gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815118
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
497
774
3936
758079
21533
17063
815118

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 10:45

xa hung thi

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

- Các ngành sản xuất phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Tổng giá trị sản xuất đến năm 2010 là 31.770 triệu đồng. Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 20.650,5 triệu đồng; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 6.354 triệu đồng; dịch vụ và thu khác 4.765,5 triệu đồng.

- Tăng trưởng kinh tế đạt 13% / năm (đạt 118,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Cụ thể:

+ Nông, lâm nghiệp chiếm 65%, đạt 107,1% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

+ Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 20%, tăng 53,8%, dịch vụ 15%, đạt 88,2% (so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

+ Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 là 9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 18%.

+ Sản lượng lương thực (cây có hạt) bình quân 1.785 tấn, đạt 97% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

1. Về nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Cơ cấu cây trồng vật nuôi đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá, đã hình thành và phát triển một số vùng chuyên canh cây ăn quả, cây lâm nghiệp, quy mô sản xuất được tăng lên tạo tiền đề về phát triển công nghiệp chế biến, từng bước thực hiện công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn.

Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng nhất là trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ngành chăn nuôi được phát triển khá cả về số lượng và chất lượng, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; công tác phổ biến chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi được thực hiện đến hộ gia đình, nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao.

Về thuỷ sản: trong những năm qua nhiều hộ nông dân quan tâm đầu tư phát triển khá, diện tích, chất lượng giống và sản phẩm tăng dần qua các năm, nhiều hộ có thu nhập khá từ nuôi trồng thuỷ sản.

Công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng luôn được coi trọng, trồng mới được 627,21 ha rừng, đưa tổng diện tích rừng trồng của xã lên 1.222,81ha, độ che phủ rừng 72,4%.

2. Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp – xây dựng.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đến năm 2010 là 6.354 triệu đồng, tăng 25% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Tập trung phát triển các ngành nghề sản xuất như: khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, chú trọng phát triển kinh tế trang trại và các ngành nghề phụ ở địa phương.

3. Công tác Tài chính.

Thực hiện tốt Luật ngân sách Nhà nước, các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán huyện giao, đảm bảo kịp thời nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất của địa phương.

Thu ngân sách xã bình quân 5 năm (2005 - 2009) đạt 1.614 triệu đồng, đến năm 2010 là 1.683 triệu đồng, tăng 81% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

4. Về Quy hoạch, thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản.

Về quy hoạch: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Cấp uỷ, Chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch quy hoạch 42 ha đất tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi để phục vụ cho việc sản xuất  tiểu thủ công nghiệp, gồm: khu Đa Lông (thôn Măng) 07 ha, khu Bưa Đắt (thôn Khoang) 05 ha, khu Đồi Bông (thôn Mán) 30 ha. Tập trung lãnh đạo về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển đời sống dân sinh, từ các nguồn vốn hỗ trợ theo chương trình dự án của Nhà nước và các nguồn vốn khác, Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch trình Hội đồng nhân dân xã ra Nghị quyết giao cho Uỷ ban nhân dân tổ chức thực hiện. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm thực hiện là 17.046 triệu đồng. Trong đó: Vốn dự án chương trỡnh 135 giai đoạn II là 5.028 triệu đồng; vốn chương trỡnh 134 là 1.101 triệu đồng; dự ỏn giảm nghốo là 5.036,38 triệu đồng; vốn đầu tư xõy dựng nguồn ngân sách là 3.010 triệu đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học 1.889 triệu đồng, vốn hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn bản 96 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ là 885 triệu đồng.

5. Dịch vụ.

Hoạt động dịch vụ đang từng bước phát triển, các loại hình dịch vụ được mở mang và đầu tư nhiều hơn, nhiều hộ đã đầu tư vào việc kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ vận tải đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

6. Công tác Tài nguyên - môi trường.

Đã triển khai Luật Đất đai tới mọi tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất. Đồng thời gắn việc quản lý và sử dụng đất với việc xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khơi dậy tiềm năng sẵn có và các ưu thế từ tài nguyên đất ở địa phương, đáp ứng và phục vụ hiệu quả các công trình, dự án.

Đo đạc và điều chỉnh đất lâm nghiệp trong toàn xã phục vụ cho công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đã lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 59 hộ, thực hiện đo đạc đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 100%. Giải quyết dứt điểm việc xâm canh vùng giáp ranh với xã Lạc Hưng huyện Yên Thuỷ. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn; ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

* Những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế.

Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đồng bộ, kinh tế hàng hoá, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển còn chậm.

Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế biện pháp còn thiếu cụ thể, hiệu quả chưa cao.

Công tác tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế còn chậm, phát huy chưa cao.

Nhận thức về kinh tế đồi rừng còn hạn chế, một số chủ rừng chưa chú trọng trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng nhất là rừng trồng theo dự án 661, tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra, công tác phòng chống, chữa, cháy rừng chưa được quan tâm đúng mức như việc đầu tư dụng cụ và các phương tiện chữa cháy.

Phát triển dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng của xã, công tác quản lý kinh tế, tài chính, tài nguyên - môi trường ở một số cơ sở chưa chặt chẽ.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA