gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

815139
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
518
774
3957
758079
21554
17063
815139

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-24 11:06

xa thanh ha

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

 VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2016

           Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 có tác động quan trọng, có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân Thị trấn đã xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể đó là: Ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thị trấn phê chuẩn, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016;

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 gặp nhiều khó khăn: Thời tiết diễn biến vô cùng phức tạp, đầu năm rét đậm, rét hại kéo dài nhiệt độ xuống thấp nhất giao động từ 4 - 100c, kèm theo độ ẩm thấp, giao động từ 40b - 60b%, không có mưa gây chết trên 2,5 ha mạ xuân, làm chậm tiến độ gieo trồng các cây màu cạn, ảnh hưởng lớn đến năng xuất và sản lượng cây màu vụ xuân, đến giữa năm lại cơn bão số 1 kèm theo mưa lớn gây thiệt hại đổ gẫy hơn 20 ha keo, trên 16 ha cam, bưởi mới trồng bị đỗ gẫy và bật gốc, 80% diện tích vườn tạp các cây ăn quả trên toàn Thị trấn bị mưa bão tàn phá nặng nề, trên 1.000 con gia cầm bị chết. Bên cạnh đó giá cả sản phẩm nông nghiệp không ổn định theo chiều hướng giảm mạnh về cuối năm. Vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trên toàn Thị trấn.

Mặc dù đối diện với những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, công tác giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ủy ban nhân dân Huyện, cũng như các Ban, ngành của Huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các Ban - Ngành - Đoàn thể từ Thị trấn đến khu dân cư, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã thu được những thành tích đáng kể: Diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra, nhân dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và chăn nuôi nên sản lượng tiếp tục tăng so với mặt bằng của Huyện; tiểu thủ Công nghiệp - Thương nghiệp dịch vụ ổn định; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư tiếp tục được duy trì có chất lượng; công tác chăm sóc người có công và XĐGN tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và công tác công an, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, sau đây là những kết quả đạt được.

A. Những chỉ tiêu cơ bản đã đạt được:

           1. Tổng giá trị sản xuất thực hiện: 83 tỷ 742 triệu đồng = 100,44% KH năm, tăng 0,44% CK.

                                             2. Tốc độ tăng trưởng Kinh tế đạt: 14% đạt 100,44% KH, tăng 0,44% CK.

3. Cơ cấu Kinh tế: NLN Thủy sản chiếm: 19% tổng thu nhập, đạt 100% KH năm; Công nghiệp - Xây dựng chiếm: 29% tổng thu nhập, đạt 100% KH năm; Dịch vụ chiếm: 52% tổng thu nhập, đạt 100% KH năm.

Trong đó:

- NLN Thủy sản đạt: 15 tỷ 885 triệu đồng = 100% KH năm, tăng 9% CK.

           - Công nghiệp - Xây dựng đạt: 24  tỷ 276 triệu đồng = 100% KH năm, tăng 13,1% CK.

- Dịch vụ đạt: 43 tỷ 581 triệu đồng = 100,84% KH năm, tăng 16,6% CK.

4. Thu nhập bình quân đầu người: 34.618.000đ/người/năm = 100% KH. 

5. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện: 312/312 ha = 100% KH.

6. Sản lượng cây có hạt: 985 tấn = 106% KH, tăng  17% so với CK.

          7. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 40 tỷ đồng, đạt 100% KH.

8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 225.682.000 đồng đạt 75,23% KH tăng 23,14% CK.

- Tổng Thu ngân sách địa phương  4.354.201.000 đồng đạt 116,98% KH tăng  4,86% CK.

- Tổng Chi ngân sách địa phương 4.351.404.000 đồng đạt 116,38% KH tăng 4,97% CK.

9. Có 100% Học sinh trong độ tuổi được huy động đến trường. Số trường chuẩn Quốc gia mức độ I đạt chuẩn trên địa bàn là 3 trường = 100% KH.

10. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức ổn định dưới 1,15% đạt 100% KH.

11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 05/218 = 2,29%.

12. Tỷ lệ lao động qua đào tạo = 45% đạt 100% KH giao.

13. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều: 11 hộ chiếm 1,94% giảm được 1,04% CK. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn: 34 hộ chiếm 6,0%  tăng 1,1% CK.

14. Tỷ lệ hộ Gia đình văn hóa đạt: 501 hộ = 85,93% giảm 0,99% CK.

15. Có 5/6 khu dân cư, 3 trường học và Cơ quan được công nhận Văn hoá đạt 100% KH giao; = 100% CK.

16. An ninh chính trị  - TTATXH được giữ vững và ổn định.

17. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh.

B. Kết quả cụ thể các mặt công tác:

I. Về Kinh tế.

           1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.

1.1. Trồng trọt.

* Tổng diện tích gieo trồng: 313 ha đạt 100 % KH = 100 % CK.

* Tổng sản lương cây có hạt: 632 tấn, đạt 70 % KH = 70 % so CK.

- Cây lúa:

- Diện tích: 46,0 /46,0 ha đạt 100 % KH = 100 % so CK.

- Năng suất 62 tạ/ha, đạt 103,3 % KH = 103,3 % so CK.

- Sản lượng: 285 tấn, đạt 103,3 % KH = 100 % so CK.

- Cây ngô (2 vụ):

- Diện tích: 50/50 ha, đạt 100 % KH = 50 %  so CK.

- Năng suất 70 tạ/ha, đạt 107,7 % KH = 113 % so CK.

- Sản lượng: 350 tấn, đạt 50 % KH = 50 % so CK;

 - Cây rong riềng:

- Diện tích: 6/6 ha đạt 100 % KH = 150 % so CK.

- Năng suất: 800 tạ/ha, đạt 120 % KH = 150 % so CK.

- Sản lượng 480 tấn, đạt 120 KH = 100 % so CK;

- Cây sắn (trồng xen):

- Diện tích 2/2 ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK.

- Năng suất 150 tạ /ha,  đạt 150 % KH = 100 % so CK.

- Sản lượng 30 tấn, đạt 150 % KH = 100 % so CK;

 - Cây lạc:

- Diện tích 2/2 ha đạt 100 % KH = 100 % so CK.

- Năng suất 30 tạ/ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK.

- Sản lượng 6 tấn, đạt 100 % KH = 100 % so CK;

 - Đậu các loại (trồng xen 3 vụ):

- Diện tích: 6/6 ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK.

- Năng suất 20 tạ/ha, đạt 80 % KH = 100 % so CK.

- Sản lưởng 12 tấn đạt 80 % KH = 100 % so CK;

 - Rau các loại (3 vụ):

- Diện tích 28/28 ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK.

* Trong đó:

+ Bí xanh: diện tích 15/15 ha, đạt 100 % KH = 120 % so CK, năng suất 250 tạ/ha, sản lượng 375 tấn, đạt 200 % KH = 100 % so CK;

+ Bí đỏ: diện tích 5/5 ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK, năng suất 200 tạ/ha, sản lượng 100 tấn, đạt 200 % KH = 100 % so CK;

+ Cây rau các loại: diện tích 8/8 ha, đạt 100 % KH = 100 % so CK, năng suất 110 tạ/ha, sản lượng 156 tấn, đạt 110 % KH = 100 % so CK;

 - Cây mía:

- Diện tích: 5/10 ha đạt 50 % KH = 50 % so CK.

- Năng suất: 600 tạ/ha đạt 133,3 % KH = 100 % so CK.

- Sản lượng: 300 tấn đạt 66,7 % KH = 66,7 % so CK;

 - Cây ăn quả:

 Diện tích: 110 ha đạt 157 % KH = 157 % so CK.

Trong đó:

+ Diện tích cam: 70 ha

+ Diện tích bưởi (bưởi diễn, bưởi đỏ, bưởi da xanh): 30 ha

+ Diện tích nhãn: 3 ha

+ Diện tích Thanh long: 4 ha.

+ Cây ăn quả khác: 3 ha;

1.2. Lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ 27 ha rừng trên cơ sở thực trạng quản lý và khai thác rừng theo quy định hiện hành.

1.3. Chăn nuôi - Thủy sản.

Kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm Vacxin và phun thuốc khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016; triển khai kế hoạch; thông báo phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Trong đó: DT đất (lúa, cá) 50 ha; DT ao, hồ 15 ha,

Sản lượng: 10 tấn, đạt 100 % KH, = 105 % so CK.

Đàn Trâu Bò: 37con = 100% CK; Đàn Lợn: 2.615/2.510con = 114% CK. Đàn gia cầm: 39.700/40.000 con = 130% CK; Đàn Ong 450/450 = 100% CK ; Đàn Dê 50/50con = 100% CK. Duy trì thực hiện công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đã tổ chức tiêm vac xin Tụ huyết trùng cho đàn gia súc (01đợt = 04/37 con = 11% KH), tiêm Lở mồm long móng cho đàn gia súc ( 01 đợt = 21/37 con = 57%) tiêm vac xin phòng dại cho đàn Chó (01 đợt = 266/288con đạt  95% KH), tiêm dịch tả Lợn = 2.615/2.615 con đạt 100% KH, tiêm đàn Dê (01 đợt 50/50 con = 100% KH)

Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc (03 đợt) với diện tích 72.000m2 đạt 100% KH. Thực hiện phòng, chống bệnh tai xanh ở đàn Lợn có hiệu quả, không có dịnh bệnh xẩy ra trên địa bàn.

Tình hình nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn với diện tích là 14,4 ha, 04 trang trại được duy trì và phát triển tốt.

2. Công tác Khuyến nông - Khuyến lâm.

Được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của Phòng NN & PTNT, trạm  KN - KL Huyện phối hợp với UBND Thị trấn tổ chức 06 lớp Tập huấn cho 300 người về kỹ thuật BVTV trên cây trồng và Biện pháp sử dụng phân  bón tổng hợp Đầu trâu và hỗ trợ 1.080 kg giống ngô nếp cho các hộ trồng ngô trên địa bàn Thị trấn bị thiệt hại do hạn hán và ngập úng vụ Mùa - Hè Thu năm 2016.

 Phối kết hợp với Hội Nông dân Thị trấn và liên tịch khu Dân cư phổ biến cho nông dân tích cực khắc phục và phòng chống rét cho mạ do bị ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại từ ngày 23 - 28/01/2016 và gieo bổ sung các giống lúa ngắn ngày đảm bảo đủ lượng mạ cấy, chất lượng tốt, đúng tiến độ gieo cấy, phổ biến cho nông dân Phòng trừ sâu bệnh theo chương trình IPM (phương pháp phòng trừ tổng hợp) vừa đảm bảo an toàn sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt khá cao tăng 7,6% so với cùng kỳ, nhìn chung các loại cây rau màu cạn như cây ngô, đậu ... năng suất ước tính đều tăng cao hơn so cùng kì.

3. Công tác quản lý TN&MT - XD; Giao thông - Thủy lợi; Vệ sinh Môi trường.

3.1. Quản lý Đất đai - Tài nguyên.

Hoµn chØnh hå s¬, ®¬n ®Ò nghÞ xin chuyÓn nh­îng, chia t¸ch thöa ®Êt theo ®óng quy ®Þnh Nhµ n­íc = 14 hå s¬. Trong ®ã: ChuyÓn nh­îng QSD§ = 13 hå s¬; tặng cho 01 hồ sơ.

Nhận cÊp giÊy chøng nhËn QSD§ bæ xung tµi s¶n trªn ®Êt 10 hå s¬. NhËn cÊp giÊy chøng nhËn QSD§ = 02 tr­êng hîp. Hợp đồng thuê đất có giấy chứng nhận QSD§ 04 trường hợp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy lập kế hoạch bàn giao đất do Công ty TNHH 1 TV Thanh Hà quản lý, không có nhu cầu sử dụng để bàn giao cho Ủy ban nhân dân Thị trấn quy hoạch sử dụng cho các mục đích theo Quyết định số 2681/QĐ -UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ḥòa Bình.

Tiến hành mời các hộ sử dụng đất c̣òn lại chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ lên nộp các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng, để làm hồ sơ đề nghị xin nộp tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy thu hồi Quyết định số 242/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc công nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện ra Qyết định mới cho các hộ gia đình, cá nhân xin nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-STM&MT và kế hoạch về việc xác minh nội dung đơn khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai giữa bà Phạm Thị Vui và bà Nguyễn Thị Yêm khu Thống Nhất.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy về việc lập kế hoạch và phương án sử dụng do các Lâm, Nông trường trả về cho địa phương quản lý và sử dụng.

Thực hiện Văn bản số 567/UBND-TNMT ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc rà soát, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn Thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 232/VB-KT&HT ngày 31/10/2016 của Phòng Kinh tế và hạ tầng về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế quản lý đô thị thị trấn Thanh Hà huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

3.2. Giao thông - Thủy lợi - Điện thắp sáng.

          - Giao thông:

           Ủy ban nhân dân Thị trấn đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông, Công an và Ban quản lý chợ, các khu dân cư thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành vi lấn chiếm hành lang giao thông.

          Phối hợp với khu dân cư tăng cường quản lý Nhà nước quản lý đối với đường giao thông nội thị với các biện pháp hữu hiệu nhất trong việc hạn chế phương tiện quá khổ, quá tải đi qua địa bàn. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông năm 2016.

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão, cứu hộ, cứu nạn và giao BCH Quân sự Thị trấn kiện toàn bộ phận Thường trực, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác Pḥòng chống lụt bảo và giảm nhẹ thiên tai và công trình hồ, đập thủy lợi năm 2016.

         - Thủy lợi:  

          Phối hợp với đội sản xuất 6 - 7, các hộ có diện tích cấy lúa làm tốt công tác thủy lợi (Khơi thông mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu nước, sửa chửa đường lô) phục vụ cấy lúa và chăm sóc vụ chiêm xuân.

           Các Khu dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh như phát quang bờ rào, bụi rậm, dọn đường làng, ngõ xóm hệ thống đường giao thông trong địa bàn, nhà Văn hoá, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.

           - Điện sinh hoạt, thắp sng:

           Tiếp tục quản lý, điều hành tốt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ Kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng CS Việt Nam và đón Tết Nguyên đán, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.3. Vệ sinh Môi trường.

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt tổ thu gom, vận chuyển và sử lý rác. Đồng thời đảm bảo kinh phí, mua sắm công cụ lao động, sửa chữa phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các Khu dân cư thường xuyên tổ chức dọn dẹp như phát quang bờ rào, bụi rậm, dọn đường làng, ngõ xóm, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng khu dân cư và hộ gia đình, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tổ chức ký hợp đồng tổ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải năm 2016. Thực hiện tốt công tác Vệ sinh môi trường, duy trì thực hiện tốt tổ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

* Tổng số tiền thực hiện ước đã chi: 94.000.000đ. Trong đó: Trích tỷ lệ % cho người thực hiện thu và công tác quản lý phí VSMT năm 2016 = 87.500.000đ. (Tiền sửa xe là 6.500.000đ).

4. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Thương nghiệp, dịch vụ.

Trong năm 2016 các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ đã chủ động tranh thủ các nguồn vốn, nhân lực đầu tư phát triển, mở mang ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp - kinnh doanh Thương nghiệp, dịch vụ phát triển. Hiện nay có 79 cơ sở sản xuất đã đóng góp tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Thường xuyên, tích cực triển khai thực hiện và vận động các hộ sản xuất, kinh doanh chủ động tham gia đề án phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ năm 2016 của Huyện.

Thực hiện về việc đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia đề án phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ năm 2016. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lạc Thủy trực tiếp là Chi nhánh ngân hàng khu vực Ba Đồi đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn và phát triển chăn nuôi sản xuất. Trong năm 2016 Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Thủy đã giải ngân với số tiền là: 2.385.700.000triệu đồng, với chương trình cho vay vốn 120 “vốn giải quyết việc làm” và hộ nghèo; vốn Học sinh; Sinh viên; nước sạch. Nhằm phát huy tốt hiệu quả phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay thị trấn Thanh Hà đã thành lập các tổ vay vốn tại các khu dân cư, thành lập các đơn vị ủy thác phụ trách các tổ vay vốn.

5. Công tc Tài chnh - Ngân sch; Thống kê - Kế hoạch.

            Ban hành Quyết định Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016.

 Ban hành Quyết định Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 Tập trung tuyên truyền và thực hiện nộp thuế Môn bài và các sắc thuế năm 2016 theo đúng thời gian, kế hoạch.

Đảm bảo ngân sách cho các hoạt động thường xuyên. Hoàn chỉnh dự toán Ngân sách để HĐND Thị trấn thông qua báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

 Hội đồng tư vấn thuế Thị trấn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016.

Tổ chức rà soát, lập danh sách phục vụ việc lập kế hoạch thu, chi quản lý sử dụng các loại Quỹ khác năm 2016 trên địa bàn.

 Phối hợp với các ngành thực hiện việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

 Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2015 theo đúng kế hoạch của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

 Đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của địa phương.

Triển khai việc thực hiện Bảo hiểm kết hợp con người từ 20/8/2016 đến 20/8/2017 đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Thị trấn.

* Kết quả thu các loại Thuế - Quỹ năm 2016 như sau:

- Thuế đất Phi NN: 14.604.274đ, đạt 100% KH = 100% CK.

- Quỹ Khuyến học đã Thu: 21.270.000đ = 115,25% CK.

- Quỹ Ngày vì Người nghèo đã Thu: 27.180.000đ = 189,02 % CK.

- Hội phí Chữ thập đỏ:10.995.000 đ = 109,57% CK.

- Quỹ Phòng chống lũ bão: 9.590.000đ, = 13,02% CK.

- Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi: 17.970.000đ = 103,39% CK.

- Quỹ §ến ơn đáp nghĩa: 14.320.000đ =  135,22% CK.

- Quỹ An ninh, Quốc phòng: 14.000.000đ = 101,82% CK.

- Quỹ Chất độc da cam: 8.500.000đ.

* Công tác quản lý Ngân sách năm 2016.

          * Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 225.682.000 triệu đồng đạt 75,23% KH, giảm  23,14% CK.

- Tổng Thu ngân sách địa phương 4.354.201.000 đồng đạt 116,98% KH, tăng  4,86% CK.

- Tổng Chi ngân sách địa phương: 4.351.404.000 đồng đạt 116,38% KH, tăng  4,97% CK.

II. Văn hóa - Xã hội.

1. Công tác Giáo dục.

          Duy trì các hoạt động dạy và học đảm bảo nề nếp chất lượng. Tiếp tục làm tốt công tác phổ cập giáo dục.

          Thành lập, kiện toàn, xây dựng chương trình, kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập suốt đời; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Giai đoạn II và triển khai đại trà các mô hình học tập, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị trấn Thanh Hà.

Phong trµo x©y dùng gia ®×nh HiÕu häc có: 558 G§HH ®¹t tû lÖ 24,28% trên tổng số dân; 17 Dßng hä;  6/6 Khu dân cư = 100% Céng ®ång KhuyÕn häc; 4/4 = 100% ®¬n vÞ (nhµ tr­êng, c¬ quan) ®· ®¨ng ký. Tổ chức tập huấn, triển khai, kiểm tra, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” Thị trấn theo đúng kế hoạch.

Thực hiện tốt chương trình năm học, duy trì công tác dạy và học đảm bảo nề nếp chất lượng. Kết thúc năm học 2015 - 2016, khối Tiểu học và THCS tổ chức xét tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT tỷ lệ đạt: 100%. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98%

Học sinh giỏi, tiên tiến có: 607 em; Trong đó: Học sinh tiên tiến có: 369 em; học sinh giỏi cấp trường có: 238 em, cấp Huyện có: 42 em, cấp Tỉnh: 48 em. Kết thúc năm học: 2015 - 2016 số giáo viên dạy giỏi cấp trường có: 42 đồng chí, cấp Huyện có: 27 đồng chí, cấp Tỉnh có: 03 đồng chí, đề nghị chiến sỹ thi đua cấp Huyện: 13 đồng chí.

Các nhà trường tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác và ôn tập, tổ chức thi học sinh giỏi theo đúng kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện.

Toàn Thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học nhằm khuyến khích phong trào dạy và học tại các Nhà trường đã chi Khen thưởng là: 21.300.000đ. Trong đó; thưởng cho giáo viên =  3.050.000đ; thưởng cho học sinh = 15.100.000đ; thưởng cho các cháu bé khỏe, bé ngoan 1.050.000đ; thưởng cho các đồng chí đạt chiến sỹ thi đua = 700.000đ; thưởng cho các cháu thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học = 1.400.000đ.

Tổ chức đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” Thị trấn và báo cáo theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thi học kỳ II và tổng kết năm học 2015 - 2016.

Tăng cường giám sát, định hướng chỉ đạo các nhà trường phối hợp tổ chức họp Hội phụ huynh học sinh đầu năm học, thống nhất các khoản thu theo thỏa thuận giữa Nhà trường với Phụ huynh học sinh để huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm học.

Duy trì hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trong  năm 2016 đã phối hợp với các ngành mở được 11 chuyên đề với 12 lớp tập huấn với 915 người tham gia trong đó tập trung thông tin tư vấn phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm Cúm A (H1N1); chuyên đề bảo vệ môi trường; tư vấn về sức khỏe, trợ giúp pháp lý và kiến thức kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm cho nhân dân Thị trấn.

Tổ chức Khai giảng năm học mới ổn định đảm bảo nề nếp chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm với tổng số 1.188 em. Trong đó: Trường Mầm non: 210 em; Trường Tiểu học: 230 em; Trường THCS: 358 em; Trường PTTH: 390 em. Các Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhân kỷ niệm 20/11, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Văn hóa - Văn nghệ - Thể dục - Thể thao.

Phong trào VH - VN - TDTT được duy trì phát triển, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng và phong phú đã tổ chức các chương trình văn nghệ mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng Thọ nhân dịp tết nguyên đán 2016.

          Triển khai thực hiện treo cờ, băng Zôn, khẩu hiệu phục vụ Tết Nguyên đán và Kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ trọng đại của đất nước. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Đảng, các ngày Lễ trọng đại của đất nước và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chỉ đạo lực lượng Công an, phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định 87/CP tại các quầy dịch vụ văn hóa, ngăn chặn việc lưu hành sử dụng ấn phẩm văn hóa mê tín, trụy lạc. Quản lý các hoạt động Văn hóa, dịch vụ văn hóa theo Nghị định 11/CP của Chính phủ.

Duy trì việc tiếp sóng đài TH, đài phát thanh FM từ Thị trấn đến 6 khu dân cư luôn đáp ứng được nhu cầu nghe, nhìn và các thông tin của đài Huyện, đài Tỉnh.

Chỉ đạo ngành TBXH thực hiện việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày “Vì nạn nhân chất độc gia cam Việt Nam” 10/8/2016.

Triển khai bình xét Gia đình Văn hoá; Gia đình thể thao; Khu dân cư Văn hóa và xét đề nghị Khu dân cư Văn hóa, Cơ quan văn hóa năm 2016. Đồng thời hoàn thiện văn bản báo cáo Ban chỉ đạo Huyện đúng thời gian quy định.

Phối hợp với UB.MTTQ Thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận các khu dân cư đạt khu dân cư Văn hóa năm 2016 và các khu dân cư văn hóa 1 năm; giữ vững danh hiệu khu dân cư Văn hóa 2 năm; 3 năm.

Kết quả: Ban hành Quyết định công nhận Danh hiệu Gia đình văn hoá năm 2016 =  499/583hộ = 85,59% trên tổng số hộ, giảm 0,99% CK.

Ban hành Quyết định công nhận Gia đình thể thao năm 2016 = 553/583 hộ = 94,85%.

Ban hành Quyết định công nhận Danh hiệu Gia đình văn hoá 3 năm liên tục giai đoạn  2014 - 2016 = 276/499hộ = 55,31%.

Ban hành Quyết định công nhận Danh hiệu và Khen thưởng cho hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 03 năm liên tục 2014 - 2016 = 87/276 hộ =  31,52%.

Kinh phí thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2014 - 2016 = 10.527.000 đ.

Năm 2016 toàn Thị trấn có 5/6 khu dân cư, 3 Nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS, cơ quan UBND Thị trấn đã duy trì và được công nhận Khu dân cư, trường và cơ quan Văn hoá.

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

3. Công tác Y tế - DS - Kế hoạch hóa gia đình.

Tổ chức thực hiện các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng bệnh được chú trọng. Tổ chức khám cho 3.344 lượt người. Trong đó: Khám cấp thuốc BHXH 454 lượt người; Bệnh nhân điều trị nội trú: 50 lượt người; Khám bệnh ngoại trú: 461 lượt người, khám phụ khoa: 89 trường hợp, điều trị 46 ca, khám thai: 69 lượt người, số đẻ: 21 ca, tư vấn về công tác KHHGĐ cho 42 lượt người, thực hiện tiêm chủng đầy đủ 9 bệnh truyền nhiễm cho cháu trong độ tuổi 30 cháu, số trẻ tháng được tiêm DPT mũi 4 là 49 cháu; sởi mũi 2 là 42 cháu, tiêm vác xin cho phụ nữ có thai  AT2 trở lên: 8 chị; phụ nữ từ 15 -> 35 được tiêm AT2 25 chị. Số trẻ từ 6 -> 36 tháng tuổi uống Vitamin A đợt 1 chiến dịch là: 295 cháu; đợt 2: 202 cháu;  uống thuốc tẩy giun cho học sinh trường Tiểu học 253 em, tiêm sởi Subella trong độ tuổi 16, 17 tuổi 416 em. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em được quan tâm.

Tuyên truyền tới Khu dân cư phòng chống các dịch bệnh dễ lây lan, các dịch bệnh giao mùa cho người già và trẻ em. Đã triển khai khám, điều trị và cấp thuốc cho các đối tượng có thẻ BHYT theo đúng quy định.

Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Chương trình sốt rét: BNSR: 100 lam, số lam xét nghiệm tìm ký sinh trùng. Kết quả trả lời: (-).

Chương trình ATTP: Số hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn: 12/17 hộ đạt Tiêu chuẩn VSATTP. Bệnh phong khám 155 người; Bệnh ngoài da: 0 người.

Chương trình Lao: Lấy mẫu đờm: 19 - Kết quả trả lời: (-).

Chương trình bướu cổ: Khám được  105 người, mắc bệnh 0 người.

Kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm Thị trấn. Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng mở lớp tập huấn VSATTP cho các hộ kinh doanh và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các quán ăn, dịch vụ ăn uống các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống và đại lý hàng khô trên địa bàn. Kết quả số hộ được kiểm tra và đạt tiêu chuẩn VSATTP như sau: Dịch vụ ăn uống: 7/8 hộ đạt 87,5%. Các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống: 2/4đạt 50%, 7/7 đại lý bán hàng khô: Đạt VSATTP.

Thành lập 3 câu lạc bộ tiền hôn nhân, tuyên truyền mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalassmia. Tổ chức tuyên truyền ngày Dân số Thế giới 11/7 và lồng ghép sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ và Y tế.

Công tác tuyên truyền về DS - CSSKSS - KHHGĐ trên hệ thống phát thanh của Thị trấn và các khu dân cư được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra còn các hoạt động khác như phát tờ rơi và tư vấn tại nhà, tuyên truyền tư vấn lồng ghép trong các hội nghị của khu dân cư, tư vấn nhóm nhỏ. Việc phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể được tiến hành thường xuyên nhất là với Hội Phụ nữ. Làm tốt công tác tư vấn và vận động chị em trong độ tuổi áp dụng các biện pháp tránh thai có hiệu quả, trong năm 2016 Ban DS - KHHGĐ cùng với cán bộ Trạm Y tế vận động  chị em đặt 29 vòng tránh thai mới đạt 76,3%, có 17 trường hợp dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai 32 chị đạt 76,1%, tiêm thuốc tránh thai 17 trường hợp đạt 283,3% trường hợp, tỷ lệ sinh = 14,2%0, tỷ xuất chết thô = 4,9%0. Ban DS - GĐ - TE phối hợp với Hội Phụ nữ thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ chăm sóc SKSS - KHHGĐ. Thường xuyên tuyên truyền, tăng cường tư vấn các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, tránh mang thai ngoài ý muốn. Tư vấn tại hộ gia đình về 6 dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai và 5 dấu hiệu nguy hiểm sau sinh. Thường xuyên tuyên truyền, thực hiện quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực công tác Dân số trong vẫn có 01 trường hợp sinh con thứ 3. Ban DS - GĐ - TE đã chủ động cùng với các tổ chức Đoàn thể và các Khu dân cư, duy trì công tác truyền thông dân số, công tác KHHGĐ, nuôi con khỏe dạy con ngoan, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Kiện toàn Ban DS - GĐ - TE Thị trấn.

Trong tháng 8/2016 Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Hà đã tiếp nhận theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện Lạc Thủy về việc điều động viên chức Y tế cơ sở gồm 03 đồng chí được điều động chuyển đi và đồng chí được điều động chuyển về công tác tại trạm, hiện ny đã bố trí, sắp xếp các đồng chí đảm nhận các nhiệm vụ phù hợp với trình độ được đào tạo, công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được duy trì và đi vào nề nếp.

4. Công tác Thương binh & Xã hội.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn Ủy ban nhân dân Thị trấn; UB.MTTQ Thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân ngày Lễ - Tết cho Thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc màu da cam, trẻ em tật nguyền và hộ nghèo, hộ khó khăn.

Lập kế hoạch trợ cấp cho các hộ khó khăn, cấp quà Tết cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền = 58.120.000đ.

Điều dưỡng người có công tại Sầm Sơn gồm 04 đối tượng.

Phối hợp với Công ty TECAPRO hộ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 33 hộ nghèo và cận nghèo.

Xây dựng kế hoạch thực hiện tuần Lễ Quốc gia về ATVSLĐ và phòng, chống cháy nổ năm 2016. Ban quản lý Nghĩa trang hoạt động theo đúng quy chế, đủ thủ tục.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng tại các khu dân cư. Cấp quà 01/6 và Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với số tiền: 6.850.000đ. Tổ chức tặng sách vở cho học sinh là con em của TB, BB, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017 với số tiền 630.000đ.

Xây dựng, triển khai kế hoạch Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày TBLS Thị trấn.

Tập trung củng cố, kiện toàn hoạt động của ban TB&XH, ban xóa đói giảm nghèo, nâng cao trách nhiệm của các thành viên, quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hang chính sách và kịp thời triển khai các chương trình xã hội, từ thiện.

Triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ xây dựng 13 phần mộ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Miền Nam tập kết xây dựng nông trường và Thị trấn đã được an táng tại Nghĩa trang thị trấn Thanh Hà mà không có người thân chăm sóc trong hai năm 2016-2017.

Kịp thời lĩnh và cấp phát chế độ TBXH đúng, đủ cho các đối tượng chính sách; Tổng chi trả trợ cấp năm 2016  là 1.176.852.000đ. Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em 49 thẻ; thẻ cận nghèo 80 thẻ; thẻ chính sách người có công bảo trợ xã hội 169 thẻ, thẻ theo vận động và hoàn thiện thủ tục tham gia BHYT tự nguyện cho 90 trường hợp.

III. Công tác Nội chính.

1. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương.

Tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác Quốc phòng, Quân sư địa phương năm 2016.

Xây dựng kế hoạch phối kết hợp với Công an trực, bảo vệ trong dịp Tết Nguyên đán và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Hoàn thiện hồ sơ lý lịch cho 10 Nam thanh niên đã khám tuyển đủ điều kiện sức khỏe chuẩn bị cho việc  xét duyệt, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016.

Tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao quân  năm 2016 cho 03 thanh niên theo đúng kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo huấn luyện, lịch huấn luyện, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu cho lực lượng Dân quân Thị trấn năm 2016 đạt yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm nạn, cứu sập năm 2016, đảm bảo biên chế lực lượng sẵn sàng khi có tình huống sảy ra.

Tổ chức đăng ký Nam công dân tuổi 17 cho 18 công dân; phúc tra Nam công dân tuổi 18 đến 25 theo kế hoạch.

          Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội thao Quốc phòng đối với lực lượng dân quân năm 2016 do Huyện tổ chức tại xã Đồng Tâm thành công tốt đẹp.

Tăng cường phối hợp với Ban Công an, đảm bảo tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2016, cũng như khai giảng năm học 2016 - 2017 của các nhà trường trên địa bàn Thị trấn.

Trích từ quỹ Dân quân tự vệ mua 01 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó khai giảng năm học 2016-2017 với số tiền 1.250.000đ.

Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cho nam công dân SSNN  năm 2017 được 18 công dân, HĐNVQS Thị trấn xét duyệt, báo cáo kết quả khám sơ tuyển về Ban Chỉ huy Quân sự Huyện; Phát lệnh khám sức khỏe NVQS tuyến Huyện là 11 Nam công dân đã hoàn thiện 07 hồ sơ. Báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.

2. Công tác công an, đảm bảo an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thị trấn ban hành, Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch công tác ANTT năm 2016 để triển khai thực hiện.

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự triển khai trực thường xuyên. Các Khu dân cư tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Kiểm tra tạm trú, tạm vắng (phối hợp với Ban quản lý chợ, cán bộ thuế, quản lý thị trường kiểm tra hàng giả, hàng lậu, bán pháo nổ).

          Phối hợp với các nhà trường, khu dân cư triển khai, tổng hợp, báo cáo kết quả trong việc ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ năm 2016.

Tổ chức, kiểm soát, giữ gìn trật tự An toàn Giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền để hạn chế tai nạn giao thông xẩy ra, nhất là các em học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường.

Tiếp tục giữ vững An ninh trật tự - An toàn xã hội trên địa bàn, tập trung các ngày Lễ lớn của Đất nước, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thị trấn Thanh Hà.

Tổng số vụ việc xẩy ra là 10 vụ trong đó:

+ Về ANTT =  06 vụ; Va quyệt giao thông = 04 vụ.

Lập hồ sơ xử lý 01 vụ = 03 đối tượng; Chuyển công an Huyện xử lý theo thẩm quyền = 09 vụ.

Số đối tượng nghiện hút Ma tuý là: 02 đối tượng; Số nghi nghiện: 01đối tượng.

 Triển khai kế hoạch, hướng dẫn phục vụ việc bình xét Khu dân cư; Thị trấn; Cơ quan; Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016.

Kết quả: Ban hành Quyết định Công nhận Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016 = 6/6 khu dân cư = 100% Khu dân cư đã đăng ký.

Ban hành Quyết định Công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016 = 3/3 = 100% Nhà trường đã đăng ký.

Đề nghị Huyện Công nhận Cơ quan, Thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016.

Đề nghị Tỉnh Khen thưởng về công tác phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”;  cho nhân dân và cán bộ thị trấn Thanh Hà. Đề nghị Huyện Khen thưởng về công tác đảm bảo ANTT cho lực lượng Công an Thị trấn đạt đơn vị Tiên tiến năm 2016.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn thể tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng - Pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế hành chính “Một cửa”. Phối hợp các Ban, Ngành, Đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền Pháp luật.

Thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý huyện Lạc Thủy, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân Thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã phổ biến sâu rộng nội dung “Luật tổ chức Chính quyền địa phương”; “Luật bảo vệ môi trường” đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên 6 khu dân cư tham dự với 110 người tham gia. Trong đó tư vấn pháp luật cho 06 trường hợp.

Xây dựng Kế hoạch và tập huyện tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Lạc Thủy năm 2016 đạt giải khuyến khích.

Tiếp nhận, giải quyết và hòa giải các kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Tổng số đơn thư tiếp nhận trong năm 2016 có 08 đơn. Trong đó 01 giải   quyết theo thẩm quyền; 07 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

          Về công tác Hộ tịch: Làm thủ đăng ký khai sinh cho 37 trường hợp; Đăng ký khai tử cho 14 trường hợp; Đăng ký kết hôn 11 đôi; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 14 trường hợp.

Về công tác chứng thực được 2.608 trường hợp.

4. Công tác Cải cách hành chính.

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, công tác cải cách hành chính, việc tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân Thị trấn có nề nếp và tác phong làm việc tốt từ nhiều năm trước. Đội ngũ cán bộ có ý thức trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ tốt, luôn tôn trọng nhân dân, không có thái độ làm phiền hà đến nhân dân. Do đó việc thực hiện cơ chế hành chính một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Thị trấn đã đảm bảo với quy định chung về hoạt động của bộ phận này. Song cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ tiếp tục nghiên cứu học tập, trau dồi đạo đức, đổi mới tác phong làm việc hơn nữa để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ công chức, những sai sót khi tiếp dân của cán bộ đã được uốn nắn kịp thời. Từ hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng công việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Không có hiện tượng cán bộ công chức gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Kết quả hoạt động năm 2016 của phòng giao dịch hành chính "Một cửa". - Tiếp nhận và giải quyết: 357 Hồ sơ.

* Trong đó: Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: 76 Hồ sơ; Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 40 hồ sơ; Lĩnh vực xây dựng 0 hồ sơ; Lĩnh vực Lao động TBXH 208 Hồ sơ; Lĩnh vực Văn phòng - Thanh tra: 0 hồ sơ; Lĩnh vực Tôn giáo 0 ; Lĩnh vực Quân sự 33; Lĩnh vực Giao thông 0 hồ sơ.

IV. Một số lĩnh vực khác.

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; xây dựng kế hoạch Thanh niên năm 2016.

Tổ chức ký hợp đồng đối với cán bộ hợp đồng, đăng ký thi đua đối với cán bộ UBND Thị trấn; Các Khu dân cư đăng ký thi đua năm 2016.

Tổ chức cấp quà Tết cho gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn theo các chương trình của cơ quan cấp trên và của Thị trấn.

Các Khu dân cư tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thọ vào ngày 04 Tết cho 24 cụ. Tổ chức triển khai Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác.

          Tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo tình hình thực hiện trước, trong và sau Tết, triển khai nhiệm vụ vào ngày 15/02/2016 (tức ngày 08/01/2016 Âm lịch).

          ­Phối hợp với UB Mặt trận Tổ quốc Thị trấn triển khai tốt quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn và thực hiện tốt Kế hoạch của Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện Lạc Thủy về việc tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” năm 2016 trên địa bàn Thị trấn.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Luật Pḥòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Nam thanh niên Thị trấn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Hội LH Phụ nữ Thị trấn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016); 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 2014 - 2015) phục vụ Đoàn Thanh tra tỉnh Ḥòa Bình.

Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thị trấn tổ chức Đại hội điểm Chữ thập đỏ Thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp với Hội Phụ nữ Thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp với Thường trực Hội cựu chiến binh Thị trấn tổ chức Hội nghị nói chuyện thời sự về Biển đảo và tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp với UBMTTQ Thị trấn mua xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó  nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017  với số tiền 2.500.000đ.

Làm tốt công tác vận động, tổ chức công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 đạt 25,2%.

Phối hợp  với UBMTTQ tham giá hội thi đạt giải Nhất toàn huyện; Hội Nông dân dân đua tài đạt giải Nhất toàn tỉnh; Hợp tác xã kiểu mới đạt giải Nhất toàn huyện.

Chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Lạc Thủy, Thị trấn Thanh Hà tham gia giải chạy việt dã đã đạt: Nam trẻ đạt giải nhất; Nam trẻ giải ba, giải ba nội dung vô địch Nữ.

Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức Đại hội điểm Đại biểu Cựu chiến binh Thị trấn nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công.

1. Công tác Thi đua Khen thưởng:

Được chú trọng và từng bước đi vào nề nếp. Ngoài việc đăng ký chỉ tiêu thi đua của địa phương với Huyện. Ủy ban nhân dân Thị trấn đã tổ chức cho các khu dân cư và cán bộ cơ quan Ủy ban nhân dân đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm và tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại thi đua vào cuối năm thực hiện nghiêm túc, dân chủ.

Thực hiện Công văn số 624/UBND-NV ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Lạc Thủy.

* Kết quả bình xét Thi đua như sau:

1.1. Cơ quan UBND Thị trấn.

+ 21/21 Đ/c Cán bộ Chuyên trách và Công chức đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ 10 Đ/c cán bộ không chuyên trách, hợp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả quản 1ý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã tổ chức phân công cán bộ tham gia bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện tại có 05 Đ/c đang theo học lớp Đại học quản lý Hành chính công.

Công tác cán bộ: Tổng số cán bộ Công chức, Viên chức: 27 đồng chí. Trong đó (Công chức: 21 Đ/c; Viên chức: 06 Đ/c) đã được chuẩn hóa về chuyên môn và lý luận chính trị.

V. Kiểm điểm sự chỉ đạo - Điều hành của Ủy ban nhân dân Thị trấn.

1. Chỉ tiêu thực hiện.

Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của Huyện, Nghị quyết của Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân Thị trấn. Ủy ban nhân dân Thị trấn đã thể chế hoá và chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung tổ chức thực hiện.

2. Quá trình chỉ đạo.

          2.1. Về Kinh tế: Thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thanh Hà chỉ đạo, động viên nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng sản xuất theo lịch thời vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đầu tư vốn, trợ giá giống cây trồng, khuyến khích phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề dịch vụ - Thương nghiệp - TTCN tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

2.2. Về Văn hoá - Xã hội: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, công tác TB&XH và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường, phong trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá được duy trì, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

2.3. Về công tác Nội chính: Ban hành thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của UBND Thị trấn tiếp tục ổn định, duy trì chế độ giao ban tuần và tháng để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tình hình ANCT - TTATXH ổn định, công tác Quân sự địa phương được duy trì. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từng bước nề nếp đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Các Thành viên, cán bộ chuyên môn Ủy ban nhân dân luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, có lập trường tư tưởng - chính trị vững vàng, đầu tầu gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn bám sát cơ sở nắm bắt tình hình và cùng với cơ sở bàn bạc tháo gỡ, khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch.

3. Đánh giá chung:

Quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 vụ Chiêm xuân 2016 thời tiết diễn biến vô cùng phức tạp, đầu vụ rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 23 - 29/01/2016, nhiệt độ thấp nhất giao động 40C - 70C đã làm thiệt hại nhiều diện tích mạ chiêm xuân đang chuẩn bị vào thời vụ cấy và nhiều diện tích rau các loại, làm chậm tiến độ gieo trồng đối với các cây màu cạn, đến cuối vụ lại bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu mùa đêm 24/5/2016 làm ngập úng nhiều diện tích lúa đang thời kì thu hoạch, làm tổn thất nhiều trong khâu thu hoạch cùa nông dân.

Để khắc phục những khó khăn trên Ủy ban nhân dân Thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Thị trấn, Liên tịch khu Dân cư, Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà và bà con nông dân tích cực áp dụng các biện pháp Kĩ thuật khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Nên sơ bộ đánh giá kết quả sản xuất vụ Chiêm xuân 2016 cụ thể như sau:

Song với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân đã chủ động phối kết hợp với các Ban - Ngành - Đoàn thể - Khu dân cư - Đội sản xuất. Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, thường xuyên đôn đốc, tổ chức giao ban phản ánh tình hình triển khai kế hoạch năm 2016. Do vậy năm 2016 đã thu được những thành tích đáng kể. Diện tích gieo trồng vẫn đạt kế hoạch đề ra, nhân dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và chăn nuôi nên sản lượng tăng cao so với cùng kỳ. Tiểu thủ công nghiệp - Thương nghiệp dịch vụ duy trì ổn định, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì có chất lượng, công tác chăm sóc người có công và XĐGN tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính được duy trì và thực hiện có hiệu quả; An ninh trật tự của Thị trấn được giữ vững ổn định góp phần quan trọng làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3.1. Về Kinh tế: Một số chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Diện tích gieo trồng ổn định, tỷ lệ gieo lúa Lai chiếm trên 90%, diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào thử nghiệm để làm cơ sở cho sản xuất diện rộng, NLN thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ phát triển.

3.2. Văn hoá Xã hội: Tiếp tục được phát triển, mô hình xây dựng Khu dân cư, Trường học, văn hoá được duy trì có chất lượng, trung tâm học tập cộng đồng, Y tế cơ sở, Y tế thôn bản đã phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

* Nguyên nhân đạt được: Để có những kết quả trên là sự lãnh đạo của Đảng Uỷ, sự chỉ đạo, điều hành sát sao có hiệu quả của Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và các khu dân cư, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân trong toàn Thị trấn. Đó là động lực to lớn để Thị trấn hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 như đã đánh giá ở trên.

4. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân:

4.1. Hạn chế, tồn tại:

Chưa kịp thời ban hành và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng.

Trong việc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi chưa được thực hiện triệt để, tỷ lệ tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc còn đạt tỷ lệ thấp như tiêm phòng đàn gia súc.

Công tác An ninh chính trị - TTATXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước song chưa có chiều sâu. Tai tệ nạn xã hội vẫn còn và có chiều hướng gia tăng.

Công tác giao thông vẫn còn một số trường hợp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, làm nơi buôn bán, họp chợ. Một số khu dân cư chưa có biện pháp cụ thể, còn buông lỏng việc quản lý đường giao thông nội thị vẫn còn để nhiều xe qua tải đi qua. Việc quản lý nhà nước, biện pháp sử lý vi phạm hành chính chưa triệt để.

Công tác Tài nguyên và Môi trường quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường tuy có nhiều cố gắng song chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay, do các yếu tố khách quan cũng như chủ quan, do ý thức của một số người dân, các biện pháp xử lý của chính quyền chưa thực sự nghiêm.

4.2. Nguyên nhân tồn tại:

Sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có sự bứt phá, có nơi còn tư tưởng trông chờ. Việc xây dựng kế hoạch và kiểm tra kế hoạch thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Ý thức của một bộ phận nhân dân trong công tác phòng chống dịch cho gia súc gia cầm chưa cao.

Công tác vận động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc chưa có chiều sâu, một số hộ gia đình còn lơ là mất cảnh giác hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi dẫn đến số vụ trộm cắp tài sản công dân vẫn không giảm

                                         

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

 

I. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện năm 2017.

 

Số

TT

Chỉ tiêu Đơn vị tính

Thực hiện

năm 2016

Năm 2017
1 Tổng giá trị sản xuất Triệu đồng 83.742 95.465
* Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 14 14
- Nông lâm nghiệp Triệu đồng 15.885 17.457
- Công nghiệp và xây dựng Triệu đồng 24.276 27.675
- Dịch vụ Triệu đồng 43.581 50.333
2 * Cơ cấu kinh tế 100 100
- Nông lâm nghiệp % 19 18,3
- Công nghiệp và xây dựng % 29 29
- Dịch vụ % 52 52,7
3 Thu nhập bình quân đầu người Nghìn đồng 34.618 39.465
4 Tổng vốn đầu tư trên địa bàn (Thu hút ĐT) Triệu đồng 40.000 40.000
5 Thu ngân sách NN trên địa bàn Triệu đồng 225.682 310
6 Thu ngân sách địa phương Triệu đồng 4.354.201 4.400
7 Chi ngân sách địa phương Triệu đồng 4.351.404 4.400
8 Tổng sản lượng lương thực Tấn 985 576
9 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,15 1
10 Tỷ lệ lao động qua đạo tạo % 45 47
11 Giảm tỷ hộ nghèo hộ nghèo % 1,94 <1,94
12 Duy trì số trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 3 3
13 Giảm TL trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % 2,29 <2,0
14 Tỷ lệ hộ dùng điện % 100 100
15 Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa % 85,93 87
16 Cơ quan, đơn vị trường học, khu dân cư đạt văn hóa % 90 70
17 Tỷ lệ nhân dân tham gia BH Y tế % 65 70
18 Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 100 100

 

 

         * Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu:

                        1. Tổng thu nhập: 95 tỷ 465 triệu đồng = 100% KH; tăng 14% CK.

         * Trong đó:

- NLN - Thủy sản: 17 tỷ 457 triệu đồng = 100% KH tăng 9,89% CK.

- Công nghiệp - XD: 27 tỷ 675 triệu đồng =  100% KH tăng  14% CK.

- Dịch vụ: 50 tỷ 333 triệu đồng = 100% KH tăng 15,49% CK.

2. Cơ cấu Kinh tế: NLN - Thủy sản: Chiếm 18,3% tổng thu nhập; Công nghiệp - XD: Chiếm 29% tổng thu nhập; Dịch vụ: Chiếm  52,7% tổng thu nhập.

3. Thu, chi Ngân sách: Thu Ngân sách Nhà nước: 310.000.000đ; Tổng Thu Ngân sách Địa phương: 4.400.000.000đồng; Chi ngân sách: 4.400.000.000đồng.

4. Bình quân thu nhập đầu người: 39.465.000đồng/người/năm.

5. Tổng diện tích gieo trồng: 312 ha.

6. Tổng sản lượng cây có hạt: 576 tấn.

7. Duy trì và phát triển chăn nuôi: Tăng 2 -> 3% tổng đàn.

8. Giảm hộ nghèo còn dưới: 1,94%.

                                            9. Huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến trường.

10. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá từ 87% trở lên.

11. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1%.

12. Giữ vững ANCT - TTAT XH.

13. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

14. Thực hiện tốt công tác bàn giao, quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường và Quy hoạch Thị trấn.

15. Tỷ lệ lao động được đào tạo: 47%.

III. Biện pháp, giải pháp thực hiện.

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp- Chăn nuôi, thủy sản.

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp: Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chiến dịch sản xuất, tập trung thực hiện sản xuất vụ đông xuân, tận dụng diện tích đất có điều kiện thuận lợi để sản xuất, quyết tâm thực hiện đạt và vượt sản lượng theo kế hoạch năm.

1.2. Chăn nuôi, thủy sản: Tăng cường chăm sóc, kiểm tra phát hiện dịch bệnh, phòng chống kịp thời không để dịch bệnh lây lan gây hại cho gia súc, gia cầm.

ơ

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng xuất, chất lượng, sản lượng sản phẩm, tích cực đầu tư thâm canh, xen canh để đạt hiệu quả cao nhất. Chủ động tranh thủ tạo điều kiện của trạm KN - KL Huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho nông dân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sản xuất đặc biệt là khâu thủy lợi, cải tạo đồng ruộng.

2. Về Công nghiệp - TTCN - TNDV - XDCB.

Chú trọng phát triển ngành nghề TTCN, mở rộng các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở dịch vụ để tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Tranh thủ nguồn Ngân sách khuyến công của Huyện và các Sở, ngành của Tỉnh mở học nghề phụ và từng bước có biện pháp tổ chức sản xuất đại trà. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư, tranh thủ tối đa sự tạo điều kiện của các cơ quan chức năng để Thị trấn tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời làm tốt công tác vận động nhân dân tạo điều kiện về mọi mặt khi có đầu tư của Nhà nước xây dựng các công trình trên địa bàn.

3. Tài nguyên - Môi trường - Giao thông thủy lợi.

Thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp còn tồn đọng, giải quyết việc mua bán, chuyển nhượng, chia tách theo quy định của pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác bàn giao đất theo đúng Quyết định. Duy trì tổ chức thực hiện tốt việc vận chuyển rác thải và tổ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn.

4. Công tác Tài chính - Ngân sách.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu để tăng thu Ngân sách, triển khai thu nộp các loại quỹ, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Quản lý thu, chi Ngân sách theo đúng Luật Ngân sách triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức kiểm tra phương tiện đo lường đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn, chống gian lận thương mại.

5. Văn hoá - Xã hội.

- Công tác giáo dục: Ổn định đảm bảo nề nếp chất lượng dạy và học, duy trì tốt hiệu quả TTHTCĐ, tập trung chỉ đạo việc duy trì trường chuẩn Quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trµo x©y dùng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” Thị trấn theo kế hoạch.

- Về Văn hóa: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, TDTT, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm động lực động viên phong trào thi đua sản xuất và hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm.

- Công tác Thương binh & Xã hội: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với Thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, cứu trợ kịp thời các đối tượng khó khăn, tích cực phòng chống TNXH. Duy trì thực hiện Quy chế Nghĩa trang của Thị trấn để các hoạt động có nề nếp, đúng quy hoạch, đảm bảo cảnh quan môi trường.

- Công tác Y tế - Dân số - KHHGĐ: Quan tâm công tác bảo vệ sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện chương trình mục tiêu về Y tế, tăng cường công tác truyền thông DS, các biện pháp tránh thai, phòng chống bệnh mùa hè, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số, không phát sinh có người mang thai sinh con thứ 3.

6. Công tác Nội chính.

- Công tác An ninh trật tự: Giữ vững an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm hình sự, các tai tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, đảm bảo địa bàn trong sạch. Duy trì phối hợp giữa hai lực lượng Công an và Quân sự giữ gìn tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn.

- Công tác Quân sự địa phương: Thực hiện tốt công tác Quân sự địa phương, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, trong huấn luyện, giao quân đầy đủ thực hiện tốt chính sách hậu phương. Thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia ứng cứu phòng chống lụt bão và các tình huống khác sảy ra.

- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Duy trì đảm bảo chất lượng hoạt động của phòng giao dịch hành chính “Một cửa”, giải quyết nhanh gọn các công việc và các ý kiến của nhân dân tránh phiền hà cho nhân dân. Tăng cường phổ biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân, củng cố và nâng cao chất lượng của hoạt động của tổ chức, làm công tác hòa giải từ Thị trấn tới Khu dân cư đảm bảo mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

7. Công tác xây dựng Chính quyền - Tổ chức cán bộ.

Tiếp tục áp dụng cải cách hành chính kiện toàn hoạt động bộ máy chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời quán triệt tinh thần tiết kiệm triệt để trong sản xuất, đầu tư và tiêu dùng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch. Tích cực nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ UBND và Khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, thi hành án dân sự. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Quan tâm đào tạo cán bộ nguồn, để chủ động bổ sung điều động cán bộ có đủ tiêu chuẩn trình độ, năng lực khi có sự luân chuyển cán bộ. Tạo điều kiện cho tổ chức các đoàn thể, Công đoàn cơ sở hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Làm tốt công tác Thi đua Khen thưởng lấy đó làm động lực để cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017.

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA