng thủy sản ­íc ®¹t 40 tấn; giá trị đạt 1.600 triệu đồng, đạt 100% KH.

d, Công tác giao thông- Thủy lợi và phòng chống thiên tai.

-  Công tác giao thông: Thường xuyên tổ chức tốt các chiến dịch giao thông, duy tu sửa chữa đảm bảo các tuyến đường đi lại thông suốt, thuận tiện. Theo dõi đôn đốc các thôn đảy mạnh việc xây dựng quy hoạch hệ thống đường giao thông nội đồng  theo tiêu chí Nông thôn mới. Thực hiện chiến dịch giao thông  trong  năm đã đạt được những kết quả như sau: Đào rãnh thoát nước: 30km/26,1 km = 114,9% so với cùng kỳ năm 2015; Đất đá hỗn hợp vá ổ gà: 690 m3/ 670 m3 = 97,0% so với cùng kỳ năm 2015; Phát quang tầm nhìn: 23.700 m3; Tiến hành xây dựng đường Btông Ninh Nội I; Ninh ngoại – An sơn I – Chợ Đập; Áp trúc cải tạo đường các thôn Cây Rường; Rộc in; Đại đồng

- Công tác thuỷ lợi: Thực hiện tốt chiến dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi; đào đắp: 1.970 m3 = 106,6% so với kế hoạch (Chỉ tiêu kế hoạch giao đợt 1) = 100% so với cùng kỳ năm 2015; Phát dọn kênh mương: 12.500m2 = 133,6% so với kế hoạch = 135% so với cùng kỳ năm 2015 đảm bảo đủ lượng nước tưới tiêu. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm  cứu nạn, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án khi có tình huống sảy ra.

h, Kinh tế trang trại và phát triển nông thôn.

- Kinh tế trang trại: Kinh tế Trang trại, gia trại phát triển tốt, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi. Toàn xã hiện có 04 trang trạị được UBND huyện cấp giấy chứng nhận và 20 gia trại. Các trang trại, gia trại hoạt động tương đối hiệu quả , bình quân thu nhập đạt 400 - 500 triệu đồng/năm. Các thôn có nhiều trang trại là Cây Rường; An Sơn II.

- Xây dựng nông thôn mới: Trong năm 2016 xã đã đạt thêm 01 tiêu chí về giáo dục, đưa tổng số lên 16 tiêu  chí đạt kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra.

- Phát triển hợp tác xã: Tổ chức triển khai chuyển đổi HTX theo luật, đến nay đã có 01 HTX đang làm thủ tục  đăng ký thành lập đó là HTX An Sinh; Các HTX cũ đã tiến hành giải thể và thành lập tổ Hợp tác. Nhìn chung việc chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã còn chậm, chưa hiệu quả.

  2. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp- Điện lực

          a, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích, mở mới được 02 cơ sở bóc ván ở Thôn Rộc In, Các hoạt động sản xuất gạch Btông, cơ khí sửa chữa nhỏ, dịch vụ vận tải, thương mại phát triển tốt, hàng hóa đa dạng, phong phú cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất của nhân dân. Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất trong xã  đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên cũng còn gặp nhiều nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng về giao thông chưa thật sự đáp ứng.

          b, Về hoạt động điện lực

 Phối hợp với Điện lực Lạc Thủy hoàn thành sớm dự án lắp đặt đường điện 0,4 ở các thôn trên địa bàn xã, nay đã vào sử dụng trong năm 2016. Nhìn chung các thôn điện ổn định đã cung ứng và phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân

3. Công tác Tài nguyên và môi trường

          a, Việc quản lý đất đai

          Triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2016, xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2016, hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn tồn đọng trên địa bàn, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai

          b, Công tác Môi trường - Khoáng sản- Tài nguyên nước

Làm tốt công tác quản lý các nguồn tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, không có tình trạng khai thác trái phép vận chuyển các loại khoáng sản, tài nguyên.

          Các cơ sở bóc gỗ ; Các cơ sở vật liệu xây dựng gạch bê tông hoạt động luôn đảm bảo về an toàn lao động và không có các biểu hiện ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên trong năm 2016 vẫn có một số trang trại, gia trại và người dân chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường gây bức xúc trong nhân dân đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí ở các trang trại và ô nhiễm nguồn nước sông Đập tình trạng vứt rác thải, xác gia xúc gia cầm tự do còn diễn ra khá phổ biến ở các thôn và dọc các trục đường sông suối bừa bãi; mùi hôi ở các trang trại, gia trại chăn nuôi như lợn gà vẫn còn.

Trong năm đã tiến hành lập biển 02 lần đối với trang trại lợn hộ ông Bội tại Thôn Thắng Lợi do bị ô nhiễm không khí.

           Thường xuyên tuyên truyền phòng chống cháy nổ, tuy nhiên đầu năm 2016  vẫn bị cháy một xưởng bóc gỗ thiệt hại khoảng 30 triệu đồng, bên cạnh đó do ảnh hưởng cơn bão số một  cũng đã tác động không nhỏ đến môi trường

          4. Công tác thu hút đầu tư xây dựng cơ bản:

Nhìn chung công tác thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 17,4 tỷ đồng; Trong đó dự án cải tạo lưới điện nông thôn là 6 tỷ, công trình nhà trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND  mới gần 7 tỷ đồng, đường Đồng Bông 1,6 tỷ, đường bê tông Ninh ngoại, Ninh Nội 400Trđ, sửa chữa cầu chợ đập 400 trđ.

          - Phối hợp với nhà thầu tổ chức xây dựng và hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng THTCĐ xã.

- Xây dựng 02 nhà văn hóa thôn Tiên Lữ và Phú Tường, thôn Tiên Lữ đã đưa vào sử dụng.

          -  Phối hợp với điện lực Lạc Thủy xây dựng 2,5 đường điện cao thế, 6,2 Km đường hạ thế hiện đã đưa vào sử dụng đảm bảo phục vụ tốt đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Công tác kiểm tra giám sát chất lượng tiến độ thi công các công trình được quan tâm thường xuyên, đảm bảo theo dự toán thiết kế được phê duyệt

          -  Bàn giao và đưa vào sử dụng cầu Chợ Đập đi Ninh Nội 1, đường Btông thôn Đồng Bông. đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

          -  Hiện nay đang phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà thầu khẩn trương thi công  nhà làm việc UBND xã.

          5. Công tác Tài chính:

          Tập trung bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách và tiển lương cho cán bộ. Nhìn chung công tác quản lý ngân sách đã được công khai dân chủ hóa và quản lý chặt chẽ hơn. Việc theo dõi quản lý các khoản chi được chặt chẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn.

          - Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước thực hiện: 102,9 triệu đạt 21,4 % so với dự toán HĐND xã giao;  giảm 39,92% so với năm 2015;

          - Thu ngân sách xã ước thực hiện 6,023 tỷ đồng  tăng 102,61 % so dự toán HĐND xã giao.   

                    - Tổng chi ngân sách xã năm 2016 thực hiện: 5,98 tỷ đồng, đạt 109,8 % so với dự toán HĐND xã giao; giảm 18,46 % so với năm 2015.

                    - Đất 5%: 44.781.000 đồng; đạt 179 % so với dự toán giao; tăng 15,8 % so với cùng kỳ năm 2015.

II. Văn hóa xã hội

          1, Công tác giáo dục

          Thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ- ĐU ngày 01/9/2016 của Đảng ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục”: Năm học 2015 – 2016 hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Đang từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Tiếp tục thực hiện "Kế hoạch hực hiện "Năm Giáo dục vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình", thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý trường học.

          Thực hiện tốt việc duy trì sỹ số học sinh. Công tác quản lý và phát triển chất lượng giáo dục, phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ lao động quản lý Năm học 2016 - 2017 sát nhập hai trường Mầm non, đến nay toàn xã có 04 trường  và 01 Trung tâm học tập cộng đồng có 67 lớp với 1.484 học sinh. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%. Có 46 lượt học sinh học sinh giỏi cấp huyện; 06 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh; không có  học sinh giỏi cấp quốc gia,  

Với đội ngũ 163 cán bộ, giáo viên giảng dạy công tác ở các cấp học; Năm học 2015 – 2016 có 01 lượt gíao viên dạy giỏi, cán bộ giỏi cấp tỉnh;  có 36 lượt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Duy trì tốt cống tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ. PCGD Trung học cơ sở theo đúng kế hoạch, tỷ lệ học sinh bỏ học 0.01% giảm 0,02 % so với năm học trước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thường xuyên được quan tâm, toàn xã có 74 phòng học , trong đó có 70 phòng kiên cố chiếm 94,59% , 04 phòng học bán kiên cố chiếm 0,54%. Năm học 2016 có 03 trường đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên hoạt động hiệu quả đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.

Năm học 2016 – 2017: Các trường bước vào năm học mới đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

          2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

           a, Công tác Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, cơ bản đáp ứng được nhu cấu khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động kiểm tra giám sát, đề ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã, không để dịch bệnh sảy ra, thực hiện đảm bảo các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trong năm đã tổ chức khám chữa bệnh 5.878 lượt người tăng 1.141 lượt người so vớicùn kỳ 2015;điều trị ội trú 112 bệnh nhân tăg 10 bệnh nhân so vớicùn kỳ 2015,ngoaoaij trú 2.886 bệnh nhâ tăg 100 bệnh nhâ so với cùn kỳ  2015. Tổ chức tiêm chủng đủ 07 loại Vắc xin cho trẻ em dưới 01 tuổi là 143 cháu, tỷ lệ trẻ em  dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 12,7%. Thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

b, Công tác dân số:  Tăng cường tuyên truyền các chính sách,  pháp luật về dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản bà mẹ và trẻ em. Có 13 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1% giảm 0,02 so với kế hoạch.

2, Hoạt động văn hóa và thông tin

a, Công tác thông tin tuyên truyền:  Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài FM với các nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và ngày bầu cử đại biểu Quốc hôi và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. đã cắt 82 khẩu hiệu và lắp đặt 20 panô,  apich, với hơn 500 lượt tin bài đăng tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phản ảnh kịp thời tình hình kinh tế xã hội của địa phương và hoạt động chỉ đạo điều hành của  Đảng, chính quyền địa phương thông qua hệ thống FM bản tin của xã.

Phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đạt được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt trong các dịp lễ, tết ngày kỷ niệm đại đoàn kết toàn dân tộc, 19 khu dân cư đều tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân, tiêu biểu là các thôn Đại Thắng, Đồng Rặt.

          b, Công tác văn hóa văn nghệ: 19 đội văn nghệ của các thôn đi vào hoạt động thường xuyên và có hiệu quả và xây dựng nếp sông văn hóa mới.  Đã tổ chức 28 buổi  giao lưu văn nghệ tại xã. Tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức và các ngày lễ tết của dân tộc. Đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt gia đình văn hóa năm 2016 là 81,7% vượt 03% so với kế họach. Số làng đạt tiêu chí Làng văn hóa 11/19 làng giảm 04 làng so với kế hoạch.  Hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm .   

c, Công tác thể dục thể thao:  Các hoạt động Thể dục thể thao được duy trì và phát triển đều khắp trên địa bàn xã. Thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khỏe đã thu hút được mọi lứa tuổi góp phần đẩy mạnh phong trào thẻ dục thể thao của điạ phương .

          4. Công tác xã hội

a, Công tác  lao động - thương binh và xã hội: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổ chức kịp thời các khoản trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng chính sách và người có công và chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo, không để xảy ra nhầm lẫn, tiêu cực. Tổng giá trị các khoản là 2.311.350.000đ

Thực hiện chi trả ®Çy ®ñ chế độ chính sách cho người có công thân nhân gia đình liệt sỹ kịp thời.

- Làm hồ sơ mai tang phí cho các đối tượng trong toàn xã là 12 đối tượng ; Hoàn thiện hồ sơ cho đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 28/2012 của Chính phủ và NĐ13/2010 là 35 hồ sơ ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo hướng đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 là 446 hộ nghèo, cận nghèo là 147 hộ, Cấp giấy chứng nhận cho 200 hộ nghèo.

- Các đối tượng được cấp thẻ BHYT  đạt 100% dân số.

- Số lao động được giải quyết việc làm trong năm 2016: 450 người tăng 164% so với KH năm.

III. Công tác Tư pháp và xây dựng chính quyền

          1,  Công tác xây dựng chín quyền

Triển khai công tác cải cách hành chính xây dựng chính quyền năm 2016 theo chỉ đạo của UBND huyện; thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hành năm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính nhà nước, Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Củng cố và kiên toàn đội ngũ trưởng thôn sau bầu cử. Thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến cơ sở.

Thực hện ốt việc cải cách hàn chính, hệu quả làm việc của bộ pận nhận và trả kết quả tại UBND xã.

          Thực hiện tốt chức năng quyền hạn do luật quy định, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý hành chính nhà nước cấp xã; hoạt động của chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016. Đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ hợp đồng thực hiện tốt chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.  Công tác tư  pháp

Xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm, kiểm soát, rà soát quy định thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, tình trạng thi hành pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, duy trì tốt hoạt động Tñ s¸ch ph¸p luËt, Sè l­ît ng­êi ®Õn khai th¸c tìm hiểu 140 người  t¨ng 25 người so với năm 2015. Phòng tư pháp huyện tổ chức hội nghị tư vấn cho 1783 lượt người, Thực hiện hòa giải thành 03 vụ chuyển theo thÈm quyÒn 01; giảm 03 vụ so 2015

 3. Vềcông tác hộ tích

 Quản lý tốt công tác hộ tịch, chứng thực, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử Chứn thực hồ sơ các loại 2.696 trườn hợp tăng 100 trườn hợp so với năm 2015.

 - Đăng ký khai sinh : 160 trường hợp tăng 30 trườn hợp so cùg kỳ 2015.

- Đăg ký kết hôn: 40 cặp giảm 04 cặp so với cùng kỳ nă 2015

- Xác nhận tình trạng hôn nhân 53 trường hợp giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2015  

- Khai tử 28 trường hợp giảm 05 so vớicunfgg kỳ nă 2015.

IV. Công tác An ninh -  Quốc phòng

          1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

          Thực hiện tốt Chỉ thị của Đảng ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự năm 2016. Phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử  Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021,

Chủ động ph©n c«ng lực lượng trùc ®Çy ®ñ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. An ninh trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, an ninh nông thôn được tăng cường. Trong năm không để xảy ra trọng án và các vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự. Tuy nhiên trong năm còn để sảy ra 09 vụ tăng 05 vụ so với năm 2015 cụ thể là đánh nhau gây mất trật tự 03 vụ, trộm cắp tài sản 04 vụ, cháy xưởng gỗ bóc 01 vụ,  01 vụ va quyệt giao thông; lập hồ sơ quản lý 07 đối tượng sử dụng chất ma túy, hiện nay trên địa bàn đã nổi lên 11 trường hợp nghi nghiện công an xã đang theo dõi.

          Trong năm 2016 địa bàn xã có 05 lượt người nước ngoài vào địa bàn đều mang quốc tịch Newzilan;

          Về tai nạn rủi ra sảy ra 01 vụ làm chết 01 cháu  (do chết đuối). 

          Về công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự : Toàn xã có 19 thôn với 2.086 hộ = 7.361 khẩu Ban công an xã đã thường xuyên làm công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, lưu trú trên địa bàn để tránh tình trạng kẻ sấu vào địa phương.

          2. Công tác Quốc phòng

Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác quốcphòng - quâ sự địa phương năm 2016.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban  đối với cán bộ ban CHQS xã, trực sãn sàng chiến đấu đối với trung đội dân quân cơ động và các tổ chíên đấu tại chỗ ở các thôn;

Biên chế lực lượng dân quân nòng cốt năm 2016 với tổng quân số là 91 đồng chí.

Tuyển chọn và tổ chức giao quân đợt 1 năm 2016 được 14 quân nhân đạt 100% kế hoạch tăng 02 thanh niên so với 2015. Tổ chức huấn luyện cho 91 dân quân nòng cốt trong biên chế năm 2016 đạt kết quả tốt. Có trên 85% đạt huấn luyện khá gỏi. Sau huấn luyện tổ chức tham gia hội thao huấn luyện trung đội dân quân cơ động do huyện tổ chức đạt giả Nhì toàn đoàn.

Phối hợp với Công an xã và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                    Tóm li:  

Năm 2016 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng cùg sự cố gắng nỗ lưc của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng quân s địa phương có nhều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển ồn bộ, cơ cấu kinh tế các bước chuyển dịch quan trọng, tổng thu nập xã hội đạt 204,97trđ, tăng 13,68% so với nă 2015. Thu nhập bình quân đầu ghười đạt 29,6trđ đạt 102% kế hoạch. Văn hoá, y tế, giáo dục phát triển toànđện giữ vững chất lượng 3 trường chuẩn và xã đạt chuẩn quốc gia vềy tế. Phá triể văn hoá, vă ngh, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyề được quan tâ và phát trển rộng khắp, tỷ lệ hộ gia ình vă hoá đạt 81,7% công tác xây dựng nông thôn mới đượ quan tâm tăng cường đạt 16 tiê chí, công tác an ninh nông thppn và công tác quân sự địa phương được củng cố vững mạnh, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn tồn tại một số yếu kém tồn tại đó là; Kinh tế phat triển chưa thực sự bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, đời sốn nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình ô nhiễm môi trường chưa được ngăn chặn kịp thời, an ninh nông thôn còn tiểm ẩn những yếu tố bất ổn, chất lượng giáo dục và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế tồn tại. Tai nạn giao thông vẫn có nguy cơ sảy ra, các tệ nạn xã hội chưa được giải quyết triệt để.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2017.

          Xác định bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 các chỉ tiêu đều phải phấn đấu cao hơn năm 2016. Trong khi nhận định điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh nguy hiểm luôn có nguy cơ bùng phát, giá cả vật tư biến động tăng cao. Đây là yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Mặt khác chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ cắt giảm chi tiêu đầu tư công, tiết kiệm chi cao. Trước tình hình trên UBND xã xác định cần bám vào sự chỉ đạo hướng dẫn của Huyện uỷ - HĐND - UBND và các ngành chuyên môn của huyện. Để từ đó có các biện pháp nhanh, nhạy trong chỉ đạo điều hành,  quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra .

A. Một số chỉ tiêu chủ yếu   năm 2017

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

N¨m 2016

Kế hoạch

 2017

 Kế hoạch

Thực hiện

* Các chỉ tiêu về kinh tế

1

 Tốddoojddooj tăng trưởng giá trị sản xuất

%

13,0

13,68

12,0

2

Tổng giá trị sản xuất

Tr.®

203.000

204.968

230.020

- Nông lâm nghiệp – thủy sản

Trđ

92.365

94.900

101.220

- Công nghip - XD

Trđ

51.765

49.397

      59.800

- Dch v - TM

Tr đ

58.870

60.671

      69.000

3

* Cơ cấu kinh tế

- Nông lâm, nghiệp, thu sn

%

45,5

46,3

44

- Công nghiệp – xây dựng

%

25,5

24,1

26

 - Dịch vụ - thương mại

%

29

29,6

30

4

Thu nhập bình quân đầu người

Tr.đ

29,0

29,6

32.42

5

Thu ngân sách  nhà nước

T

480,0

102.9

1.260,0

6

Thu ngân sách địa phương

T

5.870.0

6.023,7

5.063,7

7

Chi ngân sách địa phương

Trđ

5.063,7

8

Sản lượng cây lương thực có hạt

Tấn

3.900

4.099

4.026

9

Diện tích trồng rừng sau khai thác

%

100

100

100

10

Tỷ lệ hộ dùng điện

%

100

100

100

11

Xây dưng nông thôn mới

TC

15

16

17

* Các chỉ tiêu xã hội

12

Tỷ lệ dân s tự nhiên

%

1,0

1,0

1,0

13

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

24,7

21,04

18,5

14

Số trường đạt chuẩn quốc gia

Trường

03

03

03

15

Tỷ lệ trẻ <5 tuổi suy dinh d­ìng

%

15,4

12,9

11

16

Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá

%

80

81

74,5

17

Số làng đạt văn văn hóa

Làng

15

11

12

18

Tỷ l lao động qua đào tạo

%

38

38

40

19

Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT

%

100

100

100

* Các chỉ tiêu về môi trường

20

Độ che phủ rừng

%

60

65

47

21

Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

%

80

86

95

B. Các giải pháp chủ yếu

          I. Về  kinh tế.

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp.

a, Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất theo kế hoạch, tăng cường dự báo và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa và hoa màu, chủ đông vật tư, giống, phân bón, nguồn nước phục vụ sản xuất, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Ưu tiên đầu tư thâm canh tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường; nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các giải pháp nâng cao năng xuất lúa, ngô để đảm bảo an ninh lương thực. Tập trung chú trọng phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh mô hình trang trại. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

b, Lâm nghiệp: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng mới.Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh các sản phẩm rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

c, Chăn nuôi- Thủy sản: Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung để đảm bảo phát triển đầu đàn gia súc, gia cầm; triển khai kế hoach tái cơ cấu về chăn nuôi, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kiếm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật, các sản phẩm động vật vào địa bàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phồng chống dịch bệnh lây lan.

d, Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai:

          Quản lý tốt đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi và công tác chống hạn. Xây dựng và triển khai chiên dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi đảm bảo theo kế hoạch, tận dụng tốt nguồn kinh phí cấp trên để duy tu sửa chữa các công trình thuỷ lợi nhằm phục vụ tốt việc tưới tiêu và an toàn mùa mưa bão; Sẵn sàng chủ động ứng phó với thiên tai.

h, Xây dựng Nông thôn mới, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại: Huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện lồng gép các chương trình, dự án gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới, củng cố các và giữ vững các tiêu chí đã đạt được phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí.

Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động  của các Hợp tác xã, tổ hợp tác, các chủ  trang trại nhằm nâng cao năng lực hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn. Tích cực nhân rộng mô hình Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ các Hợp tác xã đã chuyển đổi theo quy đinh, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế trang trại.

          2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

          Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thu hút nguồn lao động của địa phương, tăng thu nhập cho lao động và cho ngân sách.

          Khuyến khích các tổ chức và hộ gia đình lắp đặt dây chuyền sản xuất dây chuyền sản xuất ván gỗ ép.

          3. Công tác tài nguyên và môi trường

a, Về quản lý đất đai: Tuân thủ thực hiện quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất  đã được phê duyệt, tiếp tục kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai, đề nghị với huyện cấp giấy CNQSDĐ còn tồn đọng, hộ chưa được cấp, tiếp tục  xây dựng phương án sử dụng đối với diện tích đất do lâm trường Lạc thủy chuyển về cho địa phương quản lý.

b, Về Môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước: Thường xuyên kiểm tra và sử lý các hoạt động khai thác cát, đá mạt, quặng, sét, và các hoạt động khai thác đất trái quy định của pháp luật trên địa bàn. Tăng cường vệ môi trường, thu gom sử lý rác thải trên địa bàn đặc biệt là khu vực trung tâm xã và các trang trại, gia trại chăn nuôi, thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước.

c, Về phát triển quỹ đất và gải phóng mặt bằng: Rà soát các khu đất có tiềm năng, sắp xếp lại, tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện đúng quy trình, chế độ đền bù, giải phóng mặt bằng; Triển khai các biện pháp quyết liệt trong giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ, không để mất vốn các công trình dự án được đầu tư trên địa bàn.

          4. Giao thông vận tải và an toàn giao thông

a, Giao thông  vận tải:Tiếp tục cứng hóa được giao thông nông thôn bằng nhiều nguồn vốn, và triển khai thực hiên chiến dịch giao thông nông thôn hàng năm. Làm tốt công tác duy tu, sửa chữa trục đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng, phối hợp triển khai dự án đường 438B qua địa bà đảm bảo đúng tiến độ.

b, An toàn giao thông: Kiểm soát chặt chẽ công tác kinh doanh vận tải trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông kiềm chế tại nạn  giao thông trên cả 3 tiêu chí, tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các dịp lễ, tết. Phối hợp với các cơ quan trong bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã.

         5. Công tác xây dựng cơ bản

 Quản lý tốt nguồn đầu tư  từ ngân sách nhà nước, từ các chương trình dự án, làm tốt công tác huy động nguồn vốn từ nhân dân

          - Đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà làm việc UBND xã hoàn thành đầu năm 2017.

          6. Công tác tài chính

          Triển khai thực hiện tốt việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương trên địa bàn và dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2017. Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo ngân sách dự phòng để chi các nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên đảm bảo chế độ chính sách cho con người; tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu, chi cho việc đầu tư phát triển sự nghiệp kinh tế tại địa phương, cân đối ngân sách để thực hiện chế độ cải cách tiền lương.

          II. Văn hóa - xã hội

          1. Công tác giáo dục:

           Chỉ đạo các trường tiếp tục duy trì tốt nề nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Củng cố và nâng cao chất lương các chương trình phổ cập, chống mù chữ, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độngTrung tâm học tập cộng đồng, Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, giữ vững 3 trường chuẩn quốc gia, từng bước xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong nhưng năm tiếp theo.

          2. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình.

          a, Công tác y tế: Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh; làm tốt công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế; tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như; phòng chống sốt rét, suy dinh dưỡng ở trẻ em, tiêm chủng mở rộng; đảm bảo tập huấn các lớp vệ sinh an toàn thực phẩm cho những hộ gia đình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã.

          b, Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế họach hóa gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm về chăm sóc sức khoẻ sinh sản bà mẹ và trẻ em, hạn chế sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính, giữ mức phát triển dân số tự nhiên ở mức 1%.

          3. Văn hóa thông tin.

Đổi mới và và nâng cao chât lượng nội dung thông tin, tuyên truyền văn hóa, thể thao phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường chuyển tải nhiều nội dung và thông tin phong phú trên bản tin đài FM của xã. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mơi, đo thị văn minh”. Tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong  xã và các khu dân cư. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội thể dục, thể thao của xã dự kiến tổ chức trong quý II/ 2016.

          4. Công tác thương binh xã hội.

          Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

       Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và hưởng ứng các cuộc vận động do cấp trên tổ chức.

          III. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động tư pháp.

  1. Công tác xây dụng chính quyền.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và gải quyết khiếu nại, tố cáo. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 29/CT- BTVTƯ của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính xây dựng chính quyền năm 2017 theo chỉ đạo của UBND huyện; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hành năm theo Nghị định 56/2015/NĐ- CP. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính nhà nước.

Thực hiên tốt việc sắp xếp lại đội nghũ cán bộ từ xã đến thôn theo tinh thần Nghi đinh 92/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức.

2. Công tác Tư pháp.

          Làm tốt công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật; Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các  tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các buổi trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng trong việc hoà giải.

          - Thực hiện tốt việc tiếp dân, hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo không để đơn thư khiếu nai,tố cáo vượt cấp và  để sự việc kéo dài.

          IV. Công tác an ninh, quốc phòng.

          1. Công tác An ninh

          Tiếp tục chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường các biện pháp quyết liệt đấu tranh phòng chống tội pham, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nắm chăc tình hình an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, người nước ngoài vào địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở, không để sảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống cháy nổ.Tiếp tục tăng cường hoạt động các cụm an ninh các xã giáp ranh với xã bạn.

          Làm tốt công tác tuyên truyền, đăng ký khu dân cư - cơ quan đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự.

          Thực hiện tốt các quy chế phối hợp với lực lượng dân quân và kiểm lâm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng..

          2. Công tác Quốc phòng.

          Duy trì chặt chẽ chế độ trực sãn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, cháy nổ trên địa bàn. Đảm bảo quân số, lực lượng sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xấu sảy ra; Phối hợp cùng các lực lượng công an giũ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, triển khai rà soát nguồn tuyển quân và kế hoạch tuyển quân năm 2017; triển khai và thực hiện  tốt kế hoạch hướng dẫn của cấp trên về giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA